• Allmogejakt

Svindel med odlade vargar får statsstöd

DebattPublicerad: 2012-08-17 10:02

Lurendrejeriet med odlade vargar och vargkorsningar som släppts och fått leka varg omsätter stora summor pengar, konstaterar Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum. Ett exempel är västeuropeiska ”naturskyddare” som finansierar ryssen Vladimir Bologov. Han har släppt ut 57 odlade vargar nära finska gränsen. Nu skjuts allt fler varghybrider på bland annat Karelska Näset. 
”Varför en statlig institution och två ministerier försvarar och underlättar en veritabel odling av vargar är mig en gåta”, skriver Granqvist.

Redan för några år sedan förundrade jag mig över våra så kallade vargforskares okunskap när jag såg bilder av gula byrackor som sövdes och förseddes med radiosändarhalsband av vargforskaren Kojola och hans assistenter i nordöstra Finland.

Jag minns att jag såg bilderna i tidningen Jägaren. Jag förvånade mig då över okunskapen eftersom det inte var enbart färgen utan också djurens anatomi som inte stämde med vargens. Byrackorna var klara korsningar. Jag kunde då ännu inte tänka mig att det rörde sig om annat än ren okunskap och att korsningarna kunde ha tillkommit annat än via spontana korsningar mellan hund och varg.


Gränsvakternas korsningar?
En annan möjlighet var att det rörde sig om lössläppta eller förrymda exemplar av sovjetryska gränsvaktens odlade korsningar, vilka användes vid gränsövervakningen innan elektroniken gjorde dem överflödiga när sovjetväldet fallit. Sådana korsningar hade jag också haft på mitt dissektionsbord. Korsningarna är ytterst vaksamma men skäller inte. Ryska gränsvaktens korsningar brukade dock vara mera varglika till färgen. Den gula varianten tycks mera ha förekommit i det inre av Ryssland.

Om de hållits bara som ”sällskapsdjur” eller om man verkligen använt dem för något specialändamål är mig oklart. En typiskt gul korsning har jag i alla fall fotograferat på Darwin museet i Moskva.


Korsningar även i Sverige
Jag funderade en hel del på de gula varianterna och med åren blev jag mer och mer förundrad över att korsningar av alla möjliga ursprung började dyka upp i Finland, Sverige, Norge och i Tyskland.

I Finland, Sverige och Norge förekom förutom de gula varianterna, som likt andra ”disktrasor” är korsningar mellan laika och varg, också korsningar mellan husky och varg.

De har alla fått leka varg och de svenska ”vargforskarna” har pratat sig hesa om hur värdefulla dessa korsningsprodukter är för att motarbeta inaveln hos vargarna. Detta trots att det knappast finns någonting brokigare än den svenska vargstammen, som förutom korsningarna också består av vargar av mycket olika ursprung. En del har inköpts från Estland tidigare.

Också vargar av mongolisk ras har förekommit. Hur många av de människotillvända vargarna som härstammar från djurparker kan ingen säga.

Zoo med varghybrider
Ännu mera konfunderad var jag när jag inkallades till Lausitz i Tyskland för att titta på vargarna där. På ett varginformationscentrum som installerats visades på en stor poster en korsning mellan husky och varg. Den uppgavs visa en varg. Var bilden tagits vet jag inte. Övriga bilder på centret visade enbart korsningar mellan varg och schäfer, troligen tjeckisk sådan.

Avgjutningarna av spår som visades i vitriner var alla hundspår. Föreståndaren för centret satt i sitt kontor men vägrade ta emot. Hon var tydligen rädd för att möta sakkunskap.

På kvällen fick jag se ytterligare bilder av det som kallades varg men ingen av dem var varg. Nu har jag i dagarna fått mig tillsänt en bunt bilder ytterligare från nämnda ort. Alla visar likaledes enbart ”byrackor”".

Förvandlades till sibirisk skogsvarg
När den första vargen åter dök upp i Mercantour på franska Rivieran sades det att den invandrat från Italien, osedd över den tättbebyggda Po-slätten och utan att göra skada.

På gränsen genomgick den sedan en metamorfos rasmässigt för det första skjutna exemplaret var en stor sibirisk skogsvarg, det vill säga samma vargras som vi har i Finland förutom ”byrackorna”.Inte den lilla, rölliga italienska vargen.

På halsen syntes det dessutom tydligt att vargen före lössläppandet hade varit försedd med halsband och fötternas trampdynor var platta på grund av att den hade hållits i en bur med betonggolv. Jag var vid den tiden chef för ett naturhistoriskt museum i Frankrike.

Bologovs vargutsläpp
Under de senaste åren har jag varit väl medveten om lurendrejeriet med odlade vargar och vargkorsningar som släppts och fått leka varg och flera gångar har jag skrivit artiklar i ämnet men konkreta bevis har varit svåra att ta fram. Nu finns de också.

Ryssen Vladimir Bologov började sina ”vargstudier” 1986 och enligt egna uppgifter började han sedan arbeta med både vilda och zoovargar 1993.

Allt har finansierats via västeuropeiska ”naturskyddare”. Att det förekommit en massa business med försäljning av vargar och hybrider är klart och enligt Bologovs egna uppgifter har han också släppt lös 57 av dem i ryska Karelen nära finska gränsen.


Allt fler varghybriser skjuts
Vi kan därför nu kallt konstatera att de märkliga hybriderna nog har sitt ursprung därifrån. Ryssarna själva har förundrat sig över de många hybrider de skjutit, bland annat på Karelska Näset.

Det är alltså fråga om en rent kriminell verksamhet. Inte ens i Ryssland får man odla vargar, varken rena eller hybrider, för att släppa lös dem i naturen.
När man i Pöytyä sköt den klara hybriden, byrackan Auli nyligen blev jag ganska hårt åtgången när jag hävdade sanningen om djuret, nämligen att det inte var frågan om någon renrasig varg utan en korsningsprodukt.


Ger stora penningsummor
Varför man bestämt måste hävda motsatsen och försvara förfalskningen är mig en gåta. Kanske är det en penningfråga? Ren business?

Enligt obekräftade, erhållna uppgifter kostar ”vargforskningen” årligen mellan 480 000 och 700 000 euro.

Förutom vilt- och fiskeriforskningsinstitutets ordinarie medel torde både Jord och Skogsbruksministeriet och Miljöministeriet ha beviljat specialanslag.

Varför en statlig institution och två ministerier försvarar och underlättar en veritabel odling av vargar är mig en gåta.

Varför motarbetar dessa instanser landsortsbefolkningens intressen och bidrar till att minska på viltbeståndet? Finländska myndigheter som medvetet motarbetar medborgarnas trygghet och säkerhet på landsbygden samt boskapshållningen har inte tidigare förekommit. De ansvariga herrarna borde nu dra konsekvenserna och övergå till andra sysselsättningar.


Hävdar att vargar är ofarliga
Till lust och leda har man försökt hävda att vargen är helt ofarlig för människan trots de många exemplen på vargdödade barn och även vuxna under gångna tider. Under hela 1900-talet var antalet vargdödade i Finland mycket få men jag känner till ett par fall och det senaste 1932. Att inte flera förekom beror på att vargen i praktiken var utrotad i vårt land och endast sporadiskt från Ryssland invandrade vargar förekom. Dessa sköts i regel mycket snabbt.

När jag i mars vistades i Kina som rådgivande gäst vid ett antal naturhistoriska museer dödades en 62-årig kvinna och ett barn i provinsen Schandong av vargar. Ytterligare sju människor hade blivit attackerade.


Vargattack i Finland tystades ned
Hemkommen till Borgå fick jag höra om den 72-åriga damen i Rapattila, nära Willmanstrand, som blivit vargangripen. Likt i diktaturstater förbjöd dessutom polisen de deltagande jägarna att kommentera jakten för media. Några sådana befogenheter har inte polisen i verkligheten i Finland.

Vi har ingen nytta av vargarna i vår natur. Ett litet, noga kontrollerat bestånd kunde kanske tolereras av detta i världen allmänna rovdjur men nu har alla förnuftets gränser överskridits.

Vargen får inte vara viktigare än människorna och deras livs- och utkomstmöjligheter på landsbygden.

Eirik Granqvist, tidigare överkonservator vid Helsingfors universitets Zoologiska museum, professor vid Shanghai Science & Technology Museum

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. nr 16 K.L. Svenljungagruppen

2012-08-20 13:52

Eftersom de redan finns här så har det redan fallit...16. Svar till Miss

2012-08-19 18:39

Du har helt rätt, de håller på att falla på eget grepp. Får fler gula hybrider fäste i den population vi har så kan snart hela vargstammen klassas in som hybrider och då är det över. Ingen kan påstå att vi skall hundkorsningar springande i fårhagarna eller i naturen.

15. nr 11 K.L. Svenljungagruppen

2012-08-19 10:55

Då måste ju hela vargprojektet falla på eget grepp om det inte går att garantera att renrasiga vargar används i aveln, eller har jag fel?
För det Eu kräver väl en en livskravtig VARG-stam och inte en hybrid-stam?
Så frågan är ju om vi har några renrasiga exemplar kvar efter att exprimenten startade för några decennier sedan...
Ett gamalt talsätt säger "Bad breeding leaves its mark" stämmer nog rätt bra trots allt.

14. När man kallar den gula tiken...

2012-08-18 14:49

...för genetiskt värdefull, så visar man att det inte är vargen som art man värnar om.

Självklart kan man idag med hjälp av DNA visa om en individ är varg eller varg/hund-korsning, men det är att gå över ån efter vatten. En kunnig människa, som Eirik Granqvist, kan ju både se att det inte är en varg och dessutom ge en kvalificerad gissning om typ av inblandning.

I Sverige, med så många hundintresserade människor, tror jag att det finns flera hundra tusen som klarar att skilja de flesta hybriderna från varg. Jag klarar ju för sjutton att se skillnad på gulingen och en varg, fast jag aldrig haft hund eller är speciellt intresserad av dem.

Varför man håller på och ljuger, för det kan väl inte vara så att svenska forskare inte klarar av att se skillnaden, beror väl som vanligt på att man har en ekonomisk vinning av det.

13. Sanningen kryper på

2012-08-18 12:11

Mycket bra läsning hoppas bara att det kommer ut bland andra tidningar så som ab dn , mfl. Mitt stöd i arbetet med ett varg o hybrid fritt sverige har ni!

12. Det verkar som om

2012-08-18 12:11

vargkramarna själva håller på att utrota den renrasiga vargen genom sin hybridavel.

Man behöver inte alltid ett vapen för att utrota en art. Det räcker gott och väl med okunskap.

11. Att ha hundhybrider i vår natur är en miljökatastrof.

2012-08-18 06:41

Alla forskare vet att varg och hund korsar sig. Alla forskare vet att varg- och hundkorsningar är vanliga i Ryssland. Ändå förnekar forskarna att våra vargar kan vara hybridiserade. De hänvisar till DNA analyser. Men om de allra flesta vargar är hybridiserade sedan mycket lång tid tillbaka så är det ju en omöjlighet att utreda detta med DNA analyser. Då är det endast genom att avgöra utseende, spår, och färg som vi kan klassa in om det rör sig om varg eller inte. Att vi har djur som kallas vargar men ser ut som hundar i vår natur är inte acceptabelt. Minsta misstanke om att det skulle kunna var en hybrid borde var skäl nog för att ta bort en sådan individ. Allt annat är miljöförstörelse på hög nivå.

10. DNA-prov?

2012-08-17 16:59

Jag har i ett annat ärende talat med flera på SVA för att fråga om de med DNA-prov kan skilja mellan varg och varg-hundhybrid. De svar jag fått är att det går.
SVA har ju massor med mtrl inkl. foton på de legalt skjutna vargarna från de två årens jakt.
SVA kan således gå igenom det materialet och testa om några var hybrider.
För viltet spelar det nog ingen större roll om det är "renrasiga" vargar eller hybrider, men när det gäller attacker på människor kan man gissa att hybrider är farligare. Förlåt, kag manr självfallet farliga, eftersom vargar inte är farliga!!!?

9. Flera angrepp

2012-08-17 14:24

Den 72-åriga damen trodde jag först var hon som slog och fäktade med bärplockaren men efter koll handlade det varganreppet om en 85-årig dam i Mynämäki norr om Åbo. Delar av artikeln: "Laaksonen plockade lingon i Vaimaro skogen i Laitila då hon i ögonvrån såg något djur hoppa rakt emot henne. Plötsligt stod en morrande varg med blottade tänder och rynkad nos framför mig. I den här åldern kan man nog skilja på en varg och en hund, berättar Laaksonen på tidningen Länsi-Suomis nätsidor.- Om jag vore ett litet barn skulle jag ni vara ett kadaver. - Det vill jag säga åt vargvänner och vargförsvarare, att om de en gång råkar öga mot öga med en grinande varg så ändras deras inställning med en gång, försäkrade Laaksonen."
Hela nätartikeln (på finska): http://www.iltalehti.fi/uutiset/200710246753162_uu.shtml

8. Eirik Granqvist vs. Olof Liberg och Co, i en varg debatt.

2012-08-17 14:23

En debatt "duell" mellan Eirik Granqvist och Olof Liberg och O.Libergs kollegor i Grimsö-Skanulv, vore oerhört intressant att vara på, i ämnet : "Renrasiga vargar och varghybrider".
Jag har personligen avsevärt mera förtroende till Eirik Granqvist än till O. Liberg och co. i kunskap om vargar.
Man kan fundera på, hur det gick till, när djurparkerna köpte in s.k. "vargar" på 1970 & 80-talen och vem / vilka det var i djurparkerna som bestämde vilka "vargar" som skulle köpas in? Djurparkerna borde väl ha kvar kvitton och dyl. på sina inköp av "vargar" från den tiden?

7. Artikel av Granqvist i Hundsport

2012-08-17 13:00

En debattartikel av Eirik Granqvist - med samma tema - infördes i tidskriften Hundsport nr 7-8 2012 under rubriken Varglurendrejeriet.

6. Rena rama Guldkornet....

2012-08-17 13:00

....Myser av denna läsning.))

5. Medskyldiga

2012-08-17 13:00

Och här i Sverige är vi medskyldiga då myndigheterna fredar och värnar allt som kommer österifrån oavsett härstamning, man kan kalla det för rovdjurs-multikulti.

4. Då är det ju sant...

2012-08-17 13:00

det LST säger när dom åker ut och besiktar misstänkta vargspår och dom säger att det är hund. Tänk jag som alltid trott LST och NV ljugit!!!!
Dom har bara inte talat om att dom försöker introducera ett helt ny hundsort och den svenska faunan....
Inte värre än så alltså.
Vad skall man säga om dom s.k. forskare, vargspårare etc etc.
Som jag skrev till NV i deras webenkät.
"Uppför er som forskare och bete er som forskare, INGET ANNAT"
Och vad gör politikerna?
Dricker sprit och festar upp våra skattepengar som blev över efter vargfesten.

3. Vargangripna människor

2012-08-17 10:49

Granqvist skriver om en 72-årig dam, som blivit angripen av varg i Rapattila. När skedde detta?

2. Bra skrivet!!!

2012-08-17 10:48

Se till att "vanligt" folk får läsa sådant här, då kommer det förhoppningsvis att bli bättre i våra skogar.

1. Underbar läsning

2012-08-17 10:48

Tänk vad alla vi jägare kunnat under denna debatt, helt överens. Nu ska det bli kul och se vad våra 2 vargkramare kommer med för kommentarer. De folk som bevisen blivit angripna och man har koll på vilket djur det var så kommer de med all säkerhet säga HUND.
Bra hoppas dett akommer i stortidningarna, kan inte RJ hjälpa till och se att AB och EXP DN SVD tar upp sånt här gärna rapport oxå

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons