• Allmogejakt

Vad blåser det för vindar inom JRF?

DebattPublicerad: 2012-01-07 14:44

Det tycks som att personalen på Jägarnas Riksförbunds kansli lever ett eget liv och företräder andra åsikter än de gängse åsikter medlemmarna ute i landet har. Är det också så att kanslipersonalen med alla medel försöker att hålla information ifrån sina medlemmar?

Jag har den senaste tiden haft ganska täta samtal med en god vän, som börjat tvivla på JRF:s arbete med i första hand vargfrågan. Vi är båda företrädare för en nollvision vad gäller frilevande varg, mycket beroende på att vi båda är hundägare och vi är båda kloka nog att förstå att den dag vi har vargen etablerad i våra jaktområden så är det också slut på hundjakten och därmed slut på all meningsfull jakt.
Jag ser lite av mig själv i min bekant, så som jag var för kanske 20 år sedan, lite het i temperamentet och otålig. Jag har lugnat mig betydligt nu och inser kanske att man kommer lättare fram om man i vart fall försöker vara lite mer diplomatisk.

Försökt vara diplomatisk
Som sagt, vi har haft både täta och långa diskussioner. Jag har i min roll som såväl lokal som distriktsföreträdare i länet på bästa sätt försökt anta en diplomatisk ton i hopp om att jag skulle kunna lugna min vän och likt mig, se tiden an med tillförsikt och på bästa sätt få honom att faktiskt tro på mig då jag med en dåres envishet hävdar att JRF faktiskt jobbar på med vargfrågan i den riktning som vi önskar. ”Det finns inga JRF:are som vill ha frilevande vargar”, har jag försäkrat honom.
En dag före jul ringde han mig på väg hem från ett jobb i södra Sverige. Vi talades vid en god stund då jag fick snilleblixten att lotsa in honom på förbundskansliet i Södertälje. Han skulle ju i alla fall ändå passera där, så jag tyckte att det kunde vara en god idé. Några timmar senare ringde han mig och var om möjligt ännu mer upprörd.

Träffade Per Wanström
Han hade hoppats på att få träffa förbundsordföranden Solveig Larsson, men jag anade att hon inte fanns där, så där någon dag före julafton. Men generalsekreteraren Per Wanström borde väl vara där i alla fall. Mycket riktigt, Per Wanström fanns där och de språkade en stund.
Wanström hävdade med bestämdhet att förbundsstyrelsen jobbade helt i linje med medlemmarnas önskan, en majoritet av JRF:s medlemmar var FÖR frilevande varg i Sverige...
Min bekant blev förstås bestört av beskedet, likaså blev jag då jag fick reda på att jag faktiskt var med i en intresseorganisation som var FÖR frilevande varg. Jag som gått ur Kennelklubben för att jag omöjligt kan vara verksam i en förening som tycker det är okej med varg i skogen! Måste jag gå ur JRF nu också och var ska jag då vara organiserad som jägare? Det känns trots allt ganska bra att ha en organisation bakom sig med likasinnade, en bra försäkring känns också bra. Med absolut inte om det innebär att jag ska bidra med pengar till någon som vill ha varg. Jag handlar ju inte ens på Willys längre för att de stöder SNF!

Är medlemmarna för frilevande varg?
Fråga nummer ett blir då, är det Per Wanströms uppfattning att majoriteten av JRF:s medlemmar är FÖR frilevande varg, eller är det förbundsstyrelsens uppfattning, eller är det de facto jag som är ute och cyklar?
Efter detta ber min bekant, som alltså är medlem i JRF, att få protokoll och kopior på motioner till förbundsstämman 2011. Då konsulterar Wanström, Ulf Kallin och man bestämmer sig för att dessa är sekretessbelagda. Det säger något om att det som står skrivet där så lätt kan misstolkas så de lämnas inte ut. Då kommer fråga två som ett brev på posten!
Är det Wanströms och Kallins uppfattning eller är det förbundsstyrelsens uppfattning som gör gällande att deras, det vill säga Wanströms, Kallins eller förbundsstyrelsens uppdragsgivare, nämligen förbundets medlemmar INTE hartillgång till protokoll från förbundsstämman? Jag kan i morgon dag tåga in till vilken polismyndighet som helst och ta del av ett förundersökningsprotokoll rörande det mesta. I stort sett är det bara barnporrbrott som skyddas men annars har jag som medborgare rätt att läsa dessa handlingar. De är offentliga men vad som avhandlas på en förbundsstämma skulle vara så svårt att tolka att man anser att det skrivna protokollet ska skyddas från insyn.

Förbrukat förtroende
Såvida inte detta är en ren misstolkning från början till slut så känner jag att förtroendet för i första hand herrar Wanström och Kallin är helt förbrukat. Jag vill inte ha dem att företräda min sak. Vad Wanström och Kallin tycker och tänker när de inte representerar mig är egalt. Men så fort de är på sin, av mig betalda, arbetsplats har de att företräda mig och mina
intressen eller ja, i vart fall majoritetens intresse och att det skulle vara att vi som kollektiv är positiva till frilevande varg och att protokoll ska hållas hemliga, då vill i alla fall inte vara med längre!

Peter Olsson

Svar från Per Wanström

Att personalen på kansliet jobbar för av medlemmar fattade beslut på stämmorna är en självklarhet. Att personen som var inne och pratade med mig har missuppfattat stora delar är otvivelaktigt.

Han frågade efter JRF:s ställningstagande vad gäller varg. Jag gick igenom vår policy och hur den ställer sig till antal och till påverkan av de stora rovdjuren. Jag tog bland annat fram stämmoprotokollet, där det på en motion om nollvision blev
beslutat att den rovdjurspolicy som fanns vad bra men att ett tillägg om kommunalt veto i rovdjursfrågan skulle införas (Vilket naturligtvis är gjort.)
I den policyn så fokuseras på hur de stora rovdjuren får påverka människors sätt att leva, bedriva näringsverksamhet och fritidssysselsättning. Vidare står att summan av de regionala besluten skall utgöra det nationella målet, inte tvärt om. (Det vill säga om alla lokalt beslutar om noll vargar så skall detta vara det nationella målet.)

De som påverkas ska ha beslutsmakten
Hela det resonemanget bygger på att människor som är påverkade skall ha beslutsmakten om förekomsten av de stora rovdjuren.
Att uppfatta frånvaron av ett måltal för vargen i vår policy som att huvuddelen av våra medlemmar är för frilevande varg är för mig en ofattbar slutsats.
Som vi skrivit många gånger tidigare är det stämmoombuden (som är valda av medlemmarna) som har beslutanderätt på stämmorna. Förbundsstyrelsen och personal har ingen beslutsrätt.
Förbundsstyrelsen och personalen har att följa stämmobesluten då detta är medlemmarnas vilja.
Vad gäller stämmoprotokollet är det inte kansliets personal som fattat beslutet att det inte skall lämnas ut, utan ett tidigare beslut av förbundsstyrelsen.

Har ansvar att informera internt
Personen fick gärna läsa protokollet men inte få någon kopia med sig hem. Det lite lustiga i sammanhanget är att den person som skickat in denna insändare är förtroendevald i en avdelningsstyrelse.
Avdelningsstyrelserna har tillgång till alla protokoll och skrivelser via vårt interna distributionssystem och har enligt mig skyldighet att föra detta vidare till medlemmarna vid till exempel årsmöten. Den här personen har alltså haft tillgång till alla handlingar och protokoll, men inte orkat svara medlemmen själv.
Om han hade kollat i systemet vad gäller alla våra utgående skrivelser, som går ut från kansliet, skulle hans tvivel på vår ställning vad gäller vargen vara utredda.

Misstolkning av samtalet
Om denna person efter denna genomgång skulle känna att hans förtroende för oss på kansliet vad gäller att följa stämmobesluten är obefintligt så får han ta upp detta med förbundsstyrelsen, som är min arbetsgivare.
Under den pratstund som jag hade med medlemmen diskuterades även mycket annat, som jag inte berör i detta svar. Men jag vill med bestämdhet hävda att påståendena i insändaren är en ren misstolkning av vårt samtal.

Per Wanström, generalsekreterare Jägarnas RiksförbundKommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

47. På vilket ben står Per Wanström?

2012-01-13 17:59

Citat från Per Wanström: "Att personalen jobbar för av medlemmar fattade beslut på stämmorna är en självklarhet."
Åren 2006, 2007 och 2009 togs stämmobeslut om att JRF skulle verka för att ta fram sanningen bakom vargens återkomst till de svenska skogarna. Dessa stämmobeslut har inte hörsammats av förbundets personal!? Varför???

46. Urban #43, är NOLL ett NOAORD?

2012-01-12 14:17

Citat Urban: "... mot det mål som alla jägare har."
Det är uppenbarligen så att inte ens "Urban" vågar uttala att det mål som alla jägare har är ett Sverige utan vargrevir och utan dvärgbandmask.
Någon ordning på Urbans skvalpande vågor blir det således inte förrän jägareförbunden båda säger att deras mål är NOLL vargrevir och NOLL dvärgbandmaskar i landet. Allt annat är snack och undanflykter och vad värre är som till exempel Mörners uttalande om vargar över hela landet! Ett sjukt utspel med tanke på den vargexpansion vi står inför. Efter ett sådant utspel i dagens läge borde medlemmarna stå i kö för att hoppa av, ty med detta utspel så synes tåget ha gått för SJF i vargfrågan.
Men även JRF hukar inför att stå fram och tala om vad vårt mål är, krystade formuleringar duger inte längre, klarspråk måste till. Ett nytt nordiskt jägareförbund i samarbete med ett nytt politiskt parti är nog vad som måste till och det är troligen vad vargstammens utveckling kommer att pressa fram. Men JRF har fortfarande chansen att spela en roll, men då mǻste JRF ta chansen och kristallklart våga tala om vilket mål ALLA jägare har: NOLL VARGREVIR OCH NOLL DVÄRGBANDMASKAR och en levande landsbygd.

45. Urban #43

2012-01-12 14:17

Och då kan man ju fråga sig varför inte förbundet gör just det, i alla fall i någon omfattning om man tycker det är en bra väg att gå...?

44. Dalle

2012-01-12 13:27

Det är bra protester våra jägarförbund använt sig av då?
Visst skall vi ha varg,men inte för många...samma protest år ut och år in...i tjugotalet år...vargstammen ökar nu okontrollerat och hur protesterar dom då?
Jo...visst skall vi ha vargar,men inte så många...
Riktiga förbund att hålla i handen när åskan går,protester som verkligen hörs och ger resultat...
HALLÅ kom ner i verkligheten,det spår förbunden hållit fungerar helt enkelt inte som envar med någon insikt faktiskt inser,man skiter helt enkelt i vad dom säger.Det är helt enkelt så att inte förrän våra förbund börjar höras och synas samt ställer till mer förtret för de styrande än vad vargen själv och dess kramare gör så kommer man att lyssna ordentligt.

43. Anders Hermansson 41

2012-01-12 13:16

Visst ska man protestera och informera så att frågan lyfts och nya beslut kommer till stånd.
Det är tyvärr den breda allmänheten som bestämmer genom valda politiska ombud. Om alla medlemmar i vår organisation slutade berätta för varandra hur illa det är och i stället skickade sina berättelser till ett stort antal tidningar och politiker, skulle vi snart få en bättre respons för vår strävan. Alla politiker på alla nivåer och alla dagstidningar måste varje dag få ett E-potbrev vad vargen ställt till med den dagen. Skulle det någon dag inte finnas något att berätta om rivningar eller hot mot människor får man väl fylla ut med att berätta hur många sjuksköterskor, dagisperonal eller skollärare varje varg kostar. Gör en jämförelse hur rättssamhället prioriterar mellan dråp, misshandel och ett misstänkt jaktbrott osv. Vill den breda allmänheten ha det så. Spottar man på stenen i tillräcklig omfattning nog länge så kommer den att bli blöt. Många jägares agerande är nu som ett stormande hav där stor energi går åt att kasta böljorna åt alla håll. Vi jägare måste organisera oss så att energin blir en starkt strömmande kanal åt ett håll, mot det mål som alla jägare har.

42. Det är HUR man protesterar Anders Hermansson som är väsentligt...som

2012-01-12 11:49

Det är hur och vilka argument man använder sig av.
Du kommer själv ständigt dragandes med ett av dom sämsta och mest uttjatade vi ser här...dvärgbandmasken.
Jag kan ta ytterligare några som kommit från jägarhåll i detta forum på senare tid. Det är bara och läsa (jag garanterar att dom är DÖDSDÖMDA):
-Älgar plågas ihjäl och äts levande.
-Vargar är farliga för våra barn.
-Vargen äter upp "vår" mat.

Om vi skall utveckla och fördjupa oss i ett väljer jag att skippa sagornas värld (barnen)och tramset att vi skulle svälta i världen p.g.a. rovdjursförekommst.
En "jägares" syn på saken, ja jösses, vad säger man?

Nu åter till det ämnet jag valt att ha kvar och utveckla.
Rovdjur och rovfåglar äter kött och dödar för att överleva.
Detta innebär i många fall ett fruktansvärt lidande för bytesdjuret.
Ja, det är riktigt, men det är så det fungerar i naturen.
Förklara gärna för mig och den stora massan varför det är mer synd om älgen än sorken, koltrasten eller haren.
En "jägares" syn på saken, ja jösses, vad säger man?
Det är detta som är det värsta och som också redan från början sänker oss.
Alla dessa löjliga argument från "jägare" som borde vara dom som har kunskap.
Om detta är bilden av oss jägare Anders, hur j-a lätt tror du det är att komma vidare då?
En "jägares" syn på saken, ja jösses, vad säger man?

41. Urban #38 om att stå för sina åsikter

2012-01-12 10:33

Citat: "Tyvärr tror jag att vi nu upplevs av den breda allmänheten som en liten gnällig grupp som fått lite konkurens från några vargar, som för övrigt alltid funnits."
Detta är själva dödsargumentet för jägarförbunden, du anser alltså att man skall inte protestera därför att ens förtryckare ogillar dina protester? Påminner om Stockholmssyndromet, och har under hela vargepoken varit SJF:s huvudargument för deras slickarövenpolicy; du kanske ser själv vad det har lett till? Varg och dvärgbandmask sprids över landet! Nej, när vargstammen ökar med hundratals djur varje år och det inte finns vare sig en begränsning, medel att åstadkomma begränsningen eller politiska förutsättningar för att åstadkomma någon form av begränsning, då är frågan om huruvida "den breda allmänheten" upplever oss som gnälliga eller inte helt utan betydelse. Antal vargar och med dem dvärgbandmasken kommer nämligen att explodera även i den breda allmänhetens ansikte och den breda allmänheten kommer då att ropa på utrotning av varg, var så säker: Människor är i grunda samma människor nu som på 1800-talet, eller för all del även när man bodde i grottor. Visserligen levde grottmänniskorna så som dagens vargkramare vill att vi skall leva, dock finns det inga tecken på att de älskade vare sig vargar eller dvärgbandmaskar. En förutsätting för att få bort masken är att man först tar bort vargen. Hur många smittades denna sommar av masken? Det tar åratal innan de som drabbats får veta det.
Om JRF följer sina medlemmars vilja och tar chansen, så är JRF för närvarande den enda organisation som har förutsättningar att samla jägarna i deras kamp för att behålla jakt och en levande landsbygd. Självklara förutsättningar är att det INTE finns vargrevir med tillhörande dvärgbandmask.

40. Per Wanström! Svara nu på frågan!

2012-01-12 09:37


Peter Olsson #14 vill ha svar på frågan: ..."är det Per Wanströms uppfattning att en majoritet av JRF's medlemmar är FÖR frilevande varg i Sverige?"
Kl 06.30 idag har 9.590 personer röstat i Expressens undersökning. 59% har svarat nej på frågan "Ska vargen få finnas i Sverige?" 3 personer av 5 röstade alltså nej på frågan. Per Wanström,kravet på att du besvarar Peter Olssons fråga har härigenom också ökat markant.

39. 38

2012-01-12 09:11

När vi nu har JRF så är det väl bra att samlas under denna organisation istället för att vara tvungna att bilda en ny? Som enskilda medlemmar har vi svårt att nå ut och måste i stort sett vänta på att vargen gör jobbet åt oss. Genom styrkan i en organisation kan vi få fram trovärdiga talespersoner och ha råd med medietid. Detta kan förändra bilden på varg och nuvarande rovdjursromantik innan det går så långt att tillräckligt många blir lidande med "uppror" som följd.

Nuvarande rovdjurspolitik är dömd att misslyckas. Inte av någon påhittad anledning som "en nollvision som aldrig går att uppnå" utan av den anledning att begränsar man inte rovdjurens antal ökar de till dess maten tar slut.

Dessutom lever vi i ett säkerhetsland med nollvision angående döda i trafiken mm mm. Varg ihop med folk är ingen bra kombination när ambitionen är att alla skall dö av hög ålder.

Den som står upp och berättar sanningen kan visserligen bli bespottad om han är för tidigt ute, men i det här fallet dröjer det inte länge innan det vänder.

38. Div. svar på insändares frågor till mig

2012-01-11 15:26

Jag måste ha varit otydlig om någon letts att tro att jag vill ha frilevande varg. Det är politiker som beslutat att vi ska ha dem. De måste fatta nya bättre beslut. Det kommer de inte att göra enbart för att en liten jägarkår kräver att alla skall avlivas.
Jag vill hänvisa till "37. Dalle " som väl beskriver exakt vad jag tycker i frågan. Det är ganska oviktigt om jag sjäv drabbats och befinner mig på en extra utsatt plats eller om Kurt frågade vem som ville ha varg i sitt län vid årsmötet i Töreboda eller Åre.
Vad mina inlägg gäller är att vi måste sluta frälsa redan frälsta och hitta nya grepp som aktivt verkar mot att på sikt bli av med vargen genom nya politiska beslut. Vissa tycks tro att om man betalar några hundralappar och blir medlem hos oss så ska kanslipersonalen lyckas omvända alla politiker. Vi är en medlemsorganisation där styrkan finns hos medlemmarna ute i avdelningarna.
I inlägg 34 beskriver jag en väg som borde bidra till att vi närmar oss målet. Alla måste organiserat kraftsamla med information åt alla håll för att tydliggöra och lyfta frågan. Tyvärr tror jag att vi nu upplevs av den breda allmänheten som en liten gnällig grupp som fått lite konkurens från några vargar, som för övrigt alltid funnits. Vi måste i ord och bild, brett, visa hur läget faktiskt är i stället för att ha en inbördes tävlan om att sätta det högsta målet oaktat om det är en utopi.

37. Frågan om vad vi egentligen tycker...

2012-01-11 13:25

Den frågan blir helt ointressant i sammanhanget.
"Vill du/ni ha varg på er mark?"
Svar: Nej, och skulle det vara förvånande på något sätt?
"Vem är vargen till glädje för?"
Jag har ingen större glädje av den.
Säkerligen inte heller större delen av övriga jägarkåren.
Nu räcker det inte på långa håll att övertyga alla jägare.
Det är där kruxet ligger.
Vi måste ha massan med oss.
Och det är just därför argumenten är så viktiga om vi tänker nå någon som helst framgång i vargfrågan.
Fråga en flygare om han vill ha fåglar i motorerna, eller vindsurfare om han vill ha simmande barn framför brädan.
Det handlar egentligen bara om att acceptera verkligheten som den är och anpassa sig på bästa möjliga sätt.
Jakt är ett fritidsintresse.
Jag vidhåller att det är mest gnäll och en del rent idiotiska argument som framförs här i spalterna.
Att det beror på frustration i leden råder väl inget tvivel om...men med frustration och ilska kommer man sällan någonvart.
Som jag ser det MÅSTE VI SJÄLVA presentera lösningen.
Och det finns bara en väg och gå.
Förslagen måste framstå som vettiga, realistiska och oegoistiska (ur jägarsynpunkt)och vara "utvecklingsbara".
Jag vidhåller att nollvisionen är dödsdömd om vi nu tänker oss att bevaka våra intressen.
Arbeta i stället för att "lätta upp" skyddsjakten.
Ett förslag som på sikt har goda förutsättningar att avdramatisera allt kring vargjakt.

36. Jägareförbundens inflytande är en utopi

2012-01-11 13:24

Eftersom nästan ALLA jägare föredrar NOLL vargar framför alla andra alternativ så borde jägareförbundens PÅSTÅDDA inflytande kunna påvisas genom en låg tillväxt av varg och ett begränsat litet antal som slutmål, eller? Låt oss testa tesen! Om vargstammen startade 1983 med tre vargar så behövs en medeltillväxt under alla dessa år om 19 % för att 2011/2012 nå 400 vargar. Men tydligen så anser O. Liberg att även 19 % är för lågt eftersom han hävdar att tillväxten 2010/2011 var minst 40%, vilket ger en aktuell vargstam på mer än 500 vargar. Det synes således att jägareförbundens "inflytande" under 30 år inte kan avläsas i vargstammens tillväxt! Jakt och tak är därtill borttaget. Mörner/SJF är dock tapper och hävdar 300 vargar - SJF:s idoga arbete skulle således ha reducerat vargstammen med 100 - 200 vargar, men få tycks tro att det endast finns 300 vargar. Men vare sig vi har 300 vargar eller 500 vargar så spelar det liten roll för fortsättningen, det motsvarar endast en liten förskjutning av tillväxtkurvan framåt i tiden, men ändrar intet vad gäller slutet. Hur detta slut blir vet ingen ty jakt är förbjudet och inget maxantal är fastställt. Vad vill förbunden då med sitt "inflytande"? VARJE annan verksamhet skulle efter 30 års misslyckande ändra arbetsmetoder, är det då inte dags för jägareförbunden att ändra sina metoder? Uppenbarligen inte om vi skall tro Urban ? och Torsten Mörner, och då finns det knappast någon annan rimlig förklaring än att förbunden inte fungerar som de skall. Vanliga orsaker till dysfunktion är att verksamhetsledningarna suboptimerar dvs. fokuserar på fel mål. I dessa fall kan ingen missa att se att förbunden i alla lägen prioriterar statsbidragen framför medlemmarnas intressen. Dags att ändra sig - även om det sker under medlemmarnas galge.
Vi är nu inne i slutfasen av vargstammens tillväxt vilket innebär att antalet vargar ökar våldsamt från år till år och även den våldsamma ökningen ökar våldsamt från år till år. Det är samma mekanism som ligger bakom lämlarnas och gräshoppornas tillväxt och för varje år står det allt mera klart att på vargproblemet finns bara en lösning: NOLL VARGREVIR I SVERIGE. Till detta kan läggas att INGEN har någonsin redovisat hur det i praktiken skall gå till att i Sverige hålla en långsiktigt livskraftig vargstam. Hela projekt Varg är "mission impossible" och kostar samhället miljarder varje år. Hur länge skall galenskaperna tillåtas fortsätta?
Som kuriosa kan nämnas att under antagna villkor så bör 400-500 vargar ha dött av naturliga orsaker under dessa 30 år, hur många av dessa har hittats och för hur många har dödsorsaken redovisats? Hur många vargar har avlivats illegalt och med hur många procent har detta påverkat tillväxten, positivt eller negativt?

35. Fredde, Dalle och Hr Urban

2012-01-11 13:24

Hur vet du detta? Om du kollar omröstningen i Expressen då 9137 personer röstat är ställningen 59-41 Alltså 59 % av de röstande vill inte ha varg. Hade denna röstning skett för 2-3 år sedan hade nog resultatet varit 80 för och 20 emot. Så visst är vargen vår egen bästa ambassadör. Jag säger ingen frilevande varg i Sverige. Vi har inte de områden som behövs för att hysa en frilevande vargstam. Se bara på vad som händer i de områden som haft vargen, åkrar växer igen, den som har några får för att hålla landskapet öppet slutar. Fäbodar som funnit i många hundra år läggs ner. Och hur många vargar har vi enligt de officiella siffrorna? 300 Och backar du tillbaka då Kruppa fäbod lades ner var väl den officiella siffran 180-210. Så ni som vill ha vargen hur många tycker ni vi ska ha? Fredde, Dalle och Hr Urban. Är ni villiga att ha vargen på er mark. I så fall tycker jag att ni ärligt ska upplysa era jaktkompisar om att jag vill ha vargen här hos mig.

34. Vägen till ett slut på vargplågan

2012-01-11 13:23

Tack Dalle för ett fint inlägg.
När kloka människor har problem brukar de organisera sig för att gemensamt lägga upp en strategi så att man med gemensamma krafter får problemen lösta. Vi klandrar varandra och vår befintliga organisation och ägnar oss åt någon sorts intern skrika högst tävling. Fokusera på målet i stället.
1. Vi vill bli av med vargplågan
2. Det krävs politiska beslut
Se till att alla politiker i landet får ett eller flera reportage med bilder på vargens härjningar varje dag. Det finns sjöar att ösa ur enbart i Jakt & Jägares arkiv, till att börja med. Därefter bör alla politiker få en daglig uppdatering på nya tragedier eller incidenter. Varje avdelning kan göra upp en E-postadresslista till ortens politiker och deras egna riksdagsmän. Därefter är det bara en knapptryckning att förmedla alla reportage varje dag. Min syster satt tills nyligen i riksdagen. Hon hade ingen aning om vargproblemen men förväntades vara lojal med partiet vid omröstningar. Jag tror att detta är vanligt, de är inte intresserade av att läsa om problem utanför deras egen värld. Se till att alla politker får all information så länge som krävs för att alla skall inse vad som händer varje dag i vårt land. Vargkramarna har hitills arbetat målinriktat medan vi mest sitter och förfasar oss och mest har dialog med varandra i stället för beslutsfattarna så att vårt mål kan uppnås.

33. Dalle

2012-01-11 10:30

Att det skulle varit någon skillnad ifall vi hållit ihop är jag tveksam till. Regeringen försökte och fick backläxa av EU. Inte någonstans står jakten som något man ska ta hänsyn till utan det ända som nämns är kreatur och renskötsel.
Däremot är nollvision en utopi i dagsläget men det kan ändå vara ett mål. Varken jägare i SJF eller JRF vill ha varg det förstår båda förbunden. De förslag man sen lägger fram som nåt målen om gynsam bevarande status och liknande ska ses som kompromisser från målet 0. Givetvis ska man samtidigt då jobba för förändringar i de ingående kriterierna som exempelvis gynsam bevarande status. Att kräva 0 idag tror jag få lyssnar till då detta inte når upp till de krav EU och riksdagen ställer. Då måste man jobba hårdare med att förändra kraven.

32. Hr Urban

2012-01-11 10:30

Om du inte kan läsa artikeln och förstå att det är på årsstämman i Åre det handlar om. Så förstår jag att du inte heller inser hur det är att ha varg på sin mark. Att tvingas sluta jaga med hund. Du får ingen avkastning på de viltstammar du föder på din mark. En rovdjurspolitik i fritt fall. Så Urban och Dalle kom med vad vi har fått för gehör för, det ni tycker är så bra? Precis som Ciki kan ni nog enkelt radda upp massor av saker. Inte? Nej vargen är ett lyxprojekt från börja till slut. Bara till glädje för ett fåtal forskare samt några kramare.

31. Ja Urban en nollvision är en utopi...

2012-01-11 09:17

Och det har jag hävdat i flera år.
Man måste vara realist för att komma någonstans i vargfrågan.
Man kan vara irriterad och förbannad på situationen, på rovdjurspolitiken, visst kan man det.
Men man ALDRIG bortse från den, och det är detta många av er gör.
Här är en ide om hur vi kan arbeta:
Tänk först, inte "störst".

Hade vi jägare gemensamt framfört realistiska åtgärder i stället för att en del skriker om utrotning och inhängning, hade vi redan varit med på banan, nu harvar vi vid sidan om.
Vi bör har tillräckliga kunskaper för att vara FÖRST med bra och konstruktiva förslag för en acceptabel rovdjurspolitik.
Grejen är, om ni inte har begripit det, att förslagen måste anpassas till en realistisk nivå där så många som möjligt (och då menar jag inte bara oss med jaktintressen)"köper" dom.

Vi kan välja själva.
Antingen gör vi det så bra som är rimligt och möjligt av den verklighet vi lever i.
Vi tänker till, och är först med rimliga åtgärder.
Eller så "tuffar" vi till oss, bröstar upp oss, tar ett djupt andetag och skriker allihopa (50 000?) Utrota vargen!

Vilket kommer vi längst med?
Vad är, och framför allt, vad blir i slutändan bäst för oss runt
300 000 jägare?
Framför man ständigt dåliga för att inte säga undermåliga argument mot varg från jägarhåll, kommer vi att sitta fastlimmade på ljugarbänken.
Cementerade, utan trovärdighet, och bli behandlade därefter.
Er hett eftersträvade "nollvision" blir i stället förvandlat till "noll förtroende" och "noll respekt".
Det slutar med att vi får INGET att säga till om och INGEN möjlighet att vara med och påverka.
Är det en utveckling som är önskvärd för oss inom jägarkåren?
Trodde väl inte det.

30. Ännu en som saknar vinnarskalle

2012-01-11 09:17

Det är väl ändå inte en naturlag som säger att det skall finnas frilevande varg i Sverige?

Har vi haft det bra utan varg i över 100 år skall vi väl kunna fortsätta med det?

Var inte jägarna en seriös part innan vargen återinfördes?

Någon måste ju säga att Kejsaren inte har några kläder.

29. urban#25

2012-01-11 09:16

Om det är på det här viset, att förbundet inte ser till sina medlemmars intressen gräver ni er egen grav.

28. Urban #25

2012-01-11 09:16

Vad jag kan läsa av dina inlägg, så har du inte varit i vargrevir och jagat med din hund. Du har inte släppt din hund med risk att den blir angripen. Om inte före, så när din hund blivit angripen och dödad, så kommer nog DU också att ändra uppfattning.
I vilken kommun jagar du? Har du sett varg eller spår av varg på din jaktmark.
Du hänvisar till årsstämma två år tillbaka.
Vi andra pratar om en webbomröstning NU!
Vargsituationen är inte lika nu som för tre år sedan, när underlag till årsstämman togs fram.
Jag fick en hund skadad 2003 och en dödad 2011, vilket gör att jag inte längre tror på hundjakt i varglänen.
Jag har pratar med såväl Per Wahlström som Ulf Kallin och förstår av samtalen, "att det är först som man själv åkt av vintervägen som man upptäcker att den var hal".

27. Kalle #22

2012-01-11 09:16

ett sådant "förbund" har tidigare i veckan redan startats och medlemsantalet ökar fort, snart 2000 bara på ett par dagar...

26. Urban

2012-01-11 09:15

Det är det som är ert största problem,ni agerar efter vad som anses politiskt korrekt och inte efter vad era medlemmar tycker och tänker.
Naturligtvis SKALL majoritetens tyckande drivas, och betyder det noll vargar är det också det man skall framföra och försöka driva, sedan får man eventuellt kompromissa därifrån...
Enligt mitt,och många andra medlemmars sätt att se det är detta en snabbare väg till varg endast inom nån nationalpark än att först som jägarorganisation bara stå som fån och titta på när vargstammen ökar helt okontrollerat och bara prata om
att det nationella antalet varg skall utgöras av summan av de regionala besluten...knäppt så det förslår,speciellt när inget regionalt bestämmande finns alls...jag undrar inte på att inget svar på en sådan skrivelse kommer,jag skulle själv arkivera den i runda arkivet eftersom förslaget saknar all relevans utan ett regionalt bestämmande över hur många vargar som skall tillåtas eller om några skall tillåtas alls.
Det är dags att sluta verka duktiga och förstående mot de som förespråkar vargen och i stället börja driva de medlemmars intresse som har åratals erfarenhet av att leva med vargen och alla tokerier runt omkring den.
Var de som går i spetsen nu,för vinden har vänt och ganska snart ses det inte som ni nu tycker tokigt och helt ologiskt med en nollvision längre.

25. Svar till nummer 20

2012-01-10 15:20

Du har helt rätt jag var med på stämman för två år sedan då herr Borg ställde frågan. Ingen räckte upp handen att de ville ha varg i sitt län. Ett kul utspel trots att bland andra jag själv röstade mot att kräva utrotning av vargen i vårt land. När i pricip alla politiker i landet och i EU säger att vi skall ha varg i landet är utsikterna till framgång minimala och förbundet framstår mer som udda och extrema utan verklighetsförankring och mister sitt goda rykte som kloka jägare, förhandlingspart och viltförvaltare.
Jag menar att när vi nu måste ha varg i landet borde vi i stället stå kvar som seriös part och försöka få igenom förslag som minimerar den enorma vargstammens härjningar mot människor, husdjur, tamboskap och det som finns kvar av vår viltstam.
Lägger vi allt krut på en nollvision som aldrig går att uppnå missar vi alla delmål på vägen dit. Kan vi komma med kreativa lösningar som leder till viss förbättring lyssnar man säkert mer på vårt förbund när vi sedan kommer med nästa lilla steg att ta oss ur en ohållbar vargplåga.
På andra håll i världen hålls de inom nationalparkers gränser. De djur som beter sig onormalt inom parken eller kommer för nära gränsen avlivas. Den modellen kanske inte passar i sverige men vi måste vara kreativa och söka framkomliga vägar och inte stånga pannan blodig mot en för alltid stängd dörr.

24. Per

2012-01-10 13:22

Jag vill också ha ett svar från dig och det gör inget om kallin också svarar det har gått flera vekor nu sen jag var in på kanslit men jag har fortfarande inte fått något svar. räkningen ligger tillsvidare här obetald.

23. Bli inte trött och mätt Wanström

2012-01-10 13:22

Vi har passerat 30.000 medlemmar i vårt förbund, varför?
Vill mena att vår tidning tillhör en av de bästa på marknaden, mer nyanserad än tidigare och småputtrande nytänkande på flera sätt faktiskt.
Men anledningen till varför man primärt väljer att ansluta sig till JRF är primärt att vi står för en annorlunda och mindre pragmatisk rovdjurspolitik än alternativet, så raggar jag och även författaren medlemmar till gagn för det växande kansliet.
Det vore därför klädsamt att man. A, inte sparkar på de som gör mycket av det idiella jobbet och B berättar vilken strategi som gäller i rovdjursfrågan, Ja eller Nej?
Är det nåt mer jag m.fl. har missuppfattat?

22. Ha ha ha ha (nummer 16)

2012-01-10 08:49

Jag tycker att nummer 16 här ska bilda ett jaktförbund redan nu i veckan och ta 800-1000 kr i medlemsavgift och inom ett år ha alla jägare i Svedela som medlemmar! Hur många fler än jag tror verkligen på denna idé?

21. Svara, Per Wanström!

2012-01-10 08:49

Peter Olsson #14 vill ha svar på frågan: ..."är det Per Wanströms uppfattning att en majoritet av JRF's medlemmar är FÖR frilevande varg i Sverige?" Jag, Peter Olsson och många med oss väntar på ditt svar!

20. Urban

2012-01-10 08:49

så här skrev Peter Olsson nedan..
" Om jag fått det hela korrekt refererat så begärdes en handuppräckning på senaste förbundsstämman där delegaterna tillfrågades om de ville ha varg på sina jaktmarker och INGEN räckte upp handen..."
Och det är inte första gången jag hör eller läser det, stämmer detta så går det inte alls till så som du hävdar...

19. 18. Är frågan intressant

2012-01-09 16:29

Frågan är uppe och omröstning sker på årsstämman varje år. Det enda sättet jag ser att inte följa medlemmarnas vilja är om de ombud vi på distriktsnivå valt till stämman inte röstar som de blivit tillsagda av oss medlemmar. Förbundsledningen kan givetvis ha personliga synpunkter på beslut som fattas av stämman men vad gäller deras jobb och verkställighet har de bara att läsa innantill när protokollet är justerat. Det är som på alla andra jobb, gör du inte som du blir tillsagd får du kicken.

18. Är frågan intressant Urban?

2012-01-09 16:02

Är förbundsledningen intresserade av vad medlemmarna tycker? Du verkar veta när du skriver att ”det är inte medlemmarnas åsikt”. Jag föreslår därför att det omedelbart läggs ut en omröstning för att ta reda på fakta. Vad tycker egentligen Jägarnas Riksförbunds medlemmar.
Haken, och nackdelen, med bidrag är alltid att det förväntas gentjänster, det är värt att minnas.

17. Kenneth Eriksons sprattlande

2012-01-09 13:09

JRF är ett medlemsförbund där var och en av medlemmarna har sökt medlemskap för att det är de själva som demokratiskt beslutar över förbundets ståndpunkt i olika frågor.
Andra förbund kanske har så mycket statligt avlönade uppdrag att det ibland kan vara svårt att avgöra om man är en statlig myndighet eller vem man skall göra till freds. Där är din synpunkt berättigad. JRF får bara betalt för det arbete vi gör på distrikts och avdelningsnivå samt kostnader för att hålla samman detta.
Förbundet kan inte säga till svenska staten att vi inte tolererar frilevande vargar av den enkla anledningen att det är inte medlemmarnas åsikt. Se vidare under inlägg 15 nedan.

16. Jägarnas Riksförbund sitter och sprattlar i rävsaxen

2012-01-09 11:47

De statliga pengarna som Jägarnas Riksförbund erhåller är inget annat än mutor som gör att Jägarnas Riksförbund kan hålla sig med den fasta personal som de idag har anställda. Det betyder emellertid att medlemmarna kommer på undantag. Här gäller det ju att inte säga rakt ut att våra medlemmar inte vill ha frilevande varg i Sverige. Detta är en balansgång som kommer att sluta med att ett nytt jägarförbund som tillvaratar sina medlemmars intressen inom kort kommer att se dagens ljus.
Säg omgående klart och tydligt ifrån åt Svenska Staten att våra medlemmar tolererar inte frilevande varg i Sverige! Höj sedan initialt medlemsavgiften så att verksamheten går runt. Jägarnas Riksförbund kommer då inom kort att få överta alla medlemmar som inte vill ha varg från Svenska Jägareförbundet. Sedan kan Svenska Jägareförbundet ägna sig åt sina herrskapsjägare och slippa befatta sig med vargar och annat elände!
Jägarnas Riksförbund kan kort därefter helt ägna sig åt att tillvarata sina 300 000 medlemmars intressen helt utan statlig inblandning!

15. Svårt, om man inte vill förstå

2012-01-09 11:36

Pers svar är glasklart.
Medlemmarna i varje län väljer ombud till årsstämman. Ombuden får mandat från sina medlemmar att rösta på ett visst sätt i olika frågor på stämman. Beslutet på stämman är medlemmarnas och förbundets beslut. Kansliets personal har ingen egen beslutanderätt. Vill någon förändra JRF gällande beslut måste era egna ombud på stämman ha majoritet för förändringsförslaget.
Medlemmarnas åsikt är förbundets åsikt genom majoritetsbeslut på årsstämman.
Hur svårt kan det bli?

14. Replik

2012-01-09 08:42

Jag blir alltid misstänksam mot personer som försvarar sig med dels angrepp, dels tar till på tok för många bokstäver och ord för att svara på en simpel fråga som enklast besvaras med antingen ja eller nej. Ställer därför fråga ett igen, är det Per Wanströms uppfattning att en majoritet av JRF's medlemmar är FÖR frilevande varg i Sverige? Om jag fått det hela korrekt refererat så begärdes en handuppräckning på senaste förbundsstämman där delegaterna tillfrågades om de ville ha varg på sina jaktmarker och INGEN räckte upp handen...
Beträffande protokollet så fick jag ett svar som oroar aningen, förbundsstyrelsen har alltså bestämt att kopior av protokoll inte lämnas ut ens till en medlem som gjort sig omaket att t.o.m besöka förbundskansliet... Alldeles orimligt! Låt vara att man tar betalt för kopieringskostnad om det nu är kostnaden man är rädd för, det kan jag och varje annan medlem troligen leva med men att neka att lämna ut sådana handlingar är helt upp åt väggana fel och något som genast måste åtgärdas.

13. Per Wanström och vem som kommer först i mål

2012-01-09 08:42

Med tanke på att vargfrågan är politiskt låst och att det kommer att ta ett antal år och kanske valperioder innan den politiska knuten kan huggas av, så har vi att se fram emot åratal med fri tillväxt av vargstammen. Utan jakt och utan tak!
Detta innebär en våldsam ökning och spridning av varg, dvärgbandmask, rabies mm.; skadorna kommer att bli omfattande, och i och med att även tätbefolkade områden kommer att drabbas så kommer protesterna att växa. Jägareförbunden med flera kommer oundvikligen tvingas att kräva noll vargrevir. Per Wanström bör fundera över det uttalande som Gunnar Glöersen gjorde i VF 2012-01-06: "Vi driver ingen utrotningslinje, vi driver en linje som syftar till noll problem med vargen". Tror Per Wanström att detta var en felsägning? Eller är det så att SJF kommer att vara först med kravet om NOLL VARGREVIR? Det kommer i så fall att stoppa tiotusentals medlemmar från att fly SJF, men tål JRF en sådan prestigeförlust? Vem bryr sig om den som kommer tvåa?
Mitt råd är att lyssna på gräsrötterna, dvs. medlemmarna, för vad som stundar har inte detta land upplevt förut och det blir en ny och oangenäm upplevelse för fler än de som bor på landsbygden; det är absolut dags för JRF att ta sig an vargkrisen.
Tiden då det ansågs vara klokt att huka för kvällsblaskornas eld eller ducka för regeringens rallarsvingar är förbi. Skall jakten överleva så måste vi framförallt finna vägar så att våra jakthundraser överlever de kommande tio åren, och vi måste hjälpa varandra till jaktmöjligheter så att jakten kan överleva.

12. Är ?....

2012-01-09 08:41

det inte medlemen som skall välja rätt förbund?...och tycker inte ledningen som medlemen är det väl bara att byta.
Ni som tycker att ledningen skall tycka som medlemmarna hur gör ni i riksdagvalet om ni tycker som moderaterna röstar ni då på vänstern och förväntar er att ledningen i det partiet skall byta åsikt??

11. Kommer beslut omröstning

2012-01-09 08:41

Så kommer jag snarast betala min årsavgift för 2012. Samt bli väldigt stolt igen av förbundsstyrelsens ev beslut ett sånt beslut är JRF.

10. Klockrent KGH

2012-01-08 20:56

Efter denna omröstning är alla tvivel övervunna. Efter den är det bara för ledningen i JRF att rätta in sig i ledet och arbeta för sina medlemmars bästa. Bara medlemmar ska dock ha rösträtt då måste kramarna betala för att rösta och det blir kostsammt för såväl plånbok som för själen att betala avgift till JRF

9. 7.# Tyskterrier

2012-01-08 20:56

En sak är då säker personligen är jag "fruktansvärt besviken på JRFs styrelse nu" Dom hånar dom distrikten som gått ut med nollvision på varg.
Expressen. http://www.expressen.se/nyheter/1.2673404/jagarforbund-utrota-vargen-fran-sverige

8. webbomröstning

2012-01-08 19:01

JRF har webbomröstning på hemsidan.
Skitenkelt att få en indikation vad medlemmar står i vargfrågan.
- Jagar i län med vargetablering / för 0 varg.
- Jagar i län med vargetablerin / varg tillhör vår fauna.
- Jagar och har inga vargar på mina jaktmarker / 0 varg.
- Jagar och har inga vargar på mina jaktmarker / varg tillhör vår fauna.
Hoppas att vi får se denna elle r liknande webbomröstning. Då kan jag som medlem och även styrelsen få en bild av vad vi medlemmar vill.
Naturligtvis så bör även JF göra samma sak, för att få veta medlemmarnas mening.

7. #6 2D

2012-01-08 18:09

Om detta stämmer är det i alla fall inte så att det är de som är påverkade av vargen som har den beslutanderätt ens inom JRF som förbundet säger sig jobba för nationellt...
Märkligt, borde man inte föregå som ett gott exempel?

6. Från Expressen i dag

2012-01-08 17:31

Henrik Tågmark, förste vice ordförande i Jägarnas riksförbund, poängterar att de elva varglänens utspel inte är förbundets ställningstagande.
– Än så länge är vår policy sådan att vi inte har den här nollvisionen som de kör med.5. Raka besked vore bra!

2012-01-08 17:31

Blir inte klok på denna insändare. Har själv trott att JRF varit mot vargetablering, men börjar nu undra... Svaret från generalsekreteraren var ju bara en massa försvarsmekanismer och motangrepp. Svara istället på frågan som engagerar medlemmarna. Är JRF för nollvision eller för frilevande varg i Sverige?

4. Hmmm...

2012-01-08 17:30

Bara det att det finns tvivel om var JRF står i frågan bland medlemmar eller de förtroendevalda borde få styrelsen att agera,och det kraftfullt för att klargöra så att medlemmarna vet hur det är.
Själv misstänker jag att det är det de inte vill att vi medlemmar vet,för själv tolkar jag det som att JRF visst är för varg och inte emot och detta trots att de distrikt som lever med varg på markerna klart och tydligt deklarerat att de inga vargar vill ha.Nu säger även Per Wanström att de som påverkas är de som skall ha beslutsmakten...nå de distrikt inom vargområdena och som är för en nollvision är inte bara de som är påverkade de är även inom JRF i majoritet.Så för envar som vet hur en styrelse skall agera är det utan tvivel så att det är dags för styrelsen att utan prut och utan att det kan missuppfattas av någon,gå ut och jobba för en nollvision.Något annat val har de inte om de skall arbeta för medlemmarna...
Och det brådskar,jag vet många som är tveksamma till att betala in medlemsavgifterna...

3. Vindar

2012-01-08 17:30

Många,många är ledsna och förbannade.Jag också. Men vad hjälper det med alla insändare om vargpolitiken? En massa ord hjälper inte. De s.k. förtroendevalda bryr sig inte om landsbygdens och därjämte jägarnas frustration. Regeringen har till mig svarat att till våren ska komma med ett örslag till rovdjursförvatningen i Sverige. F-n trot! Jägarna bör samsas om ett förslag som kan påverka våra kommunpolitiker,som går vidare till regeringen.Vi ska nog inte skylla på EU (dom är ju bakom ...). En massa snack hjälper inte!!!

2. Spel för galeriet.

2012-01-08 17:29

Den här skenstemanenen är som alla andra som siter på sådanna här stolar.
Förta hand så vil dom ha en lön som är orimligt stor.
Andra hand så kommer arbettet.
Itredje hand kommer den lille som skall föda desa mäniskor.
Till alla desa beslutsfatare.
Fråga er vaför utrotade våra förfädrar Varg.
Om vi skall ha fäbovalar,renskötsel,kreatur,fårskötsel,och ett frilofsliv i nuvarande form så kan vi inte ha varg, så jävra engkelt ärdet.
Jag ondrar vad en företagare skule seja om det kom en inbrots tjuv och slog i sönder alt som tilvärkades i en pronktion.
Jag försår inte skilnaden mellan skötprodoktion och tilverkning.
som det nu är så jör man alt för att få fast tjuvarna medan typ vargar får gå fria.
Sist men inte minst läs Vargfakta.se.
Där står fakt som är vetenskap och inget påhitat trams.

1. Per Wanströms svar...

2012-01-08 17:29

...är väldigt likt en slingrande politikers svar. NÄR DOM INTE VILL SVARA ÄRLIGT = Inget svar !

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB