• Pinewood

Vargförvaltning med förhinder

DebattPublicerad: 2013-03-01 16:52

Fjolåret och 2013 års första månader har med önskvärd tydlighet visat att någon förvaltning av vår ohämmat växande vargpopulation inte är möjlig under nuvarande förhållanden. Det skriver Inge Brorsson, ordförande i Rättviks jaktvårdskrets, i ett debattinlägg.

I brist på en vargförvaltning har vi i Sverige nu en cirkus som sköts av tjänstemännen hos EU-kommissionären, Naturvårdsverket och SNF, WWF och Rovdjursföreningen med benäget bistånd av våra förvaltningsdomstolar.
Var och en pinkar in sitt revir och saknar totalt helhetssyn. Vart tog våra politiker vägen? De har totalt missat vad alla dessa EU-dokument, som de ratificerat skulle komma att innebära. Har de förmågan att ta befälet?


Frågan blockeras av EU
Det viktigaste hindret för en fungerande vargförvaltning och övrig rovdjursförvaltning är EU. Kommissionen har liksom Sverige definierat rovdjursförvaltning som en miljöfråga. Detta innebär att EU:s miljökommissionär anser sig i denna fråga ha överhöghet över vårt land och därmed befogenhet att i detalj styra vår vargförvaltning, vilket han demonstrerat i ett brev i mästrande ton till miljöminister Lena Ek i slutet av förra året.

Det andra stora hindret för en fungerande vargförvaltning är också det en följd av EU-medlemskapet. EU:s så kallade Århuskonvention ger intresseföreningar och juridiska personer rätt att i miljöfrågor anmäla regeringsbeslut till rättsprövning medan andra beslut. Till exempel beslut av myndigheter kan överklagas till förvaltningsdomstol.


Både urvals- och skyddsjakt stoppad
Denna möjlighet har nyligen flitigt utnyttjats av lobbyorganisationerna Rovdjursföreningen, SNF och WWF, som därigenom lyckats få till stånd inhibition av Naturvårdsverkets beslut om en mycket begränsad urvalsjakt på 16 vargar och två gånger förhindrat skyddsjakt på vargtiken i Junsele som nyligen dödat nära 30 renar.

Den tredje statsmakten, det vill säga media väljer att stödja lobbyorganisationerna och blundar medvetet för de ekonomiska skador som vargen orsakar landsbygdens befolkning och gröna näringar. Förklaringen är att majoriteten av journalister sympatiserar med MP och V.


Moment 22 för vargförvaltningen
Det är uppenbart att den totalhavererade vargförvaltningen i Sverige nu uppnått ett moment 22, det vill säga ingen förvaltning är längre möjlig. Beslut om förvaltningsjakt kommer att överklagas av SNF och andra varglobbyister, eller resultera i att Sverige dras inför EU-domstolen för överträdelse av art- och habitatdirektivet.

Rimligen kan ingen regering eller ansvarig myndighet låta vargstammen fortsatt växa utan begränsning?


Möjliga alternativ
Man kan inte lösa upp den helt låsta situationen utan relativt radikala åtgärder. Här nedan skissas på några möjliga alternativ.

• Den mest radikala åtgärden är också den minst möjliga. Den skulle innebära att Sveriges regering och riksdag satte ned foten och lämnade EU-medlemskapet, men samtidigt förhandlade fram ett frihandelsavtal och de andra ömsesidiga avtal om rättigheter och skyldigheter som Norge har avtalat med EU. Då skulle Sverige inte vara bunden av Århuskonventionen och då kunna undvika obstruktioner från de vargvärnande lobbyorganisationerna. Sannolikheten för detta alternativ bedöms som mycket liten. Våra politiska partier tillmäter heller inte den drabbade landsbygdens röster tillräcklig betydelse.

• Ett mindre radikalt sätt att tackla den uppkomna låsta situationen är att i likhet med Storbritannien, som önskar begränsa de frågor som EU lagt under kommissionens beslutskompetens, förhandla fram att – i enlighet med subsidiaritetsprincipen – den svenska rovdjursförvaltningen skall beslutas och verkställas inom Sverige. Vår regering bör även informera EU om att vargförvaltningen och förvaltning av övriga rovdjur i Sverige är en landsbygdsfråga och inte en miljöfråga. Detta alternativ bedöms vara alltför tidskrävande för att kunna avhjälpa den akuta vargexplosionen.

• Ett rimligare alternativ är att Sveriges regering tar ställning och deklarerar att vi nu uppnått GYBS (gynnsam bevarandestatus) och tar den frågan till EU-domstolen vilket sannolikt krävs. Då måste alla organisationer på brukarsidan (LRF, SJF, JRF, FNR, jordägarna, fåravelsföreningen och fäbodbrukarna) upphöra med inbördes trätor och ställa upp på att vi accepterar GYBS i form av 100-180 vargar. En enad brukarsida skulle ge vår minister styrka i sin hållning mot EU.  Vidare bör Sverige liksom i alternativet ovan deklarera att rovdjursförvaltning och övrig viltförvaltning är en landsbygdsfråga och inte en miljöfråga, som Sverige enligt subsidiaritetsprincipen självt kan besluta om och administrera. För att förhindra obstruktion från vargvärnarna i de två senare alternativen krävs att regering och riksdag beslutar att rättslig prövning/överklagande av beslut inte skall kunna tillämpas vad avser rovdjursförvaltning.


Tar strid i EU-domstolen
Eventuellt kan man tänka sig en kombination av de två senare alternativen, så att man först tar strid mot EU i domstolen för att snabbt komma till en lösning av den ohållbara situationen med en ohämmad tillväxt av varg och att Sverige därefter tar en förhandling om att enligt subsidiaritetsprincipen självt besluta om och verkställa förvaltning av rovdjursstammarna.

Alla alternativen ovan förutsätter att man får lokal acceptans för vargförvaltningen. Detta förutsätter följande: 

• Vargförvaltning liksom all viltförvaltning överförs från Miljödepartementet till Landsbygdsdepartementet och som en konsekvens av detta skall Jordbruksverket ersätta Naturvårdsverket som myndighet under regeringen. Förtroendet för vårt Naturvårdsverk och Miljödepartementet hos landsbygdsbefolkningen är obefintligt liksom för länsstyrelsernas miljövårdsenheter.

• En radikal minskning sker av antalet vargar och björnar.

• MVP beräknat till 40 individer bör ge ett GYBS (avsevärt högre än MVP) begränsat till 100-180 vargar.

• En geografisk spridning av varg sker till hela landet med undantag av renbeteslandet.

• Högst ett till två vargrevir tillåts inom varje län (storleksberoende).

• En successiv avskjutning av gamla revir skall ske, när nya bildas inom länet.


Risk för en ”finsk lösning”
Om ingen snar lösning kommer till stånd är risken överhängande att vi i Sverige får en så kallad finsk lösning. Den finska lösningen har under de senaste fem-sex åren inneburit en successiv minskning av antalet vargrevir och geografisk förflyttning mot ryska gränsen, där påspädning sker successivt från öster.

Det vore olyckligt om så skulle ske även i Sverige när statsmakten abdikerat från sitt ansvar. Förtroendet för politiker och myndigheter är redan lågt i varglänen och skulle ytterligare försämras om ingen förändring kommer till stånd i den totalhavererade vargförvaltningen.

Sker ingen lättnad i det starka och växande rovdjurstrycket kommer den finska lösningen om den inte redan kommit!

 

Inge Brorsson, ordförande för Rättviks jaktvårdskrets

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

24. Har FNR ändrat inriktning?

2013-03-04 13:20

Inge Brorson sekreterare i FNR dalarna har även FNR dalarna svängt och vill ha 180 vargar?

23. Inge Brorson

2013-03-04 08:10

En fråga! Klassas vargproblemen som en miljöfråga? Isåfall så har kommunerna vetorätt i miljöfrågor!! Vilket betyder att dom kan rösta ja till vargfria kommuner!!

22. Rätt inställning men...

2013-03-03 16:03

Bra Inge ! Stöder mkt i det du skriver men inte att det skall finnas 180 vargar i Sverige. Max 40 st i annat fall bör vi åtminstone göra som Storbrittanien. Jag hoppas även att Rättviks kommun nu hjälper till i kampen som sossarna där leder på poäng.

21. KVALITETSSÄKRING

2013-03-03 11:55

#6 Jimmy Magnusson
Om myndigheterna går med på 450 vargar så finns det troligen ca900 vargar med de krav som finns i de regler om kvalitetssäkring som gäller

20. Varför 180 vargar?

2013-03-03 11:55

Till vilken nytta ska vi ha 180 vargar? MVP är ju 38 och någon extra varg behövs inte av något praktiskt skäl. Om bestämmelserna säger "significantly higher", så är ju 60 vargar 50% mer, vilket är mer än tillräckligt. Men problemet kvarstår ju: Hur man får lokal förankring för ens en enda varg efter den skada som skett och som kommer att accelerera under detta år när en stor mängd nya vargungar ska ut och söka revir så småningom.
JRF gör rätt i att hålla fast vid noll frilevande varg

19. hmmm...

2013-03-03 11:54

acceptera ett GYBS på 100-180 vargar...tillhör du forskarna? det är bara dom som jobbar med sådana stora spann...en skillnad på 80% mellan min. och max.
Nä, frågan i inlägg #3 är berättigad här...och går det inte att komma under 100 st så är risken stor att det bli den finska modellen...

18. Jaktstrejk

2013-03-02 15:21

Bra och klokt talat Inge! För att få våra politiker och andra beslutsfattare att lyssna,tror jag att det enda som skulle fungera är en nationell jaktstrejk.Vi skulle vägra jaga älg och vildsvin tills nämnda lyssnar på oss.Tyvärr finns det ju svartfötter som skulle jaga ändå,för dom har inga problem ännu.Jag har jakten som mitt absolut största intresse och har en jämthund som börjar bli riktigt duktig,men jag skulle absolut ställa upp på ett jaktstopp om det skulle bli så.Det är dags att vi visar att vi är att lyssna på.

17. Jimmy Magnusson och svinräkning

2013-03-02 09:47

Om två vargar har blivit 450 vargar på 30 år så betyder det att de har blivit 225 gånger så många. Fortsätter de så i 30 år till så har vi 101250 vargar 2042, det är ju rena svin-nivån. Räcker 101250 vargar till för Magnusson? I det läget räcker nog inte vare sig älgar, lamm eller kossor till, vargarna får börja tulla på människorna, såna finns det ju gott om. Tänk om de sedan fortsätter öka i ytterligare 30 år, ja, då räcker inte ens människorna till - någon måste börja slå ihjäl bestarna medan tid är.

16. Upplysande, nr 15.

2013-03-02 09:46

Bra för myndigheter och politiker, att få svart på vitt, att det inte bara rullar på som vanligt, utan att det ska bli värre.
Undrar vem som förlorar på det?

15. Sorry Jimmy

2013-03-02 00:53

Ditt lag förlorar. Finns idag ingen tillit kvar till myndigheter och politiker. Nu gäller alternativa metoder för att lösa vargproblemet dessvärre. Allt enligt er önskan.

14. GYBS nu!

2013-03-02 00:53

Naturvårdsverket borde GYBSa den svenska vargen imorgon. Behövs inget regeringsbeslut. Jag kan inte se några hinder. Därmed löses de flesta problemen. Det minskar risken att hamna i EU-domstolen för vargjakt om vargen är GYBS.
http://vargdag.wordpress.com/2013/02/08/aterfor-kontrollen-av-vargpolitiken-till-statsmakterna/

13. #6

2013-03-02 00:52

Cirka 450 vargar idag blir om bara några månader ca 580 stycken. Vi har nu 33 revir. En föryngring bland vargar ligger mellan 4-8 valpar. Jag har räknat lågt med 4 valpar och det blir 132 stycken.
Nu är det så att vildsvinet är en aning för tuff för vargen som hellre väljer andra byten. Vid nästa föryngring kanske vi har kanske 43 revir x , lågt räknat, 4 valpar. Då har 172 valpar till. Det går väldigt fort när bollen väl kommit i rullning. Dessutom kan man inte riktigt jämföra vargar med vildsvin, fladdermöss, huggormar eller getingar.
I ovan nämda exempel med vargföryngringar har jag som sagt räknat lågt med hänsyn till att vargar dör av ålder, sjukdom och trafikolycker. Illegal jakt tror jag ännu så länge är ringa.

12. RS #7

2013-03-02 00:51

"Stöder landsbygdens folk"????Har du läst partiprogammet som SD har??,eller räknar du inte samerna till landsbygdens folk?

11. Tyvärr...

2013-03-01 21:46

...sådana här tankar är för pragmatiska ansvarsfulla individer. Sveriges vargsituation kommer att lösa sig på liknande sätt som sorkcykeln, den måste krascha.

10. Bra

2013-03-01 21:46

jag stödjer Dig till 100 procent

9.

2013-03-01 21:46

Så som denna cirkus utvecklats de senaste månaderna så kommer det inte bli så många alternativ av det hela.
1. Regeringen sätter ner foten på allvar och får miljöorganisationerna att hålla tyst och acceptera situationen och de får sina vargar, men i begränsat antal i enlighet med GYBS. Men hur detta ska ske är jag vet jag dock inte.
2. Det blir som i Finland och folk som lever MED vargen säger precis som de säger i Finland; "Nej vargen den verkar inte trivas i våra trakter". Detta kommer i sig leda till att stammen sjunker sucksesivt varefter.

8. Mänskliga offer först ?

2013-03-01 21:44

Bra att du lyfter fram tänkbara öppningar, men tyvärr. Detta elände kommer bara att accelerera de närmaste åren. Finns inga politiker idag vare sig på svensk mark eller svenska EU-parlamentariker på välavlönade EU-stolar som vågar kliva fram och prata klartext utifrån sunt förnuft.
Med en snabbt ökande numerär av vargar och björnar i de mera välbefolkade områdena i landet, så är det en tidsfråga innan något riktigt elände kommer att hända. Vi läser varje år "små notiser" om angrepp på människor i bl a Ryssland med samma typ av vargar som planterats här. Angrepp kommer att ske, oavsett var vi står i rovdjursfrågorna. Vilka kommer att drabbas? Inte de som upplever naturen från TV-soffan. Närmare till hands är de människor som lever och har sin verksamhet ute i "verkligheten". Sedan följer förmodligen ramaskri att ngt måste göras. De som högröstat hävdar att inga angrepp skett de senaste hundra åren tänker troligen inte på att det varit vargtomt lika länge.
Något tak verkar det inte finnas heller för detta "omöjliga bygge".
Idag är ivrarna snabba att nyttja juridiken? När det gäller historiken om vargens återkomst till norra Värmland då finns - fanns inget intresse om en förundersökning om dessa brott?
Sverige 2013 ??

7. Förhinder

2013-03-01 21:42

Men att rösta på SD 2014 inget hinder.Enda parti som stöder landsbygdens folk!

6. Ohämmat?

2013-03-01 21:42

Jaså vargstammen växer ohämmat? Sedan 1983 till idag har de ökat till ca 450 individer. Men vildsvinen då? Hösten 2007 fick jag uppgiften att vi hade 55000 vildsvin som idag beräknas uppgå till mellan 200.000 och 250.000 individer. Här kan man tala om en ohämmad tillväxt.

5. Internationell idioti - lokalt förnuft.

2013-03-01 21:41

Förmodligen kommer vi inte med nuvarande medlemskap i EU att kunna få uppleva en vargfri landsbygd. Därför finns det många bra poänger i Inge Brorssons "Ett rimligare förslag". Nog kan vi klara ett till två revir i Dalarna eller Värmland eller Skåne eller Blekinge eller Gästrikland eller...
Men då måste vi få bli kvitt reviret efter några år så att både människor, tamdjur, vilda djur och hundar hinner komma i kapp livet. Det första som måste ske är att våra demokratiskt folkvalda politiker tar tillbaka sin makt från både "kramare" och EU och visar att de är värda vårt förtroende och beslutar på ett nationellt bra sätt.
Tänk att få höra ett hardrev igen, eller att kunna släppa älghunden utan oro eller att få möta fäbodens vackra djur i skogen!

4. Bra Inge!

2013-03-01 18:04

Ska bli intressant att se om någon av våra riksdagspolitiker bemöter debattinlägget.. jag tvivlar!!

3. Varför

2013-03-01 18:04

godkänna en GYBS på 100-108 vargar när det finns genetiker som hävdar att 40 räcker?

2. Inge

2013-03-01 18:04

Jag hoppas att du finns som ett alternativt när det ska väljas ordförande i JRF

1. Regimskifte

2013-03-01 18:04

Inge Brorsson for president!!
Det finns kloka människor också på landsbygden! (ironi)

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB