• Älgskadefondsföreningen

SD stöder inte utfodringsförbudet

DebattPublicerad: 2016-09-15 11:30

Under hösten kommer riksdagen att ta ställning till regeringens proposition om vildsvin och viltskador. Sverigedemokraterna kan inte stödja denna proposition eftersom den medför nya problem för svenska jägare medan gamla problem lämnas olösta.

Regeringen vill till exempel införa ett utfodringsförbud, ett förslag som är illa genomtänkt. I vissa fall är utfodring förvisso olämpligt, men ett regelverk för detta finns redan.
I andra fall kan utfodring vara ett lämpligt sätt att styra viltet bort från trafik- och känslig skogs- och jordbruksmark.
Vidare är utfodring i kombination med jakt ett sätt att förvalta vilt och producera miljövänligt kött. Dessutom innehåller regeringens proposition gränsdragningsproblematik och juridiska oklarheter, som lämnar utrymme för tolkningar.

Enklare regelverk behövs
I andra avseenden agerar regeringen inte alls. Vi skulle till exempel behöva förenkla regelverket för hantering av vildsvinskött, vilket skulle uppmuntra jakt och bidra till att kontrollera stammen, men sådana förslag lyser med sin frånvaro. Inte heller går regeringen vidare med undantag från tillståndsplikten. Därmed negligerar man att en majoritet av remissinstanserna tillstyrker ett anmälningsförfarande kan ersätta tillståndsplikten för kameraövervakning av vildsvin.

Regeringen förstår inte landsbygden
Tyvärr är detta bara ett i raden av exempel på att den nuvarande regeringen saknar förståelse för landsbygdens villkor i allmänhet och jaktfrågor i synnerhet. I kontrast till detta vill Sverigedemokraterna att jaktfrågor ska förankras mycket bättre hos dem som förstår och berörs av frågorna.
 
Runar Filper (SD), jakt- och viltpolitisk talesman
Anders Forsberg (SD), landsbygdspolitisk talesman

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Håller med Mats....

2016-09-18 15:12

Nu är nog tyvärr SD snart det enda partiet som står upp för den svenska jakten och jägarna.
Socialdemokraterna med stöd av miljöpartiet och vänstern kommer med mer eller mindre flummiga och ogenomtänkta förslag och beslut,som inte fungerar särskilt bra i praktiken.
Som nu det här framtida utfodringsförbudet ,om det nu genomförs,trots varningssignaler från jägare,markägare och olika experter.
Haveriet med vapenlicenserna ,som har sin bakgrund i att man gjorde den största omorganisationen i polisväsendet på 50 år.
Förmodligen helt ogenomtänkt,det skulle bli så bra så.
Hur vargjakten ska bedrivas i framtiden ,där man hade ett fungerande system som utarbetats under flera år av riksdagspartierna, som då hade majoritet och antagligen hade kostat miljontals skattekronor att ta fram.
Det rev man upp för man ville ha ett eget ...
Ogenomtänkt....?????
Ja hittills har det ju inte fungerat så bra.
Inte för jägarna här i Värmland iallafall...
Så för mej är valet lätt...
Och jägarhatare har det väl funnits i alla tider.
Lär väl fortsätta att finnas det också..

4. Tänk på främtiden

2016-09-16 09:01

Om inta dom politikerna som gir stöd till jägarna får stöd tillbaks då sluttar jägarna att värde en grupp politikerna prioritera.
Jakt och skytte är så pass en viktig del av mitt liv att det kommer få jätte stor inflytelse på vem jag röster på vid nästa valet.

3. Bra av SD

2016-09-16 07:33

Jägare måste stödja alla politiker som för fram en vettig politik, oavsett om de är SD, MP eller V etc.

Man kan inte ta hänsyn till vad radikala jaktmotståndare kommer att säga, påstå eller "stämpla" i pannan på en. De kommer alltid att vara emot en oavsett vad man gör. Man måste våga ha sin egen åsikt och angripa motståndarnas argument, inte bara försvara sig och backa långsamt ner i graven.

2. PK

2016-09-16 07:32

Rösta på mp eller fi då, så är du alla till lags men går under själv.

1. Akta fingrarna

2016-09-15 17:26

Om jägarna skulle börja hylla SD så är Redneck- och hillbillystämpeln snart där från jägarhatarna. Jägarna behöver inte fler belackare än de som redan finns.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons