• Pinewood

Snöpligt slut för jaktfråga i Europadomstolen

DebattPublicerad: 2010-10-12 14:54

Den 5 oktober beslutade Europadomstolen att avvisa mitt jaktmål. Det handlar om tvångsanslutning till viltvårdsområden. Spanjoren Luis Lopez Guerra har som enskild domare tagit det beslutet själv. Han fann att jaktmålet inte uppfyllde kraven i konventionen.
Europadomstolen har tidigare utrett mitt jaktmål. Då avvisades målet för att min advokat gjorde ett formaliafel, vars fel är det första en blivande advokater får lära sig att inte göra.
Advokaten i fråga var huvudsakligen inriktad på mål i Europadomstolen. 


Kränkt de mänskliga rättigheterna?
De jurister och domare i Europadomstolen, som två gånger gett mig prövningstillstånd, har uppenbarligen i mitt jaktmål, sett att den svenska statsförvaltningen via lagen om viltvårdsområdet, på vissa punkter (tvångsanslutningen) har krängt de mänskliga rättigheterna.
Det kan sägas att 95-96 procent av dem som klagar inte får prövningstillstånd. Utifrån nyss nämnda så inger det inget förtroende, att en advokat gör ett oförklarligt formaliafel i mitt första försök i domstolen och att i mitt nästa försök fattar en enskild domare från Spanien på egen hand, beslutet att avvisa jaktmålet.

Trist att inte få en prövning
Jag fick aldrig en ordentlig prövning av mitt jaktmål, det var trist, eftersom mina sakargument var väl underbyggda.
För svenska staten och Svenska Jägareförbundet är beskedet välkommet, för nu får de tills vidare behålla sin tvångsanslutning till viltvårdsområdet.
Än en gång; Det var snöpligt, att en advokats formaliafel och ett beslut av en ensam domare från Spanien, har avgjort ett sådan viktig fråga, som tvångsanslutning inom jakten här i Sverige!

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

15. Bort med Mona och Jägarförbundet

2010-10-17 19:22

Det blåser nya vindar nu, och förhoppningsvis försvinner den komunistiska styrningen av den svenska jakten.

14. Formaliafel?

2010-10-15 11:12

Intressant att Nilsson nu talar om formaliafel i Europadomstolen, men när han "vann" målen i Sverige så talade han tyst om att det också var pga formaliafel (VVO:t var ej behörigt att väcka talan). 1-1 således, och VVO:na fortsätter - till gagn för viltet.

13. Jägareförbundet står på statens avlöningslista

2010-10-14 22:50

Sture Nilsson har anmält Svenska staten till Europadomstolen för brott mot de mänskiliga rättigheterna.
Tvångsanslutningen av Svenska medborgare i viltvårdsområdesföreningar strider emot de demokratiska rättsreglerna som skall respekteras i en demokrati.
-Föreningsfrihet:
I en demokrati skall medborgare själv bestämma vilka föreningar eller organisationer som de vill vara medelem i.
Staten skall inte kunna tvinga människor till medlem i föreningar.
-Äganderättskydd:
Jakträtten är markbunden och tillhör den enskilde markägaren.
I en demokrati skall staten inte kunna lägga beslag på enskild egendom.
I en demokrati skall inte heller medeborgare behöva tvingas att lämna ifrån sig enskild egendom till föreningar eller organisationer som styrs av staten.
Svenska staten vill inte bli avslöjad som en diktatur som styr Svenska medborgare med diktatorns styrmedel och som lägger beslag på enskild medborgares egendom.
Svenska staten vill inte bli fälld för dessa brott mot mäskliga rättigheter i Europadomstolen.
De som arbetar åt Svenska jägareförbundets står på Svenska statens avlöningslista.

12. John E Mårdner

2010-10-14 19:11

Den typen av individer som inte kan samarbeta med sina grannar är ju precis som vargen ett hot mot löshundsjakten, eftersom det inte går bedriva vettig jakt på en massa uppsplittrade småplättar. Skillnaden är väl att den typen jaktförstörare inte äter upp folks hundar. (hoppas jag)

11. Jakt...

2010-10-14 15:43

...omfattas såvitt jag vet inte av konventionerna om mänskliga rättigheter. Det kan ju vara en förklaring till att målet avvisats.

10. PerSj

2010-10-14 14:14

Om man som i dett fall driver en fråga till europadomstol så blir det en domare från Europa som dömmer. Vad är konstigt med det? Det är ju Sture Nilsson i Sjulsmark som begärt prövning, alltså inget med EU att göra överhuvudtaget.

9. BAKOMLIGGANDE HÄNDELSE

2010-10-14 14:14

BAKOMLIGGANDE HÄNDELSER
Här kommer en information om en del bakomliggande händelser. För två till tre månader sedan ringde Ola Wälimaa förbundsjurist i Jägareförbundet och ville få vetskap om mitt målnummer på mitt mål i Europadomstolen. Han påstod att ett liknande jaktmål pågick i Tyskland ? Han fick målnummret till mitt första mål, det som redan var avslutat. När han blev medveten om att det pågående målet hade ett annat nummer så ville han bestämt ha även det. Naturligtvis fick han inte det. Hans svar blev då att det gick att skaffa på annat håll. För 5-6 veckor skrev jag till Europadomstolen och informerade om att beslut hade tagits om den nya älgförvaltningen och om att ”mannen på gatan ” väljer styrelse i VVO enligt lagen om VVO. Olika stadgar kan säga något annat, men lagen om VVO säger faktiskt detta ! I den skrivelsen till Europadomstolen berättade jag även om Jägareförbundets intresse för mitt målnummer hos dem. Här ett utdrag från den skrivelsen:
”Svenska Jägareförbundet har visat stort intresse för mitt jaktmål hos Er i Europadomstolen. Troligtvis på grund av mina jaktartiklar som har publicerats i många tidningar. I någon av artiklarna har jag nämnt att jag har ett pågående mål hos Er i Europadomstolen.
Jägareförbundets intresse har yttrat sig i, att de har gjort direkta förfrågningar till mig om mitt Målnummer på mitt jaktmål hos Er.
Eftersom jag tror att Jägareförbundet kommer att göra allt som står i deras makt, för att eliminera min möjlighet att vinna mitt mål hos Er, så gör jag följande begäran : Kan jag i fortsättningen få Er kontakt med mig, hemsänt som rekommenderat och försedd med mottagningsbevis ?”
Sjulsmark 2010-08-15
EUROPADOMSTOLENS INFORMATION
Jag tillfogar nu första meningen från den information jag fick från Europadomstolen : ” Härmed vill jag upplysa Er om att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna bestående av en enskild domare (L. Lopez Guerra ), den 28 september 2010 beslutade att avvisa Ert klagomål........ ”
Undertecknat av Avdelningschef Anders Månsson

MIN BEDÖMNING
Att dessa händelser har inträffats av en slump är för mig helt otänkbart ! Man behöver inte vara begåvad med konspirationstankar för att tro på att mitt mål har avgjorts på andra grunder än de juridiska. Jag var övertygad om att mina argument ca 15 A4 sidor hade preciserat och beskrivit fakta, bland annat utifrån två statliga utredningar på ett så bra sätt att jag skulle vinna målet. Jag har även pekat på att jaktturism kommer att bli en stor näring här i sverige. Då kan inte lagen om VVO stoppa vissa markägare från att ta vara på fastighetens avkastningsförmåga. Det fanns endast ett hinder i vägen för att jag skulle vinna detta mål och det var de Svenska Jägareförbundet. Min åsikt om dem är att de inte känner sig förhindrad till något. För dem fanns endast ett sätt att ”vinna” mitt mål. Det var genom att målet förhindrades att komma upp till ”förhandling”.
Hur Jägareförbundet lyckades med det, det får bli var och ens bedömning.

8. Vad har spanjorer med svensk jakt att göra?

2010-10-13 14:25

Hur mycket kan en spansk domare i EU-domstolen vara insatt i svenska förhållanden då det gäller jakt?
Ännu ett utmärkt skäl att lämna EU = vår nationella omyndighetsförklaring. Självförvållad, dessutom.

7. Svensk diktatur lyser igenom

2010-10-13 14:24

I Sverige är det tydligen föreningsfrihet att tvångsansluta medborgare mot sin egen vilja i olika föreningar, med tvångsmetoder ansluts jägare och markägare i viltvårdsområdesföreningar.

Det är lika odemokratiskt som när Svenska staten dikterar att jägarnas medlemsorganisationer skall avveckla jakten genom att bygga upp en livskraftig vargstam i Sverige.

När skall svenska jägare få leva i en demokrati med demokratiska rättsregler?
Har inte Svenska jägare rätt att få verka i en demokrati med föreningsfrihet, äganderättskydd och åsiktsfrihet?

I en demokrati skall naturligtvis inte heller jägarkåren företrädas av medlemsorganisationer som styrs av staten.

Tyvärr är det bevis på Svensk diktatur som vi ser inom jakten.

6. Jörgen bergmark....

2010-10-13 11:17

Med största sannolikhet kommer EU att omvärdera sitt beslut när flera liknande jaktmål kommer upp på EU,s agenda. Jag instämmer i att VVO är iallmänhet är för viktiga att splittras och i synnerhet här i lappmarken, men vi måste komma ihåg att grundtanken i 1938 lag om JVO bygger på frivillig samverkan. I denna lag finner du inget stöd för tvångsanslutning. Tvångsanslutning kan man säga är ett renodlat SJF beslut. SJF är som jag tidigare skrivit ett toppstyrt förbund, många av SJF beslut är inte förankrade i Jägarkåren. Det senaste tydliga exemplet i vår tid är vargfrågan. Idag vet vi att SJF medverkade till vargens återkomst i Sverige, vi vet också att SJF accepterat två vargföryngringar i varje län och vi kan nog se fram emot att SJF kommer att vika ned sig då det gäller vargförekomst i renbeteslandet. Vid en enkätförfrågan till jägarkåren skulle vi med all säkerhet få ett svar som motsäger SJF beslut i vargfrågorna.Tyvärr måste vi nog inse att 50 milj kronor ur skattebetalarnas medel är för viktiga för SJF verksamhet att gå miste om, utan dessa pengar blir en hel del pappersvändare i SJF utan jobb.
Åter till VVO som i princip är en bra modell oavsett organisationstillhörighet, men tyvärr finns det alltför många småpåvar i VVO,s styrelser som med hjälp av SJF stadgar tycks kunna diktera villkoren.
Mot denna förekomst finns bara en medicin, ombilda VVO.et till en Jaktklubb. Det finns heller ingen anledning att ett VVO ska betala en särskild medlemsavgift till SJF, för det första är denna avgift frivillig för det andra har det ingenting med rösträtten i VVO o Jaktvårdskretsar att göra. Prova med tvångsanslutning av bolagsmark! Hur har det gått med Sveaskogs chockhöjning av arrendepriserna, vilken hjälp har jägarkåren fått av SJF? Jo vackra ord utan betydelse. SJF är inte ens en godkänd förhandlingspartner då de trots sin stora medlemsorganisation inte äger egen mark.
Vi som är tillräckligt gamla kan ju påminna oss om SJF stora satsning i Möllanprojektet, där en mkt stor kapitalförstöring av medlemmarnas pengar skedde.
Jag har varit medlem i SJF i mer än 40 år, men är sedan ett par år tillbaka medlem i Jägarnas Riksförbund då jag inser att det är detta förbund jägarkåren ska satsa på dvs ett medlemsstyrt förbund utan toppstyrning.

5. Inte EU som gjorde fel denna gång

2010-10-13 10:06

Utfallen mot EU i tidigare kommentarerna visar på pinsam brist på kunskap: det var inte EU:s domstol som avvisade VVO-målet, utan den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Den är helt fristående från EU och existerar med utgångspunkt från den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Håll ordning på äpplen och päron, tack!

4. kan förstå dig

2010-10-12 23:46

forstår ditt tankesätt men tyvärr är det ju så att dagens bönder har ju tyvärr alldeles för dåligt betalt för sina produkter titta bara på¨mjölkpriset vad betalar vi i affären? jo ca 7-8 kr litern och bonden får 2,50 samma för grisköttet bonden får ca 12,50 vi konsumenter får betala 40 kr kilot för färsen som är avskrapet tycker att det är sorgligt att vi har en regering som egentligen inte bryr sig ett skit förutom sina egna löner och för att inte tala om alla dessa jä-la id-oter som vill ha vargen antingen är det ju nåt jättestort fel på dem eller ja det är iaf nåt som inte står rätt till orkar inte ens brusa upp för sånt här längre egentligen ???????? ska det va så här?? är det det här våra skattepengar går till??

3. Ett bra beslut från EU

2010-10-12 22:01

Tydligen kan även den blinda hönan EU hitta ett korn. Viltvårdsområdena är för viktiga för att splittras upp PGA tjurskalliga enstöringar.

2. Sture Nilsson...

2010-10-12 21:59

Ditt jaktmål i EU-domstolen väcker med stor sannolikhet många jakträttsinnehavare till insikt om vad SJF tvångsanslutning innebär. Tiden börjar nog närma sig när de stora skogsbolagen drar öronen åt sig när det gäller anslutning av mark till VVO. Sedan är det ju faktiskt så att i princip alla VVO går att ombilda till Jaktklubbar och då faller hela systemet med att i tvingande syfte slaviskt följa SJF stadgar. Därför är det synnerligen viktigt att Jägarnas Riksförbund aktiverar sin roll som ett intresseförbund för jägare/jakträttsinnehavare. JRF har passerat 30 000 medlemsstrecket och med ett ännu större engagemang i rovdjursfrågorna så ser jag ingen omöjlighet i att JRF uppnår 40000 medlemmar inom ett par år. JRF behöver inte bli en toppstyrd tungrodd koloss som är beroende av skattebetalarnas pengar(50 milj till SJF) för att tillvarata jägarnas och jakträttsinnehavarnas intressen.

1. Ännu ett skäl till...

2010-10-12 18:00

...att lämna det "eländiga" EU. Förutom att gå ur EU. Dom som får EU-bidrag till "ditten och datten" är företagare, jordbruksfastighetsägare och den vanlige "svensson" har inte ett dugg nytta av EU. Sverige ut ur EU. Vi i Sverige bestämmer själva hur vi vill ha det. Absolut inte EU.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere