• Pinewood

Vargen en ekologisk katastrof

DebattPublicerad: 2006-05-09 09:21

Rovdjuren och speciellt vargen sysslar inte med viltvård eller arbete för den biologiska mångfalden, tvärtom.
Från EU:s miljödirektiv och nedåt främjar man en helt felaktig uppfattning om den "naturlig miljön". Man påskiner att om naturen får sköta sig självt får vi den största mångfalden och det rikaste djurlivet. Detta är helt fel i det norra barrskogsbältet.

I en naturlig barrskog är det ont om växtlighet och alltså dåligt med föda för klövdjuren. Detta klövdjursbestånd kan aldrig föda en stor rovdjursstam utan slutresultat blir en balans efter en "predation pit", det vill säga mycket låga individantal både på klövviltsidan och för rovdjuren. Vi får en biologisk utarmning av naturen.
Vår natur är inte sådan utan har formats genom människans uppodling och kreatursskötsel till ett lapptäcke av skog och öppna ytor. Denna miljö har en mycket stor biologisk mångfald eftersom de många olika biotoperna passar för olika arter.

Rovdjurens inverkan betyder att kreaturen trängs ihop bakom stängsel och stödutfordras även sommartid. Det naturliga kretsloppet, djur-växter förstörs därigenom och kreaturen blir en belastning på miljön istället för en väsentlig del av denna.
Vi ser till och med att fäbodbruket mer och mer inhängnar sina djur, en direkt natur- och kulturvidrig styggelse.
Jag har en mening jag brukar dra.
Att tro att fritt fram för alla predatorer leder till biologisk mångfald är mänsklig enfald.

Trots upprepade försök har jag aldrig fått något exempel på vilket ekologiskt problem som har blivit bättre av den förda rovdjurspolitiken.

Däremot finns det flera rapporter som visar att den biologiska månfalden minskar i rovdjursområden.

Calle Seleborg, Värmlandsavdelningen, Folkaktionen ny rovdjurspolitik

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Javisst!

2006-05-11 13:06

Nuvarade regering pratar mycket om biologisk mångfald. Men det är ju bara som vanligt, retorik eller munväder.
De står bakom nuvarande rovdjurspolitik och därmed utarmningen av djurlivet. Men inte bara det. Regeringen stöder också storskogsbruket, annat kan vi inte tro när de får härja på som de gör utan att skogsvårdstyrelserna öppnar munnen.
Och i ett ekonomiskt maximerat skogsbruk kalhuggs det men framför allt gallras det hårt, så mängder av småvilt mister sitt skydd. Här har vi alltså ytterligare ett exempel på att den biologiska mångfalden utarmas.
Jag är inte motståndare till ekonomiskt skött skogsbruk men gränser bör finnas!
Ord och handlig är inte detsamma med dagens regering.

1. Kommentar till Vargen en ekokatastrof

2006-05-09 15:49

Det stämmer väl med mina egna funderingar om rovdjurens påverkan och inverkan på ekosystemet.
Nu skall det byggas rovdjursstängsel om tamdjuren skall fredas. Vi har ju en allemansrätt i detta land som naggas i kanten med alla stängsel som kommer att byggas. För att inte tala om olägenheter och kostnader som drabbar djurägaren.
Vi får se till att den "rödgröna röran får mindre makt efter höstens val.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB