• Älgskadefondsföreningen

Vargjakt blir vinst för staten

DebattPublicerad: 2007-01-18 17:02

Skjut bort den vargetablering som finns i Sverige – det blir det en vinst för staten.
Idag läser man i dagspressen vilka enorma problem vargetableringar ställer till med. Det gäller både dem som har boskap och de som bedriver jakt med löshund.
Folk som har bott och levt i generationer på landsbygden har fått sluta med sin näringsverksamhet. Vargen tar boskap och hotar på sikt det som tidigare generationer gjort för att hålla landskapet öppet.
Några har försvarat sin boskap och skjutit varg. Det har till exempel resulterat i sex månaders husarrest med fotboja.
De som har gått ut öppet i media och kritiserat rovdjurspolitiken har blivit hotade och fått leva i skräck för repressalier.
De gröna näringarna, som nu hotas av rovdjursproblem, skapar arbetstillfällen, både indirekt och direkt. Det skapas arbetstillfällen för upp till nio personer runt en jordbrukare.
Sverige är ett avlångt land, som möjliggör etableringar från Kiruna i norr till Ystad i söder. Ser man till vad 165 000 näringsidkare tillför till stat och kommun i skatt, samt alla olika arbetstillfällen de tillför, är det flera miljarder årligen till statens skattekista.
Den kostnad som de stora rovdjuren belastar staten med är cirka sex miljarder årligen.
Det är märkligt att inte dessa pengar istället kan gå till andra inriktningar, skola, vård och omsorg.
Efter revolutionen slutade Sovjet att betala ut skottpengar till de jägare som höll på med allehanda jakt som de livnärde sig på. Det har medfört att vargpopulationen har stigit till cirka 45 000 individer. Idag har löshundsjakten helt försvunnit.
Även i Sverige kommer älgen att försvinna i de regioner där vargen har etablerat sig.
För att vi inte skall få dessa problem uppmanar jag till kamp. Det gäller att få de beslutande att tillstyrka avskjutning av den vargetablering som finns i Sverige. De som vill ha en stor population av varg bör besöka de länder som har tillåtit ett enormt överskott av dessa rovdjur.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

3. Alla inom jägarkåren har ett ansvar idag har inte något barn blivit drabbad av rovdjuren (varg)

2007-01-23 13:27

Att sitta och låta ett antal förespråkare som är för varg få styra inriktningen ses allvarligt i mångas ögon, att sitta och måltiga gör att dessa vinner mark.
Nej! Nu måste det ske innan det händer en förfärlig olycka exempelvis att ett barn blir drabbat! Ett tips är att skriva motioner genom olika organisationer. Jag själv sitter på förtroende uppdrag via LRF samt Jägarnas Riksförbund uppe i Luleå. Att debattera via olika mediainriktningar samt skapa olika möten är ett riktat sätt som jag tillämpar. Vi själva har inte så stor påverkan av varg i de nordliga länen det ska vi tacka våra samer för, på grund av den renäring som de bedriver, där Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt om vargen skapar problem. Jag själv kommer att skriva olika motioner som skall handla om total avskjutning av den vargetablering som har fått fotfäste i vårt Sverige.
Syns på barikaderna!

MVH

Lennart forsberg

2. Konsekvenserna ser vi redan nu!

2007-01-20 16:54

Här i norra Värmland är det tur att man bor så nära gränsen, så att man kan pendla till ett jobb. Då att man slipper se djurparken med rovdjur som visar sig varenda dag. Jag håller med Calle att den rekrytering som norra Värmland behöver kan riskera att gå till Norge istället. Men också att det inte finns några eldsjälar som vill starta upp någoting här uppe, för att det finns en rädsla att inte kunna påverka någonting. Och vad gynnar det? Inte vår livskvalitet i alla fall!

1. Svårt rekrytera kvalificerad personal

2007-01-19 09:38

Många glesbygdsindustrier och kommuner är beroende av experter och högt utbildad personal inom till exempel sjukvård. Det glesbygden ofta har att locka med är jakten och en trygg glesbygdsmiljö för familjen. Vi ser redan att det blir svårare och svårare att göra nödvändig rekrytering till rovdjursdistrikten. Därmed drabbas bygden både socialt och vad gäller arbetstillfällen.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB