• Pinewood

Upp på barrikaderna i Västerbotten!

DebattPublicerad: 2009-11-06 10:44

Vem är rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund här i Västerbotten? En berättigad fråga, då vi i länet har en mycket stark rovdjursstam av lodjur. Björn och varg är på stark frammarsch i länet. Om det till äventyrs finns en rovdjursansvarig så måste jag i sanningens namn säga att den personen för en anonym tillvaro.
Svenska Jägareförbundets förbundsordförande i Västerbotten har i dagens lokalradioprogram föreslagit användning av skoter vid lodjursjakt.
I grunden ett mycket bra förslag som jag hoppas kommer upp på agendan angående jakt på varg.
Träd fram, du eventuelle JRF-rovdjursanvarig i Västerbotten och visa framfötterna.
JRF-medlemmar är inte betjänta av att ansvariga i JRF för en anonym tillvaro.
Upp på barrikaden och slåss för medlemmarnas åsikter.

”Du är välkommen att hjälpa till”

Vi har sökt skyddsjakt på 54 lodjur i länet. Ett exempel på att vi är aktiva i rovdjursfrågan. Både rovdjursrådet och viltvårdsnämnden läggs ned och en ny viltförvaltningsdelegation ska bildas för att ta hand om viltföevaltningen i länet framöver.
Vi i JRF-distriktet jobbar med de här frågorna bäst vi kan. Men det är svårt att få gehör för våra ståndpunkter, främst från Naturvårdsverket. Samma problem har Jägareförbundet.
Du är hjärtligt välkommen med oss upp på barrikarna, John E Mårdner, om du vill hjälpa till med arbetet att få en bättre rovdjurspolitik.

Bernt Andersson, ordförande och rovdjursansvarig för JRF i Västerbotten

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. John E

2009-11-08 15:46

Vi behöver Din mycket sakliga och sunda "röst" i debatten om rovdjur!

7. svar till Lennaert A

2009-11-08 14:54

Lennart A, då det gäller förslaget med användandet av skoter vid jakt på lodjur ska du ställa frågan till Thorbjörn Lövbom ordf.i Västerbottens Jägareförbund. Han kan, eftersom det var han som förde fram förslaget i lokalradions morgonsändning redogöra för hur förslaget ser ut. Jag uppfattade förslaget som att användandet av skoter ENDAST skulle ske vid lokalisering och ringandet av lodjuren, INTE vid själva jaktens utförande.Förslaget är bra. Men det är bäst att du ställer frågan till TL då får Du och vi andra säkert en beskrivande information om hur förslaget ser eller kommer att se ut i sin helhet. Det är ingen idé att diskutera detta förslag förrän vi sett dess innehåll.
Jag tog upp frågan just därför att jag tycker att JRF rovdjuransvarige i Västerbotten varit allmänt frånvarande i rovdjursdebatten.
-----------
Det är ingen tvekan om RFeyman har rätt i sin rubrik.ROVDJURSPOLITIKEN ÄR ETT OLAGLIGT FÖRTRYCK. Desto märkligare är det att landet största jägarorganisation i åratal har accepterat detta förtryck inte bara mot sin medlemskår utan även mot landets övriga naturbrukare.
----------
Beträffande statens anslag till forskarpengar för rovdjur är det dags att regeringen ställer större krav och bättre koll på vad pengarna används till.Det borde vid här laget vara välkänt att de svenska rovdjursforskarna inte har något mer att tillföra som de utländska rovdjursforskarna sedan flera år känner till om norra halvklotets rovdjur och övriga däggdjur. M a o ställ högre krav på forskarna att redovisa sitt forskarresultat innan nya anslag beviljas. En av de stora bovarna bakom den explosiva ökningen av varg,björn o lodjur i Skandinavien är bl a forskarna där man på ett mkt frapperande sätt med hjälp av organistioner som Rovdjursföreningen vilseleder politiker och allmänhet.

6. Baxnar

2009-11-07 22:45

Ibland önskar man att det skulle införas åsiktsregistrering i samband vapenlicens...

5. Rovdjurspolitiken är ett olagligt förtryck

2009-11-07 22:45

Sommaren för tjugo år sedan började en av de värsta förtryckarsymbolerna vi haft i Europa att läcka, första läckan kom i Ungern. Trycket blev hårt och man tänkte lätta på trycket i Berlin, men floden blev för stor och hela muren rasade. Nu finns bara rester kvar i världen av kommunismen, i Sverige har vi Lars Ohly som gärna ställer upp på fortsatt förtryck, denna gång av svensk landsbygd tillsammans med mp och s.
Men förtryck kan ej bestå över tid, modern svensk förtryckarpolitik fyller snart 10 år, den föddes i och med att Göran Perssons famösa offergåva till mp kom till stånd, en ”sammanhållen rovdjurspolitik” kallades den. Redan har den börjat krackelera och tio år till tror jag inte den överlever, därtill är förtrycket för våldsamt, för blodigt och förnedrande. Vargen är därtill fullständigt måttlös, antalet vargar ökar och med den sprider sig förstörelsen över allt större områden. Ingen kan förstå att för en vargs skull så tvingas hundratals bönder bygga elstaket runt sina ägor samt lägga ned massor av arbete på att ta in husdjuren över natten, sjukt är vad det är. Just nu byggs trycket upp under relativ tystnad, man väntar och ser hur ”vargjakten” blir. Polarisationen kommer att öka och vi når snart dithän att ”den som inte är för oss är emot oss”. Den som tror att denna konflikt kan lösas genom ”utbildning” av landsbygdens okunniga varghatare tar fel, den enda lösning som existerar är att alla i Sverige frilevande vargar utrotas och att björnstammen decimeras kraftigt. Därtill måste jakttiden på övriga skadedjur typ lodjur, järv, korp och kungsörn anpassas till att dessa djur är just skadedjur. Farliga djur som huggorm skall naturligtvis inte vara fridlysta.

4. Höj blicken Mårdner!

2009-11-07 15:07

Problemet med dessa förslag är också att allmänheten kommer att få upp ögonen för dina högst oetiska förslag. Jakt från snöskoter är ett sådant exempel som med all säkerhet kommer att ge stöd till alla som är motståndare till jakt.

3. svar till Bernt Andersson

2009-11-07 15:07

Det är ingen tvekan om att jag utifrån mina möjligheter ställer upp för en bättre rovdjurspolitik.
Det är ytterst viktigt att JRF profilerar sig bättre än i dag i Västerbotten/Norrlandslänen. Detta kan vi göra genom att påverka jägarkåren att noggrant studera de politiska partiernas rovdjursprogram. Jag har i flera debattartiklar påpekat att jägarekåren är en politisk maktfaktor i glesbygdskommunerna och det är i glesbygdskommunerna som rovdjursproblemen med i första hand varg o björn uppstår.Att rösta in mp o v i den kommunala beslutsapparaten är ett stort hot mot jägarkåren.Båda dessa riksdagspartier vill öka förekomsten av rovdjur, vilket är och blir en stor national förlust inte bara för jägarkåren utan även för det övriga samhället.
Innan nästa års riksdagsval o kommunalval är därför ytterst viktigt för jägarkårens och de politiska partiernas organisationer att i god tid visa vilket ben man står på. Jägarkåren måste inse att vi är en betydelsefull politisk röstberättigad maktfaktor.Mp o V får inte ges tillfälle att utgöra en vågmästarroll i riksdags och kommunala beslut.
Jägarkåren i Norrlandslänen behöver fler riksdagsmän/kvinnor som för jägarkårens talan.Helen Pettersson S gör med all säkerhet så gott hon kan men risken är uppenbar stor att hon faller för trycket från Mp o V för att de rödgröna ska få riksdagsmajoritet.
----------
Rösträttsfrågan i jaktvårdskretsarna är en annan viktig fråga. Som det är idag med SJF stadgar för jaktvårdskretsar så framgår klart och tydligt att man måste vara medlem i SJF för få utöva sin rösträtt på jaktvårdskretsarnas årsstämmor.Här är det viktigt att observera att SJF genom denna skrivning medvetet "tvingar" till sig medlemmar.Den frivilliga anslutningsavgiften för VVO och jaktlag är ett annat skäl att titta över, då SJF menar att den anslutningsavgiften är en garantiförsäkring. Så är det naturligtvis inte. SJF jägarförsäkring har inte högre prioritet än hemförsäkring och jakttidningarnas försäkringar. En viktig fråga som också jägarkåren måste ställa sig. -Vilka är det som äger jaktvårdskretsarna? En viktig fråga som också jägarkåren måste vara ytterst medveten om,"rätten till jaktutövning är inte obligatoriskt förbehållit medlemskap i SJF"- vilket är en uppenbar missuppfattning på många håll där man helt enkelt misstolkar medlemskapet i SJF mot det statliga jaktkortet.
----
Länsstyrelsen bidrag till den kringfarande ylande ordförande i Rovdjursföreningen måste naturligtvis ifrågasättas,liksom de statliga anslagen till SJF och hur mkt av dessa pengar som går till att hålla rovdjursetablissemanget vid liv.Också en ytterst viktig fråga som medlemmarna har rätten att få kännedom om, genom exv publicering i
medlemsorganen Svensk Jakt och Jakt o Jägare.
Till sist är det mkt viktigt att JRF profilerar sig bättre i Norrlandslänen.
Det är inte bra för JÄGARKÅREN att SJF står som ensam herre på täppan. Konkurrens skapar som bekant kvallitté och kan vi inte NU s a s mota "vargen i grinden" då kommer de fyra nordligaste länen inom kort att vara sk varglän.

Därmed hoppas jag att alla har förstått att jag är anhängare av noll-version av frilevande varg och att jag strävar för ett ökat medlemskap i Jägarnas Riksförbund.

2. Bernt

2009-11-06 13:33

Fel av mig, ledaren handlade även om rovdjur, för den kommentaren ber jag om ursäkt men det övriga står jag för.

1. Bernt

2009-11-06 13:33

Vad John säkert menar är att ni inom förbundet måste höras och synas utåt mycket mer till den breda allmänheten.
Ni är ju medlemmarnas språkrör utåt.
Titta bara på Mörner, han är i pressen,radio och TV var och varannan dag! det gör att även personer som inte jagar får upp ögonen för rovdjursproblemen. Är det vår nya ordförande som lagt ribban, det har varit tyst på ledarsidan under två månader och när det äntligen i November
kommer ett inlägg så handlar det mest om älgjakten i September ! Det är väl nu om något som vi måste visa upp problemen med rovdjuren. Och som sagt,Ni är vårat språkrör. Under Connys tid ökade medlemsantalet med 75% men han hördes i debatten.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB