• Älgskadefondsföreningen

Växande viltstammar orsakar inte fler olyckor

DebattPublicerad: 2010-11-24 11:53

Av en artikel i Nya Wermlands-Tidningen 22 november framgår att Nationella viltolycksrådet anser att ökningen av viltolyckorna i landet huvudsakligen beror på ökande viltstammar och att den enda medicinen häremot är att minska viltstammarna. Detta är verkligen att göra det lätt för sig!

Självklart upphör viltolyckorna om viltet utrotas! Man säger emellertid i artikeln inte ett ord om att både trafiken och också hastigheterna ökar, vilket alldeles säkert är några av de viktigaste orsakerna till att viltolyckorna ökar.
Dessutom finns anledning ifrågasätta bilförarnas kunskaper och medvetenhet om vilt och riskerna att kollidera med vilt och hur en situation kan undvikas.

Mindre vilt – ändå ökar olyckorna
När det gäller viltet bör påpekas att olyckorna ökat även där viltstammarna inte har ökat. Det finns flera faktorer utöver trafikintensiteten som påverkar olycksfrekvensen. En är väderleken. Då det ligger mycket snö i markerna söker sig viltet ibland ut på vägarna, som är mer lättgångna.
En annan faktor är vägsaltet, som lockar klövdjur ut på vägarna för att slicka salt. Motåtgärder då är självklart att sätta upp saltstenar på båda sidor vägen en bra bit ut från den.
En annan faktor är rovdjurspredationen. Särskilt rådjuren har på många ställen i landet blivit så hårt jagade av lodjuren att de söker sig ned till bygden och följaktligen också till vägarna.

Rådjur i byarna
Många människor tycker att det är roligt att se rådjuren i sina trädgårdar och börjar mata dem och lockar dem på så sätt över vägarna upprepade gånger. På så sätt har klart minskande rådjursstammar ändå gett ökande antal olyckor.
Det är oklart om vargens predation på älg har samma inverkan men det kan mycket väl hända att älgar, som i panik springer ifrån en jagande vargflock, kan bli påkörda då de korsar en väg.
Vad Nationella viltolycksrådet bör göra är självklart att agera för olika förebyggande åtgärder mot viltolyckor och att gå ut med upplysningar och information till allmänheten om hur viltolyckor kan undvikas.

Stängsel och siktröjning
Den allra bästa förebyggande åtgärden är viltstängsel men den är också den dyraste, som därför bara kan komma ifråga utmed vissa större vägar.
Hur terrängen ser ut utmed vägarna har naturligtvis stor betydelse. Om skogen står tät ända fram till vägdikeskanten bör den på konstaterat viltfarliga sträckor siktröjas, så att bilförarna får lättare att upptäcka annalkande vilt. En nackdel är att inom de röjda områdena växer snart växtlighet som t.ex. lövsly upp, som lockar dit viltet, vilket alltså fodrar uppföljande åtgärder.

Viltspeglar och skyltning
Tidigare satte man upp så kallade viltspeglar. Dessa hade tveklöst en utomordentligt bra verkan och inom områden där speglarna sattes upp minskades olycksfrekvensen drastiskt. Tyvärr ville inte vägförvaltningarna ha speglarna, då det var besvärligt att hålla dem rena. Därför togs också speglarna bort. Man bör absolut agera för att viltspeglar skall återinföras.
En ytterligare verkningsfull åtgärd är tillfälliga viltvarningsskyltar, som respekteras mycket bättre än fasta sådana. Det måste emellertid bli lättare för jägarna att få tillgång till sådana skyltar. Det är ju de lokala jägarna, som vet bäst var och när det kan vara aktuellt att sätt upp skyltar.

Bilförarna det stora problemet
Det allra största problemet när det gäller viltolyckor är emellertid bilförarna själva. I dagens samhälle bor de allra flesta människorna i tätorter och har mycket dåliga kunskaper om viltet och hur de reagerar. Många gånger ser de helt enkelt inte viltet.
Här fodras en massiv insats först och främst i körskolorna men också i massmedia om hur man skall kunna undvika viltolyckor.
De allra flesta viltolyckorna sker i dåligt ljus, tidig morgon, kväll eller natt. Då har alla fordon strålkastarna tända. Klövviltets ögon reflekterar ljus. Viltet är alltså, till skillnad från till exempel många fotgängare, alltid försedda med reflexer. Alldeles självklart borde man då gå ut med en kraftfull information om detta.

Se åt sidorna efter reflexer
Titta efter ögonreflexer! Våra vägar är numera kantade av tusentals andra reflexer men viltets ögon är mindre och oftast rörliga. Tala om detta för alla bilförare!
Man bör också påpeka att just vid möten, då man bländar av helljuset, bör man vara särskilt försiktig eftersom man då har ett mer begränsat synfält.
Det flesta bilförare tittar, då de kör i dåligt ljus, ungefär där bilens strålkastarljus träffar vägbanan. Då man kör i områden, där vilt plötsligt kan uppträda på vägen, skall man hela tiden spela med ögonen åt vägens båda sidor och titta efter vilt och eventuella ögonreflexer.

Sänk farten
Om man ser ett vilt, skall man genast sakta ned farten. Om ett vilt korsar vägen, tror de flesta att det sedan är fritt fram, vilket är fel. Ofta kommer, särskilt när det gäller vildsvin och rådjur, flera djur efter det första.
Om en älg eller annat större vilt kommer upp på vägbanan framför bilen, skall man inte försöka köra framför det utan bakom. Djuret har nästan alltid bestämt sig för att fortsätta framåt och det blir då svårare att komma framför än bakom. Många gånger kan det faktiskt vara bättre att bromsande köra rakt mot djuret, som då oftast hinner över vägen oskadat.

Inte viltstammarnas fel
Det är alltså att hoppas att vi i fortsättningen slipper höra hur mycket för stora viltstammar det finns, när verkligheten i realiteten många gånger är en helt annan. Vad Nationella Viltolycksrådet i stället definitivt bör göra är att kraftfullt arbeta för att få till stånd fler förebyggande åtgärder och att massivt informera bilförarna om hur de skall agera för att kunna undvika viltolyckor.

Johnny Rülcker
Civiljägmästare, författare och skogsförvaltare
Tidigare ledamot i Jägareförbundets forskningskommitté

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

38. Kerstin Fredin #36 längtar efter trovärdighet

2010-12-01 18:31

Kerstin Fredin beklagar sig över att hon saknar trovärdighet. Det måste anses vara en självklarhet när hennes inlägg i regel har trollkaraktär, hennes ”fakta” är av typ ”jag har hört”, ”någon har berättat”, ”en bekant till mig bor där och han vet”, osv. Sådant betingar helt rättvist noll i trovärdighet. Vi kan till exempel granska hennes utsagor om händelsen när hon körde på en älg. Först börjar Kerstin Fredin med att tala om att det visst finns faktauppgifter andra än hennes egna hos polis och försäkringsbolag. Men Fredin, vem har lämnat dessa uppgifter om inte Fredin själv? Alltså ett påstående utan trovärdighet såvida inte polis kom till olycksplatsen och gjorde en utredning? Själva händelsen inträffade på en 90-väg, dvs. minst ca 10 m bred väg med minst 1.5 m dike och minst 1.5 röjt bortom diket, detta gör att vi kan antaga att älgen behövde minst 4 sekunder för att ta sig från den punkt där den blev synligt till dess att det small, eller körde Fredin på en älg som redan befann sig på vägen när hon upptäckte den? Fredin uppger sig ha haft en hastighet om ca 20 m/s och en fri sikt om 50 m. Antag en normal reaktionstid om en sekund, då har Fredin haft full broms under 30 m innan hennes bil träffade älgen. Trots detta blev kollisionen så våldsam att älgen blev kvar på platsen och kunde där avlivas av tillkallad jägare. Normal bromssträcka vid 70 km/t är ca 25 m, även om du hade några km/t högre fart så borde du alltså varit i det närmaste stillastående när det small. Det var kanske så att älgen sprang(?) på dig och då hade den sådan fart att den blev dödligt skadad? Nej, Fredin, återigen har du kommit med en berättelse som saknar trovärdighet.
Sedan är det så att det finns en förordning, vägtrafikförordningen, som kräver att man som billist skall kunna stanna framför varje förutsebart hinder. Fredin invänder mot lagen att hon i så fall inte kan köra fortare än 30 km/t. Om det är sanning så har Fredin att köra i högst 30 km/, hon bör förse sin bil med LGF-skylt, eller bäst av allt lämna bilen hemma och lämna in körkortet. Ytterligare ett skäl att lämna in körkortet är att Fredin enligt egna utsagor helt uppenbart inte anser sig behöva följa de lagar och bestämmelser som man som bilförare har att följa, bestämmelser som ofta är till för att skydda människor och djur från att bli påkörda, då gäller ju tyvärr att ”allting efteråt är för sent”.

37. Undrar hur man är funtad

2010-12-01 18:31

som Människa när man "bor" inne på J&J och skriver i ett jaktforum där man försöker sprida sin propaganda(lögner) om den oskyldiga vargen.
I sin iver att försvara densamma. Så gör man jämförelser med F*n och hans "moster" för att ha nån ursäkt för vad den frilevande vargen ställer till med, för Jägare och de tamboskapshållare som är drabbad av denna mördarmaskin.

Sen har vissa av er fräckheten att ifrågasätta allt och alla, ta för Fasiken och rannsaka er själva med era svammelinlägg som ni vargkramare skriver i era inlägg.
Ni pratar om skygglappar ni, är det nån som uppvisar detta gg efter annan så är det ni själva.
Ni är blinda med för den delen.

Jag kan tala om varför också, ni har inte dessa problem då ni varken är jägare eller har tamboskap, ni sitter framför datorn och gör det väldigt lätt för er, ni betraktar vargen på avstånd. De finns i regel inte där ni själva bor och verkar.

Ni kommer aldrig att förstå denna problematik förrens den dagen då ni själv blir drabbad, men F*N trot.
Ni är så "hjärntvättade" att ni begriper inte ett enda smack.

Ja ger mig den på att skulle ni sitta bakom ratten på en bil och ni skulle hamna i fel körfält på en motorväg är jag 100% säker att ni skulle skylla på alla andra bilister trots att de var ni själva som körde i fel körfält.

För det är de som är poängen ni själva visar upp här på J&J det är alla andra det är fel på (vargen gör inga fel och ni gör heller inget fel, Utan det är jägarnas fel tamboskapsägares fel det är älgens fel osv.
Det kommer en dag då denna lekstuga med vargen tar slut och nån får betala priset för detta vansinne.

36. Nej då Hermansson...

2010-12-01 12:09

...uppgifterna om viltolyckan finns antagligen kvar både hos polisen och hos försäkringsbolaget. Dessutom kanske de som hade jakträtten kommer ihåg hur de lät en ung ovan person försöka avliva det stackars djuret. Det behövdes visst 3 smällar från den nervöse skytten för att djuret skulle dö.

Sedan undrar jag om du med ditt inlägg 34 vill mena att alla som råkar ut för olyckor i trafiken, och där de själva har framfört bilen – per automatik har brutit mot lagen?

Med den logiken så bryter man också mot lagen om man håller en för låg hastighet – för jag tror ingen ser ursäkten: ”Det är för att kunna stanna om det dyker upp något på vägen” – som giltigt skäl för att hålla ca 30 – dvs den hastighet som i princip garanterar att du hinner stanna för alla hinder.

30 km/tim är också den hastighet man ofta sätter som den högsta i områden där det finns mycket barn.

Du kanske menar att den duktige bilföraren även i mörker exakt kan avgöra var risken att stöta ihop med något är 0, dvs var han/hon utan fara kan hålla den satta maxhastigheten?

Hade jag hållit knappa 50 km när älgen sprang ut framför bilen, så hade jag förmodligen hunnit stanna, men om jag hållit en så låg hastighet så hade jag samtidigt varit ett hinder för annan trafik och troligen kunnat bli dömd enligt paragraf 16.

Ja du Hermansson, här i dessa trådar finns det säkert dom som tror på allt vissa skriver, men eftersom de riktigt enögda – och som dessutom är försedda med skygglappar – säkert tror mer på dig än på mig, så gissar jag att de inte ens bryr sig om vad jag skriver. Däremot finns det mängder med människor som läser dessa trådar med en mer eller mindre kritisk blick, och de har inga problem med att inse felskrivningen av ”lagstadgade 90 km”.

Vad de också ser är hur vissa har en otrolig förmåga att, till oigenkännlighet, vrida till det som andra har skrivit. Här måste jag erkänna att du tillhör den absoluta eliten Hermansson! Frågan är vem du tror att du lurar med dina retoriska knep – eller kanske intressantare – vilka i trådarna här som ständigt verkar gå på dom.

35. Anders Hermansson

2010-12-01 11:04

Du som tycker det är så roligt att skriva om regler och lagar som gäller trafiken.... skriv lite om de regler och lagar som gäller för hundhållning åxå, skulle alla följa dom skulle det säkerligen rädda livet på nån hund.

34. Kerstin Fredin #25, "allting efteråt är för sent."

2010-12-01 09:35

Nu har vi bara Fredins uppgifter att gå på, men enligt henne så hoppade en fjoling - en älg - fram ur skogen och bultade sönder hennes bil när hon körde under "de lagstadgade 90 km/h". I älgrika marker där sikten var skymd körde hon således på en älg, helt uppenbart ett brott mot TraF 3 kap. 14 § om att man skall ha kontroll över fordonet. Det finns dessutom inga "lagstadgade 90 km/h", vad skyltarna anger är den högsta hastighet man får hålla om ÖVRIGA omständigheter medger att man kan färdas säkert och utan olägenhet för andra. Var och en som varit inblandad i - eller som i detta fall orsakat - en olycka, bör granska sig själv och sitt eget agerande för att framledes undvika liknande olyckor. Men det gör inte Fredin, i stället orerar hon om att skall hon bli olycksfri då måste ALLA sänka hastigheten till högst 30 kmt/t, men att detta skulle rasera vår välfärd mm. Hon förespråkar rätt att ouppmärksam färdas i hög hastighet! Tala om högfärd och bristande insikt, älgen kunde ha varit en bil, ett barn eller en cyklist. Fredin har nu klart angett orsaken till sin ständigt pågående kampanj om att det är älgarna som orsakar olyckorna och varför hon vill ha varg, hon hoppas tydligen att vargarna skall äta upp älgarna så att hon kan färdas i dessa som hon tror "lagstadgade 90 km/h"! Det farliga är att Fredin i alla möjliga media framför denna åsikt att med älg i skogen så kan man inte säkert färdas i "lagstadgade 90 km/h". Det kan ju finnas en eller flera som tror på vad hon skriver. Finns det en motsvarande anledning till Fredins kampanj mot renskötande samer?
Det är dags att mota rovdjursmaffians galna propaganda och varje morgon i radions alla kanaler läsa upp Stig Dagermans "Att döda ett barn".

33. Ja du Finnspetsen!

2010-11-30 22:28

Jag misstänker att du inte förstår vad det skulle betyda för välfärden om hastighetsgränsen på våra vägar sattes till 30 km/tim, den hastighet som skulle behövs för att klövviltstätheten inte skulle ha någon inverkan på trafiksäkerheten.

Hade du det, så hade du knappast kommit med det du skriver i inlägg 30.

Fråga t ex en åkare om han skulle kunna ha kvar sitt åkeri med anställda med sådana hastighetsbegränsningar.

32. Finnspetsen

2010-11-30 21:56

nu är det ju inte vargkramarna som bestämt att vi ska ha varg,det är riksdagen och dom har vi röstat fram själva genom demokratiska val...så det är dom du ska klaga på

31. Helt riktigt, Hermansson

2010-11-30 21:56

storleken av viltstammarna bestäms av födan, men det är ju åxå så att ofta är den godaste födan längs vägarna,havre,frodiga gröna vallar och här omkring är september den farigaste månaden när havren är som godast.

30. Kerstin #22

2010-11-30 20:34

"Är det verkligen någon här i trådarna som tycker vi ska göra avkall på välfärden för att ett antal jägare ska få fler djur att döda?" - skriver du i inlägg 22.

Tror du att löshundsjägare vill göra avkall på jakten bara för att några vargkramare vill se varg i det fria ?

29. K,Fredin

2010-11-30 20:16

Det är du som inte förstår et skvatt, Nada zero m.m
Jag påtalade att du är snabb som F*N och gnälla över andra saker(djur) bara det inte är vargen det gäller för den försvarar du konstant.
Men det förstod du aldrig och kommer heller aldrig att göra.
Den där med kunskapsluckor var bra du,haha undrar vad majoriteten inne på J&J tycker om din s.k kompetens.
Sen de sista raderna dravlet i ditt senaste inlägg är bara så lågt.
Det visar bara på hur desperat du börjar bli i din iver att skydda den "oskyldiga vargen".

28. Då borde alltså hastigheten begränsas...

2010-11-30 14:28

...till max 70 km/timma då Hermansson? Fast vad händer om någon tvingas gira och det samtidig kommer en mötande bil i samma fart – en fullastad timmerbil t ex?

Nä – det bästa är nog att hastigheten begränsas till runt 30 på alla våra vägar. Då hinner man garanterat stanna utan att behöva gira över på fel sida vägen, och då skulle säkert olycksstatistiken på våra vägar gå ner till 0 – men frågan är hur samhället i övrigt skulle må.

Ett av argumenten för att begränsa klövviltstammarna har Hermansson i alla fall fått bort – och det tycks vara mer värt för vissa.

Antar att det är fler än jag själv som upptäcker hur Hermanssons sätt att argumentera till stora delar bygger på att ljuga om dom som har motsatt uppfattning. Något annat bemötande - än att med ett rent retoriskt knep avfärda dom som ”troll” - får heller inte dom som arbetar med argument som Hermansson inte själv klarar av att bemöta med motargument i sakfrågan.

27. Tänk, jag trodde alla här visste…..

2010-11-30 13:23

…..att vildsvin inte är detsamma som varg, och att de båda djuren beter sig på olika sätt.

Vem har sett en varg böka i jorden och klara av att flytta stora stenar med sin nos?

Roland verkar vara en av dom med stora kunskapsluckor.

Inga stängsel eller andra skydd kan göras garanterat säkra till 100%, men det räcker med att jämföra förlusterna till rovdjur på de norska frigående fåren och förlusten av djur som går inom ordentligt uppsatta stängsel – så inser varje normalt funtad människa att stängslingen skyddar.

Att sedan ta en udda företeelse som händelserna i Skåne som bevis för att stängsel inte fungerar är lika galet som att påstå att jägare generellt inte klarar av att se skillnad på vildsvin och ponnies, eller människa och älg – bara för att denna typ av misstag skett några enstaka gång.

26. Kokillen #21 - helt rätt

2010-11-30 10:16

Ja, självklart kan älgstammen öka/minska lokalt även om vargstammen lokalt ökar/minskar. Men max antal älgar i landet bestäms av tillgänglig föda. Detta gäller även rovdjuren och svält (och med svält sammanhängande sjukdomar och skador) är vad som reglerar en vargstam som får växa fritt.
Djurskyddslagen är inte tillämplig på annat vis än att man självklart inte med uppsåt får använda bilen för att plåga djur. Däremot så säger TraF 3 kap. 14 § att man skall kunna stanna bilen framför varje hinder som man kan förutse. Detta innebär också att man är skyldig hålla sådant avstånd till framförvarande fordon att man inte riskerar köra in i detta om det framförvarande fordonet tvingas bromsa för hinder på vägen. Detta är gällande lag och jag finner det oansvarigt och anmärkningsvärt att Rovdjursföreningens medlemmar fortsätter propagera för att det är de vilda djuren som orsakar viltolyckorna samt att man alltid har rätt att köra i angiven max-hastighet. Denna propaganda medför med stor sannolikhet att fler människor skadas och dödas i trafikolyckor än vad som eljest skulle vara fallet och visar på en absolut dumhet eftersom man inte har RÄTT att färdas i någon specifik hastighet, man skall köra så att man inte orsakar olyckor, även om det kräver att man helt stannar. I praktiken sker INGA mänskliga dödsolyckor vid kollision mellan älg och bil om föraren håller högst 70 km/t. Detta är också den hastighet som anses vara den övre gräns för att föraren kan överleva vid kollision med fast hinder.
Sanslös dumhet är - inte din - att påstå att det inte är giltigt skäl att stanna om en älg springer ut på vägen! Jag rekommenderar Rovdjursföreningens medlemmar att omedelbart ställa bilen och lämna in sina körkort.

25. Larsson!

2010-11-30 07:47

I Trafikförordningen står det också: ”En förare får inte utan giltigt skäl köra med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsa eller på något annat sätt hindra andra förares körning.”

Jag har själv kört på en fjoling. Det var precis i början av en 90-sträcka efter tidigare 70-sträcka, så jag var möjligen uppe i 75 km/tim. Det var i en uppförsbacke med skymd sikt efter ca 50 meter, och fjolingen kommer utrusande från vänster. Av bromsspåren ser jag senare att jag tydligen instinktivt väjde mot vänster – dvs försökte köra ”bakom” älgen. Hade det kommit en bil från motsatta riktningen i de lagstadgade 90 km/h kunde det ha gått riktigt illa – oberoende av om jag kört 30 eller 75 km/tim. Nu gick det mest illa för älgen som fick ben avslagna och sköts senare av jakträttsinnehavaren. Motorhuven på min bil blev ordentligt tillbucklad, och delar av vindrutan var förstörd, men det fanns tillräckligt mycket kvar för att jag skulle kunna ta mig de 5 milen hem.

För att den här händelsen inte skulle ha medfört några som helst skador så skulle jag väl ha hållit kanske 40-50 för att både hinna upptäcka älgen och reagera med att bromsa utan att gira över på fel sida av vägen. Ser du själv det som en realistisk hastighet på en landsväg där hastighetsgränsen är satt till 90?

Inte för fort och inte för långsamt säger förordningen – det är alltså förnuftet som måste gälla, och då blir risken för att krocka med vilt till största delen beroende av vilttätheten – dvs hur mycket av dom det finns.

24. K.Fredin

2010-11-30 07:46

Ett citat ur ditt inlägg NR 22
"eftersom stängslen inte hindrar vildsvinen från att ta sig ut i körbanan".
Men själv kräver du att tamboskapsägare ska stängsla in sina djur för att inte vargen ska komma åt dem.
Du är rolig du Fredin. Du skriver ju att vildsvinen kommer ut i vägbanan.
Hur hade du tänkt hålla vargen på rätt sida om ett stängsel då?
När inte ens djurparkern i Skåne klarade av detta.
Men en sak fattar jag, du är snabb som attan att rapa ur dig en massa så länge det inte gäller vargen, det är bara alla andra djur som ställer till problem enligt dig.
Som i detta fallet verkar det vara vildsvinen, men dom äter då inte upp hundar, katter får m.m

23. Kerstin Fredin

2010-11-29 16:37

Så länge vägtrafikförordningen säger att du skall kunna stanna för hastigt uppdykande hinder, tycker jag att du och andra skall följa den tills annat bestäms. Jag ger inte ett vitten för folk som klagar över att de råkar ut för viltolyckor. Jag känner 2 som för övrigt kört på älg 2 gånger och ändå inte fattar att de har kört för fort på fel ställen.
Att sen fråga folk om de är villiga att dra ner på hastigheten för att några jägare skall få fler djur att döda är väl iallafall nåt med det konstigaste i argumentsväg som förekommit i dessa spalter. Förresten några jägare, ställ dem i relation till SRF m.fl medlemsantal så blir det ännu fjantigare.

22. Att avslöja sig som desinformatör…..

2010-11-29 14:00

……med en egen agenda att lura så många som möjligt av enkelspårigt tänkande personer, det är något som pseudonymen Hermansson har tagit sig för i inlägg 20.
Han/hon skriver: ” Därtill kommer att i naturen råder inte balans, rovdjuren äter och äter och förökar sig till dess att de ätit upp största delen av nyttoviltet och svält medför att rovdjursstammarna kraschar.”
Hur kan man komma med ett sådant påstående med annan avsikt än just desinformation? Exempel som detta hittar man knappast på andra ställen än där människan varit inne och fingrat (Coronation Island), eller om en naturkatastrof eller klimatet på kort tid förändrat förutsättningarna för livet i ett begränsat område.
Hur tror någon att vårt svenska samhälle skulle se ut om alla konsekvent höll en hastighet där föraren hinner stanna framför varje hinder som går att förutse? När vi kör genom skogområden så vet vi att det tvärt kan dyka upp djur mitt framför motorhuven. Med en normal reaktionsförmåga hos en människa, så borde vi då inte hålla en hastighet på mer än 40-50 km i timmen för att slippa sammanstötning. Inte ens på viltstängselskyddade trafikleder kan vi längre hålla någon högre hastighet, eftersom stängslen inte hindrar vildsvinen från att ta sig ut i körbanan.
Mycket av vår välfärd bygger just på snabba transporter. Är det verkligen någon här i trådarna som tycker vi ska göra avkall på välfärden för att ett antal jägare ska få fler djur att döda?
Att ”förutse” är även något som gäller jakthundar i vargrevir. Här finns lagar som gäller skyddande av tamdjur, så även här skulle ett liknande resonemang som Hermansson för, kunna tillämpas.
Allt har ett pris! Sedan kan man tycka det är rimligt eller för högt, men var och en har i dessa exempel själv möjlighet att välja vilket pris man är villig att betala. Tycker kanske Hermansson det vore bättre att myndigheterna tog bort denna valmöjlighet?

21. Anders Hermansson

2010-11-29 10:37

Helt rätt lokalt kan säkert stammarna av nyttigt vilt vara större...men här hos oss vill vi inte ha varken fler vargar eller älgar det räcker till och blir över ....båda stammarna växer just nu

20. Leif Kihlström tror att flera vargar ger flera älgar

2010-11-29 08:05

Kihlströms påpekande om att jag var utanför ämnet är helt korrekt, jag återgår gärna till trådens ämne.
Johnny Rülcker framför helt korrekt att stammarna av nyttigt vilt är mindre än vad de kunde vara och att viltolyckorna i huvudsak är att hänföra till bilförarnas brister. Han kunde gått längre, därför att som jag visat i ett tidigare inlägg så är bilförarna ensamma ansvariga för alla viltolyckor, ty vad bilförare bryter mot är trafiklagstiftningens krav om att,
citat: "Hastigheten får ALDRIG vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan STANNA ... FRAMFÖR VARJE HINDER som går att förutse”. Vilda djur som kommer upp på bilväg är självklart sådant som varje bilförare har att räkna med.
Skulle bilförarna efterleva detta så skulle det spara hundratals liv varje år och tusentals skulle slippa bli skadade i onödiga trafikolyckor. Tyvärr så ser man ständigt i detta forum och eljest att Rovdjursföreningens medlemmar hävdar att det är de vilda djuren som är orsak till viltolyckorna. En sådan inställning medför i sig att flera dör och blir skadade än vad som skulle bli fallet om även dessa fanatiker lärde sig köra bil enligt reglerna, eller allra bäst vore om de avstod från att köra bil.
Beträffande viltstammarnas storlek så är det självklart att rovdjur medför att antalet nyttovilt minskar. Detta har diskuterats förut i detta forum, Kihlström verkar ha glömt. Födan begränsar hur många växtätare som maximalt kan överleva i de svenska skogarna. Människorna kan beskatta viltstammarna på varje års tillväxt. Låter man rovdjuren föröka sig så kommer dessa med nödvändighet att minska det överskott som är tillgängligt för människor. Därtill kommer att i naturen råder inte balans, rovdjuren äter och äter och förökar sig till dess att de ätit upp största delen av nyttoviltet och svält medför att rovdjursstammarna kraschar. Att som Kihlström försöker göra gällande att flera vargar ger flera älgar är inte bara dumt, det är rent ut sagt löjligt.

19. Hermansson (15) håll dig till ämnet!

2010-11-28 18:55

Här diskuterar vi älgstammens ökning. Jag lämnade bara en referens till annan artikel.
Var har jag nämnt något om hur vargarna kom till Värmland? Jag kan gärna diskutera denna fråga på rätt plats!

Flera vargar har vandrat in från Finland och några få har fått kontakt med den sydskandinaviska vargstammen. Hävdar du något annat så måste du visa att forskarna har fel. Dina s.k. bevis ger jag inte mycket för!

18. Står fram under egen namn?

2010-11-28 14:29

Gör du det själv Hermansson?
Det finns en del uppenbara exempel när det vid första anblicken ser ut som om en skribent skriver under sitt riktiga namn, men istället använder någon annans. Vem kan kolla det?
Den som skriver under pseudonym är i alla fall garanterat ÄRLIG med sitt ”undertecknande”.
Du skriver: ” I domstolar och bland allmänhet är det brukligt att den som framträder offentligt är mera trovärdig än den som inte framträder eller är anonym, att den som har en ICKE-MOTBEVISBAR och trolig förklaring är mera trovärdig än den som gissar.”
Det vore kanske på tiden att du själv framträder och bevisar vem du är Anders Hermansson! Klarar du inte det så kan det knappast uppfattas som något annat än att ”Anders Hermansson” är lika mycket pseudonym som ”kokillen” eller någon annan av de olika pseudonymvarianterna här. Skillnaden ligger i ärlighet!

17. Kokillen behöver Jultomtens hjälp

2010-11-28 10:30

Rülcker är välkänd och har ett gediget kunnande och erfarenhet av dessa frågor, hans åsikter om viltstammarna måste därför tas på allvar. Kihlströms malande om självgående vargar och älgstammens framtida storlek är inte BEVISAT eller ens troliggjort och saknar all trovärdighet och saknar dessutom vitten som Gezelius. Jämfört med Rülcker framstår Kokillens kunskaper som försumbara. Men det finns experter som uttalat sig, till exempel i Norrbottenskuriren 2010-01-14, citat: ”... Rovdjursexperten Olof Liberg avförde historien som en skröna. ….Även Sture Danielsson, som arbetat i branschen fjäll och vildmark hos länsstyrelsen i 30 år, ställer sig tveksam. Han är numera pensionerad, men med oräkneliga dagar bakom sig med rovdjursinventeringar i fält. Jag har då aldrig riktigt trott att utplantering av varg skulle förekomma. I alla fall ger sig ingen myndighet på något sådant. Men privatpersoner, tjaa...”. Inte ens dessa experter hade något sakligt att anföra mot Gezelius, utan framförde TRO och ÅSIKT, Danielsson lämnade till och med frågan helt öppen. Paret Kokillen/Kihlström, de däremot, de VET hur det var!
I domstolar och bland allmänhet är det brukligt att den som framträder offentligt är mera trovärdig än den som inte framträder eller är anonym, att den som har en ICKE-MOTBEVISBAR och trolig förklaring är mera trovärdig än den som gissar. Om Kokillen finner denna ordning felaktig så kan han stå fram under eget namn och argumentera för sin åsikt. Då får vi se vilken trovärdighet personen bakom signaturen Kokillen kan uppnå. Min TRO är att Gezelius vinner med HÄSTLÄNGDER för att inte säga kolängder både i förhållande till Kokillen, Kihlström och Liberg.
Kokillen tar Jultomten till sitt vittne. Tjoho, men visst, - inte tror jag på någon av dem - men, man vet inte, de kanske finns och vargen flög från Moskva Zoo till Värmland på egna vingar.

16. Anders Hermansson

2010-11-27 22:20

Bara för att någon framträder med bild och namn betyder väl inte det att det är sant.....så om nån sätter in bild och namn i en tidning och påstår att han är Jultomten....då tror du alltså på det???

15. Leif Kihlström och "När fan blir gammal blir han religiös"

2010-11-27 21:07

När Kihlström får några år till på nacken så kanske även han blir "religiös", för med ålder kommer visdom och översikt om än inte alltid förstånd.
Sedan, Kihlström, det SAKNAS bevis för att varg gått till Värmland på egna fötter. Däremot så har vittne framträtt med namn och bild och berättat att han varit med om att i Sverige släppa ut insmugglade vargar. Så länge du inte har något bättre att komma med är det ju lika bra att hålla tyst, eller hur, Kihlström? Ett antal människor känner dessutom till att varg sattes ut i Femundsmarka och Gutulia den mörka, månlösa söndagskvällen 19 september 1976. Visserligen i Norge och troligen dödades de alla eller åtminstone de flesta av vargarna, men det ändrar inte vad som hänt.

14. Antal älgar

2010-11-27 19:35

som sköts runt Orsa ökade från åren 08/09 till 09/10 (vill ni veta med hur många kan ni läsa länstyrelsens statistik),vilket borde tyda på en viss ökning av älgstammen även där??....och där ska det inte finnas nåt att jaga överhuvudtaget enligt vissa skribenter här...

13. Stora viltstammar?

2010-11-27 15:23

Älgstammen ökar i stora delar av landet, så i år stiger förmodligen antalet fällda älgar från 88 000 till cirka 95 000, säger Göran Bergqvist, klövviltkonsulent vid Svenska Jägareförbundet.
På detta forum finns tydligen "experter" som vet bättre! Jag väntar med spänning på att ni redovisar siffror som styrker er påståenden.

12. #10

2010-11-27 11:53

Fredin går åbenbart ind for omvendt bevis førelse.
Hun kunne jo starte med at bevise at viltstammen øger.
Her snakker vi om elg og rådyr. Hun behøves ikke føre bevis for at vargen øger. Det ved vi allerede.

11. Anders Hermansson 6

2010-11-27 09:55

Det finns en paragraf i Djurskyddslagen åxå som är lätt att förstå....det är att
"Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom".......och djurägare som låter husdjur jagas och ätas upp av rovdjur borde då rimligen bryta mot den paragrafen...det borde vara onödigt lidande.....man ska väl följa alla lagar eller är det bara hastigetsbestämmelserna som ska följas?....

10. Stora viltstammar Hermansson och Rülcker?

2010-11-26 20:46

Vad är det man jämför med? När det gäller älgen så är dagens stammar fullt i fas med en växande stam om man inte hänger upp sig på de onormalt stora stammarna på 80-talet. Detsamma gäller rådjursstammen, om man inte hänger upp sig på de år rävstammen var decimerad p g a rävskabben.

Viltstammarna växer hela tiden jämfört med tidigare. Vem av er två vill påstå något annat – och då med referens till pålitlig källa?

9. Svenskt ordspråk: "När fan blir gammal blir han religiös"

2010-11-26 13:46

Citat Rückler: "Det är alltså att hoppas att vi i fortsättningen slipper höra hur mycket för stora viltstammar det finns, när verkligheten i realiteten många gånger är en helt annan". Ja, jag kan inte annat än hålla med Rückler i vad han skriver, men samtidigt får jag elaka associationer, därav min något tillspetsade rubrik. Läs till exempel debattartikeln på http://www.jaktojagare.se/debatt/jagareforbundet-planterade-ut-varg

8. Hmmm

2010-11-25 08:51

De som nu menar det är rätt och är villiga att gå flera hundra år tillbaka i tiden när det gäller våra viltstammar med varginplanteringar och elände borde kanske ställa bilen också, så minskade olyckorna... evolutionen och framåtskridande på bekostnad av en del djurarter vill de ju inte alls veta av...

7. Johnny

2010-11-25 08:51

En mycket bra artikel Johnny.
Vi ser på många ställen att vi haft en nedgång av älg och rådjur och ändå som du skriver har viltolyckorna ökat.
Du skrev om varg som jagar älg mot vägar.
Jag har sett en tendens (och många med mig) hur framför allt älg dras till bebyggelse och vägar när rovdjurstrycket blir för stort som vi nu sett speciellt i vargrevir det skulle vara intressant att utföra undersökning av detta.
På en liten plats i Dalarna med endast ett tiotal bofasta de bevittnade för två år sen hur en flock på 12 älgar kom ner till husen mitt i sommaren, på 1 1/2 vecka skedde 5 älgkrockar.
Känt är att en vargflock på 8 djur fanns i närheten, berodde det på rovdjur eller vad? Ingen som jag har pratat med har någon annan förklaring.

6. Hastighetsbestämmelserna

2010-11-25 07:09

När det gäller de generella reglerna avseende ett fordons hastighet återfinns de i

TraF 3 kap. 14 §:
”Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas till
väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafik-

förhållanden i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen

över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen

som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse
”.

Uttrycket "varje hinder som går att förutse" innebär att man är skyldig att anpassa hastigheten till de faror som i normalfallet kan uppträda på den väg där man färdas. Eftersom älg förkommer så gott som över hela landet så torde risken för att en älg dyker upp på vägen höra till de faror man är skyldig anpassa hastigheten efter. Paragrafen är välformulerad och lätt att begripa för var och en utom för vissa som ständigt skriver inlägg och hävdar att älgen är den som springer på bilarna och orsakar dödsolyckor. Exempelvis tycks signaturen Kerstin Fredin helt sakna förmåga att begripa innebörden av denna väsentliga trafikbestämmelse. Dessa människor som inte förstått vilka krav denna paragraf ställer på oss som bilförare orsakar varje år närmare 500 människors död varv ca 10 i samband med att älgar blir påkörda samt att nära 4000 människor blir svårt skadade och att 23000 blir lättare skadade. Totalt orsakar dessa bilförare samhället stora kostnader, Vägverket och SIKA har uppskattat det till drygt fyra miljarder kronor. Med andra ord i samma storleksordning som de kostnder förekomsten av varg orsakar samhället.

5. Det är helt riktigt, att det finns många faktorer som påverkar….

2010-11-24 22:06

….antalet viltolyckor, och antalet vilt är helt klart en av dessa, det går inte att förneka. Som exempel undrar jag vad annat, än det ökade individantalet och spridningen, som skulle kunna förklarar de ökande siffrorna för viltolyckor med vildsvin under de senaste åren?

Att trafiken har ökat stämmer säkert, men har detsamma verkligen skett med hastigheterna?

Det är intressant att artikelskrivaren menar på att de är dåliga bilförare som är största anledningen till olyckorna, vilket möjligen kan stämma, men de bästa bilförarna (störst erfarenhet) i det här avseendet borde väl vara dom som färdas mycket på landsväg under gryning, skymning och mörker oberoende av om de bor i tätort eller inte. Tittar man på den statistik som IF har tagit fram, så finns uppenbarligen de ”sämsta” bilförarna i Kronoberg med 17,1 viltolyckor/1000 registrerade bilar, och de ”bästa” från Stockholms län men 2,5 viltolyckor/1000 registrerade bilar. Möjligen kan de fler olyckorna per 1000 bilar i Kronoberg ha visst samband med större vilttäthet?
http://www.if.se/web/se/om/senastenytt/pages/riskenforviltolyckorokar.aspx

Visst skulle en vargjagad älg kunna vara orsak till en viltolycka, men om detta skulle bidra i någon större utsträckning, så borde man kunna se det med en olycksstatistik för älg som var mer jämnt spridd över året i varglänen. Nu finns det en topp runt den period då kon stöter bort den gamla kalven, och en topp frampå hösten, som möjligen kan ha att göra med mer mänskliga aktiviteter i skogen som bär och svampplockning, men även jakt och lössläppta hundar.

Det finns som nämns en mängd preventiva åtgärder för att minska viltolyckorna, och kanske en av de bästa är just viltstängsel. De har dock en annan – mycket negativ inverkan på viltstammarna i vissa områden, eftersom de försvårar för viltet att förflytta sig mellan olika områden. Att bygga rena viltövergångar skulle kunna vara en lösning på det problemet, men detta kostar säkert massor – i alla fall om gamla vägsträckor ska kompletteras med sådana.

Att hålla koll på tidigare bromsspår, kan också ge besked om att det snabbt kan dyka upp oväntade saker från sidorna.

Till sist – det här med minskande viltstammar. Var hittar man dom, förutom i vissa enstaka och avgränsade områden? När det gäller älg så tycks även SJF mena att stammarna på många hålla har blivit betydligt bättre, både kvantitativt och kvalitativt. Kanske mer i varglänen än på andra håll.

4. 100 km/h

2010-11-24 22:05

Alla tider på året/dygnet säger det mesta. Rattfyllon som aldrig förut. Här letar man efter oskyldiga orsaker för att på så vis tro att man förbättrar statistik. Vilka är nästa syndabockar?

3. Helljus

2010-11-24 21:38

Använd helljus mesta möjliga, även i gryning och skymning. Då blir det mycket lättare att se djurens ögon och även älgens ljusare ben. En mycket enkel säkerhetsåtgärd. Naturligtvis så måste man även se "vägen" utanför kantmarkeringarna.
Varför är t.ex. TV så snåla på tips för att undvika viltolyckor.

2. Detta har...

2010-11-24 13:10

...vid upprepade tillfällen redan sagts i vargdebatten när förståsigpåare
jämför med trafikolyckor... kan dock aldrig sägas för ofta tydligen...

1. Detta

2010-11-24 13:09

är precis vad jag och flera med mig kommenterat i div. trådar! Det är inte älgen, utan trafikanterna som orsakar olyckorna. Mig veterligt är inte älgar och annat vilt självmordsbenägna.
Skall bli intressant att se om Fru Fredin har någon annan uppfattning, som vanligt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons