• Allmogejakt

Sveaskog stödutfodrar älg för att rädda jaktintäkter?

DebattPublicerad: 2007-04-17 13:31

Det har börjat bli turbulent i vår natur, rörande vilttillgången. Detta har medfört att Sveaskog har beslutat sig för att göra ett experiment som går ut på att försöka mata älgar med foder. Fodret i detta fall föreslås bestå av salix – som tillhör släktet sälg. Detta skulle planteras förslagsvis i kraftledningsgator, samma gator som det betalas för att röja bort sly och buskar.

Nu är detta är i och för sig inget nytt, detta har provats otaliga gånger men tråkigt nog utan särskilt bra resultat. De vilda djuren har ju fyra ben och förflyttar sig dit de själva vill.
Jimmy Pettersson, jaktansvarig på statliga Sveaskog, går i spetsen för detta experiment.
Varför det är svårt att mata älgen med foder är det ingen som riktigt vet. Men där det råder extremt svåra förhållanden i att hitta foder, där har det gått halvbra.
Att Sveaskog, ett statligt skogsbolag, har börjat visa intresse för detta låter ju bra. Men vad beror detta plötsliga intresse på? Jag tror att det har börjat bli ett märkbart bortfall av ekonomin.

Lägre inkomster på jakten
Man har varit tvungen att sänka arrendepriserna på jaktmarkerna på grund av att det saknas vilt och det går ju idag inte att tillåta att vinsten sjunker.
Sedan skall ju rovdjuren ha mat, så att det inte går omkring hungriga rovdjur på skogen. Just detta gör nog att Sveaskog vill visa upp sig.
Här inträder nu en helt underbar intressekonflikt, där Skogsstyrelsen från sitt håll proklamerar klart och tydligt att älgstammen måste ner ytterligare. Men de tillägger samtidigt att om stammen nära nog halveras mot dagens, blir nivån acceptabel.
Detta resulterar troligtvis nu i att folk börjar dra åt sig öronen här och där.
Arrendepengarna skapar inkomster i miljardbeloppsklassen, en inte alls dålig peng och oftast mer än vad virkespengarna ger.
Jaktarrendena kommer ju in varje år, det gör däremot inte virkespengarna. Är skogen avverkad, så är den.

Statistiska lögner
Allt tjafs om för stora älgstammar bottnar förstås i förmodade skogsskador. Om dessa skador finns det statistik. Statistik som är lögn och åter lögn.
Om plantorna nu är guld värda, varför gallras då inte de enorma ytor som står helt impedimenta?
På grund av skogsbolagens oförmåga att förvalta dessa marker ser det ut som en djungel där.
Dessa täta partier släpper inte genom ett uns av ljus som ger växtkraft.
Nu ger tyvärr denna åtgärd ingen snabb vinst. Men tänk framåt, eller sluta skylla på viltet.
Sorry, Sveaskog, men jag köper inte initiativet på stödutfodring annat som ett försök att slippa mista arrendepengar.
Det är förhoppningsvis ändå en behjärtansvärd tanke. Och jag hoppas och tror att Jimmy Pettersson är en gedigen jägare, som inte heller vill se tomma marker i framtiden.Runhällen

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Jaktintäkter

2007-04-19 11:50

Helt bortkastat att hjälpa viltet för att kunna hyra ut dyr jakt. Rovdjurens förespråkare har redan löst detta problem och ny börjar bytesdjuren ta slut – till glädje för många. Att hyra ut jakt på varg och björn kan inte ens Sveaskog göra för att få in pengar. Att odla salix är i vanliga fall en bra metod men år 2007 är detta överspelat. Det är inte möjligt att få fram bytesdjur på sikt till en ständigt ökande stam av rovdjur som omhuldas på alla sätt.
Vi har nu facit av utvecklingen och många är glada och tror att allt är naturligt och det kanske det blir. Att ge jägarna skulden för det skedda går nog inte, men man vet ju aldrig. Att tro att den som har mycket mark tänker bättre än den mindre markägaren är också en svunnen och förhoppningsvis överkommen period.

1. På rätt väg

2007-04-17 15:32

Änligen något konkret! Vi måste prova på alla tänkbara lösningar att bevara livskraftiga viltstammar. Du, Ejnert, har kanske inte så mycket mark att arrendera ut, så du förstår kanske inte hur Sveaskog tänker. Det är framtiden för svensk skogs- och viltförvaltning att uppnå en balans mellan skogsskador och viltstammarnas storlek. Bra, Sveaskog! Fler bolag bör lära av era försök.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere