• Allmogejakt

Siffror om illegal vargjakt väcker frågor

DebattPublicerad: 2008-04-01 10:44

Calle Seleborg skriver att vargforskaren Olof Liberg gjort ett gediget arbete om den illegala jakten. ”För att på allvar skjuta hål på det, krävs att siffrorna och metoderna granskas ordentligt”, skriver Seleborg.
Libergs utspel om illegal jakt är konstigt.
En undersökning av Marianne Linder Olsen från 2003 ”Causes of mortality of the Scandinavian Grey Wolves 1977-2003” (Scandulvs webbsida) visar att av de 84 vargar (18 med sändare) som hittats döda mellan 1977-2003 var dödsorsaken som följer:
26,2 procent trafikdödade (12 bil, 10 tåg).
21,4 procent legal jakt (varav nio i Hedmark, Norge.)
17,9 procent illegal jakt.
11,9 procent bönder som försvarar tamdjur.
11,9 procent sjukdom (varav sex vargar med skabb).
3,6 procent ihjälsparkade av älg.
3,6 procent vet ej.
2,3 procent drunknat.
1,2 procent dog vid forskares nedsövning.
Olof Liberg påstår att 20-25 vargar varje år dödas illegalt, vilket motsvarar 15 procent av hela stammen. Även om man i Olsens siffror slår ihop illegal jakt med bönders försvarande av tamdjur skulle det ändå bara utgöra 30 procent av de vargar som årligen dör. 70 procent dör av andra orsaker, till exempel i trafiken eller legal jakt.
20-25 vargar illegalt dödade varje år innebär att 60-75 vargar skulle dö varje år av en stam som i propagandan uppges vara cirka 150. Det innebär att nära hälften av vargstammen dör varje år. Det kan inte vara riktigt. Stämmer Libergs siffror om den illegala jakten ljuger man så att öronen skrumpnar med hur många vargar den skandinaviska vargstammen har.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

10. Varg i Västerbotten

2008-04-12 14:02

Forskaren och docenten Liberg Grimsö Rovdjursansvarige Michael Schneider och Rovdjursföreningens Krister Persson Västerbotten borde bilda ett eget bolag och bosätta sig i Schneiders hemland och där upprätta en forskningsstation.
Varför inte fortsätta med sina studier av vargens, björnens föda och vanor där. Eftersom det nu framställs att det är EU-kraven som är gällande för vargens överlevnad. Varför då inte flytta utomlands och där i ett eget bolag bedriva sin verksamhet. Det måste väl gå lika bra att att ansöka om pengar till sina verksamheter från Tyskland, Österike som i Sverige.
Varför ska Svenska staten och Svenska skattebetalare utbetala stora summor till dessa herrars uppehälle och livstil, då vi i Sverige mycket bättre behöver alla dessa miljoner till skolor, än att slösa ut pengar på i många fall fantasifull rovdjursforskning och förvaltning?
Vi vet att rovdjur är predatorer.
Vi vet också att de föder ungar och fortplantar sig.
Vi vet att varg och björn är farliga för människor och djur.
Vi vet att rovdjuren dör om de inte får mat, vi vet att de drar vidare till nästa bytesområde när bytesdjuren tar slut.
Vi vet att de ödelägger viltstammarna.
Vi vet att jakt är det enda sättet att reglera rovdjursstammarna.
Allt detta visste våra förfäder och detta vet vår generation. Vad är det herrarna tillför? Ingenting! Vi har material från världens ledande forskare som vida överstiger herrarnas forskarmaterial.
Nog är vi medborgare och framför allt medlemmar i jägarekårens organisationer alltför blåögda och naiva som tillåter att luras på alla sätt.
Var det Bullmarksvargen som sköts i veckan? Stämmer bilderna från tidigare bilder av Bullmarksvargen? Får vi rätt information, eller blir vi lurade? Finns det fler Bullmarksvargar i Västerbotten?
SVA:s svar blir intressant, men får vi veta rätta svaret?
Vilken kontrollapparat kan vi lita på?

9. SGT

2008-04-09 09:13

Vad står dessa bokstäver för? Redan för ca 7 år sedan hörde jag det för första gången. I området där jag bor hade ett vargrevir tillkommit något år tidigare. Talade med jägare i trakten som var minst sagt negativa till vargförekomsten. Några månader senare började samma människor tala om SGT när vi pratade om vargarna, frågade vad dem menade, de svarade kort SGT står för SKJUT, GRÄV, TIG. Menar ni att vargarna är borta, frågar jag. Ja, säger de kort och avslutar samtalet. Nyfiken och förvånad fortsätter jag att fråga folk i trakten, hur det gått med vargarna. En äldre man visar då upp ett kort på en vargsvans som han hävdar kommer från vargarna i området och nämner även han SGT.
Vad jag vill säga är att när det gäller tjuvjakt så är människan både uppfinningsrik och förslagen vilket gör att det är svårt att få exakta siffror på antalet tjuvdödade vargar.

8. Hur länge och varför?

2008-04-02 13:48

Man undrar hur länge denna vantolkning och vinkling av data skall fortgå.

Men även varför SVT's, illa maskerat rovdjursvänliga vetenskaplige reporter, ensam och omemotsagd sitta i TV-soffan och spegla dessa forskarnes tveksamma slutsatser?

7. Hur länge och varför?

2008-04-02 13:48

Man undrar hur länge denna vantolkning och vinkling av data skall fortgå.
Men man kan även undra varför SVT:s illa maskerade rovdjursvänliga vetenskaplige reporter, ensam och omemotsagd, kan sitta i tv-soffan och spegla dessa forskares tveksamma slutsatser.

6. Måste granskas

2008-04-02 08:41

Libergs dragning förtjänar ett bättre öde än att bara avfärdas. Tyvärr dröjer det ett tag innan jag hinner göra det. Intuitivt tycker jag det verkar konstigt men jag avhåller mig från att yttra mig till dess jag gjort arbetet ordentligt. Dina uträkningar verkar intressanta Mats. De stämmer ganska bra med beräkningar jag gjort för något är sedan.

5. Endast en varg har dödas illegalt av en rävjägare som tog fel

2008-04-02 08:40

De vargar som bevisligen dödats illegalt är en varg på Gräsö. Bonden sköt vargen i kohagen efter att den dödat får hos grannen. En varg sköts på rävåtel. Jägaren trodde vargen var en räv. En varg sköts när den var på väg mot en fårhage där den tidigare dödat får. En varg sköts av samer när den dödat renar. Fyra personer är dömda för illegal vargjakt och detta skedde innan paragraf 28 ändrades. Hade händelserna inträffat efter att lagen ändrats hade antagligen enbart rävjägaren blivit dömd.
I dagens läge har således endast en person dömts för illegal vargjakt och det var rävjägaren. Således är påståenden om att 25 till 30 vargar dödas illegalt varje år enbart skrönor. Och skrönor förblir bara skrönor och kräver den behandling som skrönor förtjänar.
Orsaken till att jag med bestämdhet hävdar att illegalt dödade vargar enbart är forskarskrönor är att just det ordet används när det hävdas att vargarna är utplanterade. Det finns hur mycket indikationer som helst på detta. Läs bara Rapport från projekt Varg. Vargutplanterarna hävdar att det bara är skrönor för det finns inga bevis.
Jag hävdar att illegalt skjutna vargar är bara skrönor för det finns inga bevis. Jag har själv lyssnat på forskarna. Som exempel anger man att ett avskuret sändarhalsband är bevis för att vargen är illegalt skjuten. Jag säger. Bara skrönor, det är inget bevis. Någon kan ha hittat en död varg skurit av sändarhalsbandet och tagit skinnet. Bevisa motsatsen den som kan.

4. Lidberg, nu högg du av sina ben som du står på!

2008-04-02 08:39

Kära Lidberg, och Ni andra rovdjursforskare, sanningen kommer alltid ikapp. Har Ni glömt hur det gick för björnforskaren Swanson, från 1000 björnar till 3000, öven en natt. Nu överlever 500-550 björnungar varje år, avskjutning 184/2007. Nu minst 300 vargar, snart 1000.

3. Statistik, procent och Olof Liberg

2008-04-02 08:39

Alltid lär man sig något nytt. Scandulv har redovisat siffror över vargstammen baserat på sina egna inventeringar. Man kan läsa följande:
70 vargar i stammen, 25 nya valpar, 95 vargar med årets föryngring. 74 vargar vid påföljande års inventering. 21 döda från år 1 till år 2 ger enligt Libergs matematiska konster 30,0 procents dödlighet.

Det som slår mig är att Liberg använder ingångsvärdet för år 1 satt i relation till döda vargar och får en tjusig och förfärande siffra i dödlighet. Såvitt jag begriper borde antal döda sättas i relation till antalet vuxna + antal valpar, alltså 21/95 istället för 21/70, men 22 procent låter kanske inte lika uppseendeväckande som 30 procent när man vill redovisa döda vargar. Hela materialet i Skandulvs rapport är uppbyggd på samma bedrägliga vis.

En annan slående faktor är att Skandulv aldrig redovisar annat än de vargar som godkända spårare konstaterat och frågan måste ställas, hur många vargar ytterligare kan man förvänta sig finns i verkligheten?
I övrigt gömmer man statistiken i välkänd akademisk formuleringskonst.

Finns det anledning att ta organisationen på allvar över huvud taget?

2. Instämmer till fullo

2008-04-02 08:38

Instämmer till fullo, men tyvärr kan det vara ändå värre. Nämligen så att varken Olofs siffror om illegalt dödade vargar eller uppgifterna om vargstammens storlek stämmer med verkligheten. En ingående analys av matematiken skulle kunna avslöja att två plus två inte alltid blir fyra! Det finns förresten ingen skandinavisk vargstam. Den försvann innan dagens vargar satte sina tassar på svensk mark. De vargar vi har idag är en grupp av den östeuropeiska vargstammen, som befinner sig i den allra västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde. De har inget genetiskt samband med den skandinaviska vargstam som en gång fanns. Benämningen skandinavisk vargstam är ett vilseledande och vårdslöst användande av begreppet.

1. Livskraftig stam!

2008-04-01 13:43

Vist är det förvånande vilken livskraftig vargstam vi har, som trots inavel och 50 % mortalitet nu har 20 valpkullar om året! Sluta också att använda oret "föryngring". Fundamentalisterna och journalisterna tror att det är en valp.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons