• Allmogejakt

Varför ska det satsas på varg, Carlgren?

DebattPublicerad: 2009-02-04 09:12

Varför väljer man att satsa så mycket på just vargen? Den skapar oro, den försämrar människors livskvalitet och den kostar på staten och enskilda stora summor pengar. Den frågan ställer Inge Östund, c, kommunalråd i Rättvik, till miljöminister Andreas Carlgren, c.

Nu har etappmålen vargpopulationen nåtts och du har tillsatt en utredning som skall se över den framtida förvaltningen av vargstammen. Denna utredning skall vara klar den 15 februari och det vi kan sluta oss till utifrån detta är att det inte blir tal om någon vargjakt i vinter.
Som kommunalråd i landsbygdskommunen Rättvik har jag fått uppleva de problem som redan den nuvarande vargstammen medför på nära håll. Den medför en stor oro för djurägare som inte törs ha sina djur ute, de skapar oro för föräldrar som inte törs släppa iväg sina barn till skolan och den minskar möjligheterna till en betydelsefull fritid för en stor del av landsbygdsbefolkningen då möjligheterna till jakt minskar.

Kostar över 150 miljoner per år
Detta är bara de mjuka sidorna av problematiken. Ser vi till de ekonomiska delarna kostar dessa problem för landsbygdsbefolkningen staten över 150 miljoner kronor per
år!
Förutom statens kostnader, så får landsbygdsbefolkningen stora avbräck i sin ekonomi på grund av rovdjuren i allmänhet och vargen i synnerhet.
Arrendepriserna på jaktmark sjunker, det kan fällas färre älgar och det kostar stora pengar att skydda boskap och husdjur från rovdjursangrepp. Ser man till de kostnader som uppkommer enbart för förlust av älgar på grund av vargar medför de mellan 30 och 50 miljoner enbart i köttvärde!
Arrendepriserna har på många håll sjunkit med 25 procent beroende av rovdjuren.

Allmogejakten hotad
Detta är betydande ekonomiska avbräck för dem som jagar i och i närheten av vargrevir. Den traditionella husbehovsjakten som allmogen på landsbygden i alla tider har företagit sig är därför starkt hotad.
Frågan som jag ställer utifrån detta är varför man väljer att satsa så mycket på just vargen? Den skapar oro, den försämrar människors livskvalitet och den kostar på staten och enskilda stora summor pengar. Utifrån detta perspektiv är det oförståeligt att man prioriterar arbetet med rovdjuren på det sätt man gör. 

Vargen inte utrotningshotad
Visst påstås det att de är utrotningshotade. Men ser vi till vargen, som är den som betraktas som mest hotad i den svenska rödlistan, är den ett av världens mest spridda rovdjur och tillika ett av världens mest talrika större däggdjur. 
Ändå betraktas den som utrotningshotad i Sverige, trots att Sverige enbart är en liten avkrok i artens hela utbredningsområde.
Jämför vi rovdjuren med andra hotade arter, för att ta ett exempel som också är aktuellt i Rättvik och på hela landsbygden, flodkräftan, finner vi att den inte bara är hotad av olagligt utplanterade signalkräftor i Sverige utan  den hotas till utrotning i hela världen. Ändå satsar staten enbart cirka 3,7
miljoner per år på denna art (åtgärdsprogrammen för hotade arter).

Mer pengar till flodkräftor
Detta trots att betydligt mer pengar skulle behövas för att rädda denna art. Både Fiskeriverket och Fiskevattenägarna har kommit fram till att det skulle behövas 150 miljoner kronor för att man över huvud taget skall ha en chans att rädda flodkräftan.
Likadant är det vid prioriteringar av brott mot vargen och flodkräftan. I somras upptäcktes en olaglig utplantering av signalkräftor i Oresjön i Rättviks kommun. 

Polisen avskrev fallet på en gång
Då fiskevårdsområdesföreningen polisanmälde upptäckten avskrevs händelsen samma dag som anmälan inkommit. Jämför vi detta med den nyligen upptäckta varg som låg infrusen i en sjö i Västmanland så sändes denna direkt till obduktion.
Vi har även tidigare fått erfara att polisen gjort stora insatser i Dalarna för att jaga påstådda tjuvjägare som skulle vara ute efter varg. Man har vid dessa tillfällen haft både personal och helikoptrar i områdena. Detta trots att det aldrig har funnits några bevis, varken för redan skedd eller tilltänkt olaglig avlivning av varg.

Varför satsa på vargarna?
Ser man det i detta perspektiv så är frågan varför man satsar så mycket på vargen som ställer till så mycket förtret för landsbygdsbefolkningen, samtidigt som man helt negligerar flodkräftan, vilken är viktig för landsbygden och landsbygdsnäringarna (flodkräftan betingar i grossistled ett
värde på omkring 70 miljoner kronor förutom de summor som utgörs av försålda fiskekort etc.).
Det kan inte handla om att vargen skulle vara utrotningshotad, ty flodkräftan är mer hotad och negligeras helt. Handlar det istället om att det är lättare för lobbyintressen att marknadsföra ulliga och gulliga djur än fula kallblodiga dito? 

Klyfta till landsbygden
Det är således inte konstigt att många på landsbygden talar allt mer om en klyfta, konfliktlinje, mellan stad och land och att staden inte förstår landsbygdens behov och traditioner. I
kortfattade ordalag menar man att man från storstadsregionerna jävlas med landsbygdsbefolkningen.
Därför måste du som miljöminister nu visa på att regeringen tar landsbygdsbefolkningen på allvar och därför minska vargstammen rejält tills nästa år. Avskjutningen torde hamna mellan 50-100 vargar nästa år för att stabilisera stammen i enlighet med regeringens utredares (Åke Petterssons)
förslag.
Detta bör då ske i de hårdast drabbade områdena i Bergslagen med omnejd så att människorna där åter kan få möjlighet till ett normalt liv.
 
Inge Östlund (c) kommunalråd Rättvik

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Ja varg är viktigare än mäniskoliv

2009-02-09 20:51

Ja bor vid en liten sjö norr om Karlstad , Det var en granne som gick i gjenom isen när han åkte långfärds skriskor Då var Polis helekoptern i Värmland och märkte VARG den var i Hagfors ca 8 mil fågel vägen från oss . Nej dom fick ta helekoptern från Stockholm för den va ledig .Sitat är detta RÄTT eller fel vem är viktigast ????!!

16. likadant med vargen

2009-02-06 13:26

som med etanolen,skulle vara sååå saliggörande
från början och alla politiker lovsjöng den.Och se var vi står i dag,etanolen är troligen ett sämre alternativ än
bensin och disel liksom vargen är ett mycket sämre alternativ till att hålla klövviltstammarna i schack än jägarna är.

15. Sunt förnuft kommer och ger insikt om att rovdjuren måste bort

2009-02-06 13:26

Opinionen är en mycket stor ”tung massa” som när den väl börjat svänga svårligen kan stoppas. Klarhet om rovdjurens förstörelse av människors livsmiljö sprider sig i HELA SAMHÄLLET och de politiker som inte i tid hoppar undan kommer att vältas. Denna stora massa har nu börjat svänga, långsamt nu men obevekligt går omsvängningen allt fortare och allt flera politiker har börjat se faran mot sin karriär. Välter Carlgren eller hoppar han?

14. Fredde

2009-02-05 22:22

Allt är politik har någon sagt och så också med varg. Vilka "vi" är som "kräver" att fattiga länder skall agera "rätt" vore synnerligen intressant att veta. Att Sverige kan hantera 200 vargar är det nog ingen tvekan om men ett antal på några tusen är en helt annan sak. Och Gud nåde den som rör vargen - då blir det härdsmälta hos de beslutande. Hanterandet ser för övrigt ganska valhänt ut och det som sker verkar vara helt planlöst. Landsbygdens boende är de som förväntas acceptera en helt annan miljö om man nu skall kalla detta för hantering. Politikerna ger ju inte så mycket som ett ruttet ägg för miljön på landet och det märks ju mer och mer att befolkningen minskar i glesbygden. Det enda som ökar är olika pålagor och sämre service men när sommaren kommer då tycker turisterna att landet är härligt och skönt. Dock ser man nu hela byar som är övergivna och med "rovdjurspolitiken" som förs (eller inte) lär det bli många tomma hus. Hotet som upplevs mot existensen skiftar hos olika personer. Om tryggheten försvinner kommer många att välja ett annat liv och boende. Jobben har redan försvunnit och om då också de naturliga miljöerna hastigt förändras blir den enskilde drabbad socialt och ekonomiskt.
Det kan finnas många svar om vargförekomst men ännu inget trovärdigt.

13. Skogsper

2009-02-05 15:45

Det finns en politisk aspekt för varg. Sverige vill ju gärna agera aktivt i olika miljöprojekt värden över. Om inte Sverige kan hantera 200 vargar utan måste utrota dessa ur lander kommer de också att innebära att deras roll i europeiskt och världens miljöarbete försämras och trovärdigheten går ner då ett rikt land som sverige inte kan hantera 200 vargar men samtidigt så "kräver" vi att fattiga u-länder ska agera "rätt" miljömässigt.

12. Komunalråd på rättväg

2009-02-05 15:05

Före detta rovdjursspårare åt Länsstyrelsen.

Om det funnits fler komunalråd som dig Inge Östlund runt om i grannkomunerna. Du är på rätt väg, den nivå rovdjurspolitiken är på idag får du börja med 200. Ändå finns det ungefär 200 kvar. Innan jägarkåren skjutit bort 200 har dom kvarvarande ynglat av sig. Där är ytterligare 50-100 vargar.

Jägarkåren kommer inte att få använda samma metoder som används vid märkning av statens rovdjur ... det kallas något annat i lagboken ... men lagboken annvänds och gäller "bara" valigt folk om man får uttrycka sig så.

11. Varg

2009-02-05 15:05

Det finns inget svar varför det skall finnas varg i Sverige. I varje fall inget trovärdigt svar. Hos våra politiker har det blivit näst intill religiöst att satsa krafter och vilja på att lansera vargen som ett absolut måste. Hur mycket pengar som detta får kosta spelar ingen som helst roll då ingen politiker betalar ur egen plånbok. Att det inte är någon mening med att jaga behöver inte längre påpekas - det sköter vargen om till många människors stora förtjusning. Det vi ser nu är bara en ringa början med några hundra vargar. När dom blir 4 - 5000 så kan man tala om problem men det bekommer inte storstadens invånare ett enda dyft. Dom kan ju alltid köpa sin mat från utländska uppfödare.

10. Anonym!

2009-02-05 09:20

Kommunalrådet har inget som helst inflytande över den förda rovdjurspolitiken, som han angriper in inlägget.
Han ska ha heder av att han opponerar mot sina partibröders brist på agerande i rovdjursfrågan.
Fler politiker borde stå upp för sin hembygd.

9. Anonym 2009-02-04 20:40.

2009-02-05 09:20

Du saknar stöd för de blott 2 rader du skrivit.

8. Medborgare!

2009-02-04 21:35

När ett kommunalråd i en kommun skyller sina politiska misslyckanden på vargen är det dags att byta ut honom.

7. Bra Lokungen

2009-02-04 21:35

Håller helt med dig.
Hoppas att Centern kan bli igen vad det en gång i tiden stod för.
Det finns andra partier som skall företräda Stureplan.

6. Hade det inte varit...

2009-02-04 17:12

..för Carlgren och Olofsson hade man kanske röstat på C men jag tycker att dessa båda har tillfört noll och ingenting för den landsbygd de säger sig företräda.

5. Eskil Erlandsson/Carlgren

2009-02-04 11:24

I intervju under älgjakt fick Eskil frågan om den
bästa jakten han kunde tänka sig: "Det är en harjakt med stövare i fin nysnö:"
Kommentarer överflödiga.
Herr Carlgren är förlorad för länge sedan – han har ingen trovärdighet i mina ögon.
Jag kommer ej att rösta på C i nästa riksdagsval – kanske dock i kommunvalet

4. Bra

2009-02-04 11:23

Mycket bra skrivet Lokungen, man kan bara hoppas att Inge Östlund menar allvar, händer detta innan valet har dom min röst.

3. Om du menar allvar...

2009-02-04 10:37

...Inge Östlund är det mycket bra. Om du är ute på röstfiske för att det börjar närma sig val så är det tragiskt. Folkomröstningen vid senaste valet visar med all önskvärd tydlighet vad dina väljare tycker i frågan så jag förstår inte riktigt varför du inte agerar förrän nu. I vilket fall måste det vara mycket angeläget för ALLA centerpartister att väcka Carlgren om ni ska finnas kvar i riksdagen efter nästa val. Centern utger sig för att vara ett landsbygdsparti och Carlgren personifierar Stockholmarna och med tanke på hans agerande mot sin största väljarkår landsbygdsbefolkningen hittills i rovdjursfrågan sitter ni minst sagt löst. Eskil har väl inte rosat marknaden han heller i frågan, så ta du och skriv ett brev till han med.

2. Tänk bara om...

2009-02-04 10:36

...den självgoda partiledaren i detta parti också kunde öppna ögonen och se vad som pågår.

1. Bra!

2009-02-04 10:36

Jättebra skrivet, Inge! Tyvärr kommer väl ett intetsägande svar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons