• Älgskadefondsföreningen

Statliga fjällen äger vi tillsammans!

DebattPublicerad: 2010-07-18 11:20

Debatten om fjällens användning och nyttjande genom jakt, fiske och rekreation har blivit turbulent då man inte tar fasta på grunden; att vi alla svenska medborgare äger fjällen.

Staten, det är vi. Och vi ska då ha lika möjlighet att nyttja fjällen, givetvis med hänsyn till både vilt, natur och näringar.
Grundlagskyddad äganderätt tillfaller oss alla och stämmer väl med alla människors lika värde och att vi har mer än ett ursprungsfolk i norra Sverige.
På samma grund ska man säga nej till ILO 169. Olika näringar regleras med lagar, författningar och förordningar, bland annat bruksrätt för renskötsel med rätt till behovsfiske och jakt i samband med arbetet med renskötsel.

Enbart behovsrätt
Just detta med enbart behovsrätt till jakt och fiske framgick klart vid utredningen om fjällen och dess användning. Juristerna fann ingen grundlagsenlig jakträtt som medföljde bruksrätten för renskötsel.
Det blev så att riksdagspartierna, utom MP och V, klart avvisade tanken att godkänna ILO 169, bland annat på grund av den stora rättighetsförskjutningen. Nu säger också nya riksdagskandidaten , Landsbygdsdemokraterna, nej till ILO 169, samtidigt som man efterlyser en konsekvensutredning.

Felaktig rättstolkning
Dagens administration har gett felaktiga rättstolkningar, fel prioritetsordning, kostnader och den så kallade dubbelregistreringen. Den har gett olika modeller av upplåtelser och orättvisor för både ortsbor, övriga svenskar och de som bedriver näringar i fjällen.

En ny administration måste till:
* Ändring av § 3 i Rennäringsförordningen är inte nödvändig om man tar fasta på grundlagens äganderätt, som går före en förordning.
* Fastighetsverket övertar hela skötseln och administrationen av fjällen och inrättar ett medborgarråd, med representanter från fjällkommunerna och andra sakägare.
* Dubbelregistreringen slopas och jaktlag tilldelas var sitt jaktområde. Privatmarker har ensam jakträtt, enligt grundlagen.
* Fastighetsverket bör prioritera svenska medborgare när det gäller jakt och fiske. Därefter kan jakt och fiske upplåtas till utländska gäster med svenska guider.

Inför Fjällseminariet i Fäviken efterlyser jag en grundlagsenlig ordning, som tar fasta på alla medborgares lika värde.

Åke Siikavaara, Roslagen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Statens...

2010-07-26 16:26

...skog äger vi tillsammans och där vill jag kunna jaga kron-dov samt viltsvin gratis och inte som idag rena ockerpriser.

5. Helt rätt Åke

2010-07-19 20:28

Jag vill även ha ett fullgott skäl till varför vi som svenska medborgare, och därmed ägare av all statlig egendom ska behöva betala 300 spänn om dan för att jaga på vår egen mark. Skandal och ocker är vad det är. Jag ska jaga gratis på min egen mark. Allt annat är vansinne.

4. Vi sätter krav på politikerna

2010-07-19 16:24

Gemensamt krav på gemensam rätt till statliga fjällen. Vi blandar inte in något annat i detta, utan kräver samma för alla enligt grundlagen och då är alla Svenska medborgare lika värda inför nyttjandet av fjällen. Dubbelregistreringen är en stor säkerhetsrisk som våra Jaktorganisationer måste ta upp till debatt och fråga vem som är ansvarig om någon olycka händer då två av varanda ovetande jaktlag jagar samma villebråd på samma marker. Jag tycker att vi alla tar upp detta när vi möter riksdagspolitiker nu under valrörelsen och kräver svar och kräver ett beslut i den riktningen som min debattartikel innehåller. Fastighetsverket sköter idag alla statens fastigheter och är den som skall också sköta om fjällen till allas lika nyttjanderätt.

3. Svenska staten...

2010-07-19 08:12

..äger fjällen och därmed äger vi också fjälljakten. Ingen annan! Flatheten och fjäsket som våra politiker visar inför EU är frånstötande. Fjälljakten skall i första hand vara för oss som bor i Sverige. Vi får ju inte åka och jaga i andra EU-länder på samma villkor!!! Svenska politiker måste skärpa sig och sluta med att sälja ut vårt land bara för att själva få ett s.k. uppdrag i EU och tjäna "grova pengar" på skyhöga EU-arvoden!! Usch!!

2. Ja det är nog dags att

2010-07-18 17:45

Våra politiker och tjänstemänn inser att just staten det är vi alla medborgare. Inte som nu där dessa tydligen ser det som "vi och dom". Skräckexemplet är statliga SVEASKOG,där behövs nog en organisationsreform särskilt på tjänstemannasidan.

1. Heja Åke

2010-07-18 17:44

Woj-Woj Med risk för att verka tjatig vill jag än en gång påminna om att Sametinget stämt Svenska Staten för att få ensamrätt till jakt och fiske! Sedan tror man att allt ska bli bättre för alla Samer. Vad man inte talar om är hur allt sedan ska styras, dvs feodalt styre. Bara renägande Samer kan vara medlemmar i en Sameby och den som äger flest Renar bestämmer mest. Vad det innebär kan man se i ex Tossåsen. Åke vet vad han talar om och jag håller med till 100%. Jag har flyttat förr för att få nära tillgång till jakt och fiske och tänker inte flytta igen, tolka det som ni vill med valfri kroppsdel.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons