• Älgskadefondsföreningen

Upp till kamp för världens bästa älgstam

DebattPublicerad: 2008-09-26 10:32

Det skrivs spaltmetrar med goda råd om hur vi ska få en bättre älgstam. Några råd är: skjut en kalv av ett dubbelekipage, alternativt låt dubbelkalvarna gå. Spara stora svarta kor, skjut gamla kor som inte är produktiva längre.

Skjut inte stora tjurar, skjut inte mellantjurar. Skjut främst kalvar. Skjut lika många stora som kalv. Men först och främst: skjut hela den tilldelade licensen.
Bry dig inte om ifall licensen är större än antalet verkliga älgar. Skjut inga alls, utan låt vargen ta bort de sämsta individerna så vi får kraftiga och aggressiva djur i markerna.
Den i min åsikt bästa avskjutningsregeln är mycket enkel. Skjut inte fler vuxna än kalvar. 


Varför göra det enkelt?
Men varför göra det enkelt, när man göra det så invecklat och vackert?
För ett halvt dussin år sedan var ett normalt jaktlag i Värmland 25-35 personer och hade en tilldelning på 15-20 älgar.
Oberoende av vilken metod man försökte tillämpa kunde man korrigera resultat efter hand. Hur många gånger har jag inte betraktat ett djur som jag inte fick skjuta den dagen. Igår eller imorgon kan det ha varit eller bli okej.
Samma jaktlag har idag kanske en tilldelning på fyra-sju älgar, två-fyra av dess bör vara tjurar. Finns det björn och varg i terrängen är troligen kalvtillgången dålig.
Att spara utvalda djur när den lilla kvoten inte är uppfylld är svårt. Hela laget har lagt ut stora pengar och vill gärna visa upp lite mer än en slamsa, som räcker till några köttbullar, när man spenderat 5 000-10 000 kronor av familjens semesterkassa.

Två tredjedelar av jägarna måste bort
Tänkbart alternativ är naturligtvis att slå ihop markerna till större enheter så jakt med urskillning kan bedrivas. 
Men behåller man alla gamla jägare blir resultat helt omöjligt. Vilken jaktledare vill ansvara för utställning av 100-150 jägare? Alltså måste nog två tredjedelar av jägarna utgå. Men det betyder också att jaktarrendeintäkterna sjunker med motsvarande.
Framtidens älgjakt, med riklig rovdjursförekomst och njugga stora skogsägare, kommer att ställas inför en rad problem. 
En sak är klar. 

Hotad högtidsvecka i skogen
Dagens högtidsvecka i höstskogen kommer att försvinna.
Det enda jag kan säga är. Upp till kamp för att behålla världens bästa och mest produktiva klövviltbestånd, som också betyder så mycket socialt för glesbygden. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

31. Självklarheter

2008-10-20 10:30

Vissa saker betrektar jag som helt självklara i det här sammanhanget. En är att rovdjuren är utvecklade tillsammans med bytesdjuren och därför är det dom som beskattar överlägset bäst, så att Darwins "survival of the fittest" inte sätts ur spel, med degenerering som följd. Därför måste jägare alltid, så gott det går lära sig och försöka beskatta på samma sätt. Det anser jag är grundläggande för en genetiskt hållbar jakt.
Det betyder flera saker som jag tycker "Gunnar från Kroppefjäll" beskriver bra, men det innebär också en annan sak, nämligen stopp för troféjakt. En människa har alltid svårare än en varg att bedöma vilket djur som skall tas, men ett enkelt sätt är just att sluta skjuta stora tjurar. Det kan vara tufft, speciellt med tanke på hur jakttidningarna lyfter fram och gör hjältar av alla dom har skjutit en tjur som borde fått leva och på så sätt bidrar till att längtan efter troféer sitter i ryggmärgen på många jägare, men jag är säker på att det ändå måste till någon form av fridlysning för kapitala djur.

30. RF, för ovanlighetens skull, så tror jag på det du skriver om ÄO...

2008-10-02 23:19

...och det var ju inte jag själv som ville ha länken.
Varför inte skicka den så att ”Intresserad” får den? Vad har du att förlora på det?
Sedan min fråga ”Rovdjurens uttag kommer att öka lavinartat och förstöra vilstammarna”, vad har du för belägg för detta?

29. Jovisst Feynman...

2008-10-02 16:27

Skulle bli oerhört förvånad om du började bombardera oss med ren fakta, det verkar ju inte vara din "bästa gren". Så vad tycker du då? Är allt rovdjurens fel, eller vi kanske har en del att reda ut själva först? Det var (visserligen underförstått) vad jag skrev och undrade lite över. Påhopp och hamra tangentbord? Du dunkar själv på rätt ordentligt tycker jag och, anser du att du gör mer nytta än mig för våra klövviltstammar så tro du det... det klassiska, nämligen att "skyll allt på andra, jag har inte gjort något fel" verkar du ju behärska till fullo.

28. Dalle, du behöver lära dig lite grammatik

2008-10-02 14:30

Läs om min inlaga och fundera över vilka tempus jag använt så kommer du underfund med att detta inte vare sig är eller ger sken av att vara en faktauppgift. Kritisera gärna men försök hitta något som är fel på riktigt innan du börjar hamra på tangentbordet.
I stället för meningslösa påhopp som detta är det bättre att du använder din tid till att göra något som är till nytta för våra klövviltstammar.

27. Feynman

2008-10-02 13:13

Du som enligt egen utsago aldrig far med osanning. "Rovdjurens uttag kommer att öka lavinartat och förstöra viltstammarna" Sanning?
Ojoj Feynman, läs på, detta påstående är ju bara löjeväckande, speciellt då med tanke på att vi har facit i hand. Inga rovdjur vi har eller har haft har "raserat" några viltstammar, däremot har vi själva sett till vid flera tillfällen att rasera dessa av flera orsaker. Låt oss istället lära oss något av dessa missbedömningar i stället för att skylla dagens vilttillgång på rovdjuren... Vi gör som sagt själva en hel del "uttag" utan att "alla indianer paddlar åt samma håll". Fakta kan du utan problem kalla det som är känt ,resten blir bara personliga tolkningar av situationen.

26. Vargatider stundar men hopp kan skönjas

2008-10-02 09:48

Varje gång en älg dödas eller skadas svårt av rovdjur så blir mat för tusentals kronor förstörda för någon eller några människor. Detta är en kostnad som samhället lagt på glesbygden utan att ge någon kompensation för detta.
Att hälften av all skogsmark ägs av bolag med säte i någon stad är en annan form av brandskattning av glesbygden. Skall man rädda älgstammen så måste man börja med att hejda ökningen av stora rovdjur, detta är viktigare än alla andra åtgärder. En annan viktig åtgärd är att överföra all skogsmark till enskilda ägare som bor på fastigheten eller i samma kommun.
Nu vill säkert mormor ha en internetlänk som kan “bevisa” min åsikt. Detta är en löjlig ståndpunkt, med internet kan inget “bevisas”. Tyvärr måste jag medge att verkligheten dag för dag besannar mina värsta farhågor. En glädjande sak är dock att klimathysterin tycks närma sig ett slut, man kanske kan börja hoppas att även miljögalenskapen snart kommer till en vändpunkt där sunt förnuft åter kommer till heders.
I ett forum av detta slag framför man i första hand åsikter, mormor försöker göra det till ett forum där man slänger internetlänkar i huvudet på varandra och sedan tror mormor att bara för att hon har en internetsida som stöder hennes åsikt för tillfället så är åsikten bevisad som sanning. En mycket omogen och okunning inställning som är vanlig bland obildade.
Det är en sak att ha sin hemsida men det är en helt annan sak att få sin jakt diskuterad i detta forum och det tar jag hänsyn till. För en internetexpert som mormor borde det inte vara någon större svårighet att hitta hemsidan ifråga, den är öppen för alla.
Försök inte mormor påstå att jag far med osanning, trots ihärdiga försök har du inte vid något tillfälle visat att jag redovisat osanna faktauppgifter.

25. Men Feynman, det älgskyddsområde du refererar till...

2008-10-01 22:36

...har ju själva lagt ut informationen på internet, så hur kan du hänga ut dem genom att ge länken?
Det är kanske så att du bara hittat på allt alldeles själv? Du har tidigare visat att du har svårigheter att visa på källorna, så det är kanske samma sak denna gång.

24. ”Rovdjurens uttag kommer att öka lavinartat...

2008-10-01 22:36

...och förstöra viltstammarna”.
Nu har du chansen Feynman, vad styrker du detta påstående med, eller är det som vanligt bara vad du TROR?
Vad gäller min inlaga så var det FRÅGOR till Calle S, avseende de överslagsberäkningar han gjort. Förstod du vad han menade? Då kanske du kan förklara för mig.

23. Bekämpa de stora rovdjuren är det bästa sättet

2008-10-01 16:32

Jakt och avskjutning kan vi ändra från år till år, rovdjurens uttag kommer att öka lavinartat och förstöra viltstammarna. Här och nu måste rovdjurens tillväxt stoppas och så snart det går måste lagarna ändras.
Intresserad: Att ge adressen här känns som att hänga ut ÄO:et, de har sin hemsida på nätet med protokoll, avskjutningar mm. så det går att hitta.
Mormor: Min rubrik avsåg inte ÄO utan matematiken i din inlaga. Du tror på allt du råkar läsa på Internet, det är dumt att skjuta kalvar, skjut fjolingar istället då kan kvalitén bedömas och dessutom så behövs kalvarna.

22. R Feynman

2008-10-01 12:28

Skulle du vilja lägga ut länk till ÄO och deras statistik?

Tack på förhand!

21. Sticker in hakan...

2008-10-01 12:28

...och uppmanar till försiktighet för alla råd som kommer i hagelsvärmar och ber var man eller kvinna att skapa sig en sund uppfattning i frågan. För att skapa en välmående älgstam så krävs det produktiva djur. Kom ihåg att kalvskytte tar hårdare på antalet älgar. Dessutom är urvalet som svårast att bedömma på kalv. För visst vore det tråkigt om viltvården likt som vargen råkar sortera bort det bästa avelsmaterialet redan som kalv? När mormor talar om 8-10-åringar så kan antal taggar vara rikligt varierande beroende på retur, anlag klimat osv. Det är i såfall bättre att omtala antal taggar och vikter som riktmärken. Kul att se hur mormor månar om älgen i dåliga förhållanden och samtidigt vill ha varg. Får inte riktigt ihop ekvationen. Håller med Feynman om att FÖR MÅNGA och fel älgar skjutits bort. Med sänkta tilldelningar, bättre urval och omvänd rovdjurspolitik så är vi i hamn.

20. Ursäkta ”Feynman” var har jag påstått något om ÄO?

2008-09-30 15:13

Däremot tycker jag att det Gunnar på Kroppefjäll skriver verkar högst logiskt.

19. Mormor vet inte vad hon pratar om

2008-09-30 13:48

Det finns flera älgskötselområden som har sina jaktresultat utlagda på Internet, ett intressant exempel är ett ÄO där man genom tandsnitt bestämt åldern på alla fällda tjurar.
Av deras avskjutningssiffror kan man se att det inte är så enkelt att följa vissa teoretiska avskjutningsmodeller. Det är ett gammalt ÄO där älgstammen var av god numerär och antal när ÄO:et bildades. I ÄO:et har man haft generös tilldelning och långa jakttider, i praktiken har man haft 3 månaders fri jakt och detta har naturligtvis förstört älgstammen totalt.
Inför jakten 07/08 bestämde man sig för att minska jakten något och eftersom man tyckte sig ha för lite tjurar bestämdes därför att endast tjurar med minst 6 taggar fick skjutas.
Den uttalade avsikten var att man då endast skulle skjuta de äldsta tjurarna, detta är långt söderut så tjurar med mera än 6 taggar är sällsynta.
När jakten var slut i januari och man hade med tandsnitt kollat åldern på alla tjurarna så framkom att av ca 20 skjutna tjurar var två st. 4 år, två var 3 år, en var 1 år och de övriga var 2 år.
Vad man gjort var i själva verket att skjuta alla unga tjurar med fina hornanlag och spara såväl gamla som unga med små horn. Knappast något bra urval om man vill bedriva älgavel.
Som tur är tror jag inte att denna dumma avskjutning påverkar älgstammen genetiskt i någon märkbar grad. ÄO är ingen bra modell för älgjakt, älgjakten skall vara lika för alla fastigheter i varje område.

18. Calle

2008-09-30 11:20

Ska vi som jägare slå oss för bröstet för att vi är så bra på viltförvaltning så får vi banne mig lösa detta problem. Vi kan inte i ena stunden gnälla över minimala älgstammar pga rovdjur och nästa stund skjuta bort älgarna själva. Ska vi bedriva en viltvård måste vi sätta upp regler och förhållningssätt. Om det sen innebär endast kalvjakt något år så får vi ta det. Vi måste tänka långsiktigt. Detta är ju så klart en av frågorna som våra förbund ska ta tag i.

17. Och med denna, din egna slutsats Calle...

2008-09-30 11:01

Kan du då helt sonika sluta skylla älgtillgången på rovdjuren? Vi har som sagt oss själva att skylla.

16. Gillade matte i skolan...

2008-09-30 11:01

...men jag har svårt hänga med i ditt räkneexempel Calle.
Varför bara 6% av tjurarna 5 år eller äldre? Som det tycks vara nu, är det knappa 10% av älgtjurarna i landet som är över 5 år, och det är väl ett av problemen som jag uppfattat det (i alla fall i södra delarna). Korna brunstar inte för unga pinntjurar, och skulle de ändå göra det, så klarar de unga tjurarna inte av att betäcka kon. Istället för 2 kalvar, får korna ofta bara en, som dessutom är sent född och liten och svag går mot vintern och svåra förhållanden.

Varför ska hälften av tjurarna i respektive åldersklass skjutas? Hur får man sådan kunskap att man klarar av detta, det vill säga inte skjuter den sista tjuren i sin åldersklass?

Tror du inte det är lättare att komma tillrätta med problemet om man ser till att skjuta färre äldre djur, och riktar in sig på kalvarna istället – eller åtminstone inte skjuter fler vuxna än kalvar? En sådan strategi skulle man ju även klara av här i Uppland, där det knappast finns annat än pinntjurar för korna att välja mellan.

Men det viktiga – hur många älgjägare tror du släpper en ståtlig tjur på ca 8-10 år frivilligt? Ska kvaliteten på den svenska älgstammen förbättras, så lär det vara ett av kraven.

15. Storoxar

2008-09-29 17:40

Gjorde en enkel överslagsbeärkning. Om jag antar lika många tjurar år från år och att hälften av djuren i åldersklassen skjuts kommer population att stabiliseras med att 6% av tjurarna är 5 år och äldre. Meningsfull förvaltning kräver alltså ett område som rymmer 150-200 tjurar. Betyder att ganska många lag måste samarbeta intimt. Något som tyvärr inte är naturligt på många håll.

14. Roslagsmormor

2008-09-29 10:22

Det blir inte roligt för er upplänningar i framtiden när ni har stora problem med att sköta och förvalta älgstammen redan innan ni har begåvats med fasta stammar av björn och varg. Under vilka premisser och på vems inrådan har älgavskjutningen skett i Uppland? Länsstyrelsens, Jägareförbundets eller någon annans?

13. En som är drabbad

2008-09-29 10:22

Var rädd om korna och se till att det finns lika många kalvar kvar som det skjuts vuxna. Utan kalv så minskar stammen snabbt. Det är enda sättet att behålla stammen. I vargrevir är det inte säkert att kalvarna räcker till ändå.

12. Roslagsmormor!

2008-09-29 10:22

Så du menar att älgstammen blir starkare av varg och björn, mormor ? I så fall är du dummare än jag trott...
I Åmot stod man still med älgjakten i tre år! Där var det en stark älgstam med avvägd avskjutning med många stora tjurar. Men varför stod man still i tre år Mormor, ser fram emot ditt svar.

11. Älgtillgång stavas ANSVAR

2008-09-29 10:21

Svenska jägarkåren generellt MÅSTE inse att det inte är OK med föråldrade B-licenser, A-licenser eller älgskötselområde.
Detta system har bevisligen (undantag finns) skjutit älgstammen i sank, med länsstyrelsen och svenska jägarförbundets goda minne därtill.
En stor del av oss jägare har totalt ansvarslöst jagat "storoxen" och "frysboxen" år ut och år in, med resultatet att älstammen havererat fullständigt.
Nu sitter dessa s.k. jägare och skyller på vargen som enda orsak. Det ter sig pinsamt att ni kallas jägare!
Orsaken ligger i den skeva dialog mellan skogsbolag/markägare/jaktlag samt den enskildes egna ansvar att använda sunt förnuft.
Om älgskötselområdena får fortsätta locka till sig nya jaktlag, med en utopisk tilldelning och avskjutningsstatistiker som mer liknar älgdödarområden, finns snart inte en reproducerbar frisk stam kvar i sverige.
Om länsstyrelsen är så naiva att detror att B-licenser kan hysa en tolerans 2008/2009 av ett valfritt djur, så är det att likna med IQ fiskmås!
Vem av alla dessa fina instutitioner/förbund/organ/jägare vågar ta tag i sanningen och basunera ut vad det egentligen handlar om, nämligen:
SÅ LÄNGE DET FÄLLS FLER KALVAR ÄN VUXNA DJUR, ÄR STAMMENS FRAMTID SÄKRAD ( trots rovdjursuttagen)
Finns det ingen kalv i marken, så är det ganska naturligt att där sker heller ingen jakt! Så enkelt är det!
Tyvärr är det allt för många skötselområden, storlicenser etc. som förlänger sina penisar med ett brutalt sönderskjutande av vår så känsliga älgstam, detta med att konsekvent bomba omkull vuxna djur, för att sedan skylla på allt och alla att kalvar inte finns i passen.
Detta borde ses som jaktbrott och är synnerligen mycket allvarligare än rovdjurens eget uttag.
Att sedan rovdjurspolitiken är den mest illa hanterade frågan i Stockholm är en helt annan femma, som skall hanteras separat. Låt inte älgen bli offer för den smutsiga politiken också!

Älgförvaltningsområden över 50 000 hektar med lokala förvaltare som enats om stammens reproduktionstal. Det är lösningen på frågan. Svaret är lika enkelt:
Två kalvar är lika med en vuxen i avskjutningstillstånd.
Antal taggar/ålder eller vigör är totalt ovidkommande.

Hur många av oss jägare är beredda att ta det ansvaret?
Hur många är motiverade att "bara" jaga kalv ett/två år?

Tänk ut ditt eget svar på de frågorna innan du börjar leta skulden på saker som inte stämmer.

10. OK, Roslagsmormor

2008-09-29 10:19

Du som har svar på allt. Hur förvaltar man en älgstam på kanske tio individer eller mindre inom det egna viltvårdsområdet för att få god avkastning och Alaska-varianten av storoxar? Vilket av alla de olika råden ska vi satsa på?
Vad gäller tillgången på älg längre söderut: klimatet har ändrats betydligt de senaste 20 åren. Dessutom har trafiken kanske fördubblats. Det finns totalt sett hyfsat med älg längre norrut, fläckvis.
Frågan till dig är också - blir du lyckligare om det blir lika illa norrut som söder om sjöarna? Vår tilldelning har sjunkit med två tredjedelar på fem år. Jag beraktar det som nästan fritt fall. Och det är inte jägarnas fel.

9. Instämmer med Roslagsmormor

2008-09-29 10:18

Jag har bott i Uppland och sett några enstaka spår och skithögar från älg. Samma synobsar. Men här i norra Värmland så är jag så less på att se älg. (Det vill säga att det inte är något speciellt längre).

Det lustiga i det hela är att här har funnits varg sen 80-talet här i norra Värmland. Men i Uppland något år.
Sen så undrar jag, Calle - du har skrivit innan att vargen tar all älg. Men hur kan det då vara så mycket älg här då?

8. Ytterligare en länk...

2008-09-26 17:42

...som handlar om den uppländska älgstammen.

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=1257937

Har vi fasta vargstammar? Näää

7. Nej Calle, men det kan finnas skäl att tro...

2008-09-26 17:41

....att det finns annat än rovdjur som kan rasera stammarna, både i söder, i norr och där emellan.

När jag började jaga på 80-talet såg man älg i princip överallt i Uppland. Vi sköt ofta fullt vad gäller de vuxna, redan första veckan.

Eller tror du det beror på solljuset och markens beskaffenhet här i Uppland, som är den enda orsaken till nedgången?! Du kan fortsätta använda skygglappar och skylla på allt utom jägarna.

Nu skriver du dessutom "....kan knappast vara ett godtagbart skäl för att rasera de BRA populationerna i MELLAN och NORRA Sverige.” Jag har fått uppfattningen att älgen - åtminstone i mellersta Sverige i stort sett var utrotad p g a vargen. Hur är det med det nu Calle?

6. Missade en länk...

2008-09-26 17:41

...till en notis som i veckan förmedlades här.

http://webnews.textalk.com/se/article.php?id=342689&context=

Mig veterligen finns det inga fasta vargrevir i Södermanland.

5. Skåne, Södemanland, Uppland, Småland....

2008-09-26 17:41

...tror inte det finns så stark stam med äldre tjurar i Östergötland och Blekinge heller. Riktiga storoxar verkar man få åka norröver för att skjuta

4. En gammal finansminister sa...

2008-09-26 15:43

...att misären uthärdas lättare om den delas av alla. Alla delar av landet har inte en gynnsam biotop för en stor älgstam.
Markens mineraluppsättning och dagsljusets längd speciellt under vår och försommar är mycket betydelsefulla.
Att det finns dåligt med älg i vissa södra områden kan knappast vara ett godtagbart skäl för att rasera de bra populationerna i mellan och norra Sverige.
Ett ord till alla anonyma. Är ni så andefattiga att ni inte orkar hitta på en signatur. Då skulle man kunna följa era bravader bättre.

3. Anonym

2008-09-26 14:08

Var finns dessa områden som inte har varg? Är det dålig älgtillgång där?

2. Pelle, hur förklarar du då de urusla stammarna med älg...

2008-09-26 13:59

...i områden UTAN varg?

1. Älgutredningar hit och dit

2008-09-26 13:29

Jag kan inte förstå varför man lägger en massa pengar på dessa otaliga älgutredningar som finns när problemet stavas VARG, så där nu är detta löst. Lägg pengarna nu på att utbilda jägare i vargjakt för det är det ända som kommer att hjälpa älgstammen, Calle. Det är inte bara älgjaktsvecka som kommer att försvinna utan hela vår tradition med jakt med löshund är i farozonen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere