den här nyheten i Jakt & Jägare." /> Varg dubbelt värd än människa
  • Pinewood

Varg dubbelt värd än människa

DebattPublicerad: 2012-03-28 13:46

Skulle Naturvårdsverket åter börja begära 100 000 kronor i skadestånd för en illegalt dödat varg innebär det att ett människoliv bara är värt hälften. Det konstaterar debattören Anders Lundberg apropå den här nyheten i Jakt & Jägare.

En människas liv verkar idag vara värt 50 000 kronor, enligt rättspraxis för skadestånd. Hur mycket är då en varg värd enligt Naturvårdsverkets kommande utredning om skadeståndsanspråk för dödade vargar?
Hur skall Naturvårdsverkets ersättningskrav för dödade rovdjur tolkas? Innebär det att verket äger rovdjuren? Borde i så fall inte markägare få ersättning från verket för minskade jaktarrenden på grund av varg?
Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis (hittar inga ändringar efter 2008) fastställt beloppen till cirka 50 000 kronor vid uppsåtligt dödande av människa och 25 000 kronor vid dödande som sker av oaktsamhet.

Djurägare krävdes på 100 000 kronor
Naturvårdsverket krävde under 2001 till 2003 att en lantbrukare på Gräsö och en djurägare på Dals Ed skulle betala en ersättning på 100 000 kronor för en skjuten varg. I båda fallen hade djurägaren dödat en var för att freda sina djur med stöd av paragraf 28 i jaktförordningen.
Vid ett tillfälle krävdes en jägare på 100 000 kronor i skadestånd för att han av misstag sköt en varg på en rävåtel.
Enligt rättspraxis i början av 2000-talet fick anhöriga till person som dödats i samband med brott 25 000 kronor i skadeståndsersättning.
Gräsö- och Dels Ed-fallet gick till Högsta domstolen för prövning och många ifrågasatte Naturvårdsverkets ersättningskrav på 100 000 kronor för varg, när ett människoliv vid den här tidpunkten bara värderades till 25 000 kronor.

Upphörde med anspråken
Det var troligtvis ovanstående som gjorde att Naturvårdsverket upphörde med skadeståndståndsanspråk år 2003. Men nu, år 2012, har verket börjat igen med skadeståndskrav för skjutna rovdjur. 
Verket kräver 24 000 kronor för en dödad järv.
När det gäller hur människoliv värderas vid skadestånd finns ett exempel när det gäller anhöriga till Engla, som mördades i april 2008.
Flickans mamma och styvpappa begärde och tilldömdes ersättning för inkomstförlust och psykiskt lidande av övergående natur (så kallad sveda- och värkersättning). Flickans pappa och syster begärde och tilldömdes ersättning för psykiskt lidande.
Mamman, styvpappan och systern tilldömdes 75 000 kronor för det psykiska lidandet, medan pappan tilldömdes 50 000 kronor.
Domen har inte överklagats i fråga om skuld och påföljd. Däremot har samtliga anhöriga begärt högre ersättning för det psykiska lidandet

Shablonersättning efter mord
Hovrätten konstaterar vidare i sin dom att det av lagförarbeten och Högsta domstolens praxis framgår att denna ersättning till anhöriga ska schabloniseras. Ersättningen ska i princip vara lika för alla.
Högsta domstolen har i tämligen färsk rättspraxis fastställt beloppen till cirka 50 000 kronor vid uppsåtligt dödande och 25 000 kronor vid dödande som sker av oaktsamhet.
Tanken med dessa schabloner är att de anhöriga ska få dessa skadestånd utan att de ska behövas utredningar om omfattningen av de psykiska besvären.
Alla ska således i princip behandlas lika, oavsett förhållandena i det enskilda fallet.
De som menar att lidandet varit så omfattande att de ska ha högre ersättning än enligt schablonerna ska dock ha möjlighet att redovisa utredning om detta och på så vis kunna få högre ersättning.

Anders Lundberg, Österbygge

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

21. 3,5 miljoner för ett människoliv

2016-03-29 09:15

Läste en utredning för några år sedan som hade räknat fram att ett förlorat människoliv ger en förlust på ca 3,5 miljoner för samhället.
De svenska skadeståndet i förhållande till ovannämnda siffra är ett stort skämt och ytterligare en kränkning av de efterlevande.

20. Rubrik hit å rubrik dit...

2012-03-29 11:38

...vad säger de skador som uppkommit av rovdjur kontra människan..
Vad fick han som skadades av björn under röjningsarbete i skogen i Dalarna? Vad fick familjen när en make, pappa björndödades i Norrbotten Ingen av dem fick rimlig ersättning. Personen som skadades i skogen fick inte ens för sveda och värk, vilket han hade. Änkan i Norrbotten fick inte ens så att det räckte till begravning...
..men ett hundra tusen för en varg! Kerstin kommentera summorna och hur myndigheterna tänker, och lägg ner funderingarna på rubriken i överstående text....

19. Värdering

2012-03-29 11:38

Det är inte nödvändigt att värdera något överhuvudtaget - det är bara att läsa innantill och dra sin egen slutsats om summorna. Fortfarande får vi ju tänka vad vi vill och det fortsätter nog de flesta att göra oavsett vad vissa tycker vilket också är helt fritt.

18. Naturvårdverket har inte...

2012-03-29 11:37

..."lagt" ut ett öre för någon varg.
Det har svenska skattebetalare gjort.

17. till 3.

2012-03-29 11:37

alldeles riktigt . Fru Fredin har rätt. Den logiska slutsatsen av hennes betänkande är att NVV har INGEN rätt att begära skadestånd för en död varg.Var det så fru Fredin menade??!

16. Dom eller dum

2012-03-29 11:37

Vilken dom har du läst? En hovrättsdom mot en högsta domstolsdom vilken väger tyngst Kerstin?
Men för dig är ett varg liv förmodligen mer värt en männinskans det ger du i alla fall intryck av i din argumentation. Men inom en snar framtid kommer det att betalas för att släcka vargliv!

15. Fredin förnekar sig aldrig

2012-03-29 11:37

Eftersom du inte kan hålla dig ifrån den här artikeln tolkar jag det som att du tycker det är helt i sin ordning att det är dubbelt så dyrt att skjuta en varg mot att skjuta en människa. Vilket naturligtvis inte förvånar mig. Hela rovdjursgruppens mantra är ju att vargen är viktigare än människor.

14. Rättspraxis

2012-03-29 11:36

Vi ser resultatet av våra politiker som saknar såväl mage som rygg, de gav Naturvårdsverkets rovdjursavdelning föreskriftsrätt i rovdjursfrågor. Nu styr alltså dessa individer efter egna önskemål och uppfattningar. Att de är ute efter att straffa jägare och hela den kulturen är uppenbart. Men varför bara djävlas lite grand när de kan göra det fullt ut och med större verkan?
Jag föreslår att de förutom att kräva miljonbelopp (som de nya ryssimporterade beräknas kosta) i skadestånd inför fysiska straff. När dessa människor på vår myndighet nu övergivit humanismen till fördel för avgudadyrkan passar det som hand i handske med fysiska straff. För en järv, ett lillfinger och för ett lo, en tumme. För en varg hela armen och för 2, livet. En björn kan i stället premieras med en kyss. Hur dessa offentligt anställda tänker som inför straffskalor i egen regi (helt utanför riksdagen) vet vi inte. Det vi vet är att de sätter skadedjurs väl före sina medmänniskor.

13. UPPROP!

2012-03-29 11:36

När "reclaim the streets" och annat anarkistiskt pack slår sönder såväl privat som allmän egendom då skyddas de av "polisen". Någon sorts märklig s k civil olydnad som tyckas vara tillåten... Nå, dags att sköta den här "politiken" på egen hand - eller? Bygg upp ett scenario för ditt handlande, testa det och vänta på rätt tillfälle, och följ det. Ja visst ja, jag menar att du ska tänka till kring argumentationen i vargfrågan, inget annat, Herre Gud något annat vore mig främmande att tycka till om. Ha en trevlig kväll!

12. Debatt!

2012-03-29 11:35

VAD är en varg värd? En pedofil? En barnamördare? Ett rattfyllo som kör ihjäl ett spädbarn? En ekonomisk brottsling som genom sitt "snygga" knarkbrott dödar - indirekt - tusentals personer? Vad vet jag - moral är svårt... MEN en sak vet jag - att Statens, LST, NVV m fl måste tänka till. Vad är det för fel i huvudet på dessa människor?

11. skillnaden

2012-03-29 11:35

är väl den att vargen levt gratisliv och härjat som den vill. en avdöd människa har i normala fall betalat hundratusentals kr i skatt före sitt frånfälle och har därmed finansierat sej själv

10. Värdering

2012-03-29 11:34

Kerstin du har nog helt rätt, dock så värderas vargen magstarkt högt i förhållande till en människa och framförallt andra djur. Jag får 10 000 max om vargen tar min hund tex att en varg skulle vara värd 10 ggr så mycket som en hund är befängt.

9. Så kan dom ju hålla på..

2012-03-29 11:34

..men det ökar bara polariseringen och motståndet mot varg och regeringens landsbygdspolitik överhuvudtaget. Allt fler människor inser problemet vi är på väg in i och säger bestämt ifrån: Detta vill vi inte vara med om! Lena Ek verkade helt chockad när hon konfronterades med en människa från verkligheten i Agenda i förra veckan. Pinsamt att höra en som skall vara en av dom främsta politiska ledarna i Sverige stå och ljuga direkt in i kameran. C satsar tydligen på att åka ur Riksdagen i nästa val.

8. Fredin

2012-03-29 11:34

När det gäller människa skriver HD
Citat Tanken med dessa schabloner är att de anhöriga ska få dessa skadestånd utan att de ska behövas utredningar om omfattningen av de psykiska besvären.
Alla ska således i princip behandlas lika, oavsett förhållandena i det enskilda fallet. Det innebär att man inte tar hänsyn till de kostnader samhället har haft för vederbörande. Oavsett om personen är hög eller lågutbildad utgår samma ersättning trots att samhällets kostnader skiljer sig åt avsevärt. Inte heller tas det hänsyn till om personen tex suttit i fängelse à 3 000 kr/ dygn. Vad gäller psykiskt lidande kan väl det ses som mycket ringa när det gäller varg då inte ens du kan ge oss en enda positiv sak vargen för med sig. Därmed är jämförelsen med värderingen av ett mänskligt liv och en varg ytterst relevant. Vargen är mer värd än en människa, patetiskt

7. Självklart...

2012-03-29 11:33

...så finns det en kramare som inte bryr sig ett dugg. Det inte finns någon rätt till ersättning för förlusten av ett liv, dvs människoliv. En varg ska det ändå betalas för. Då finns en rätt till ersättning för förlusten av ett liv.

6. #2

2012-03-29 11:32

det har ja inte hört, men är det på det viset är vargen snart borta i detta land!

5. Det finns tydligen olika värdesättning hos SRF....

2012-03-29 11:32

...människa kontra varg.
Värdesättningen på en varg och dess hädanfärd är värdefullare än värdet på ett mänskliga liv anser vargkramarna. En levande människa måste då, enl. SRF, orsaka skada för BNP, men vargkramarna anser tydligen att vargen gör mer nytta och skall ersättas högre. Vargen bidrar enligt dom dubbel så mycket till BNP än en människa. Det är ett fruktansvärt synsätt, som måste framföras till staten och myndigheter, som i dagsläget använder vargkramare som sakkunskap och remissvärdiga.

4. Maktens arrogans

2012-03-29 11:31

Orsaken till de höga skadestånden handlar inte om vargens värde relativt människan.
Orsaken är densamma som ligger bakom samhällets insatser när det gäller t.ex. befarade jaktbrott på rovdjur då LST/NVV och polis mobiliserar insatser omedelbart till skillnad mot misshandel och egendomsbrott mot enskilda.
När maktstrukturerna känner sig hotade så agerar de. Makten är inte hotad av tjuvar och fulla våldsverkare. Det största hotet för makten är när de själva drabbas eller när vanligt folk (samhällsbärarna) börjar mopsa upp sig, då känner maktstrukturerna att de är på väg att tappa kontrollen. Det är då de slår till med alla medel och orimligheterna uppstår, t.ex. skadeståndskrav för dödande av varg blir dubbelt mot dödande av människa.
Då utgår man alltid från att jägaren avsiktligt skjutit ihjäl statens rovdjur (grovt jaktbrott) men inte att bilföraren avsiktligt kört ihjäl en annan trafikant (dråp).
Makten agerar inte utifrån någon form av rättvisemall utan enbart utifrån sin egen maktutövning. Skulle lagstiftningen lägga hinder i vägen ändrar man lagen lätt som en plätt.
Rovdjurspolitiken är härvidlag mycket avslöjande eftersom maktstrukturerna så tydligt går i otakt med vanligt folks uppfattning om rätt och fel. Dessutom är NVV och LST befolkat av ovanligt klantig personal vilket gör det hela övertydligt.

3. Om man läser hovrättens dom i ett fall, så står det så här . . . .

2012-03-28 16:54

CITAT: I sin dom konstaterar hovrätten att skadeståndets ändamål är att försöka ersätta skador som i någon mån kan kompenseras ekonomiskt och att det inte finns någon rätt till ersättning för förlusten av ett liv. SLUT CITAT.
Det är alltså inte fråga om att värdera ett liv emot ett annat som rubriken här vill göra gällande.

2. Bara början

2012-03-28 16:53

Detta är bara början, Naturskyddsföreningen vill ändra Äganderätten i Grundlagen ock därmed ta bort jakträtten för fastighetsägare,vilket skulle innebära att Staten övertar all jakträtt. Allt för att skydda Vargen.

1. Så är verkligheten för oss – vargen är viktigast!

2012-03-28 14:53

Anders L brukar inte ha fel, så detta bevisar att Sveriges regering och riksdag anser att människans värde för BNP är bara det halva mot en varg. Jag undrar på vilket sätt bidrar rovdjur till BNP, som inte vi människor gör?
Hur länge får NVV och dess biologer leka med skattepengar?
I samband med rättegångarna mot bonden på Gräsö som sköt en varg i sin kohage och krävdes på 100 000 kr i skadestånd, skrev dåvarande jordsbruksministern att staten inte äger några vargar och kan inte begära skadestånd. Gäller inte det beslutet? Är det ändrat till statens äganderätt, så får nu alla som drabbas av rovdjur begära skadestånd, då staten inte håller reda på sina rovdjur i ett skrikt ägaransvar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons