• Pinewood

Ta avstånd från utplantering av vildsvin

DebattPublicerad: 2009-11-03 15:04

Undertecknad har nåtts av ett antal obekräftade rykten om uppfödning av vildsvin på flera platser i landet, alltifrån enstaka svin till hela ladugårdar med vildsvin. Avsikten påstås vara att släppa ut svinen i syfte att få snabbare spridning och etableringar samt att använda vildsvinen för hundträning i icke godkända hägn.

Dessa avarter kräver att de som är seriösa jägare klart tar avstånd från denna hantering, som endast ger jägarkåren dåligt rykte.
Förklara gärna vad konsekvenserna kan komma att bli om dessa utplanteringar och olagliga hundträningar fortgår.
Det positiva med vildsvinen är att de erbjuder spännande och intressant jakt, som ger ett högkvalitativt ekologiskt producerat kött.

Ger kostsamma skador
Det negativa är ännu inte helt fastställt. Men ingen har väl undgått debatten kring markskador inom jordbruket, i trädgårdar, på idrottsanläggningar, på kyrkogårdar samt de ökande trafikolyckorna med vildsvin. Lyckligtvis är det ännu ingen person som dödats vid en vildsvinskollision men däremot har det blivit höga reparationskostnader på fordonen.
Vi vet ännu inte riktigt säkert hur vildsvinen påverkar övriga viltstammar, men det är troligt att markhäckande fågel, harungar och rådjurskid till viss del står på menyn.

Vildsvin ger sig på älgkalvar?
I dagarna diskuteras även om vildsvinen till och med ger sig på älgkalvar, sedan fyra vildsvin överraskades med att kalasa på en nötkalv som de troligtvis dödat.
Det mest negativa för den seriösa jägarkåren är eventuella nya lagar och förordningar som kan komma att införas för att motverka avarterna inom vildsvinsjakten.
Det finns avarter som felaktiga hundar, som inte bara attackerar vildsvin utan även hetsar och till och med river annat klövvilt. 

Olagliga fällor för vildsvin
Det förekommer även olaglig fångst i icke godkända fällor under förevändningen att vildsvinen är bifångst. Andra exempel är jakt med olagliga hjälpmedel, ohejdad utfodring med diverse olämpliga produkter och många andra idérika, men olagliga, avarter.
Jägarkåren är i längden inte betjänt av överetablering av några viltarter som vållar skador för allmänhet och inom jord- och skogsbruket.
Som seriös och ansvarsfull jägare måste du tänka efter före. Efteråt kan det mycket väl visa sig vara för sent.

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Fler svar från U Kallin.

2009-11-08 14:55

Alldeles riktigt Ejnert jag har ingen aning om din vildsvinserfarenhet men det var ditt inlägg jag besvarade, om jag är självupptagen eller ej är upp till betraktaren.
Till Anonym kan jag återigen säga att Viltskadecenter arbetar med skadekostnader och för närmare information kan jag bara hänvisa till dem. Vad gäller olagligheten med bifångst så uppstår den när man medvetet använder för vildsvin inte godkända fällor (t.ex. rävfällor) betade med äpplen och alltså med avsikt avser vildsvinsfånst med hänvisning till bifångst. Bifångst i rätt använda fällor avsedda för annat vilt är lagligt.
När jag nämner ekologiskt högkvalitativt kött avser jag naturligtvis de vildsvin som inte utfodras med en massa "skräpmat" utan har ett naturligt fodersök.
Till samma eller någon annan Anonym kan jag bara uppmana, när det gäller pepparkakor som påstås komma från Gillebagaren, att kontrollera de regler som gäller för företagets avfallshantering. Det är olagligt att dumpa avfall i naturen även via mellanhänder. Har däremot företaget sålt produkter som senare används för utfodring/åtling hamnar ansvaret på köparen. För att kontrollera vad som gäller i respektive kommun kan man kontrollera med Miljökontoren.

23. Stoppa utfodringen!

2009-11-07 17:03

Många tycks tro att svinen är en resurs ekonomiskt men glömmer vad de kostar UTÖVER jaktarrenden.Samt att deras skador på lantbruket är omfattande.Har aldrig sett några ekologiska pepparkakor men i skogarna runt Örkelljunga där Gillebagaren håller till luktar det mer pepparkaka än gran i skogen pga utfodringen av svinen.Hur många ton icke ekologiska betor som går till svinutfodring vet jag inte men i norra Skåne är det inte långt mellan tippade betbunkar om ca 5-10ton vardera.Gammalt bröd,morötter o icke ekologiskmajs är andra ofta förekommande utfodringsmenyer.Så rent ekonomiskt och ekologiskt råder det ingen tvekan om att tamgrisar är överlägsna de vilda svinen.

22. Det där med utfordringen är intressant Anonym….

2009-11-07 16:28

…..eftersom grisarna i vissa fall får så mycket mat utslängt, att de närmast kan jämställas med uppfödning av tamgris.

Fast där tror jag det är större kontroll på vad tamgrisarna får i sig.

Ekologiskt kött – jo pytsan, inte om de inte också utfordras med ekologiskt odlade produkter.

21. Stoppa utfodringen!

2009-11-07 15:15

Trevligt att artikelförfattaren bemöter de inlägg som ifrågasätter sanningshalten i artikeln. Men hur fungerar sammanställningen av kostnaderna i Viltskadecenters regi?Har själv kostnader/skador för 50tusen men är inte tillfrågad el sett något tidigare om någon sammanställning. Och hur är det med de olagliga bifångsterna i godkända fällor? När och hur blev de olagliga? Är det din tomte som sagt det? Vidhåller du det ekologiskt högkvalitativa köttet med dagens utfodring av gammla livsmedel?

20. Ejner, du kanske ska tänka på hur de formulerar dig….

2009-11-07 15:14

……om du vill undvika missuppfattningar.

Tycker du inte att: ”Att det sedan fodras tillstånd för belysning på skjutplatser hit och dit…….” kan uppfattas som om du menar även fast belysning vid en åtel?

19. Min erfarenhet rörande gris.

2009-11-07 06:31

Har inte herr Kahlin ett dugg aning om,han är nog för självupptagen för att inse vad som förekommer ute i stora vida världen. Jag är minst lika påläst om grisar som han och har nära nog kontakt med grisar varje vecka, levande eller döda. Vilket gör att jag kan skilja på foderplats och åtel och agera därefter. Sedan tjafset om belysning, genom att sänka mig till nivån och förklara för någon hur belysning får nyttjas utan särskilt tillstånd. Fast belysning har varit tillåtet ett tag, likaså vid eftersök, men jag pratar om för jakt på allvar alltså smygjakt ute i grödor som ställer stora krav på jägaren men kan vara riktigt framgångsrik om man inte har dåligt psyke, då det vid flertal tillfällen hänt att situationen blivit riktig spänd eftersom grisar vid flera tillfällen vägrat släppa ifrån sig sina döda och då kan det gå riktigt illa där jag fått "eskort" ut ur veteåkern av hotfullt "halvgruffande" grisar. Jag kan rekomendera den sanne jägaren att om denne någon är intresserad av spännande möten med vilt, att köpa någon av mina böcker där jag återger episoder om jakt bland annat på dessa oberäkneliga djur. Kontakta bara tidningen Jakt o Jägare.

18. Ett direkt brott mot de...

2009-11-06 13:46

...regler som Tyskterrier med flera är så förbaskade på, det att inte hålla sig strikt till de djur som artikeln handler om :o)
"Nu börjar tydliga tecken synas på att den stora tysta allmänhetens åsikt om de stora rovdjuren börjar svänga och opinionsvindarna börjar blåsa mot rovdjurskramarna. I detta läge borde förbunden ägna all sin kraft åt att ännu snabbare, ännu starkare vända dessa vindar."

17. Några svar från Ulf Kallin

2009-11-06 13:45

Att jag valde att gå ut med dessa "obekräftade" rykten, som inte bara involverar jägare utan även markägare och arrendatorer som förmedlar jakt, via en debattartikel var att uppmana till att tänka efter före och inte efter när det oftast är för sent.
De som har hört av sig till mig har jag uppmanat att dels själva lokalt försöka stävja pågående avarter men även att anmäla detta till berörda myndigheter. Att ta personligt ansvar kan vara att ta avstånd från ohämmad och olämplig utfodring, inte ställa upp på jakt med klart olämpliga hundar m.m.
Anonym efterlyser en sammanställning av skadekostnader och jag kan informera att detta pågår genom Viltskadecenters försorg.
RFeynman undrar om det är fastställt att vildsvin tar nöt- och älgkalv, svaret är nej men även här pågår forskning kring hur vildsvinen påverkar andra viltarter.
Tyvärr kan jag nog påstå att uppfattningen, hos flera av dem som arbetar för en framtida vildsvinsförvaltning, är att utplanteringen är omfattande.
Han/hon ställer sig även frågande till att jag som förbundsanställd agerar i andra frågor än den för honom uppenbart angelägnast. Jag kan försäkra att JRF jobbar för högtryck med den och många andra angelägna frågor men tyvärr är det så att vildsvinen är den fråga som påverkar flest jägare, markägare, arrendatorer och allmänhet såväl positivt som negativt. Det är bara att googla på vildsvin och läsa några av de 100 000 tals sidor som kommer upp.
Betahannen ondgör sig över all laglig som olaglig utplantering och personligen kan jag nog tycka att såväl syfte som konsekvens i många fall är ytterst tveksamma.
Rena olagligheter skall naturligtvis stävjas.
Ejnert kommer med ytterligare ett påstående/rykte som jag förmodar han har belägg för, jag har det inte även om jag hört det förr. Av hans personliga uppfattning drar jag slutsatsen att han inte är särskilt insatt i vildsvinsfrågan.
Faktum är att de inte alltid uppehåller sig kring utfodrings- eller åtelplatser även om vi tycker att det vore logiskt, de är där de vill vara och det är allt för ofta i någons odlade gröda oberoende om det finns utfodringsplatser i närområdet.
Som svar även till Roslagsmormor kan jag nämna att fast belysning vid vildsvinsåtel inte kräver tillstånd men däremot att använda rörlig belysning eller elektroniska ljusförstärkare.
Till sist har vi en Anonym som anser och tror att vi skall lyckas utrota vildsvinen igen och snart kommer tomten. Själv tror jag mer på tomten än att vi skall lyckas utrota vildsvinen vilket i sig inte heller är nödvändigt, men däremot en sansad förvaltning av en förnyelsebar resurs i samverkan med andra resurser.

16. Bort med grisarna

2009-11-05 22:42

De har utrotas förut varför skulle vi inte kunna lyckas igen?

15. Det behöver jag inte göra rf…..

2009-11-05 14:58

……eftersom jag vet att t ex fast belysning är tillåten vid jakt på vildsvin.

När en person som Ejnert – som väl brukar titulerar sig som jägare utan att bli ifrågasatt för detta – då kommer med påståendet att tillstånd behövs, då kanske det kan tänkas att han har lite ny information, som vi andra inte har.

Frågan är f ö inte mer utanför ämnet än din uppmaning till mig att vända mig till länsstyrelsen eller naturvårdsverket.

Ska f ö själv, tillsammans med min sambo, sätta mig vid vår alldeles egen upplysta grisåtel ikväll. Han med bössan, och jag med kameran.

14. Roslagsmormor, vänd dig till länsstyrelsen

2009-11-05 13:28

Din fråga är utanför ämnet, vet du inte så vänd dig med fördel till länsstyrelsen eller naturvårdsvverket. Din egen lilla extremistklubb bör väl kunna svaret så att ni vet vad det är ni kan anmäla när ni är ute och smyger i buskarna?

13. Fodras det tillstånd för belysning....

2009-11-05 10:58

.....vid vildsvinsåtel? Jag trodde tillståndskravet bara gällde uppsatta kameror?

12. Inte helt ovanligt

2009-11-05 09:54

Det finns företag och enskilda som idag lever på att sälja jakter då övriga djur snart är ett minne blott, men då säljaren av jakter fortsättningsvis vill ha kunder, så vad sker. Jo någon dag före den tilltänkta jaktdagen släpps det ut ett antal grisar ut tillsammans med lagom giva foder, vilket då gör att grisarna blir kvar i området så länge maten räcker och på så vis kan jaktvärden se till att kunderna får valuta för pengarna, vilket i förlängningen genererar nya kunder, snacket går ju.
Att det sedan på dessa jakter inte skjuts alla djur är normalt varför övriga grisar kan starta sitt nya fria liv i ny omgivning. Med andra ord denna "hantering" har kommit till av, dels vinstsyfte, men även som ersättningsvilt för övrig viltstam som sakta men säkert håller på att tyna bort.
Min personliga uppfattning är att det skall matas, men och ett j-la stort men, då skall denna plats hårdbevakas eftersom det är ju där grisarna befinner sig, dessutom får övriga grödor i större utsträckning vara i fred. Att det sedan fodras tillstånd för belysning på skjutplatser hit eller dit är inget annat än ett myndigsförmynderi, för hur var det, var grisarna ett problem eller inte, andvänd sunt förnuft i denna fråga och sluta lek jaktpoliser om ni inte vet hur verkligheten ser ut.

11. leif

2009-11-04 18:21

eriksson låter som ett ganska vanligt namn,mitt namn är det bara jag som har i hela landet.
o nån påhälsning av några jakthatare vill inte min fru o barn ha medans jag jobbar..
men gärna när jag e hemma=)

10. Tyskterrier

2009-11-04 13:43

Varför inte rätt namn. Stå för vad ni skriver.

9. All inplantering skadlig.

2009-11-04 11:03

På bara 50 år har landets natur förstörts av alla inplanteringar. C:a 10 nya arter har planterats ut i sjöar och på land. Och våra myndigheter har godkänt att vår miljö blivit förstörd. Hur kan "miljöpartiet" tycka att det är OK? Vad har vi lämnat över till våra barn och barnbarn? I diktaturen har folket inget att säga till om!!

8. Kan inte...

2009-11-04 09:58

...alla "anonym" skaffa i alla fall en "nick" så vi kan hålla isär er?

7. Mångfalden

2009-11-04 09:57

Vad jag har förstått så ska vi ha så många djur som möjligt och inga får dödas, enligt MUPPARNA.

6. Nämen

2009-11-04 09:10

Värst vad noga det blev bland en del att ha bevis för utplanteringarna, i fallet med vargen så brukar ju det räcka med att en bekant till en bekant hörde av en kompis till hans kompis...
Alla förstår ju att ni sätter ut grisar, så i stället för att klumpigt försöka släta över det så tror jag ni skulle tjäna på att vara tysta.
Bra att JRF tar upp frågan. Till skillnad från R Feynman så tror jag att människor klarar av att hantera mera än en fråga i taget, de flesta av oss iaf.

5. Mer kött på benen

2009-11-04 00:33

Håller med Tyskterriern. Att gå ut med en debattartikel på rykten verkar oseriöst. Jägarna får mycket skit ändå från alla håll. Mer fakta tack!!

4. ... ett antal obekräftade rykten ...

2009-11-04 00:33

Håller i princip med under förutsättning av att du agerar på bekräftade rykten. Jag vet inte, men är det verkligen fastslaget att vildsvin dödar nyfödda kalvar av nöt eller älg? Om älgkon är död eller skadad så kan jag ju tycka det är möjligt, ja till och med önskvärt, men är det bekräftat? Och under förutsättning av att det är sant, hur ofta förekommer det?
Det finns mycket olagligt som jägare kan göra och naturligtvis gör, jägare liksom även alla icke-jägare. Innan man går ut med en kampanj från förbundets sida bör man vara väldigt säker på att anklagelserna är sanna och bekräftade i alla detaljer. Det räcker inte med att enstaka jägare/bönder vid enstaka tillfällen mot bestämmelserna tar hand om vildsvin. Omfattningen måste vara så stor och systematisk att den olagliga utsättningen av vildsvin är ett märkbart problem, åtminstone på lokal nivå, innan det är vettigt att förbundet går ut i en kampanj. Brottslighet är polisens bord, det kunde kanske räckt att informera om vilka regler som gäller för hantering och utsättning av vilda djur?
Sedan kanske man borde från förbundets sida fråga sig om detta är den mest angelägna kampanjen att gå ut med just nu? Därför att nu är inte vilket nu som helst för den svenska landsbygden. Nu översvämmas vi av rovdjur som riksdagen, i strid med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i strid med svensk grundlag, låter förstöra levnadsvillkoren för alla som bor i landsbygden.
Nu börjar tydliga tecken synas på att den stora tysta allmänhetens åsikt om de stora rovdjuren börjar svänga och opinionsvindarna börjar blåsa mot rovdjurskramarna. I detta läge borde förbunden ägna all sin kraft åt att ännu snabbare, ännu starkare vända dessa vindar. Det är NU det gäller.
Mot denna bakgrund tror jag att medlemmarnas reaktion blir en besviken suck.

3. Klädsamt

2009-11-04 00:33

Eller inte tog du åt dej tyskterrier???

2. Stoppa utfodringen!

2009-11-04 00:32

"Det negativa är ännu inte helt fastställt"? Ganska givet för den som är drabbad av svinen att konstatera sina kostnader av skador. Men mig veterligen pågår ingen sammanställning av de enorma totala kostnaderna som svinen orsakar.Eftersom nya skador hela tiden uppstår är det omöjligt att fastställa skadorna.Hur kan en sk. seriös debatör påstå att olaglig fångst förekommer i icke godkända fällor som bifångst? Vari består det olagliga? Kan verkligen svin uppfödda på gammalt bröd,gammla gräddbullar,gmo odlad majs mm. anses högkvalitativt ekologiskt kött? De mängder av olika kemiska formler som finns i våra livsmedel förs nu via massiv utfodring av svinen direkt ut i köttet.OBS inga obekräftade rykten utan fakta.

1. Seriöst...

2009-11-03 17:23

..och väldigt klädsamt vore det om en av JRF:s högre represetanter såg till att få uppgifterna verifierade innan en artikel skrivs, och inte bara lyssna på obekräftade rykten.
Skit på jägarna kastar så många andra på den här sidan ändå...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB