• Allmogejakt

Vargatider med Säpo

DebattPublicerad: 2008-01-11 11:50

Brå, Brottsförebyggande rådet, som är mest känt för att i takt med fler överfall, misshandel och mord påstå att det sker ingen ökning av våldet i Sverige, har tagit tag i vargfrågan. Brå föreslår att Säpo, säkerhetspolisen, ska kopplas in för att stävja den illegala jakten på varg.

Det är första gången i Brås 10-åriga historia som man säger att kriminaliteten ökar inom ett område. Nu passar det när man kan ge sig på folket i Sveriges glesbygder som verkligen har problem med den inplanterade vargen.
I Brås utredning föreslås att Säpo ska infiltrera med informatörer och angivare på landsbygden. Hur nu det ska gå till. Kanske ska den fantasifulla projektforskaren och brottsutredaren Lars Korsell på Brå själv tar av sig kostymen och börja krypa i buskarna för att sätta dit småbrukare som försöker skydda sina djur. Men det är ju helt onödigt, då det här är fråga om hederliga människor som själva ringer till polisen och talar om när de har skjutit en anfallande varg.

Fantasifull kriminalinspektör
Vid polisen i Vänersborg är placerad en kollega till Korsell, den fantasifulle kriminalinspektören Erold Coleman, som av och till gör yviga uttalande om organiserad tjuvjakt på varg. Han säger sig vara miljöpolis för hela landet och för fram helt otroliga historier om att det finns nätverk som bedriver omfattande jakt på rovdjur. Han till och med jämför dem med ”kriminella mc-gäng.”
Tala om att sila mygg och svälja kameler. Medan polisstationer beskjuts, åklagare och vittnen hotas och en chefsåklagares hem bombas ska Säpo ägna sig åt att spionera på folk på landsbygden som försöker skydda sina tamdjur och hundar.
Den framväxande polisstatens fula tryne riktas allt mer mot hederligt folk medan de farliga kriminella ligorna mer och mer tar över på gator och torg. Med socialdemokraten Tomas Bodströms förslag till obegränsad avlyssning, som nu genomförs av moderaten Beatrice Ask, är svenskarna nu lika övervakade som befolkningen i det forna kommunistiska Östtyskland.

Därför tonar Brå ned brottsligheten
Jag har aldrig tidigare kunnat förstå varför Brå ständigt tonar ned brottslighetens utbredning i Sverige. När varje tänkande människa med egna ögon och erfarenheter kan konstatera att våldet i samhället ökar och blir allt råare för varje år som går. Inte förrän jag gick in på Brås hemsida förstod jag detta hyckleri. Där står att ”Brå är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete."
Rädda om sitt årliga anslag på 67 miljoner talar de i egen sak när de ständigt förnekar att brottsligheten ökar. För hur skulle det se ut om kriminaliteten trots Brås heroiska insatser ökar.
Utvecklingen i Sverige mot allt mer kriminalitet och ytterst allvarliga angrepp på rättssamhället, med en mördad statsminister och utrikesminister, är ett totalt misslyckande för Brå och Säpo, vars miljoner kunde användas betydligt bättre.

Sluta stämpla landsbygdens folk
Vi tycker det är bra att polisen håller efter eventuella ligor som ägnar sig åt organiserad tjuvjakt, vare sig det gäller på älg eller rovdjur. Men vi reagerar starkt när brottsforskare och personer som Erold Coleman gör svepande uttalande som kan uppfattas som stämpling av landsbygdens folk som ohederliga och jämför dem med grovt kriminella ligor. Myndighetspersoner kan ju inte tillåta sig vilka uttalanden och braskande rubriker som helst bara för att få höjda statsanslag. Då får man räkna med hård kritik från Förbundet Sveriges Småbrukare.
Rune Lanestrand, redaktör för Småbrukaren

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Brå:s stora misslyckande

2008-01-12 18:53

Tack till dig, Rune Lanestrand.
Du slår huvudet på spiken, som man säger när någon avslöjat sanningen bakom...
Brå bör omedelbart bytas ut mot nya personer i ny organisation som sansat kan skilja på brottslighetens utveckling i Sverige och den egna subjektiva uppfattningen att ”vår verksamhet fungerar med gott resultat”.
Jag har aldrig sett en utvärderingsrapport som ger svar på Brå:s nytta och framgång när det gäller att förebygga brottslighet. Revision av en opartisk revisionsfirma skulle inte skada.
Detta är skrämmande eftersom de använder skattemedel till verksamheten.
Brå är ju det statliga organ som skall förebygga kriminalitet.
Rapporten kan knappast vara ett verktyg för detta så viktiga mål, utan snarare så gömmer den brottslingar genom att skapa en uppfattning att det är jägarna som är kriminella. Detta skedde även före och inför vapenskåpens tid. Gav det resultat? Knappast att det saknas vapen i de kriminellas gäng, utan kanske det förhindrade någon olycka med barn som kom över vapen olovandes, och det var ju bra, men brottförebyggande?
Rapporten som Brå tagit fram visar på en total okunnighet när det gäller insamlande av statistik, analys och utvärdering av statistik och dessutom saknas kompetensen att föreslå åtgärder som bör göras utifrån den statistik som man analyserat. Allt för skattepengar.
Om Brå hade haft kunskap hade rapporten omfattat minst 1 000 intervjuer om vad svenska folket tycker om varg. minst 500 jägare och cirka 200 stuguthyrare inom jakt och fisketurism belägna i områden där varg finns.
Sedan borde rapporten omfattat vargens påverkan på det sociala livet för boende i glesbygd med frågan till 500 glesbygdsboende:
”Vågar du låta ett ensamt litet barn stå och vänta på skolbussen här ute i byn med några gårdar, om vargen finns i närheten?”
Frågor bör ställas till de som håller på med rekreation i glesbygd, baserad på intervjuer med bärplockare, joggare, familjer med hund, ridande barn och ungdomar, naturaturism och svampplockare.
De frågor som skulle ha ställts är:
”Vill du möta varg ensam i skogen?”
”Skulle du gå ut på din skogsbilväg ensam med eller utan hund om du visste att vargar fanns i närheten?”
”Vågar du gå och plocka svamp och bär samma dag som vargen strök förbi byn där du bor?”
”Får dina ridande flickor rida en mil eller två på skogsbilvägarna när du vet att en vargflock vistats på morgonen efter samma väg?”
Den här typen av frågor ger rätt uppfattning om svenska folket som berörs av vargens varande vill ha varg eller inte. Men eftersom Brå visste vad svaret skulle bli så gick de vargkramarnas ärenden och skapade en urusel rapport.
Detta trots att det var en rapport som borde ha haft nationell status och vara användbar för ett lands regering och riksdag!
Som man frågar får man svar.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons