• Pinewood

Vargar kan göra att det bara fälls 260 älgar per år

DebattPublicerad: 2007-09-12 09:36

Rovdjursdebatter är ofta hetsiga och detta bidrar ofta till att det inte går att föra någon som helst dialog på sådana möten. Istället blir det nära nog polsk riksdag, där alla pratar i mun på varandra utan att egentligen lyssnat på vad den andra kontrahenten har att säga. Detta medför att det finns väldigt många människor som egentligen inte vet vad det handlar om. (vi kan begränsa oss till varg), utan bara ”hänger” på denna grupp av ”gaphalsar” som inte har förmågan att lyssna på fakta.
Dessa individer kan inte tänka på resultatet i framtiden. Dåligt sällskap vill jag kalla det hela för.
Varför är vargen då ett hot mot människan, naturligtvis främst mot deras hundar, samt tamdjur, och inte minst jakten? Jägare betalar miljardbelopp årligen i arrendekostnader. De har inte har ett dugg lust att ensamma stå för kostnaden av rovdjurens mat. Jakten är för övrigt en gammal tradition och tyvärr nödvändig, eftersom vargen inte kan tjänstgöra som jägare och sätta in punktinsatser där det så skulle behövas.
Lite fakta från vargtäta länder kommer att påvisa vad som kan komma att ske om det inte blir någon eftertanke.
Ryssland har en stor och ökande vargstam, vilket medför att den årliga älgavskjutningen inom federationen, som utgör en areal av hela 2300 000 000 hektar, var cirka 17 000 älgar. Det motsvarar 0,006 älgar per 1000 hektar.
Den ryska avskjutningen på älg skulle motsvara cirka 260 älgar för hela Sverige.
Om man tittar på Nordamerika då, där måste det ju finnas gott om älg, eller?
Nu har även detta land en ökande vargstam och trots stora områden med Kanada och Alaska inräknade är det ruskiga siffror som råder. Där råder ett begränsat jakttryck på äldre tjurar, eftersom då kor och kalvar har svårare att försvara sig mot främst varg.
Ändå är det bara en årlig avskjutning på cirka 90 000 djur, vilket motsvarar cirka 0,05 djur per 1 000 hektar.
Med samma förutsättningar i Sverige skulle de nordamerikanska villkoren motsvara att det fälldes 2 000 älgar per år i Sverige.
Hemska siffror, som kanske inte ens de svenska skogsbolagen skulle godta, med uteblivna arrenden som följd.
Den som har förmågan att ta dela av detta borde reagera, annars är det nog kört och det kommer fortare än vad man tror.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Kenneth!

2007-09-18 08:59

Tack för upplysningen. Siffror jag hört är runt 1 000 individer om genetiken skall var vid god vigör.
Även om jag är (icke fanatisk) vargkramare tycker jag att 5 000 låter väl saftigt. Våra vänner lapparna lär inte heller bli förtjusta. Som sagt, en stam på 500 friska individer, väl medvetna om att hundar och människor är livsfarligt är ett lämpligt mål och vargjakt för dem det roar.

17. Råd till Falco

2007-09-18 08:58

Du ska vara politiker och arbeta för en annan bättre värld. Denna sida kan inte ge dig det du mår bra av.

16. Re. Wesslan

2007-09-17 14:08

I underbilagor till det rovdjursbeslut som nu gäller anges som lägsta långsiktigt hållbara antal av varg, björn och lo till 5.000 individer för varje art.

15. Ejnerts kalkyl

2007-09-17 14:08

Jag har inte sagt att jag störs av siffrorna. Vad jag ifrågasatt är statistikens relevans och hur beräkningen gjorts. Redovisa den gärna. Det finns åtskilliga felkällor som kan störa resultatet i en sådan här beräkning. Dels har du att laborerara med en ytterst osäker avskjutningsstatistik från Ryssland och dels räknar du med en grundyta som inte bara innefattar naturlig älgbiotop utan även tar med rena älgimpediment eller andra helt älgtomma regioner. Inte undra på att älgtätheten blir utspädd till homeopatisk koncentration. Resultatet blir värdelöst om inte indata är korrekta.

14. De finns inte bara VARG i Sverige!

2007-09-17 09:49

Ta och räkna med hur många älgar som går åt på grund av björn då! Plus av varg och plus av människan.

13. Bakgrundsdata till Falco.

2007-09-17 09:49

Mitt resultat har jag givetvis grävt fram på flera vis, dels genom litteratur, samt samtal med personer som har bra kontroll vad som händer i den verkligheten i övriga världen. Är det någonting som du tycker inte stämmer, isåfall vad och hur vet man, eller du det att det inte stämmer. Att dessa siffror stör en del människor har jag full förståelse för som mycket annat kan göra. Och skulle du själv ha tagit del av något liknande siffror förrut måste det väl förhoppningsvis finnas lite sanning i det hela, likväl som att det är värt att uppdatera dessa hemska siffror.

12. Falco

2007-09-17 09:49

De uppgifter som Ejnert Anderssen skriver om i artikeln har vår avgångne förbundsjurist Bernt Lindqvist förmedlat efter sina mångåriga kontakter med forskare och myndigheter som hanterar viltfrågor i Ryssland, Canada och USA. Vad jag förstått bottnar de i officiell statistik.

11. Bakgrundsdata

2007-09-14 15:25

Det är ju intressanta siffror du presenterar men oklart hur du räknat fram dem. Det skulle vara upplysande om du i en artikel närmare redogjorde för bakgrundsdata och hur du räknat så att man bättre kan bedöma resultatet. Man kan bland annat undra över hur säker du bedömt avskjutningsstatistiken för älg vara i Ryssland och hur du räknat ut grundytan för att få fram älgtätheten.
Vad ingår, total areal, det vill säga sjöar, floder, myrar, skogar, arktisk tundra och bergstrakter eller endast relevanta älgbiotoper i grundytan?
Jag misstänker för övrigt att nomadiserande folkgrupper i Sibirien knappast torde delge myndigheterna hur många älgar man fällt.
Det kan ju mycket väl vara helt korrekta siffror du presenterar men det finns alltså vissa frågetecken kring bakgrundsdata, som det vore intressant att ta del av. Ska man ändå räkna vill man ju att det ska bli rätt och spegla verkligheten så bra som möjligt, eller hur?

10. Skräckscenario!

2007-09-14 09:00

Hur fort kommer det att gå innan detta skräckscenario inträder, det vet ju naturligtvis ingen. Men en sak är definitivt klar. Det finns redan idag inte full kontroll på antalet vargar, mörkertalet överskrider verkligheten med råge. All denna ”bullshit” om att vi har full kontroll på just vargstammen är högst generande för ansvarigt folk, men vad skall de väl säga?
Detta bygger jag på händelser när jag förr i tiden iddes rapportera vad jag sett, men möttes av denna idiotiska kommentar: ”Nej, där har vi inga vargar.” För min del är det slutrapporterat om iakttagelser, för att man skall inte behöva känna sig som en idiot. Men jag vill påstå på fullt allvar att det redan gått för långt. Vårt land är en brödsmula mot mina rapporter i artikeln, vilket gör att vi inte behöver ha lika många individer innan det blir riktigt krisartat.
Sverige har den absolut tätaste älgstammen. Därför kan antalet vargar skena iväg. Rovdjur föder antalet avkommor efter tillgång på föda.

9. Kräv betalt

2007-09-13 15:32

Begär betalt vid eftersök med 2 500 kronor i timmen för bandhund och x antal postskyttar behövs beroende på biotop för 1 500 kronor timmen per person. Löshund: 40 000 kronor i timmen.
Om inte så får NVV sköta detta själva.
Jägarkåren är ju onödig, enligt dem.

8. Mörkläggning?

2007-09-13 13:35

Det finns dokument som tydligt visar att vargattacker är vanligt förekommande i Ryssland och asiatiska blocket. Det finns till och med en studie som gjordes strax innan beslutet om återinförandet av varg i Sverige, som visar på väldigt negativa effekter av detta, men som ”glömdes bort” av någon instans. Så den finns tyvärr inte med i Naturvårdsverkets och regeringens bedömning. De som läst denna handling är eniga om att återinförandet av varg i Sverige aldrig skett om alla parter fått ta del av den.

7. Rysk statistik

2007-09-13 09:47

Under större delen av Sovjet-tiden censurerades vargangrepp på människor av politiska skäl. De rapporter som finns är riktiga och bara toppen av ett isberg. Kunskapen finns idag hur man kan undvika att vargar börjar angripa människor, men den kunskapen hindras effektivt genom att upprepa mantrat ”svenska vargar skadar inte människor” och påstå att allt annat är Rödluve-sagor.

6. NVV = ”plantskola”

2007-09-13 09:28

Får börja med att tacka Ejnert Anderssen för ett väl skrivet och bra formulerat inlägg i vargfrågan.
Hela frågan handlar om vad vi har för folk på Naturvårdsverket, NVV.
I nuläget så besitts dessa stolar av ett fåtal individer med jaktlig och småbrukar kunskap, stora delar av NVV med några få undantag har blivit som en plantskola för jaktmotstånd och avståndstagande från en av våra äldsta jaktliga traditioner, löshundsjakten.
Beslutsfattare i frågor rörande detta är allt som oftast så dåligt bevandrade i dessa frågor och med detta så blir ställningstagandet som i nuläget.
Man har en synnerligen god förmåga att inte förstå vad som blir följden av en skenade stam av varg.
Som en första åtgärd för att ta bort frågan om de illegala utlokaliseringar av varg som troligtvis sker i landet, bör ett DNA-register finna på ALLA vargar inom landets djurparker samt att alla valpar som föds ska registreras per omgående och undantagslöst.

5. Undrar hur det ser ut om fem år?

2007-09-12 19:00

Nästan inga jakthundar, jägarna har gett upp. Staten beordrar man ur huse i drevkedjor. Om tio år finns knappt någon som har kunskap om jakt och ingen som kan ordna upp detta. Vapnen kommer att säljas billigt snart.

4. Hur...

2007-09-12 16:08

..stor vargstam hade du räknat på i ditt scenario?

3. Vargar 2

2007-09-12 13:43

Det kommer att sluta med en katastrof. När människan blir drabbad, vem skall hjälpa befolkningen då, när det inte finns några jägare längre? Skall de skicka ut ett gäng amatörer då från Naturvårdsverket och Rosenbad?

2. Otroligt

2007-09-12 11:44

Vi får innerligt hoppas att kvasten hinner sopa på Naturvårdsverket innan detta scenario blir verklighet. Men risken är stor att det kan bli verklighet innan mupparna på verket vaknar.
Med den snabba tillväxt som tillåts av vargstammen kommer stora delar av jägarkåren att låsa in bössan för gott. Ska vargstammen sedan regleras av luftburna specialstyrkor från Grimsö-Naturvårdsverket, som med en svärm av helikoptrar leker krig?

1. Vargar

2007-09-12 11:13

Tänkvärt och bra skrivet. Vad händer den dagen även någon människa råkar illa ut? Finns det någon statistik från Ryssland som är trovärdig i det avseendet?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB