• Allmogejakt

Vargar dödar indiska barn

DebattPublicerad: 2006-07-10 17:35

Vid förberedelserna för riksdagsbeslutet om en sammanhållen rovdjurspolitik var Anders Bjärvall inkallad som sakkunnig beträffande vargens farlighet. Enligt obekräftade källor gällde att ett tveksamt fall inträffat i Indien 1996. Men det finns källor som ger en helt annan bild av vargproblemen i Indien, hävdar Calle Seleborg, aktiv i Folkaktionen ny rovdjurspolitik.

Utdrag från en utredning av Kishan Singh Rajpurohit: ”Child Lifting: Wolves in Hazaribagh, India” publicerad mars 1999 i AMBIO (En svensk vetenskaplig tidskrift) visar bland annat följande:

År 1878 dödades 624 personer av vargar i Uttar Pradesh. I Hazaribagh, Bihar, dödades 122 barn 1908-86 och 1910-1915 dödades 115 barn.
Trots detta är vargen strikt skyddad i Indien där offrandet av människoliv anses vara ett acceptabelt pris för naturskyddet. Inom det 40x50 kilometer stora område i Hazaribagh som studien omfattar dödades 90 barn åren 1989-1995 och av dem 78 mellan april 1993 och mars 1995.
Barnen togs vanligtvis när de lekte på allmänna platser i byn eller vid framsidan av huset där de bodde.
I några av fallen togs barnen direkt från mammans knä eller från gården. Vargarna jagade i grupper om två-fyra individer. Flockmedlemmarna gömde sig i buskage eller liknande skydd nära bygränsen och själva anfallet gjordes av en ensam varg. Barnen, ibland av samma vikt som vargen själv (indiska vargar är mycket mindre än våra), höggs i nacken, midjan, huvudet, bröstet eller höften.
Bytet förtärdes på ett avstånd av en till 2,5 kilometer från byn. Små barn skickas aldrig ensamma ut från byn. Alla anfall utfördes endera i utkanten av byn eller inom själva byn.

Man bör också hålla i minnet när man läser rapporten att i förhållande till dödsfall av andra orsaker, rabies, giftormar, elefanter med mera är ett hundratal barn av relativt liten betydelse i Indien.

Totala antalet vargar för hela Indien uppskattades till 1000-2000 individer.

Författaren Kishan Singh Rajpurohit har en PhD i biogeografi från universitetet i Jodhpur, Jodhpur, Indien. Vid artikelns tidpunkt arbetade han med olika problem med konflikter mellan vilda djur och människor i olika delstater i Indien. Omfattande källhänvisningar ges i hans artikel.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Översättning?

2006-07-17 16:10

Det vore bra om någon kunde ta sig an uppgiften att översätta Linnells rapport.
Vad som helt klart framgår är ändå att det finns fyra faktorer som orsakar vargangrepp.
1. rabies, 2. oskygghet, 3. provokation, 4. fel miljö.
Att ha oskygga vargar rännandes i bebyggelsen är inget positivt som Calle många gånger påpekat. Helt klart är att vargangreppen i Europa minskat på grund av den intensiva jakt som höll efter vargar i bebyggelsen. När som helst kan ett barn. eller vuxen människa för den delen, bli vargkäk och att då myndigheter döljer eller undanhåller fakta om vargen som art är ett brottsligt handlade.
Tvärtemot sprids vargpropaganda om den gulliga hundliknande varelsen för miljoner och sprids ut med hjälp av oss jägare för att hjärntvätta ungar. Det kan bli ett ödestigert misstag. Att många får se vargexperter på TV sätta sig på huk och pussas med tama vargar gör inte saken bättre.

3. Åbovargens härjningar i Finland

2006-07-17 16:07

Bifogar ett tidningsreportage som varit i Vasabladet för några år sen. Om man tittar närmare på efternamnen på de drabbade personerna, förstår man att frustrationen varit oerhörd för somliga familjer. Nämnas kan att ”vanliga” finska medborgare inte hade tillstånd att inneha något som helst vapen av den ryska ledaren. Därav var det naturligt att tsaren skickade sina yrkesjägare till undsättning.
Läs och begrunda vad en (1) problemvarg kan ställa till med.
____________

Åbovargen

En avhandling av Jouko Teperi 1977 berättar om totalt sextio vargdödade barn i Finland åren 1880-82

Landets mest beryktade människoätarvargar härjade i Åbotrakten under åren 1880-81, där de dödade 22 barn. Det rörde sig om en gammal varghona och en ung hanvarg, som antagligen var hennes egen upplärda årsvalp. Varghonan behåller gärna hanvalparna med sig över vintern, men jagar iväg honvalparna på hösten, eftersom de utgör konkurrenter för henne. Den klassiska vargflocken består således vanligen av en hona och hennes hanvalpar. Dock förekommer avvikelser.

Fallen i Åbotrakten är mycket väl dokumenterade, men också kring dem har mytbildningen varit stor. Man har velat göra vargarna till hundar, hundkorsningar eller rabiesbesmittade. Det senare är ett omöjligt önsketänkande, eftersom döden inträder en kort tid efter att djuret kommit i "bitarstadiet" och det kan då inte mera ens svälja.

Åbovargarnas härjningar började i Nykyrka den 15.1. 1880, när sjömannen Karl Wilhelm Hörnbergs åttaåriga son blev tagen på gårdsplanen. Den 23.4 tog vargen Petter Samuelssons 2-åriga dotter i Laitila. Och vidare: 25.4 drängen Mats Wilhelm Johanssons 7-åriga dotter i Nousis, 26.4 Gustav Hellins 2,5-åriga dotter i Virmo, 15.5 torpare Johan Lalvas 3-åriga dotter i Aura, 3.8. garvaredottern Anna Lindbergs 10-åriga flicka i Virmo, 6.10 Eufrosyne Johannesdotters 4-åriga flicka i Pemar,7.10 bleckslagare Matts Granfors 5-åriga dotter tagen på allmän väg i Laitila, 15.10 torpareänkan Henrika Grönfors 5-åriga son i Vehmais, 22.10 9-åriga Ida Gustavsson övergavs av vargen svårt biten i låret, men överlevde i Halikko.

Följande år 1881: 14.3. Wilhelm Matinpoika Wähätalos 6-åriga son Johan Wilhelm dödades vid familjens nybygge och släpades iväg några hundra meter där han åts upp i Nousis, 15.3. tog vargen Torpare Gustav Hellströms 4-åriga dotter Mathilda Josefina, när hon lekte på gårdsplanen med sina syskon i Karjala, 10.6. torpare Matti Matinpoikas 10-åriga son togs av vargen, när han letade efter en betande häst i skogen i Nousis, 29.6. torpare Johan Mickelssons 5-åriga son Gustav togs av vargen, när han tillsammans med andra barn vallade kor i Virmo. Liket av pojken hittades gömt i ett kärr med benen och ena handen uppätna, 15.7. torpare Matti Matinpoika Wäliveräjäs 7-åriga son Johan Wilhelm togs av vargen ett tjugutal meter från farbroderns hus i Nousis. Övre delen av kroppen hittades knappa sex kilometer från platsen för överfallet, 22.7.torpare Isak Hartmans 9-åriga son Gustav Alexander togs av vargen, när han plockade bär i skogen tillsammans med sin ett år yngre bror i Karjala, 31.7. torpare Gustav Adolf Åkermans 3- åriga son togs av vargen på gårdsplanen i Vahto. Ca tre kilometer från platsen hittades delar av fötterna och inälvor.
Den 3.8.togs torpare Ludvig Savéns 8-åriga dotter Mathilda av vargen, när hon tillsammans med sin 10-åriga syster förde ut korna på bete fyra kilometer från hemmet i Laitila. När liket av flickan hittades var ena benet helt uppätet, 15.8. torpare Gustav Nummelinus 5-åriga son togs av vargen, när han var ute tillsammans med sin mor i Karjala. Kroppen hittades sönderbiten, men ouppäten och täckt av mossa, två dagar senare, 10.9. torpare Ulrik Forsströms 8-åriga son togs av vargen en kilometer från hemmet i Virmo. Liket återfanns svårt rivet med båda benen uppätna. Ena foten med sandalen på hittades nergrävd nära liket, 1.10. Kalle Kallenpoika Santalas 8-åriga son togs av vargen, när han hämtade vatten från brunnen några tiotal meter från hemmet i Virmo. Kläderna och delar av inälvorna och fötterna återfanns, 31.10. drängen Johan Johanssons 6-åriga dotter Alina Christina togs av vargen i husets farstu kl. 4 på eftermiddagen i Vehmais. Delar av liket och inälvor återfanns, 7.11. Frans Grönroos 5-åriga son Karl Oskar togs av vargen i en lada, där han lekte tillsammans med sin lillabror.

Den 2 januari 1882 sköts den gamla varghonan av lukasen (rysk yrkesvargjägare) Ivan Paklja i Kydö, Nousis. Den 14 januari togs hanen på giftbete av smeden i Mynämäki. Döden säkrades med ett avfångsskott i huvudet. Därmed var det slut med de människoätande vargarna i Finland.

Åbovargarna hade helt enkelt specialiserat sig på barnjakt. Barn var ett enkelt byte. Hade de fått fortsätta hade de lärt upp flera. Åbovargarnas tillvägagångssett visar också, att de inte alltid drivits av hunger, utan jakten hade ibland varit ren nöjesjakt.

Den statligt ledda vargjakten sköttes i Åbotrakten av Major Thuring från Uleåborg till vars förfogande ställts nio lukaser från centrala Ryssland och 15 gardessoldater.
En statligt ledd utrotningskampanj av vargarna i Finland startades, som följd av Tammerfors och Åbovargarnas härjningar. De rivna tamkreaturens mängd var också oerhört stor. Enbart under åren 1858-62 finns 46 400 vargdödade tamkreatur registrerade.

År 1879 dödades 383 vargar i Finland, 1880 = 321, 1881 = 192, 1882 =128. Vid sekelskiftet 1800/1900 var vargen i praktiken utrotad i Finland. Därför har ingen människa heller dödats av vargar i landet under hela 1900-talet.
Så fort en varg visade sig så drog man ut med alla tänkbara vapen och vargen hade inte en chans utan dräptes obönhörligt. Vargen var så sällsynt att varje enskild varg fick ett eget namn. Det var Korsnäsvargen, Raumovargen, Tavastehusvargen etc.

I Aunus i ryska Karelen dödades en nioårig flicka av varg i februari 2002. Det är inte frågan om en hundratals år gammal legend längre.

2. Händelser i Europa

2006-07-13 18:51

Över hela sitt utbredningsomrade varierar vargar till storlek och färger men de är hela tiden samma art med samma uppträdande under liknande omständigheter.
Under 1800- och 1900-talen har en utrotningskampanj ägt rum i praktiskt taget alla bebyggda trakter. Därav följer att antalet offer sjunkit drastiskt. Följande finns dock rapporterat:

Finland 1878-81 22 (21 döda)
Kirov, Ryssland 1944-47 15 (11)
Oritji, Ryssland 1951-53 9 (4)
Vladimir, Ryssland 1945-47 10 (10)
Estland 1801-55? (111)
Frankrike 1801-24 >60 (52)
Spanien 195? 9 (4)
Polen 1982-83 7 (0)

Taget från NINA OM722 och avser predationsangrepp (icke rabies). Rapporten är skriven av forskare positiva till varg så siffrorna kan nog betraktas varande i underkant.
Att händelserna i Indien inte fått stora rubriker där beror på att så många fler faller offer för andra djur, så problemet med barn och vargar är ”relativt litet”.
Allt eftersom skyddade vargar blir allt vanligare i västvärlden kommer angreppen att komma här också. Var och en bör därför fråga sig. Är jag beredd att offra mitt barn för att vargen ska få jaga bland människor i Sverige? Det finns inga folktomma vargrevir.

1. Närliggande vargstam

2006-07-11 20:35

Det är bra att man redovisar vargens härjningar. Jag tror det är intressantare för opinionen att läsa om mer närbelägna angrepp från vargar av samma art som våra. Svenska politiker har nog lättare att ta till sig mer närliggande fall. Ryssland och baltstaterna, där borde väl det hänt angrepp som är mer relevanta för vår situation.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons