• Älgskadefondsföreningen

Vargjakten löser inga problem

DebattPublicerad: 2013-12-20 10:02

Det var nog aldrig meningen att lösa landsbygdens problem, konstaterar Svenljungagruppen i en debattartikel om vargfrågan. En jaktkvot på 30 vargar tillåter vargstammen att fortsätta växa.
”Även om våra folkvalda politiker haft ambitioner att begränsa vargstammen kommer dessa ambitioner aldrig att kunna verkställas så länge frågan överlämnas till tjänstemännen på Naturvårdsverket”, skriver gruppen.

För ett år sedan så stod vår miljöminister Lena Ek och sa att alliansregeringen skulle försöka begränsa vargstammen till 180 individer för att minska skadorna för landsbygdsbefolkningen.

Nu i efterhand så kan vi konstatera att det var en dimridå för att lugna den då mycket hårda opinionen mot en obegränsad vargstam.  

Förra veckan klubbades rovdjurspropositionen igenom där regeringen hade angett referensvärde för varg skulle ligga inom ett spann på 170-270 vargar.

Lena Ek hade ju lovat ett tak om 180 vargar och det försökte man ju leva upp till. Sedan hade man socialdemokraterna som sagt att de kunde tänka sig ett referensvärde om 200 vargar. Dessutom gick en stor del av våra vargforskare under sommaren ut med att referensvärdet kunde sättas till 270 vargar.


Överlåtits till tjänstemännen på verket
I stället för att fatta ett beslut i ärendet så överlät man detta det Naturvårdsverkets tjänstemän. Dessa tjänstemän hade tidigare hävdat att referensvärdet skulle sättas till minst 350 vargar. Givetvis visste man att de skulle välja högsta möjliga värde. Dessutom överlät man till tjänstemännen att avgöra om vi skall begränsa vargstammen eller låta den fortsätta växa. Nu har tjänstemännen på Naturvårdsverket kommit med svaren.  Man sätter golvet till 270 vargar och man tillåter en liten jakt om 30 vargar och man låter därmed vargstammen fortsätta att växa.  

Tillväxten i år har troligtvis varit mellan 60 och 100 vargar. Avskjutningen är inte ens hälften av tillväxten.


Vargstammen ökar efter jakten
Efter jakten kommer stammen att ha ökat med mellan 30-50 vargar. Så vi har fortfarande en obegränsad vargstam.  Den enda som har hänt är att vi bromsat tillväxten något. Men vi kommer troligtvis att ha mellan 380 och 500 vargar efter jakten.  

Det är helt uppenbart att tanken är att ge landsbygdsbefolkningen jakt för att tysta opinionen. Att åtgärda de problem som vi brottas med verkar aldrig ha varit avsikten.  


Samma strategi som med lo och björn
Istället verkar det som att planen är att förvaltningen skall skötas som man gjort med björn och lo, där man tilldelar en liten del av tillväxten i jakt och sedan ökar stammarna för varje år som går.

Moderaternas jaktpolitiska talesman Beng-Anders Johansson menar i en intervju i Jakt & Jägare att detta är ett första försiktigt steg mot att få ner vargstammen. Men om stammen ökar med 30-50 djur efter jakten är det inte en minskning i vår matematiska värd. Det är en ökning med ytterligare cirka tio procent.

Vi menar att det inte kommer att ske någon reducering av vargstammen inom överskådlig tid så länge våra politiker är så fega att de överlåter besluten om hur många vargar vi skall ha till Naturvårdsverket.   


Saboterar med att överklaga
Naturskyddsföreingens ordförande Mikael Karlsson svarade direkt vid beslutet om en jakt på 30 vargar med att man tänker sabotera jakten genom att överklaga beslutet om vargjakten. Därmed är det nu extra viktigt att den myndighet som skall försvara jakten verkligen gör sin juridiska hemläxa. 


Gör allt för att förlora i rätten
Men nu blir det Mikael Karlssons allierade på Naturvårdsverket som skall sitta och försvara en jakt som de själva egentligen inte vill ha. Vi som följt hur de skött de senaste rättegångarna har insett att de gör alla fel de kan för att förlora i rätten.  Om politikerna är så naiva att man inte förstår detta samspel så är det mycket illa.

Även om våra folkvalda politiker haft ambitioner att begränsa vargstammen kommer dessa ambitioner aldrig att kunna verkställas så länge frågan överlämnas till tjänstemännen på Naturvårdsverket.

Därför är det nu hög tid att lyfta ut jaktfrågorna från Naturvårdsverket till en myndighet som står närmare annan förvaltning av våra gröna näringar.

Jakt är en av våra största gröna näringar, men handläggs av en myndighet som inte har någon kompetens när det gäller näringsverksamhet.


Ny myndighet bör ta över

De klarar inte ens av att räkna ut vad olika stora rovdjursstammar kostar landsbygdsbefolkningen. Därför måste jakten in under en myndighet som förstår landbygdens problem och som skapar ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för människor att bo på landsbygden.  

 

Svenljungagruppen, Thomas Ekberg, Urban Nilsson, Bengt Håkansson, Leif Andreasson, Mikael Fransson och Kjell Lennartsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

35. fårbonde i norra värmland

2013-12-25 15:56

Jag fick till ett mycket glasklart svar....ditt svar däremot är ju samma som att miljöpartiet skulle tycka att kärnkraft är bra men bara när den är avstängd...du blir ju inte särskilt trovärdig i folks ögon men vill du spela pajas så är det ju upp till dig.

34. sorry kokillen

2013-12-24 16:28

Ett mycket tomt(e) svar du fick till (vad du vet).

33. #27

2013-12-24 11:38

hmm...tror du kan glömma Centern alldeles, de kommer att åka ur riksdagen med buller och bång just på grund av Lena Eks och
Erlandssons ickeagerande i vargfrågan....
Jag är långt ifrån ensam gammal centerväljare som vänder dom ryggen
i nästa val,ryggradslösa politiker finns ingen som helst anledning att rösta på....

32. fårbonde i norra värmland

2013-12-24 11:38

Nu är det ju dom frilevande vargarna som diskuteras här vad jag vet.

31. Eftersöksstrejk

2013-12-23 10:27

Ja, det kommer säkert att skrämma NVV så dom river upp beslutet om jakt på 30 vargar och istället tar ett nytt beslut på 300 st

30. # 24 – Ny eftersökstrejk kan bli aktuell.

2013-12-22 23:13

Du frågar vad vi skall göra och om vi skall sitta och vänta tills vi blir drabbade. Nej vi har inte tänkt sitta och vänta tills vi blir drabbade eller tills det blir så mycket varg att glesbygden avfolkas. Vi funderar på att dra igång en ny landsomfattande eftersökstrejk igen om SRF eller NVV kommer att överklaga jakten och den därmed stoppas.

29. #25

2013-12-22 23:12

Åjo, de ser förr eller senare till att det blir beståndsreducerande jakt....se på Finland...

28. Sorry kokillen

2013-12-22 23:12

Vi har inget emot varg , endast frilevande varg.
Sätt dom i djurparkerna så får ni ert vargintresse tillgodosett kanske kan ni gå in i hägnet om vi har tur.

27. #17 Tyskterrier

2013-12-22 23:11

Givetvis är vi otroligt besvikna på framförallt Lena Ek eftersom hon lovade en ny rovdjurspolitik där vargstammen skulle begränsas. Inte att den skulle ökas ytterligare! Men jag ser också varför hon väljer att säga att stammen inte skall minska och det är givetvis för att de skall klara av att argumentera för de referensvärden som man satt när de granskas av EU kommissionen. Så länge vi har en stabil eller något ökande vargstam så kan kommissionen inte klandra oss enligt art- och habitatdirektivet. Givetvis så tycker jag det är en utarmning av vårt politiska system när våra politiker har skrivit på avtal som avhänder deras möjligheter att fatta egna beslut i Sveriges riksdag. Nu måste allt anpassas efter art och habitatdirektivet. Så här kan vi inte ha det om vi skall kunna kalla det land vi bor i för en demokrati. Det måste vara möjligt att kunna påverka vår livssituation och vår livsmiljö genom våra politiker. Det är det inte i dag. Därför måste vi kräva en omförhandling av art- och habitatdirektivet. Men som jag skrev ser jag inte några andra politiska alternativ än centern och moderaterna om man skall beakta vilka som ändå har agerat. Övriga partier har slagit dövörat till i denna debatt eller agerat för en obegränsad vargstam. Just nu så är vårt mål om ett tak om max 160 vargar väldigt långt bort och ditt mål om ett tak om noll vargar är ännu lite längre bort, så jag tror nog att vi sitter i samma båt du och jag. Det därför är helt meningslöst att debattera våra olika mål. Får vi en jakt i år så försvinner ändå hälften av tillväxten. (om man utgår från Skandulvs inventering) Det får vi se som ett första steg till att lindra de skador som vi har. Ett andra steg kanske får bli att komma ner till de referensvärde som man angett.

26. #13 Torparanalysen - Nej, vi har räknat rätt.

2013-12-22 23:10

Vi utgår från de siffror som Skandulv redovisar och det är 380 för Sverige och Norge. Vi är väl medvetna att det troligtvis finns många fler. Men det är ju Skanulvs siffror som allt baseras kring. Dödligheten är mycket högre än 17% som du skriver. Föryngringen är ca 40% varje är men sedan är det ca 25% mortalitet (dödlighet) under året. Vilket ger en nettotillväxt i genomsnitt på 17% de senaste 15 åren. Om vi räknar bort Norges vargar så hade vi vi ca 350 vargar i Sverige. Om man sedan har en tillväxt på 17% efter mortalitet så har vi en tillväxt om 60 vargar. För att ta höjd för en eventuellt större stam så skrev vi att tillväxten troligtvis hade varit mellan 60-100 vargar. För att tillväxten skulle vara 100 vargar så behövs en vargstam om 600 vargar. (Liberg rättade sina siffror i en annan artikel till att tillväxten troligtvis varit 60 – 90 vargar.)

25. #20, dum jämförelse

2013-12-22 14:06

Om inte eufördrag, lagar och relevanta dokument ändras så gäller det att: Är det lagligt att skjuta 30 vargar denna säsong, så är det också lagligt att skjuta 30 vargar nästa säsong. Är det lagligt att skjuta 300 vargar nästa säsong, så det också lagligt att skjuta 300 denna säsong . Allt annat är bara tjafs och meningslöst tjat.
Problemet är att det lär inte bli någon beståndsreducerande jakt vare sig nu eller om x antal år, 0

24. Svenljungagruppen

2013-12-22 14:06

Vad ska ni göra nu? Sitta och vänta tills ni själva blir drabbade?

23. Kerstin Fredin

2013-12-22 14:05

Otåliga småungar! Jag är hunduppfödare i värmland jag har inte haft möjligheter att jaga in mina hundar sen 2006 på hemmamark på grund av varg. Jag har suttit åkt 20-30 mil för att "träna" mina hundar! Så jag undanber mig att bli kallad otålig unge! Vargarna ska bort!

22. #20 Kerstin Fredin

2013-12-22 14:05

Vaknade du på det konstruktiva benet i morse Kerstin?
Vad räknar du med att uppnå när du ger debattmotståndare epitet som "otåliga ungar"?
NVV har presenterat en plan som inte ens innbär att man startar motorn så någon övervarvning är det absolut ingen risk för.
Det finns ingen chans i världen att skjuta ens de 30 vargar som NVV föreslår med de regler som presenterats och det vet både du och den förening du fortfarande sympatiserar med.
Ändå väljer SRF, i vanlig konstruktiv anda, att för säkerhets skull överklaga den.
Jag har frågat dig tidigare och jag gör det igen. Varför är du fortfarande medlem i SRF? Deras agerande i rovdjursfrågan riskerar att bli dödsstöten för en konstruktiv lösning på rovdjursfrågan och det inser du nog du också om du tänker efter.

21. Fredin

2013-12-22 14:05

Du har rätt, låt oss starta lite mjukt genom att vägra genomföra "jakten" och låta myndigheterna ta hand om det själva. Då kommer ju ingen jägare att hängas ut på kramarsidorna. Och det behöver aldrig diskuteras om skadedjuret avlivats på rätt eller fel sätt. Hagel från helikopter är väldigt effektivt.

20. Jag undra vem

2013-12-22 09:57

……som drar på full gas på en helt ny och otestad motor.
Det är väl fullkomligt självklart att man tar det lite försiktigt i början, för att inte spoliera hela projektet.
Vissa verkar otåliga som småungar, så då är det väl tur att det finns lite förnuft hos en del, och att de inte låter sig tubbas att testa maximalt förrän alla delar är klara och på plats.

19. sören # 15

2013-12-21 23:04

Vilka vi menar du??
JRF jobbar för 0 vargar då måste man väl ha nåt emot dom??

18. #14

2013-12-21 19:41

de finns en del forskarrapporter som klart och tydligt säger att vargen minskar mångfalden i stället för vad man tidigare trott.....dock finns inte en enda som visar att vargförekomst ökar den biologiska mångfalden i av människan brukad natur, detta är endast propaganda
från vargivrarna.Så svara själv JS, varför är du för varg när allt visar att mångfalden går om intet med den närvarande om du nu är för en mångfald i naturen att lämna till våra barn??
f.ö tror jag inte det finns en enda jägare som vill lämna över en natur att skämmas för till kommande generationer...

17. Lennartsson #11

2013-12-21 19:41

Nu förstår jag faktiskt inte (igen) hur du tänker...först skriver du " I stället så valde hon att dansa efter miljöpartisternas pipa. Vi får hoppas att centerpartiet kan vaska fram mer rakryggade politiker inför valet."
sedan: "De är ju endast dessa partier som lyssnat och tagit till sig av våra argument för att minska skadorna. Övriga partier har inte vågat ta ställning i frågan utan har helt dansat efter miljörörelsens pipa"
Själv konstaterar jag kort o gott att de är precis lika dåliga kålsupare allihop,Centern har inte åstadkommit ett uns för att förbättra läget under nästan två hela mandatperioder.....ändå säger du att de är de enda som lyssnar och hjälper till......Kjell min vän,tyvärr blir du återigen grundlurad med den inställningen....Det är dags att slå näven i bordet ordentligt från alla berörda håll i vargfrågan och helt enkelt våga vägra frilevande vargar,med den deklarationen från så många håll MÅSTE de helt enkelt börja att i alla fall stoppa tillväxten och även minska antalet varg, det går inte att gå ut och kräva 150-200 vargar från början,du ville inte lyssna till det argumentet tidigare...nå, nu har du facit i handen hur bra det fungerar att göra så...dags för både Svenljungagruppen och SJF att revidera sina mål...

16. @ J:S

2013-12-21 17:08

Jag talar inte för alla. Men få jägare hatar något djur. Men vi är för mångfald och emot enfald. Du förstår att rovdjur blir inte vegetarianer när bytesdjuren är slut. Mina barn och barnbarn tyckte om att se älg och rådjur i åkerkanten, men de finns inte längre.

15. Vi är inte emot...

2013-12-21 17:08

...rovdjur. Men vi vill begränsa de stora stammarna av rovdjur till lämpliga nivåer, beroende på allt för stora skador på landsbygden. Skador inom jakt, djurhållning. Vi vill bevara biologiskt mångfald. Otroligt många arter lever enbart i öppna mulbetade landskap, dessa försvinner när djurhållaren lägger av på grund av för mycket rovdjur.

14. rovdjursjakt

2013-12-21 13:38

jag vill ha klara besked av er jägare! varför är ni så emot våra rovdjur? ni förstör den biologiska mångfalden som vi ska överlämna till våra barn, VARFÖR????

13. Kraftig felräkning

2013-12-21 11:58

Nu får ni skärpa er i Svenljungagruppen. Siffrorna ni bollar med här har mycket lite med verkligheten att göra. Antalet vargar i Sverige är klart över 500 och sannolikt över 600.
Vi vet ju från officiella observationen att vi senaste åren har fått 30 till 40 föryngringar per år med 4 överlevande per föryngring blir det 150 nya per år. Med dödlighet på 17% av 400 vargar - 400 är vad 40 föryngringar ger i population - blir det 68 vargar. Då har vi en nettoökning i storleksordningen 80 - 90 vargar per år. Sannolikt ser verkligheten ännu värre ut.
Snälla Svenljungagruppen KOM MED EN KORRIGERING AV DENNA ARTIKEL ANNARS SKADAR DET KRAFTIGT DET FÖRTROENDE NI BYGGT UPP.

12. Eftersöksbojkott!

2013-12-21 11:57

Inför omedelbart bojkott mot eftersök, låt politikerna med NV och bevarandesidan sköta detta. Samma medel tillbaks!

11. # 8 Tyskterrier. Du har rätt !

2013-12-21 11:57

Det känns som vi har blivit upplurade på läktaren av Centerpartiet med Lena Ek i spetsen. Det verkar som hon ljög för hela landsbygdsbefolkningen när hon lovade att lätta på vargbördan och begränsa vargstammen till 180 vargar. Nu blev resultatet i stället ytterligare en ökning av vargstammen med ca 10%. Citatet från hennes blogg som du hänvisar till är tydligt ”Inget i de nya målen berör kraftiga begränsningar av vargstammen” skriver hon. Att spela ett så fult dubbelspel är inte acceptabelt av en politiker som fått förtroende från en stor del av landsbygdsbefolkningen. Hon borde rakryggat tagit den strid som nu var nödvändig med Miljöparties stödtrupper på NVV, SRF, NSF. I stället så valde hon att dansa efter miljöpartisternas pipa. Vi får hoppas att centerpartiet kan vaska fram mer rakryggade politiker inför valet.
Nu skall de eventuella överklaganden som kommer in mot jakten gå direkt till Naturvårdsverket. Frågan är väl hur de kommer att behandla dessa överklaganden. Mina farhågor är att detta är en ännu sämre lösning än att de behandlas i förvaltningsrätten. Nu sitter tjänstemännen på NVV på hela makten och slipper en oberoende granskning. Enda fördelen är väl att det kan bli en snabbare hantering av överklaganden, men risken finns ju att de som vill sabotera jakten ändå överklagar NVVs beslut till förvaltningsrätten och då sitter vi där igen med Svarte Petter.
Men frågan är väl om vi har haft något politiska alternativ än centern och moderaterna i denna fråga. De är ju endast dessa partier som lyssnat och tagit till sig av våra argument för att minska skadorna. Övriga partier har inte vågat ta ställning i frågan utan har helt dansat efter miljörörelsens pipa. Det största sveket kommer nog från socialdemokraterna när de tidigare har sagt att referensvärdet borde ligga på 200 vargar och sedan motsätter sig propositionen som ligger i spannet 170-270 vargar med motiveringen att ärendet behöver utredas ytterligare. Det finns troligtvis inget ärende som är utrett mer än vargförvaltningen beroende på att politikerna inte vågat ta några beslut. Då är det mer renhårigt av Miljöpartiet som deklarerar öppet att de vill ge mer makt till EU och att vargstammen skall vara obegränsad.

10. Bara ett parti LPo

2013-12-21 11:57

att sätta hoppet till, men fixar ni fyraprocents spärren genom att rösta tror jag på en rejäl kalabalik I riksdagen efter valet. Förhoppningsvis blir det vågmästarrollen som gäller och inget annat släpps igenom utan att vargen sätts I hägn. Se http://www.landsbygdspartiet.se/valmanifest/

9. #6

2013-12-21 11:56

Bättre med en totat stopp på all jakt i säg 5 år inte ett enda vilt som skjuts inkluderat vildsvin som det jämt sägs att det skjuts för lite av, tyvvär kommer det aldrig att hända för det finns tyvvär några som jagar bara för att fylla frys och inte tänker på vad som händer om man skjuter bort alla kapitala handjur.

8. hmmm....

2013-12-20 18:52

om nu Lennartsson och Svenljungagruppen fortfarande tror på Lena Ek är det bara att läsa hennes blogg, detta är saxat därifrån...

"Idag beslutade Riksdagen om Regeringens Rovdjursproposition. Rovdjursdebatten i Sverige har rört upp många känslor och utgått från låsta positioner. Det kommer sannolikt att fortsätta vara så ett tag. Men med en uppdaterad målbild för rovdjursförvaltningen och en förstärkning av det lokala inflytandet, hoppas jag att vi successivt kan komma in i en ny fas. Det är mitt och alla politikers ansvar att se till att förvaltningen av våra rovdjur ska kunna bedrivas i enlighet med EU:s direktiv och utan att det negativt påverkar tamdjurshållning, rennäring eller andra verksamheter i glesbygden.
Inget i de nya målen berör kraftiga begränsningar av stammarna..."

Jag har sagt det förr till Lennartsson och säger det igen, ni blir grundlurade gång på gång, när skall ni förstå det?

7. Nu om någonsin...

2013-12-20 14:56

...borde det vara uppenbart för våra politiker vad som varit uppenbart för oss i några år.
Naturvårdsverket gör allt för att vargstammen ska fortsätta växa ohämmat.
Hopplöst kort jakttid och försvårande av möjligheten att skjuta ett helt revir fast det är målet.
Vilket skämt.
Det värsta är att politikerna måste varit medvetna om detta. Om de inte var det så är det ännu värre.

6. Finns ingen logik!

2013-12-20 13:59

Varför sätter man en jävig myndighet som inte är opartisk i en beslutanderätt?
En vildsvinsstrejk är det enda som kommer ge resultat!

5. Vargjakten

2013-12-20 13:59

Lennartsson och Svenljungagruppens tro på Ek och hennes polare i riksdagen och på De myndigheter som hanterar rovdjursfrågorna är ganska komisk tycker jag.
Vad tycker ni andra som ser detta teaterstycke ute i verkligheten?
Lita på politikerna har jag slutat med för många år sedan. Moderaterna med Bengt-Anders Johansson i spetsen har för många många år sedan svikit landsbygden. Så har också " Rödluvan" Centerpartiet. Så att tro på vad dessa svamlar om på olika möte går ej.
Så, Svenljungagruppen med Lennartsson i spetsen ta och återuppta eftersöksstoppet och samarbeta med dem som vill kunna leva ett lungt liv på landet med djurhållning och jakt. Förhandlingar med politiker och myndigheter har ju visat sig helt utan resultat. Eller sitter ni på uppgifter som vi andra inte får veta?
Varje normal djurägare och jägare vill inte få sin verksamhet förstörd av dessa talibanliknande vargförespråkare.

4. Tacka

2013-12-20 13:58

sjutton för att politikerna vet vad de gör. Först fattar man beslut för att tillfredsställa landsbygdsbefolkningen. Sedan överlåter man ansvaret till NVV då man vet att detta leder till en utveckling som faller EU på läppen, men man slipper ta det direkta ansvaret. Tror man.

3. Ja som det är sagt

2013-12-20 11:40

När vi har en myndighet som konstant sabbar de uppdrag de får , med egenintresset i första rummet så är den inte rätt instans för frågan.

2. truddilutt fjutt

2013-12-20 11:40

Svenljungagruppen eller gospelkören?
Varför denna ton? Känslan är nästan att ni blåser slaget förlorat.
Nu om någongång bör eftersöksstrejk, avskjutningsstopp på vildsvin, älg m.m lyftas fram passa på medans tillochmed riksmedia skriver om eländet och framförallt så ska ingen utsätta sig själv eller sina nära och kära för vad vargvärnarna skulle ställa till med vid händelse av jakt. Dessa 30 individer gör ingen skillnad och vem ska då göra jobbet? Staten får själva ta rätt på och betala priset. För min egendel blir det inte frågan om att ställa upp på nån form av rovdjursjakt eller inventering.

1. Hemliga handlingar eller inte?

2013-12-20 11:39

Om referaten från möten i insynsrådet är öppna handlingar borde det väl inte vara så svårt att få reda på om svenska politiker menar allvar med det de säger oficiellt eller om de också står på Maria Ågrens och Mikael Karlssons sida, eller hur?
Kom igen nu, lite grävande journalistik skulle inte skada!

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Organisation/Insynsrad/

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons