• Älgskadefondsföreningen

Vargen, symbol för frihet eller förtryck?

DebattPublicerad: 2007-07-13 17:51

Svenska Rovdjursföreningen ger prov på nya propagandavillfarelser. Ordföranden går ut med en ledare under rubriken: ”Mänsklig verksamhet måste respektera naturens villkor”.
Det har egentligen inte människan gjort sedan vi lämnade jakt- och samlarstadiet.

Menar Mats Hansson att vi ska gå tillbaka dit? Däremot har vi genom ett skickligt utnyttjande av naturen erhållit vårt nuvarande välstånd.
Naturen ger oss idag mat, råvaror för industrin och har samtidigt varit en källa för vederkvickelse för dagens jäktade människa. Utöver vilt, bär och svamp som skördas direkt har stora arealer tagits i anspråk för odling och djurhållning.
Vår viltstam har varit världens finaste och våra odlings- och djurhållningsmetoder är bland de mest miljömedvetna och djurvänliga i världen.

Biologisk mångfald
En oöverträffad biologisk mångfald blev samtidigt resultatet och användandet av naturen har blivit mer och mer inriktad mot dem långsiktiga förvaltningen. Jägarorganisationerna har med stöd av politikerna byggt upp detta under lång tid. Frånvaron av stora rovdjur har varit en väsentlig förutsättning. Skogsbolagen har endast med kniven på strupen delvis anpassat sig till miljömässiga krav.
Paragraf 28 utnyttjas till dess yttersta av Svenska Rovdjursföreningen i rent propagandasyfte. Alla som allvarligt har granskat resultatet av de fortlöpande förändringar som skett har kunnat konstatera att inverkan på rovdjursbeståndet är totalt försumbart.
Finsk forskning visar klart att det normala är att vargen aktivt söker upp hunden, vare sig det är i bebyggelse eller gäller hundar som jagar under skall.

Hundarbetet hotas
Vår jakttradition med lös hund, där samspelet jägare-hund har utvecklats under senaste århundradet till ett verkligt lagarbete mellan familjemedlemmar, har gjort jakten mycket mera djurvänlig eftersom eventuellt skadskjutna djur i allmänhet snabbt kan uppspåras och avlivas. Samma gäller för trafikskadat vilt.
Flera av våra unika hundraser kommer att få svårt att överleva. En kraftig nedgång av nyregistrering av jakthundar i varglänen har redan skett. Fler och fler väljer att inte släppa sin hund vilket är detsamma som att hunden blir satt i husarrest och antalet skadade djur som man inte kan göra ett effektivt eftersök på ökar proportionellt.
Vad gäller vissa åklagares inställning att jägaren alltid är skyldig till dess annorlunda har bevisats är den ett hån mot normal västerländsk rättsuppfattning.

Utstuderad propagandalögn
Att påstå att renägare inte vet hur rovdjur påverkar renhållningen är en annan utstuderad propagandalögn.
Fråga en renägare hur mycket arbete som läggs ned på att samla renhjorden efter ett rovdjursangrepp, eller att söka efter rovdjursdödade renar, eller hur mycket renkalvar som förloras under våren till rovdjur, inklusive örn.
Vad gäller vargen är inte det största problemet antalet dödade djur utan merarbetet och minskad kvalitet på rovdjursstressade renar.
En extensiv djurhållning och en ekologisk långsiktig givande jakt kräver en aktiv viltvård, speciellt vad som gäller kontroll av stora rovdjur.
Att låta en fritt växande, okontrollerad rovdjursstam göra slut på decenniers viltvårdsarbete är dagens verkligt kortsiktiga synsätt.

Vem ska sköta viltvården?
I år har vi ett antal områden som ställer in årets älgjakt eller till och med säger upp arrendena. Vem ska sköta den viltvård som garanterar att det finns ett överskott av bytesdjur, så att inte vargen enligt gammalt mönster söker sig mot tamboskap och människor? Kommer Rovdjursföreningen att ta över? Kommer ni att taxera ut pengar från era medlemmar för kostnaderna?
Dagens viltvård sker av jägarorganisationer med stora personliga insatser och med pengar som betalas till viltvårdsfonden vid lösande av det statliga jaktkortet.
Järven är ett annat bra exempel på propagandalögn. Jag säger lögn, för jag tror inte en organisation som säger sig vara specialist på rovdjur inte läser vetenskapliga rapporter i ämnet.
Rapporten ”Action Plan for the conservation of Wolverines (Gulo gulo) in Europé” av Arild Landa, Mats Lindén och Ilpo Kujola visar att sedan fridlysningen fram till våra dagar har järven trängts tillbaka till norr om 60:e breddgraden med undantag för den skandinaviska halvön, där en kraftig återkomst har skett.

Utpekas för illegal vargjakt
Järven är en solitär jagare som i huvudsak lever på tamren och i Norge utegångsfår och som alltså aldrig kan bli speciellt vanlig.
Att sedan upprepa det av en viss vargforskare totalt grundlösa påståendet att några svenska jägare i lönndom skulle klara av det man misslyckats med genom insats av enorma statliga resurser i Ryssland och Alaska har enbart till syfte att misskreditera.
De som misskrediteras är även de organisationer som kan ta åt sig huvuddelen av äran för vår fram till nu unika art- och individrikedomen som funnits i svensk natur.
Tyvärr finns det forskare som genom sina obestyrkta påståenden och nedsättande omdömen om rovdjursdrabbade människor, senast i Voxnabruk, gjort sig hjärtligt avskydd i rovdjurslänen.
Det är dags för Rovdjursföreningen och Naturvårdsverket att inse att ska vi kunna hysa stora rovdjur i ett landskap utan stora vildmarker måste det göras på de boendes villkor och inte genom svepande dekret från rovdjursfanatiker.

Här föds fler vargvalpar än människor
Annars blir vargen inte den frihetens symbol som vissa vill göra den till utan en symbol för centrala myndigheters förtryck. Ett förtryck som leder till försämrad levnadskvalité och snabbare avfolkning.
I norra Värmland har under våren fötts åtta-tio gånger så många vargvalpar som människobarn.
De har bara fötts tre barn i området.
Vilken art är mest utrotningshotad?

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

13. Kronblom

2007-08-23 17:09

Mitt svar blev av någon konstig anledning avhugget innan så därför ser det lite konstigt ut. Men har inte riktigt tid just nu att svara på det du vill, men återkommer. Är ju bockjakt vet du. Så har lite dåligt med tid att hänga över tangentbordet. ;)

12. Anders N

2007-08-23 10:10

Jag väntar på ”nyheten” från det enda rektorsområde som finns i norra Värmland!

11. Kronblom

2007-08-20 11:19

Klistrar in från ”nyheten” Som handlar om ETT rektorsområde i Norra Värmland.

<>

Som sagt var, det är en utflyttningsbygd och ungdomarna väljer andra boställen. Sorgligt men sant. Men kan förstå att de flyttar. Där finns skidbackarna och spånfabriken i Ambjörby att leva på och vilken ungdom av idag vill jobba med sådant?

Det går inte att bara konsekvent att beskylla ett vilt djur för något som vi människor har orsakat. Tänk om alla däruppe kunde släppa på hjärncellerna och blir riktigt kreativa och komma fram med vettiga lösningar, så att dels ungdomen stannar kvar och att det dels flyttar in nytt folk. Det ger skatteintäkter till kommunen och får även bygden att leva upp, oavsett om det är i Vitsand, Stöllet eller Dalby.

10. Anders N

2007-08-16 11:55

http://www.nwt.se/ArticlePages/200706/27/20070627221103_420/20070627221103_420.dbp.asp
Denna länk får dig kanske att förstå att Calle vet vad han skriver om!

9. Calle igen

2007-08-14 14:45

Tog mig friheten att gå in på SCB:s sida och hämtade hem befolkningstatistik för Sverige 30 Juni 2007. Där står det bland annat om Torsby kommun att det har fötts 54 st i kommunen. Och det har dött 75 st. Men inflyttningen till kommunen är 198 st och utflyttade 189.
Så det där med tre födda får du nog revidera. Och även tänka på att norra Värmland är mer än runt Likenäs.

8. Calle

2007-08-14 10:00

Att det föds så lite i norra Klarälvdalen är ju inte så konstigt att dom när dom mest produktiva människorna flyttar till Karlstad och andra orter där det finns jobb. Torsby arbetsförmedling kan stoltsera med 40 lediga jobb nu i veckan och flertalet av dom är säsongsbetonade som på Branäs, Hovfjället och Långberget.
Jag personligen ser inte vargen som en symbol för frihet eller förtryck som vissa gör i denna debatten utan som ett vilt djur som har självklara plats i den Svenska faunan.
Ang förtryck och då med tanke på norra Klarälvdalen så kan man spåra den tankegången tillbaka till början av 80-talet då många skogsarbetare blev utan jobb och kände sig svikna av staten och dom stora skogsbolagen och måste ha något att skälla på och lägga skulden för allt ont som hade hänt dom. Och då passade ju vargen in det sammanhanget.

7. Att avfolka vissa områden

2007-08-12 11:07

Jag är ju inte bosatt i Sverige men de här nio miljonerna människor finns ju inte i Värmland.
Man kan undra om det inte är en medveten politik att skapa avfolkningsområde så att vargen kan frodas på utvalda områden.
Då de som inte drabbas, inte behöver överge hus och hem inte bidra på något sätt, tycker det är fint med varg.

6. Avfolkning

2007-07-23 19:11

Jag har väldigt svårt att tro att det är rovdjuren som gör att landsorten avfolkas. Mer tror jag på att det är bristen på arbete, ändrad livsstil hos unga, men rovdjur?
Någon gnällspik som inte klarar vardagen på landet droppar säkert av men i norra Värmland är det väldigt tunnsått med arbetsgivare och långa pendlingsavstånd.
Skylla detta på rovdjuren är väl lite väl populistiskt.

5. Detta krav kan vi ställa

2007-07-23 18:06

Vi gör som i USA. Gränsen för storleken på rovdjursstammarna måste avgöras av klövviltstammarnas utveckling. Med andra ord, när klövviltet minskar i antal finns för många rovdjur.
Det går inte med nuvarande ordning där ingen hänsyn alls tas till idisslarnas situation. Det är ju deras närvaro som betyder något gott för glesortsbefolkningen.
Ingen vargföryngring närmare mänsklig boning än 50 mil.

4. Vargproblem

2007-07-20 10:34

Jag är jägare, jag har jakthundar, jag tycker om att jaga som är min största hobby. Jag gillar vargar men dock inte på fel ställe. Vad menar jag med fel ställe? Jo, vargen skall finnas där den hör hemma. Vad är hör hemma? Jo, ryska tundran eller i Nordamerika, där det finns milsvida skogar utan människor. I Sverige ligger det en gård eller en villa var tredje kilometer ibland närmare, och det kan inte stämma med min övertygelse att vargen hör hemma i Sverige.

3. Till Anonym

2007-07-20 10:33

Artikeln är ett svar på Mats Hansson ledare i sista numret av Våra rovdjur. Jag beskyller honom för osanning. Endast de som håller med honom är inbegripna. Tyvärr så visar Grimsös forskning att om älgtätheten blir för låg tar vargen och björnen hela tillväxten. Skogsbolagen tillsammans med Länsstyrelsen har gett avskjutningsdirektiv som ofta överskrider antalet tillgängliga älgar. Jaktlag som vägrat har blivit av med arrendet.
Vem är det som pratar om att vargen är utrotningshotad trots att världspopulationen är kanske 300 000 djur?
Däremot anser jag det mycket allvarligt att hela landsändar avfolkas. Situationen i norra Värmland är kritisk som den är. Meningsfull jakt är en mycket viktig faktor för att folk ska bo kvar trots att all samhällsservice håller på att försvinna. Men du kanske inte anser att människor är en naturlig del av vårt landskap?

2. Polariserad debatt

2007-07-16 16:50

Jag kan hålla med om att inläggen i debatten blir lite tillspetsade, jag kan även hålla med om att den här artikeln är lite tillspetsad.
Tyvärr har debattklimatet hamnat på en nivå där båda sidor har idiotförklarat varandra.
Jag vill inte ha varg på mina jaktmarker, men jag respekterar dem som vill ha det. Däremot har jag svårt för dem som tycker att andra ska bära bördan.
Man kan läsa andra inlägg på denna sida som är ännu hårdare polariserade mot jägarna som kollektiv.
De låsta positioner som finns idag leder inte framåt, men jägarna som kollektiv ska inte behöva ta hur mycket skit som helst bara för att det finns tjuvjagande dito.
Det handlar faktiskt om att besluten om rovdjurens numerär måste föras närmare dem som får bära bördan. Nu fattas besluten av dem som aldrig behöver riskera sina hundar eller andra tamdjur i närkontakt med rovdjur.
Beträffande antalet trafikskadade hundar så är det väldig lite i proportion till antalet bilar. Beträffande antalet rovdjursskadade hundar är det väldigt många i proportion till antalet rovdjur. Det visade Rovdjursföreningens undersökning av Agrias skadestatistik. Att man sedan valde att vinkla den så att det framstod som att bilarna var farligare för hundarna än rovdjuren förstärker bara många jägares uppfattning om den föreningen. På den vägen är det...

1. Utrotningshotad

2007-07-16 14:09

Vid den senaste folkräkningen så var vi väl över nio miljoner individer i Sverige?
Känns lite lågt att använda ett sådant onyanserat inlägg i denna debatt. Tycker man kan förvänta sig mer av ett förbund som har ”ansvar” och ”samarbete” i sin logga....
Att föra en saklig och faktabaserd diskussion borde väl ligga i allas intresse? Att kalla ”alla” som anser att rovdjur har en naturlig plats i vår miljö för ”lögnare etc” skapar ju ingen bra grogrund för samarbete.
Är det således rovdjurens fel att älgen minskar dramatiskt i Strömsund och Härjedalen? Att jägarna skjuter för många och framförallt fel djur har ingen påverkan?
Att älgstammen håller på att skjutas sönder på många håll kan ju knappast vara rovdjurens fel?
Hur stor procent av t ex LRF:s försäkringspengar går till rovdjursskadade hundar jämfört med trafik och skadskjutningar etc?
Finns det överhuvudtaget ingen självkritik i jägarleden?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons