• Pinewood

Varför finns vargen på rödlistan?

DebattPublicerad: 2012-10-18 11:24

Ser man på vargstammens utveckling på den skandinaviska halvön sedan början av 1990-talet, där huvuddelen av stammen varit lokaliserad till Sverige eller Sveriges gränstrakter mot Norge, och en mindre del har haft sitt hemvist i Norge, är det svårt att förstå varför vargen ska finnas på rödlistan som en nationellt starkt hotad art.
Ser man på den totala vargstammen, varav skandinaviens vargar är en del, förefaller rödlistningen av vargen ännu mer omotiverad.

1993 bedömdes det finnas 30-40 vargindivider på den skandinaviska halvön och för vintern 2011-2012 beräknades det i en avrundad beräkning finnas 260-330 vargindivider i Sverige och Norge.
Lägger man till föryngringarna våren 2012 finns skäl för antagandet att stammen passerat 400 individer. Alltså en ökning på, utan att göra anspråk på att vara helt exakt, någonstans över 1000 procent över en knappt 20-årig period.

Växer trots "inavel och tjuvjakt"
Det är att märka att denna utveckling av stammen uppnåtts, trots att forskare och värnarorganisationer under denna period har hävdat en omfattande illegal jakt på varg och dessutom hävdat att den påstådda inaveln i stammen inneburit minskande kullstorlekar.
Det blir mot den bakgrunden svårt att förstå skälen till att en art med den utvecklingskurvan ska kategoriseras som starkt hotad. Vargstammen förefaller istället vara starkt livskraftig.

Det krävs så mycket färre vargar
Ställer man därtill forskarnas nyligen presenterade sårbarhetsanalys mot ovanstående beståndsutveckling, där de beräknat att det vid en relativt liten kontinuerlig förbättring av stammens genetiska status, endast skulle behövas ett 40-tal individer för att stammen skulle överleva långsiktigt, blir rödlistningen än mer svårförståelig.
Att de i analysen ser behov av att höja stamstorleken till 100 individer, som en gardering för framtida katastrofer som aldrig tidigare påvisats i någon däggdjurspopulation, gör inte skepsisen mot rödlistningen mindre.
Varför skulle risken för vargen att utrotas på grund av sjukdom eller naturkatastrofer vara större än för något annat djur?
Vad ska vi göra för att enligt samma kriterier säkerställa att vi har exempelvis älgar eller harar på den skandinaviska halvön om hundra år?
Hur en i dessa frågor ansvarig människa på Naturvårdverket på allvar kan ge uttryck för åsikten att vi säkert behöver en mycket större vargstam, är anmärkningsvärt.
Vem kan hävda att genetiska insatser skulle gynnas av ett större antal vargar?

En dold agenda?
Svaret kan bara stå att finna i, precis som redan bland annat Karl Hedin pekat på, att det finns en dold agenda med andra målsättningar än de officiella. Sveriges politiker måste ta sitt ansvar och sätta stopp för detta biologiskt omotiverade projekt. I annat fall finns en uppenbar risk att det kommer att stoppas på annat sätt, av den enkla anledningen att detta, sett till konsekvenserna, varken kan eller får fortsätta.
Det är alldeles för mycket som står på spel för en alldeles för stor del av befolkningen. Det är idag tillräckligt många medborgare som har kommit till den insikten. Och de som ännu inte nått dit är troligen inte tillräckligt drabbade ännu. Men det kommer....
Vargförvaltande myndigheter skapar på egen hand, med politikernas goda minne, vargstammens största riskfaktor.

Kjell Dahlin

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Rödlistan

2012-10-18 21:36

Jag tror som en del andra att det finns en dold agenda i vargpolitiken.
Och den är helt simpelt det att våra politiker vill ha bort all verksamhet på landsbygden. Skogs och mellanbygden anses med största säkerhet vara en belastning för landet av de styrande politikerna. Det kan möjligen få finnas lite slättjordbruk på några platser.
Den minister som skall svara för landsbygden finns ej. Den som är utsedd vet inte att han har ett ansvar som hela landet är totalt beroende av. Faller djurhållningen samman, vilket den är på gång att göra, så faller hela landets ekonomi samman.
Tror inte att Reinfelt o co fattar det. Tyvärr.
Morgondagen blir intressant.

4. Varför finns vargen...?

2012-10-18 21:13

Nej,det är ju onekligen konstigt att ett så vanligt djur som vargen skall betraktas som rödlistat 100 mil från sitt utbredningsområde.Gäller det här alla djur? Betraktas Rådjur som utrotningshotade om de skulle försvinna från Norrland? Vilket är Rapphönsens eller viltsvinens "naturliga" utbredningsområde?
Nej här finns nog en dold agenda.Varg och andra stora rovdjur ger de urbana naturmupparna och ekosoferna "naturupplevelser",något som inte en sländsvärmning eller ekorrar kan ge.
Det är nog precis som vanligt,man vill att annat folk ska bevara natur som man gratis ska ha rätt att kunna besöka.Man ska också ha rätt att bestämma över vad "dom" ska bevara,och vad "dom" ska göra för uppoffringar för att det skall bevaras.

3. Mycket bra kjell

2012-10-18 19:52

Vi kommer att segra till slut. Det kostar redan nu astronomiska summor i Mellansverige och vänta bara när första reviret bildas i Skåne inom kort. Inte bara kostnaderna ökar protest stormen ökar till orkan lagom till nästa val. C är redan kört men vill de andra svikarpartierna överleva utanför de tre stora städerna måste det till stortag. Det kommer att bli anarki och kaos i vallokalerna med en aldrig sinande ström med missnöjespartier. Krav på folkomröstning om vårt medlemsskap i EU osv. Jimmie Åkesson firar redan nu triumfer, lite orättvist då dom inte sagt ett ljud om vargen men det är ett utmärkt sätt att visa missnöje att rösta på SD.vargen kommer att kräva många offer inte bara genom attacker utan bara genom sin uppenbarelse. Se bara vad som hände i Norberg, hur många innevånare i Norberg tror du kommer att vara partilojala ? Valet 2014 kommer för många att bli ett två fråge val, ut ur EU och bort med vargen.Jag tror att Kalle Hedin får sin vision uppfylld tidigare än vi tror.

2. Ej rödlistad

2012-10-18 14:28

Internationellt är vargen INTE rödlistad, den bedöms som inte ens i behov av särskild uppföljning p.g.a. dess stora antal, enorm geografisk utbredning och god genetisk status.
Några fiffiga "biologer" som hade dåligt med inkomster och som inte vill jobba som vanliga folk kom på idén att skapa en egen rödlista i Sverige så att de kunde livnära sig på sin hobby resten av sina arbetsliv.
Denna falska rödlistan är roten till det onda.
Vi har inte heller tigrar i Sverige, varför är inte de på "Sveriges" rödlista och varför planteras de inte ut?
Närmare våra breddgrader finns visenten som verkligen är utrotningshotad och är en del av Sveriges ursprungliga fauna, men inga röster höjs för den, då den tjänar inte deras syfte, vilket helt enkelt är att få slut på jakten, särskilt då hundjakten som dessa "biologer" hatar så mycket. De hatar oss så till den milda graden att de är beredda att ersätta några få veckors etisk hundjakt om året med 365, 24-7 jakt utan etik (dvs. vargen jagar under föryngringstiden , på natten osv. osv.)
Underskatta inte deras hat för oss, det är en mycket stark drivkraft. De är beredda att bokstavligen gå över lik för att stoppa vår uråldrig kulturutövning, så var inte förvånade att det inte går att uppnå något slags kompromiss med dessa. De är fanatiker och det är dem som sätta agendan (de äger tidningarnas opinion och NVV i sin helhet).
Denna kamp blir inte kortvarig.
MEN:
Sanningen kommer fram till slut.
Var så säker om det.

1. Bra Kjell

2012-10-18 12:34

Sanningen måste segra. Jag har så oerhört svårt att förstå hur detta mygel och "jobbtillverkande" verksamhet får fortgå utan att politikerna griper in. Gång efter annan kommer den ena lögnen på den andra ifrån berörda myndigheter och minst av allt framstår dom som tjänstemän med en profession. Samtidigt som dom förväntar att vi, som kanske är mest i naturen av alla grupper i Sverige, skall köpa deras falserier. Det är troligen Svensson i förorten, stan och framförallt politikerna som skall föras bakom ljuset. Tyvärr verkar det som det funkar och vi förlorar. Vårat problem, var finns sammanhållningen?????
Höll vi ihop så som aktivisterna vore det inget problem, än så länge.
Ingen: Grisjakt, Älgjakt, Eftersök, Inventeringar; Älgobs, Rovobs osv osv osv.... dvs INGET samarbete med myndigheter tills det blivit sans och debatt ifrån deras sida.
Imorgon kommer domen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB