• Älgskadefondsföreningen

Växande vargproblem

DebattPublicerad: 2015-02-27 09:19

16-årige Tobias Albinsson anser att vargproblematiken ökar i takt med stammens utbredning. Stammen behöver regleras för att bevara landsbygden, skriver Tobias Albinsson i ett debattinlägg.

Jag är en 16-årig kille som satt mig in i vargdebatten, fått upp ögonen och insett konsekvenserna av en fortsatt växande vargstam i Sverige. För ett bevarande av en traditionsenlig landsbygd bör arten regleras och reduceras avsevärt, och det bör ske drastiskt! 

Stammen är för stor
Jag tycker vargstammen är för stor, i nuläget fungerar inte vargen i symbios med jägare, rennäring och bönder. I takt med den växande stammen och den fortsatta utbredningen i landet ökar attackerna avsevärt.
Tidigare år har antalet hundar som tagits pendlat mellan 10-20 stycken. År 2014 blev hela 42 hundar inrapporterade och bekräftade av länsstyrelserna som vargskadade. Till detta kommer ett antal skadade.
2009 var också lite av ett rekordår med antal hundar som angreps av vargar, hela 27 stycken. Då bör man också ha i åtanke att vargstammen enbart bestod av cirka 200 individer.

Omöjliggör jakt
Många platser och stora områden runt om i Sverige, framförallt i Värmland har blivit omöjliga att bedriva jakt på. En orsak är att viltstammarna reducerats. En annan att man inte vågar ha hunden lös på grund av att sannolikheten av att varg ska söka upp och döda vännen, familjemedlemmen och jaktkamraten är alldeles för stor.
Det är en mardröm jag har, och säkert de flesta andra också, oavsett om man är jägare eller ej, att hitta sin hund svårt sargad av varg. Faktum är att det finns flera bekräftade fall då även sällskapshundar på gårdar eller under ridturer blivit tagna, så det är inte bara jägare som drabbas.

Vargen går inte att jämföra med vildsvin eller bilar
Mina meningsmotståndare, det vill säga de som värnar om vargen, menar att vildsvinen är betydligt värre än vargen gentemot våra jakthundar, att de dödar många fler. Det stämmer, absolut.
Men skillnaden är stor, de fastställda attackerna från vildsvin sker oftast nästan alltid i samband med jakt efter just vildsvin. Vargen söker upp och dödar hunden oavsett jaktform eller om det bara är vanlig promenad.

Siffror i rätt proportion
Jag sammanställde och gjorde en jämförelse varg mot vildsvin med hjälp av siffror från länsstyrelserna och Svenska Rovdjursföreningen.
År 2014 dödades 42 hundar av varg, det fanns då cirka 400 vargar i landet. Snittantalet då blev att en hund revs av var nionde-tionde varg.
Vildsvinen finns i en population av cirka 300 000 individer. Skulle vildsvinen vara lika besvärliga som vargen skulle en bra bit över 30 000 hundar dödats varje år. Då förstår man att vargen är mångdubbelt värre än vildsvinen.
Gör man sedan samma jämförelse med bilar skulle cirka 470 000 hundar stryka med i trafiken om bilar vore lika farliga som vargar.

Föredrar att kunna göra eftersök
Istället för att ha vargar rännandes i skogarna till ingen nytta föredrar jag att löshundsjakten inklusive eftersök på bland annat trafikskadat vilt ska kunna genomföras för att viltstammarna ska må bra och slippa lida vid eventuella olyckor.

Hur ska man skydda tamdjur?
När det gäller tamboskapsägare och bönder, som enligt värnarsidan får skylla sig själva om vargen river deras boskap – hur ska man skydda sina djur? De stängsel som både länsstyrelsen och Svenska Rovdjursföreningen rekommenderar och som jordbruksverket i vissa fall ger några tusenlappar i bidrag till fungerar inte, åtminstone inte felfritt.
Många attacker de senaste två-tre åren har skett då godkända rovdjursavisande stängsel varit uppsatta, det har till och med filmats då varg enkelt passerar stängslen. Dessutom är dessa stängsel dyra, både i startkostnad samt årligt underhåll.

Bidrar inte som art
”Vargen bidrar till naturen och är avgörande för andra arter”, påstår värnarsidan.
Historisk sett i Sverige finns inga bevis på att vargen bidragit eller varit till fördel för någon art. Vargstammen försvann i stort sett på 1960-1980-talet, enbart ett dussintal vargar levde kvar. Då stammen fredades 1966 och började återhämta sig hade man inte fått några erfarenheter eller fått fram någon statistik som visar på att andra viltstammar drabbats negativt av vargens bortfall, snarare tvärtom att älgstammar med flera återhämtats avsevärt.

Eventuella fördelar väger inte upp nackdelarna
Sammanfattning, vargen för enbart med sig problem och de få fördelar, om det ens finns någon vargen för med sig överväger inte de negativa bitarna som drabbar hela Sveriges landsbygd plus lite till.


Tobias Albinsson

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

30. Hur många hundar dödades under vargjakten?

2015-03-03 11:58

Inte en enda! Med tanke på detta måste man begripa att en jagad varg är en sund varg!

29. # 27.

2015-03-02 16:49

Det går aldrig att få helt rätt uppgifter. Det finns som bekant ett stort mörkertal. Hundar som man aldrig hittar, hundar som hittas döda, men ägaren vågar inte anmäla, för att slippa bli uthängd av massmedias ''vargvärnare''.
Bara runt hos mig vet jag fem personer som inte skaffat någon ny hund, när den gamla fått sluta jaga. Många jakthundar har blivit sällskapshundar.
När det gäller rovdjursavvisande staket, så är det ett styggelse att få i naturen. Vi har ju andra djurarter än får och varg. Staketen funkar dåligt för skenande stora djur såsom hästar och nötkreatur. Rovdjursdoft gör att djuren skenar väldigt lätt. En ren överlevnadsinstinkt. Ta lärdom av djuren. De har för det mesta rätt.
Jag är väldigt fascinerad av att förståsigpåarna säger att vargar inte hoppar. Jag garanterar att vargar kan hoppa. De kan även krypa, klättra och simma.

28. Van Malssen

2015-03-02 15:27

Du kan inte tänka dig att vargens utbredning och länsstyrelsernas ovilja att berätta öppet vart revir konstateras har en högst inverkande faktor på attacker på både hund och tamdjur, jagande som sällskapande.
Anledningen till att det "minskar" med dödliga attacker på jakthundar är ju för att folk slutar jaga eller i alla fall en betydande minskning i områden där det bekräftats förekomst av varg.

Sen skulle jag vilja se den forskningsrapporten som säger att hundarna jagar varg och inte tvärtom.
Men det går säkert att söka upp en forskare som hävdar motsatsen och sen luta sig mot den rapporten istället.

Skriv istället vilka positiva saker vargen för med sig. Vad är det som gör att världen går under utan att vi har en isolerad rysk vargstam på skandinaviska halvön?
Vilken varg är utrotningshotad?
Vem ska stå för de ekonomiska förluster som "folket i busken" gör pga ändrade förutsättningar för liv och leverne?
Alltså det socioekonomiska aspekterna, dessa kommer det aldrig fram någon forskning omkring varför?

Om någon boende i en storstads livskvalité försämras pga omdragning av motorväg med ökat buller eller flygplansinflygningar osv då ska det utredas och klagas, drivas till domstol och förhalas in i det längsta men när något som så uppenbart förändrar liv och leverne på landsbygd då spelar det ingen roll för då anser stadsmänniskan att det är väl bara att acceptera och göra som vi säger.
Önskar jag som boende utanför Storstockholm men ändå i regionen fick vara med och rösta om värmeverk, slussenbyggen, trafikleder både på land och i luften osv. Men se du där har vi inget att säga till om. Då undrar jag hur kan det vara så i omvänd ordning? Förändringarna i livssituation och boende, liv och leverne är liknande även om själva kärnfrågan/ärendet är ett annat.
Om man inte kan jämföra materiella ting och djur så får vi väl helt enkelt fridlysa sopråttor och sluta bekämpa kloakråttor osv.

27. Bra början!

2015-03-02 11:39

Det var en bra början av en ung kille, det kan man nog säga! Det är klart att han är bekymrat över vargpopulationens utveckling. Men att Tobias använder fakta lite slarvigt kanske beror kanske på hans begränsade erfarenhet och kunskap.
23 hundar dödades av varg under 2014 i stället för 42, som Tobias påstår. Han skriver också att antalet angrepp ökar i samma takt med vargstammens tillväxt.
Åren 2007-2009 blev det ca 40 konflikter mellan varg och (jakt) hund, ungefär samma antal som under 2011 och 2014. 2010, 2012 och 2013 låg antalen på samma nivå som i början av decenniet. (Källa: Viltskadecenter) Jag personligen ser ingen klar samband med vargstammens ökning här, men det får alla själv kunna utgöra.. Trots vargstammens fördubbling under perioden förblir ”attackerna” på samma nivå.
Förövrigt finns det ingen tydliga siffror på de mängden hundar som dödades i samband med eftersöksjakt på trafikskadad vilt, men om jag inte tar helt fel är antalet försumbart. Inga klara risker där alltså.
Tidigare forskning visade att i hälften av alla fal varg och hund kom i konflikt med varandra var det hunden som uppsökte vargen. Detta som perspektiv. Tyvärr är inte alla hundar lika bra tränade till att uppsöka ”rätt” vilt.
För att undvika skador på hundar orsakade av varg och andra djur finns det numera alltfler olika typer av skyddsvästar till lösspringande jakthundar, något som jag tror är en bra utveckling.
”Många platser och stora områden runt om i Sverige, framförallt i Värmland har blivit omöjliga att bedriva jakt på. En orsak är att viltstammarna reducerats.”
Det är sant. Men att det är vargen som bär hela skulden är väl lite för enkelt. Ändringar i älgförvaltningssystemet som ger markägare mer inflytande uppges som viktig faktor för den påtagliga minskningen av älgstammen lokalt..
Det som Tobias har att berätta om rovdjursavvisande stängsel visar tyvärr också på bristande kunskap. Upptill 50 kronor per meter kan man få om länsstyrelsen beviljar bidrag. I många fall täcker det kostnaderna. Dessa stängsel betraktas av Viltskadecentret som bästa skydd mot rovdjursattacker, främst varg. Viktigt är att röja ogräs under stängslet, för att undvika att de strömförande egenskaper försvinner. Några få fall av varg som gick genom RAS har förmodligen att göra med det. Men numera finns det en ny typ av tråd som tål att den övertäckas i vis grad. Det här kan minska en betydlig del extra arbete.
Vi ser alltså inget ”växande vargproblem”, som överskriften suggererar, utan okande möjligheter att undvika konflikter med varg som ser ut att fungera.
De slutsatser Tobias drar är förmodligen alltså baserade på några felaktiga fakta och jag hoppas att han och andra ska få en lite mer nyanserad bild av problematiken nu!

26. Vill inte begripa

2015-03-01 11:27

Vargen är ett problem och har alltid varit det hur än värnarsidan försöker bortförklara det. Licens- och skyddsjakter i Sverige, Norge och Finland får värnarsidan att se rött.
Tobias debattartikel är väl underbyggd.
Men som Ingemar Stenmark sa en gång.
_ De går int o förklara för nån som int begrip.
Djurvän och alla andra värnare vill inte se problemet, än mindre begripa det.

25. Bra jobbat "grabben" - lycka till i fortsättningen

2015-03-01 11:27

Tänk om fler - då tänker jag oxå på alla vuxna som borde ha mer erfarenhet - kunde vara så klarsynta och intelligenta då kanske det kunde finnas någon enda liten gnutta hopp om framtiden

24. Djurvän

2015-02-28 07:57

Som vanligt kommer djurvän med massa saker, utan att inse skillnad på varg och vildsvin. Förklara för oss övriga Djurvän - vad skillnaden är på dessa två arter, varför du så energisk skyddar vargen mot jakt men inte andra arter? Visa nu att du är seriös i ditt engagemang om vargen eller är det så att sanningen ligger i att du hatar jakt och jägare egentligen och gömmer dig bakom vargen

23. Vargproblem!

2015-02-28 07:57

Tobias, tänk dig vad fin världen skulle vara om alla hade din intelligens! All heder åt dig och ditt kunnande. Man blir glad.

22. HC Andersen

2015-02-28 07:57

Tänker osökt på kejsarens nya kläder.
Krävs ibland en ung pojkes obefläckade ögon för att se och belysa sanningen.
Oberoende experter, kännare och extremister.
Ibland fördunklas våra ögon, och någon måste ställa sig upp, framför massorna och ropa ut,,,
-Men Kejsaren har ju inga kläder!!!
Och i detta fall, måste någon ställa sig upp och säga sanningen, vargen är bara till elände.

Bra jobbat grabben, kämpa på och kämpa för det du tror på.

21. Till Djurvän!

2015-02-28 07:57

Du "djurvän" är en av dom absolut sista som ska gapa om att "vänta på ett väl genomtänkt svar med vetenskapliga belägg" Det ha du själv ALDRIG ens varit i närheten av att lyckas med trots alla mängder med frågor du fått efter dina många trollinlägg här. Ingen!!! Jag säger det igen! INGEN! ha sagt att det är ok med 100 000 tals vildsvin å INGEN ha sagt att det är ok att vildsvinen dödar hundar! Visa var det står ordagrant i då fall!
Grabben ha lagt fram bättre argument än värnarsidan någonsin kommer kunna lägga fram så man kan finna dem trovärdiga enl. mig!

20. Till Djurvän

2015-02-28 07:57

Du verkar antingen inte ha läst Tobias text eller så vill du inte förstå.

19. Håller med Kalle Barr och...

2015-02-28 07:56

...förmodligen är det inte lönt att ens försöka få så kallad "Djurvän" att förstå nått över huvud taget för det går nog långt över dennes förstånd men jag gör ett försök i alla fall (förmodligen döfött) Precis som vår förståndiga o kloka Tobias skrev så finns det något mer grisar än vargar i Sverige och dessutom över betydligt större område och dessutom så jagas grisarna oftast med hund som då kan bli skadad eller i värsta fall dödad i självförsvar av grisen och det får liksom jägaren leva med eftersom jägaren vet att risken finns och även tar den! När det gäller vargen så dödar den hundar (o mycket annat) mest för nöjes skull utan att hunden varken jagar eller hotar vargen, vargen söker upp och jagar/dödar hunden utan nån som helst anledning mer än för nöjes skull! Det är den stora skillnaden, gick det hem?? Förmodligen inte men inget annat var heller väntat! Vill oxå ge Tobias en STOR eloge!

18. Bra Tobias

2015-02-28 07:56

jag stödjer dej i allt

17. Bra Tobias

2015-02-28 07:55

Beräkning vad varje län, utifrån länets areal, och regerings/riksdagsbeslut, hur många lodjur och vargar vi skall
förvalta i hela landet och hur många vargar vi skall förvalta i länen. Renbetsområden uppges bestå av 50 till 54 %
av landets totala yta. Därför läggs 54 % i tillägg (renbetsområden) för de flesta län vad gäller förvaltning av varg.
Beräkning utifrån SCB
Beräkning utifrån beslutat Vargar Lodjur
areal uppgifter antal vargar och lodjur: 270 870

Län Landareal i tusental km² minskats till siffra/or före komma. Omräknat till % Antal vargar som länet skall förvalta + 54 % förvaltning för renbetesområden. Antal vargrevir länet skall förvalta + 54 % Antal lodjur länet skall förvalta. Antalet familjegrupper med lodjur länet skall förvalta
Stockholms län 6,5 1,6 9 0,9 14 2,5
Uppsala län 8,1 2 11 1,1 18 3,3
Södermanlands län 6 1,5 10 1 14 2,5
Östergötlands län 10,5 2,5 12 1,2 22 4
Jönköping län 10,4 2,5 12 1,2 22 4
Kronobergs län 8,4 2,1 11 1,1 19 3,4
Kalmar län 11,1 2,9 14 1,4 26 4,7
Gotlands län 3,1 0,8 7 0,7 7 1,3
Blekinge län 2,9 0,7 7 0,7 7 1,3
Skåne län 10,9 2,8 13 1,3 25 4,5
Hallands län 5,4 1,3 7 0,7 12 2,3
Västra Götalands län 23,7 5,8 25 2,5 49 8,9
Värmlands län 17,5 4,3 18 1,8 38 6,9
Örebro län 8,5 2,1 11 1,1 19 3,4
Västmanlands län 5,1 1,3 8 0,8 12 2,1
Dalarnas län + 40 % 28 6,8 26 2,6 58 10,6
Gävleborgs län 18,1 4,4 19 1,9 39 7
Jämtlands län 48,9 12 50 5 103 18,7
Västernorrlands län 21,5 5,3 0 0 46 8,4
Västerbottens län 54,6 13,4 0 0 115 20,9
Norrbottens län 97,2 23,9 0 0 205 37,3

Riket totalt 406,4 100 270 27 870 158
Antal vargar Antal revir Antal lodjur FamiljegrupperVi kan läsa att i länen finns 4 - 6 ja upp till 29 vargrevir. Inventering gett 10 till 30 familjegrupper med lodjur.
Viltförvaltningsbeslut långt över vad länen skall förvalta. Men ingen varg eller lodjursjakt.
Utifrån ovanstående föreslås att jägarförbunden verkar för att vi får regionala, länsvisa maxiantal, tak, utifrån länens areal och de politiska beslut om totalet antal vargar, lodjur, björnar och järvar som vi skall förvalta i landet och licensjakt beslutas länsvis, utan krav på nationella nivåer nås.
Att länstäckande inventering inte behöver göras samtidigt i flera län. Länsvis inventering räcker för beslut.

16. Djurvän förnekar sig aldrig

2015-02-27 20:25

Insmord i smör eller kanske konsistensfett glider han/hon förbi alla sakliga argument och attackerar med utgångspunkt från något som tagits ur sitt sammanhang.

Patetiskt!

15. Hästeva och Björn

2015-02-27 18:24

lägg ingen energi på pseudonymen "djurvän" det lönar sig inte. Är man så långt från verkligheten som signaturen uppvisar så är det kört. Man får verkligen hoppas att något händer som får även denna han/hon inser att verkligheten finns. Allt är inte bara sagor!

14. # 7

2015-02-27 17:44

Läs igenom artikeln en gång till. Sakta. Förstår du inte då, så kan absolut inget vetenskapligt utlåtande få dig att förstå.

13. Djurvän

2015-02-27 17:43

Ganska uppenbart, det är inte ok att vildsvin tar hundar. Men det är naturligt när vi jagar dom med just hundar, vi jaga för att hålla nere stammen. Vargen tar hundar för att dom är konkurrenter om maten, ingen av arterna är igentligen önskvärd i skogen, men båda är utplanterade....

12. Djurvän

2015-02-27 17:43

Om du inte förstår den uppspaltningen så är det ingen ide att försöka förklara ytterligare för dig.
Det vore slöseri med tid. Du vill ju inte förstå helt enkelt.

11. Till ingen nytta!

2015-02-27 17:43

Mycket bra debattinlägg av en ungdom som har genomskådat värnarsidans drömsenario och som vill se en levande landsbygd. Hoppas att denna artikel får publiceras i de större dagstidningarna. Som du säger skulle det vara intressant att få höra vilka negativa effekter som uppstod under de ca hundra åren av vargfrihet. Men man måste också erkänna att "lilla" miljöpartiet med svansar har lyckats bra med sin propaganda. Lägger man orden rätt kan det få stort genomslag det syns tydligt genom historien.

10. Varg

2015-02-27 15:45

Detta är nog det mest genomtänkta uttalande jsg läst i vargdebatten. Mycket sakligt och väl genomtänkt innan du skrev. Inga påhopp,
inga hot mot någon. Tycker också något måste göras innan det är för sent.
Mycket bra skrivet!

9. Bra!

2015-02-27 15:43

Dina siffror och argument är obestridbara. Det går inte att motsäga dem om man resonerar klokt, är empatisk, tar in information från många håll och värderar den. MEN - detta är något som värnarsidan av dumhet, okunskap, ovilja, olika mer eller mindre dolda agendor, hat och mycket annat VÄGRAR att bry sig om. Varg kvar, jägare bort, folk på landsbygden skiter de i totalt. Bara att läsa kommentarer och hur nättrollen uttrycker sig så är många av dem i akut behov av vård - så enkelt är det.

8. Bra!

2015-02-27 15:40

Mycket begåvat och bra skrivet av en så ung grabb! Du förstår problemet vilket många av dom "visa" inte har en aning om! Mycket tänkvärt skrivet! Tack Tobias!

7. Tobias!

2015-02-27 15:38

Hur många hundar blev skadade och dödade av vildsvin bara förra året? Förklara gärna hur det kommer sig att det är okej med 100 000-tals vildsvin i vårt land, som dessutom ger sig på människor! Om man nu tycker att några hundra vargar är för mycket, borde man också kunna förklara varför det är okej att vissa arter dödar hundar medan andra inte får göra det. Väntar på ett väl genomtänkt svar med vetenskapliga belägg.

6. hmmm...

2015-02-27 15:38

klok pojke...

5. Klok kille!

2015-02-27 15:38

Snälla J&J skicka den här skrivelsen till rikspressen! Tar 10% a tidningarna in den så kanske någon enstaka % av balkongbiologerna kan förstå vad det innebär att hålla varg i landet och varje individ som kommer till insikt är ett fall framåt i debatten.

4. Helt otroligt!!

2015-02-27 15:37

Detta var det bästa jag läst på länge rakt och sakligt och det av en 16årig grabb. Han tar ned rovdjursvänners argument och forskares svammel. Han bör anställas som talman för jägarkåren någon att ta till vara på för förbunden.

3. HEJA TOBIAS!!!

2015-02-27 15:37

Detta är det bästa som skrivits på länge i vargdebatten. Verkligen storartat av dig att du törs sticka ut hakan och slå de som värnar om varg på fingrarna. Den statistik du lagt fram är underbar som jämförelse och speglar det vi alla, som tycker att vargens framfart är ett gissel, har försökt att få fram.
Hoppas att du törs skriva mer i framtiden och att du inte råkar ut för repressalier från motståndarsidan.
Vill också att du kommer med till årsstämman i Sigtuna i juni, så att vi får en bra debatt och kan tacka dig personligen.

2. Väl skrivet!

2015-02-27 15:36

Blott 16år å så involverad i probemet. Engagerad i jakten å det verkliga livet istället för att gömma sig bakom en bildskärm i påhittade världar! Hoppas att Tobias inspirerar fler ungdomar.
Finns lite hopp för framtiden då man läser grabbens debattinlägg!

1. Amen.

2015-02-27 15:36

Det är så alla människor ser på frågan, i alla fall de som har någon form av erfarenhet av natur/landsbygd/djurhållning/jakt.
Sen går det inte att få vissa människor att förstå siffror ens om man spaltar upp dem på detta viset.
Högst troligt kommer denna debattartikel att avfärdas av värnarsidan som nonsens och som något konstruerat av en förälder eller skrivet under pseudonym av varghatare..
Skönt att se att det fortfarande finns hopp för kommande generationer att de kan se och förstå saker i flera steg och inte blivit hjärntvättade i skola och genom "bredd-media"
Stå på dig Tobias och tack för att hoppet för sunt förnuft fortfarande lever.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB