• Pinewood

Vad är regeringens ”vargtak"?

DebattPublicerad: 2012-11-02 10:15

Regeringspartierna bör vara tydligare vad man egentligen vill när det gäller ett tak för vargstammen. Om man nu menar allvar med att begränsa vargstammen borde vi få veta vad man har tänkt sig för tak. Vi anser att en vargstam utan maxtak är en obegränsad vargstam, skriver företrädare för Svenljungagruppen i ett debattinlägg.

Nu har regeringen i en debattartikel deklarerat att de tänker se till att vargen får gynnsam bevarande status i Sverige vilket innebär att regeringen ansvarar för att vargen som art skall skyddas mot utrotning. Men man deklarerar även att vargstammen inte skall vara onödigt stor utan den skall begränsas så att människor som bor på landsbygden får tillbaka sitt framtidshopp. 

Stort steg i rätt riktning
Detta är ett stort steg i rätt riktning för alla drabbade. Men det man nu säger är att man jobbar för att GYBS skall sättas på 180 vargar. Detta är ett minimiantal som måste finnas innan man kan tillåta licensjakt på en djurart enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Hade man haft för avsikt att sätta ett tak på 180 vargar kulle man behöva sätta GYBS runt 100-120 vargar. För man kan ju inte ha tak och golv på samma antal. Men vi menar att regeringen utan tvekan kan sätta GYBS på detta lägre antal efter att vi nu fått en sårbarhetsanalys som visar att vi endast behöver 40 vargar för att vargen skall överleva som art i 100 år.


Kritiserad beräkning
Den senaste veckan har det visat sig att Naturvårdsverket troligtvis har beräknat den genetiska simuleringen felaktigt. Professorn i genetik Dag Lindgren riktar mycket stark kritik mot hur Naturvårdsverkets tjänstemän kommit fram till den genetiska sårbarhetsanlys som våra politiker har som underlag när man bestämmer GYBS.

Tjänstemännen har utgått från en beräkning av en fiktiv vargstam där utgångsläget är noll i inavelsgrad. Vår svenska vargstam har i verkligheten en inavelsgrad på F27, vilket är ett högt värde som ger helt andra förutsättningar när man gör dessa genetiska simuleringar.


En ny varg vart femte år
Om man istället skulle begränsa vargstammen till max 160 vargar och dessutom sätta GYBS till 100-120 vargar skulle det räcka med att få in en obesläktad varg vart femte år för att förbättra den genetiska variationen. Skulle man dessutom bedriva urvalsjakt på de mest inavlade individerna skulle vi ytterligare förbättra vår vargstams genetiska hälsa. Detta resonemang stöds även av professor Lindgren.

Regeringspartierna har nu förstått detta och därför har man beställt en utredning från forskarna hur en genetisk urvalsjakt skall gå till. Det problem som uppstår om man sätter GYBS så högt som regeringen nu gör är att vi inte har en tillräckligt stor naturligt invandring för en så stor stam. 


Svävande om maxtaket
Skall man anpassa vargstammen till den naturliga invandring som vi har bör man sätta GYBS runt 100-120 vargar och inte mer. Men tyvärr så är kommunikationen väldigt svävade när det gäller maxtak. Här tycker vi regeringspartierna bör vara tydligare vad man egentligen vill. Om man nu menar allvar med att begränsa vargstammen borde vi få veta vad man har tänkt sig för tak.

Vi anser att en vargstam utan maxtak är en obegränsad vargstam.  

Ljuset i tunneln
I övrigt så tycker vi att vi nu börjar se ljuset i tunneln när nu regeringspartierna börjar agera utifrån att de människor som är drabbade av vargens härjningar skall skadas så lite som möjligt. Oppositionen har ju deklarerat att de önskar skada landsbygdsbefolkningen helt obegränsat, så vi ser ju tydligt vad det politiska alternativet är.


Svenljungagruppen: Thomas Persson, Thomas Ekberg, Leif Andreasson, Bengt Håkansson. Mikael Fransson och Kjell Lennartsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Patetiskt, Fredde

2012-11-05 15:39

Fredde, allt för att jävlas med de som säger Nej till frilevande varg i Sverige med ett internt käbbel, det stämmer nästan undantagslöst på alla Dina kommentarer här på forumet.
Jag tycker att Din argumentering inte tillför någonting alls, den är löjeväckande och patetisk.

23. Dick

2012-11-05 09:49

Om ditt 0 mål innebär att du får sitta på läktaren har jag ingen aning om. Jag har alldeles för få kontakter i politiken och har aldrig träffat någon av de ledande inom vargpolitiken. SJG och SJF påstår att det är omöjligt idag att driva den linjen och få något gehör för den. JRF och du verkar ju tro något annat och jag ser inget som hindrar er att köra den linjen. Men måste den linjen innebära att man gör allt i sin makt att jävlas med de som inte tycker så? Jämför med värnargrupperna. De är ganska få men har ändå fragmenterat upp sig i flera föreningar och grupper men även om de tycker olika i vägen fram för så många vargar som möjligt så lägger de energi på oss motståndare och inte internt käbbel.

Du verkar ju helt emot att minska antalet vargar vilket är helt ok men fokusera då på saker ni är överrens om. Att Sverige ska tillbaka politiken från EU. Att inga hybrider ska plantera in, etc etc.

22. Int lönt att förklare för en som int begriper!

2012-11-04 22:55

Fredde, det här tydligen lite överkurs för Dig. Jag tycker att Du bara skall vara snäll och lyda Svenljungagruppen.

Det är en utopi att någon skall lyssna på personer som har civilkuraget att säga Nej till frilevande varg i Sverige

Vi som säger nej till frilevande varg i Sverige framstår bara som rabiata varghatare som vill utrota vargen och får därför glatt lösa biljett och sitta på läktaren, vi kommer inte ens att få delta i diskussioner, eller hur?

21. #18 Dick Broman

2012-11-04 22:54

Jag har aldrig kallat dig varghatare. Och jag kan inte förstå varför du försöker få folk att tro det. Det jag skrev är att du är rädd för ordet utrotning. Om du tar det som ett personligt påhopp så är du känsligare än jag trodde. Men om du tog illa upp så ber jag om ursäkt.
Jag delar din uppfattning att vargen inte är ofarlig och risken för vargangrepp ökar med antalet vargar. Därför så jag förstår inte varför du motarbetar en reducering av vargstammen.
Din analys av varglobbyn delar jag också till stor del. Jag delar även din uppfattning om att det kan finnas hybrider i vår svenska vargstam. Det är inte osannolikt då det finns en hel del hybrider i Ryssland. Men det kan vara svårt att avgöra om det är hybrider då hybridiceringen säkert pågått ganska länge. Men du borde sätta igång och jobba på hybridspåret istället för att bara sitta och kasta skit på alla som inte tycker exakt som dig.
Du tycker det är dags att samarbeta kring Er utrotningskampanj. Men det tror jag nog inte är aktuellt att samarbeta kring då vi inte tror på denna politik. Det jag inte förstår är varför du så aktivt motarbetar en reducering av vargstammen. Här kunde vi hitta samarbetsformer som verkligen gjorde skillnad.
I slutet av ditt senaste inlägg försöker du insinuera att vi har personliga ekonomiska motiv i detta arbete. Att komma med den typen av personliga påhopp biter inte på mig. Det är bara ytterligare ett bevis på att du inte har några sakliga argument för den kampanj som du driver.

20. Dick

2012-11-04 19:40

Du snackar mycket om samarbete. Samtidigt är du den person som SG får lägga mest energi på. Varför kanaliserar du inte din energi på sakfrågan istället för att spy galla på andra som också vill jobba för en minskad vargstamm. JRF vill ju ha noll vargar varför jobbar du inte mer aktivt med dem och försöker ta fram DNA analys på dessa bastarder som du påstår att det finns. Just nu är ju du bromsklossen i samarbetet ser du inte det själv. SJG kommer inte att motarbeta ifall du hittar politiker som vill driva igenom 0. Samarbeta i frågorna som ni har gemensamt och kanalisera energin på motståndarna och inte på interna saker.

19. nr 17 K.L Svenljungagruppen

2012-11-04 18:46

Men hur ska Ni arbeta för att hybridfrågorna utreds?

Det ska bli intressant att se om Ni ändå kommer att godta regeringens antal av varglobbyns individer eller ej...
18. Varför motarbetar SG ett Nej till frilevande varg i Sverige?

2012-11-04 18:45

Nej! Kjell Lennartsson, jag är inte rädd för att stämplas av Er i Svenljungagruppen som en varghatare som vill utrota vargen.
Jag står för mina åsikter att Sverige är för tätbebyggt för att hålla en frilevande vargstam oavsett var de kommer i från och tänker inte heller vika ned mig för fula påhopp, på mig personligen.

Vargen behöver stora marker som inte är bosatta av människor.
En vildmark som fortfarande finns t.ex. i Canada och Alaska.
Där finns det gott om varg och där skall vargarna leva. Inte ibland människor i Sverige.

Att vargen är ofarlig för människor och kan leva bland mänsklig bebyggelse är en myt odlad av en väl iscensatt kampanj av miljörörelsen som i Sverige heter Projekt varg.
Där Naturskyddsföreningen och Rovdjursföreningen agerat propagandamaskiner och Miljöpartiet är själva loket i Sverige.

Min uppfattning är att den Svenska ”vargstammen” i själva verket är en frilevande stam av djurparksbastarder som är grundlagd av miljörörelsen genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen.

Jag är övertygad om, att om vi låter vilseleda oss och hjälper miljörörelsen med att rätta till misstagen med djurparksbastarderna och hjälper Regeringen ersätta en frilevande stam av HELT VÄRDELÖSA byrackor i Sverige, med renrasig Sibirisk–Rysk varg. Då begår vi ett stort misstag, som leder till att vi jägare kommer att bli uppätna av varg- och rovdjurspolitik.

Jag arbetar med att försöka få så många som möjligt att förstå detta.
Om vanliga människor samarbetar mot SAMMA MÅL kan de uträtta underverk.
Om vi ENAS och SAMARBETAR om ett Nej till frilevande varg i Sverige, då kan vi nå detta mål. Det är dags att börja samarbeta. Det är mitt budskap.

Men det är en utopi att någon skall lyssna på personer som har civilkuraget att säga Nej till frilevande varg i Sverige, påstår Svenljungagruppen
Vi som säger nej till frilevande varg i Sverige framstår bara som rabiata varghatare som vill utrota vargen och får därför glatt lösa biljett och sitta på läktaren, vi kommer inte ens att få delta i diskussioner, det är Svenljungagruppens budskap.

Då är det är även dags att börja fundera över varför? företrädare för Svenljungagruppen motarbetar ett Nej till frilevande varg i Sverige och konsekvent stämplar mig och andra som varghatare som vill utrota vargen? Vad har de för personliga ekonomiska motiv för att först starta en eftersökstrejk på trafikskadat vilt och senare uppträda politiskt korrekt och bejaka vargen och försvara att en livskraftig vargstam skall byggas upp med hjälp av nyinplantering av Ryssvargar i Sverige?

17. #15 Svar Miss

2012-11-04 08:26

Det finns inte några vetenskapliga rapporter som visar att vargstammen är hybridiserad. Men jag tycker detta ämne är verkligen intressant ämne och vi kommer att ha ögonen på hur NVV hanterar denna fråga framöver. Den röda vargen anser jag vara ett klart övertramp i frågan. Om det nu är så viktigt att få in en obesläktad varg i vår population så hade det väl varit bättre att ta bort denna varg som mer liknar en hund än en varg och satt in en obesläktad rysk varg. Vi har minst 50 000 helt obesläktade vargar att ta ifrån där och skulle man fylla på med någon sådan varg ibland så kunde vi kanske hålla nere vargstammen under 100 st genom att vi då får ner inavelsgraden snabbt. Men vi skall inte blunda för att det förekommit en stor hybridicering även i Ryssland. Så om vi skall förbättra den genetiska variationen så måste det göras med vargar som ser ut som vargar och som har ett DNA som ligger tydligt på vargsidan på DNA kartan.

16. # 14 Svar Dick Broman – Du är rädd för ordet utrotning

2012-11-04 07:59

Du är en mästare i att vrida till din argumentering. Du säger att nu du inte vill utrota vargen. Men samtidigt vill du inte ha någon varg i Sverige. Hör du inte själv hur detta låter? Om du nu vill utrota vargen så säg det rent ut i stället. Varför skall det hymlas och vridas på? Varför kan du inte stå upp för vad du egentligen vill? Jo det är för att du samtidigt är rädd för opinionen. Du och de som agiterar för en nollvision är rädda för ordet utrotning. Ni är rädda för ordet utrotning för att allmänheten inte vill utrota något djur. Det vill inte heller någon journalist eller politiker. Men ni tror i er enfald att om man säger att man är för en nollvision så är det inte utrotning, eller om man säger att man inte skall ha frilevande varg så är det inte utrotning, eller om man utrotar i Sverige men inte i Ryssland så är det inte utrotning och så vidare. Tror du på fullaste allvar att allmänhet, journalister och politiker går på denna rappakalja? Givetvis så vet vi och alla andra som följt denna debatt att Ni vill utrota vargen. Det är lätt att hoppa på ett sådant populistiskt tåg som att tycka att vi skall ha noll frilevande varg i Sverige. Men hur skall man få något ut av en sådan linje? Det finns inte en chans att få en enda politiker att anta denna linje och stå upp för er åsikter mot andra kritiska politiker. Det skulle var ett politiskt självmord och politiker utan makt kommer du aldrig att få någon nytta av. Nej faktiskt så kan detta grusa våra möjligheter att få till en vargjakt och en begränsad vargstam. I det brev som skickades till EU kommissionen så använder faktiskt varglobbyn Er utrotningslinje som ett argument för att inte gå på regeringens linje. Vad det gäller finansieringen så jobbar vi vidare på detta när vi vet vilket tak regeringen tänker lägga. Vi förutsätter att regering kommer att backa upp en mindre vargstam ekonomiskt. Jag vet inte var du får det ifrån att jag kallat dig för rabiat varghatare. Det har jag aldrig gjort, men det skulle heller inte förvåna mig om du har fått denna titel av någon tidigare debattör.

15. nr 11

2012-11-03 21:13

Ni vill ha ett tak på 160 vargar, 0-tolerans på hybrider.
Nu har tom Ni insett och "starkt kritiserat" att det är mycket troligt att det förekommer hybrider eller "laika-vargar" som Ni kallar dem.
Hur ska Ni få fram bevis för detta, så Ni VET med säkerhet vad det är Ni vill ha ett tak på, eller är toleransnivån tänjbar?

14. Kjell Lennartsson

2012-11-03 14:51

Jag anser att det är tvärt om.
Så länge vi har jägare och jägares företrädare som vill ha varg och som bejakar vargen.
Som dessutom kallar andra jägare för rabiata varghatare som vill utrota vargen. Vilket är helt fel.
Då utgör ni ett stort hinder för att jägare med sakliga argument skall kunna visa att vi inte skall ha några frilevande bastarder eller en nyinplantering av renrasig Rysk varg i Sverige.

Kjell, jag ställer också frågan?
Svenljungagruppen accepterar varg om följande krav uppfylls:

- Att alla kostnader som vargen orsakar våra gröna näringar täcks av samhället och att finansiering finns för detta.

Då vill jag ställa följande frågor till Svenljungagruppen:

Hur skall en jägare med jakthund som inte vågar släppa sin jakthund på grund av varg kunna ersättas för detta?
Hur mycket skall ersättningen vara?
Ersätter staten jägarna för sådana förluster i dag?

Anser Svenljungagruppens att kraven om ersättning till ALLA jägare och finansieringen är uppfyllda så att ALLA jägare därför kan acceptera varg på sin egen jaktmark och 160 vargar i Sverige?

Om svaret är nej.
Är det inte fel ordning? skall inte Era krav om ersättning för utebliven jakt uppfyllas av samhället först?
Innan Ni bejakar vargen? och innan Ni skall tvinga oss andra jägare med jakthund att acceptera vargar?

13. # 3 Svar Dick Broman.

2012-11-03 13:16

Vi är fullkomligt eniga med dig när det gäller hybrider. Det får inte förekomma. Men du kan väl försöka få tillgång till alla DNA analyser på vargstammen. Så kanske vi kan få någon oberoende utländsk genetiker att titta på detta. Det hade varit mer konstruktivt än att sitta och spy galla över alla som jobbar för att få till en begränsad vargstam. Till dess att du fått fram fakta i denna fråga så får du inget gehör från politikerhåll oavsett hur högljudd du är. Jag har förstått att du vill lägga taket på noll vargar. Men det finns inte en enda politiker i Sveriges riksdag som du kan få att driva en sådan kampanj. Nu har vi riksdagspolitiker som faktiskt har börjat ta hänsyn till landsbygdbefolkningen och uttalar att de kan tänka sig att begränsa vargstammen. Då kritiserar du detta fullt ut. Hur smart är det? Inser du inte att du spelar varglobbyn rakt i händerna när du inte stödjer de riskdagspolitiker som faktiskt börjar stå upp för oss landsbygdsbor nu? När de skall försvara en begränsad vargstam mot tex miljöpartiet så blir de beskyllda för att gå utrotningslystna jägares ärende. Då är det svårt att tackla sakliga argument utan då kommer lätt allmänhetens känslor att styra över besluten. Politiker vänder ofta kappan efter vinden och blåser opinionen för hårt mot vargjakt så kommer vi inte att få någon förbättring på många år.

12. # 1 Filip

2012-11-03 13:15

Du kallar oss NIMBY gruppen men vill själv inte ha varg i Sverige utan den skall endast finnas i andra länder. Det är väl NIMBY om något! Vi låter inte extremister sätta agendan som du påstår utan det är precis tvärtom. Vi ser till att vi får ner vargstammen från extrema nivåer som har föreslagits av varglobbyn och av NVV. Du är kritiskt hur vi använder ordet utrotning. Vi skriver att regeringen skyddar vargen från utrotning. Det är faktiskt så att om vi skall få jakt så måste vi ha gynnsam bevarande status vilket är ett artskydd från utrotning i varje land som skrivit på detta avtal. Det räcker inte att det finns varg i Finland eller i Ryssland för att uppfylla art och habitatdirektivet. Om inte våra politiker kan garantera GYBS så får vi inte till någon begränsning. Jag hoppas att du själv förstår att det du säger är att du är emot en begränsning av vargstammen och att du då direkt motarbetar alla som försöker få till en vargjakt i vinter

11. # 9 Svar Miss

2012-11-03 13:14

Vi är och har hela tiden varit mycket kritiska till att NVV skyddar den röda laikavargen. Vår mening är att den borde tas bort det är mycket troligt att den bär på hundgener. Vi är tydliga med att vi absolut inte tolererar några hundhybrider i vår natur.

10. Svar till 8

2012-11-03 13:14

Fredde, riktig konstaterande men den viktigaste frågan är om du anser det vara rätt att pressen tolkar situationen på det viset?
Glöm inte historien sen denna cirkus startade.
Det som skett sen dess har speglats på ett sätt som är snedvridet från första början och det vet alla som varit med på "tåget" från start.
Skälen är många och dom får vi återkomma till i ett senare skede, planer finns på en rannsakning när detta lagt sig, dom ansvariga ska ställas till svars men dit kommer vi senare.
Du säger att media och "alla" kommer att prata i termerna "utrotning" om vi skulle ta bort kärnan till 1 miljon människors problem för att några välbärgade medelklassmänniskor med extrema intressen sett till att en starkt inavlad vargstam fått fotfäste i vårt land.
Som jag förstår dig så är denna snedsyn legio idag, är det så du tänker?
Låter märkligt att du "köper" det läget! Du uttrycker det som om det bara skulle vara att "gilla" läget? Är det så du menar Fredde?
Om det börjar brinna i ditt vardagsrum går du då in i nästa rum och hoppas att elden ska slockna av sig själv?
Bara så vi klarat ut var du står i vargfrågan, vill bara ha ett förtydligande!
Att pressen vinklar detta med en medveten snedsyn ser jag varje dag i TV,radio och i de flesta tidningar.
Denna snedsyn beror på att man ser det man vill se och mörkar bort dom delar av sanningen som lägger fulla ljuset över situationen.
Det är allas vår skyldighet att se till och jobba för att sanningen i sin helhet kommer fram därför är det av yttersta vikt att det hålls öppna kanaler för debatten i media med väl insatta programledare som är kunniga i sakfrågan.
Alltför många debattprogram speciellt på TV men även i andra medier resulterar allt för ofta i reka smörjan som visar på medias grava okunnighet i ämnet.
Flera TV kanaler,radio och flertalet tidningar censurerar idag dessutom informationsflödet och debatten kring detta vilket är fullständigt vansinnigt och ett mycket farligt risktagande som i värsta fall kan komma att slå tillbaka på ett sätt som få anar och ingen vill ha.
Att ha högt i tak och stora mängder sunt förnuft i detta sammanhang är bästa medicinen för att slippa tråkigheter och att se till att detta löser sig på ett fredligt sätt.
I dagsläget kan det mycket väl vara så att den tändande gnistan till en fördjupad konflikt inte ligger långt borta, desto mindre begripligt att dom stora medierna sluter sig i den här frågan och mörkar bort problemet, oansvarigt och obegripligt eller så vet vi varför!

9. Kluven tunga, Svenljungagruppen?

2012-11-02 17:51

Vad hände med de kritiska inläggen under rubriken "Ny flytt väntar flyttvargen"?
Hoppas Ni har klart för Er att de antal politikerna pratar om och försöker fiska röster med är just de "laikavargar" som Ni nyligen kallade dem och var kritiska till...

8. Filip

2012-11-02 16:59

Helt seriöst, du tror alltså att Riksdagen idag skulle rösta för 0 vargar i Sverige. Om man tar bort alla exemplar från Sverige kommer det att kallas utrotning vare sig du vill det eller inte. Det är också den benämningen media och vargdyrkarna använder. Det är också det ordet våra politiker ska säga Ja till och kunna försvara inför sina kollegor. Kan upplysa dig om att det finns inte en chans att du får en majoritet för 0 vargar idag med de små problem vi har idag. Så man kan lugnt påstå att Sverige VILL ha varg idag. NVV ska således arbeta för etablering av varg.

7. "Utrotnings" Fredde

2012-11-02 15:58

Du kunde inte hålla dig från detta laddat ord, eller hur. Men, Man kan inte utrota något utan att döda ALLA exemplar i arten, allt annat är bara en ändring av utbredningsområdet. Missbruket av detta ord är det som de gamla tanterna som ser på animal planet hör och tror på. Desinformation är vad det är.
För guds skulle sluta ljuga och låtsas att en minskning av vargens utbredningsområde till det som rådde vid 1970 talet innebär "utrotning".
Riksdagens beslut om 210 vargar (som rimligen gäller ännu eftersom inget annat beslut är taget) togs när NVV och extremisterna hävdade högljutt att vargen inte bara var "utrotningshotad" (ren lögn) men även att det fanns en särskild "skandinavisk" vargstam (fria fantasier som de dessbättre har slutat med).
Om sanningen hade varit framme när beslutet togs, hade det inte varit tal om några vargar överhuvudtaget.
Endast en dåre vill introducera vargar till jordbruks och djurhållningsbygder om det inte finns särskilda ömmande skäl, t.ex. att den är utrotningshotad.
Alltihop är baserad på lögner, som Nimby-folket upprepar. Man baxnar.

6. Villrådighet?

2012-11-02 15:57

NVV har förbehållit sig rätten att ha sista ordet i skyddsjaktsärenden gällande varg. Uppenbarligen vill man nu inte längre ta det ansvaret och då ska NVV inte heller handlägga dessa i framtiden. NVV bör fråntas alla uppgifter som rör jakt och brukande eftersom det saknas både vilja och kompetens.

5. Utmärkt kommentar 1

2012-11-02 14:21

Vill bara fråga er än en gång. Vad gör det för skillnad om jag har 2, 4 eller 8 vargar i dom marker jag jagar?
Pratet om "utrotning" av vargen är precis som Filip säger en fälla som ni trillat i.
Äger Sverige och svenskarna ansvaret för hela världens vargstam?
Ni resonerar helt bortom totalperspektivets gränser när ni resonerar i dom termerna.
Det borde vid det här laget vara solklart för alla,lekmän som experter vilken status vargen har, den ras som berör oss.
Att prata om utrotning av varg när vi pratar om Skandinavien är att totalt skjuta bredvid målet och en preudodiskussion.
Se saken i dess riktiga perspektiv.
Låt inte ekosofgänget lura skjortan av er som ni låter dom göra med ert resonemang.
Ska vi över huvud taget ha någon vargstam i Sverige/Skandinavien ska den bara bestå i absolut högst något 10-tal individer, ju mindre stam desto lättare att hålla den genetiskt frisk det förstår till och med min 4 åriga dotter.
Titta på vargens rörlighet som Skandulv har bevisat med dom GPS sändarmärkta vargar man följt och som visar på ett rörelsemönster som är självtalande för hur detta ska lösas om vi ska ta vårt "världsansvar" på ett rimligt sätt.
I ett samarbete med Norge och Finland skulle man mycket väl kunna tänka sig att man håller varg i dom 3 stora nationalparkerna Sarek,Padjelanta och stora sjöfallets nationalparker som är avsatta för bl a detta.
Då kan vi utan problem hävda att vi tagit vårt världsansvar för lilla Sveriges räkning när det gäller vargens överlevnad som art.
Kruxet är bara att man egentligen inte kan kräva att NÅGON ska behöva leva med detta otyg, det är att skjuta över problemen på någon annan, detta är inte långsiktigt hållbart.
Varg och människa har svårt att leva sida vid sida så länge man konkurrerar om samma resurs och det måste man ta på största allvar.
Att politiker och tjänstemän hittills agerat som man gjort, att visa sådan sällsynt dålig hörsamhet och trots mot sitt eget folk kan sluta väldigt illa om det fortsätter, detta måste det i alla händelser bli slut på innan detta kostar så mycket att man önskar att detta aldrig hade hänt.
Snabba beslut måste till NU.
Även om vi måste ut ur EU så måste vi lösa problemet snabbt.
Att förtrycka runt 1 miljon människor för 300 vargars skull är som alla förstår fullständigt vansinnigt och så galet att det till och med gått att genomföra för att ingen trott att vår egen regering skulle godkänna något så absurt.
Att det gått att hålla detta vansinne vid liv så här långt beror på just det faktum att man utnyttjat överraskningsmomentets kraft i kombination med chocken och svenskens välkända "tröghet" i reaktionen lyckats få detta vanvett så här långt med svåröverskådliga skador som följd.
Att utsätta en så stor del av befolkningen för något liknande hade nog dom flesta svarat att det varit omöjligt för 30 år sedan.
I dag en realitet.
Den del av befolkningen som fått betala ett fullständigt orimligt pris för ekosofernas lilla lekstuga måste få upprättelse omgående och ska myndigheterna ha en chans att relativt snabb återupprätta sitt anseende så måste man visa stor beslutsamhet och på allvar visa att man är beredd att reparera dom skador rovdjurpolitiken åsamkat folket.
Priset landsbygdsbefolkningen fått betala i försämrad levnadsstandard, totalt sönderslagen framtidstro och den kontraproduktivitet detta inneburit måste återställas ögonblickligen.
En viktig ingrediens i den lösningen är att ett tydligt och klart politiskt alternativ för dom som är drabbade av detta elände måste till innan valet 2014.
Ett alternativ som väsentligt skiljer sig från dom mer eller mindre likartade lösningar dom etablerade partierna visar upp idag.
En tydlig och klar kursändring i rovdjurspolitiken, ett vettigt och distinkt alternativ måste fram,där finns allt fler väljare att hämta.
Det kan vara så illa att skadorna av detta cyniska påhopp på vår egen befolkning kan komma att ta generationer att reparera om man inte lyckas fånga upp detta i den politiska processen om det alls går.
Förtroende för myndigheter och maktmissbruket som visats i dessa sammanhang har redan skapat så stora klyftor bara mellan stad och land att läkningen av detta är svår att överskåda om ens möjlig att se längre.
Dom enda jag hör prata i dom termerna är dom som inte ÄGER problemet, som sitter så långt ifrån händelsernas centrum att dom tar det hela med en axelryckning men dom lär vakna även dom vad det lider om detta vansinne fortsätter.

4. Filip

2012-11-02 13:15

På vilket sätt är riksdagen manipulerad? Vilka fakta skulle få en idag enad riksdag från att gå från 100% för varg till att vilja utrota den från Sverige?

3. Svenljungagruppen, kom ut ur stugan!

2012-11-02 13:15

Regeringens rovdjurspolitik handlar nu om två saker, en smutsig taktik för att vinna nästa val och lura jägarnas företrädare och andra att acceptera och byta ut värdelösa bastarder med renrasig varg.
Regeringen vill ha åtgärder i nära samarbete med såväl myndigheter som enskilda markägare och jakträttsinnehavare för att ersätta en ”vargstam” av totalt värdelösa djurparksbastarder som är mer inavlade än helsyskon och som är grundlagd av miljörörelsens ”Projekt varg” genom kriminella handlingar i syfte att avveckla jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen.
Regeringen försöker lura företrädare för jägare in i stugan för att äta upp oss, med att lova en mindre vargstam om vi hjälper till med att bygga upp en livskraftig vargstam med hjälp av att plantera ut renrasiga Ryska zoovargar. De svenska djurparkerna är nu fullproppade med Ryssvargar för ändamålet.
Genetikprofessor Dag Lindgren, formulerar det så här:
– Det verkar som Naturvårdsverket har en egen agenda och föreslår många valpflyttar genom att påtvinga ett kriterium.
Jag är övertygad om, att om vi låter oss vilseledas och hjälper miljörörelsen med att rätta till misstagen med djurparksbastarderna och hjälper Regeringen ersätta en frilevande stam av HELT VÄRDELÖSA byrackor i Sverige, med renrasig Sibirisk-Rysk varg. Då begår vi ett stort misstag, som leder till att vi jägare kommer att bli uppätna av varg- och rovdjurspolitik.
Så länge vår vilda ”vargstam” består av totalt värdelösa djurparkskorsningar mellan hund och varg som är mer inavlade än helsyskon och som inte har något som helst berättigande i vår natur, så länge det är så finns också hoppet att detta vargvansinne skall få ett slut.
Förr eller senare kommer bevisen fram om att byrackorna är inplanterade hundbastarder och då är det enda rätta kravet att hybriderna saklöst skall dödas varhelst de påträffas.
Däremot om Regeringen lyckas med att hjälpa miljörörelsen med att ersätta vår vilda stam av korsningar mellan hund och varg som väger 40 kilo, ersätta TOTALT VÄRDELÖSA bastarder grundlagda av Projekt vargs och deras avelsdjur som härstammar ifrån Baltiska Zoon.
Om Regeringen lyckas vilseleda jägarnas företrädare och ersätta bastarderna med renrasig Sibirisk-Rysk varg som väger ca 70 kilo, då kommer det att bli omöjligt att få Sverige vargfritt och det blir mycket sämre för jägarna.
Sibiriska vargen är den största vargen och den värsta dräpare evolutionen har skapat och den kommer att bli ett ännu större problem i Sverige för jakten, jägarna och jakthundarna och för människor som kommer att tvingas leva i ett revir, tillsammans med de värsta dräparna.
Vi har EN! möjlighet att få ett vargfritt Sverige och rädda jakten, jägarna, jakthundarna och rennäringen.
Det är att börja samarbeta om kravet att byrackorna inte har något berättigande och skall tas bort. Och det enda rätta taket eller kravet blir då, noll vargar!

2. Sen då

2012-11-02 11:50

När det gäller att utveckla varstammen så den blir stor o stark då finns det hur mycket resurser som helst men sen då, om dem får igenom ett maxtak och lst skall ha koll på antalet då jävlar ska ni få se på resursbrist, jägarkåren kommer aldrig få inventera stammen och lst kommer aldrig ha resurser. En konsekvensutredning som löper hela linan ut är ett måste. Får vi inget maxtak då är det slut. Kan bara jämföra till lodjuren i Dalarna som snart utrotat rådjurstammen och lst naturbevakare har aldrig sett spår efter familjegrupp, inte ens dem som vi fysiskt släpat besiktningsmannen till.

1. Fler som har svalt lögnerna

2012-11-02 11:50

"för att vargen skall överleva som art i 100 år." skriver Nimbygruppen.
Förekomsten av en satellit population av vargar i Sverige har ABSOLUT INGENTING att göra med arten vargs överlevnad.
Vargen behöver inte Sverige och Sverige (undantag annars arbetslösa "forskare") behöver absolut inte vargen.
Ni låter extremister sätta agendan om och om igen.
Ni brukar ordet "utrotning" helt felaktigt också. Vargen blir inte utrotad bara för att man justerar dess utbredningsområde tillbaka till det det var under 1970 talet.
Återigen, genom att låter extremister sätta agendan och språkbruket gör ni hela Sverige en björntjänst och låter den desinformerad allmänheten plus den desinformerad riksdagen kommer till helt fel ståndpunkter.
Stå upp rakt för guds skull och kalla detta för vad det är. En KUPP genomförd av ekosofiska extremister.
Opinionen och riksdagen är manipulerade. Dags att sätta fakta på bordet.
Hoppas sans och vett kan kommer tillbaka till NVV till slut.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB