• Älgskadefondsföreningen

Vem bär ansvar när rovdjur dödar människor?

DebattPublicerad: 2007-10-22 09:39

Vi har nu fått uppleva det som Naturvårdsverkets representanter förklarat vara en osannolik händelse. En björn har gått in i en by och dödat en människa. För två år sedan dödades en jägare av björn. Då var det enligt rovdjursförespråkarna jägarens fel som tjuvsköt och skadade björnen och därmed orsakade björnattacken.

Vi har också fått se och lyssna till hur jägare gick för att hämta sin hund som hade ståndskall på det man trodde var en älg. Men ståndskallet gällde björn. Det visade sig att när hunden kom hade den en björn på 250 kilo efter sig. Björnen anföll männen direkt utan att något skott avlossats före attacken.
Möjligen lyckades männen rädda livhanken genom att den ena jägaren avfyrade ett skott mot björnen, så björnen skadats när den tuggade på den andra jägaren.
Uppenbarligen anfaller björnar även utan att ha blivit provocerade genom skadskjutning.
Vid arbetsplatsolyckor görs ansvarsutredningar och om arbetsledningen brustit i säkerhet blir verkställande direktören dömd.

Ansvariga finns
När det gäller rovdjursolyckor finns givetvis här även ansvariga personer. Historiskt fanns för 50 år sedan endast ett fåtal björnar. Kanske lika många som vi har vargar i dag, 200-300.
Biologer och zoologer bearbetade regeringen för att öka rovdjursstammarna. Regeringen föll till föga och bestämde att vi skulle ha minst 1 000 björnar och 200 vargar i en första etapp med ett mål på minst 500 vargar.
Naturvårdsverket, som bestämmer avskjutning av rovdjursstammarna, nöjde sig inte med att det skulle finnas 1 000 björnar.
Naturvårdsverket tillät så liten avskjutning att björnstammen ökade kontinuerligt. Under tio år ljög man för allmänheten och påstod att det var en konstant nivå av björn på 1000 djur, trots att antalet björnobservationer ökade år från år.
När jägarorganisationerna krävde en kartläggning av antalet björnar visade det sig att det fanns 2 800 björnar och troligen fler eftersom kartläggningen inte ännu är fullständig.

Bjönstammen fortsatte växa
Trots upptäckten av detta ökades avskjutningen endast marginellt så antalet björnar fortsatte att öka.
Det resultat vi nu ser är att björnantalet blivit för högt inom vissa områden. Så vid ett dåligt bärår svälter björnarna och söker sig in i samhällen för att söka mat. De dödar får och andra husdjur och som synes nu även människor.
Lodjuren gör på liknande sätt i Mellansvarige när de blir för många. De går in i samhällen och tar bland annat huskatter när det blir brist på mat. Kunskapen om detta är väl känd. Ett rovdjur lägger sig inte ned för att dö när deras normala föda tryter, de söker alternativ.
Naturvårdsverkets ansvariga känner även till detta men har trots den kunskapen drivit upp antalet rovdjur och därmed planlagt för att tamdjur och nu också människor dödas av rovdjur.
Det minsta allmänheten kan begära är att de ansvariga ställs inför rätta och att den inkompetenta personalen som svarat för de felaktiga besluten byts ut.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

25. Rovviltsexplosion

2007-11-13 10:10

Dra er till minnes hur det var i slutet på sjuttiotalet med
älgtilldelningen. Myndigheterna satte ju klackarna i backen och bromsade, tills det inte fanns några som helst möjligheter att förneka älgstammens storlek.
Fastän det hade bearbetats för att få fram högre tilldening flera år tidigare.
Nu är vi inne i samma mönster igen, fast nu är det björn, varg, lo. Men samma mönster går igen.
Vem skall ta hand om rovviltexplositionen som kommer?
Undrar hur det låter den dag vi jägare ställer undan bössan och låter rovviltsförespråkarna ta hand om en okontrollerbar rovviltstam.

24. till Värmlänning

2007-11-05 10:18

Hallå! Ja ja , det är väl så att du inte har fattat hur stort detta är!! Det är ju tydligt att du har jakt i ett område där rovdjuren inte har ställt till med besvär och att den inte har halverat djurstammen... Du skriver om det naturliga med att rovdjuren sköter 20 procent av kalvavskjutningen. Jaja vi får väl se om du och dina jaktkompisar som är så förtjusta i vargen om några år när ni har hamnat i vår situation, DVS INSTÄLLD ÄLGJAKT, KNAPPT INGA RÅDJUR. Det finns faktiskt gott om hare och det är ju kul, OM DET INTE VORE FÖR ATT INGEN VÅGAR SLÄPPA SIN HUND, med risk för att den blir vargmat.
Det är inte det att alla hänger läpp för att vi inte får skjuta några djur längre. Men det känns så konstigt att aldrig få se dem längre.

23. Gråben och Värmlänning

2007-10-29 11:12

När du skriver: ”...hur dumt det låter när vissa vill få någon att ansvara för ett vilt djur. Är ju rent löjeväckande med sådan tankegångar”, står det klart för övriga att det är landets riksdag och regering som hanterar och har ansvaret för allt mellan himmel och jord i landet.
Lösningen på problemen är inget svårlöst sådant. Jag själv har röstat fram alliansen för att få regeringen att ta sitt ansvar och har ännu en förhoppning om detta.
Den förra regeringen satt i knäet på både miljöpartiet och vänstern, två rovdjursförespråkare. Persson valde deras röster för det egna partiets, åtminstone tidigare rationella synsätt, och tordes inget göra. I alliansen finns tyvärr folkpartiet som också visat sig hittills stöda rovdjursutbredningen, men så har de också klent med glesbygdsförankring och därtill hörande kunskaper. Nu är det dags för regeringen att agera. Alla skäl talar för en fullständig ändring.
Skogens fauna är en resurs, den har människan använt sig av i alla tider för sin överlevnad.
Skogens träd är en resurs som ger oss arbete och välstånd.
Det öppna odlade landskapet är en resurs tack vare jordbruks- och boskapsnäringen som ger oss föda.
Det är fullständigt inkonsekvent att stänga dörren till den ena av dessa tre resurser utan att bry sig om de två övriga. Men så har de biologer och zoologer som vilseförde våra politiker gjort, som Sixten Johansson skriver i artikeln. De ”tänkte inte ens halvvägs”, lyssnade inte på kritiker, ville försörjas av staten med en från början galen idé som vi nu ser följderna av. Och vilket ansvar har de visat? Det är solklart att de är ansvariga!
Du Värmlänning, jag tror inte du är jägare. Du har för stora kunskapsluckor! Du framför felaktiga påståenden om björnen. I områden med stor björnstam kan de ta upp emot 60 procent av älgåterväxten där det finns färre än tio älgar per 1 000 hektar. Med en vinterstam, där skogsbolagen kräver 2-4 djur/1000 hektar, tar björnen hela återväxten samt därtill vuxna på våren. Och då är inte vargen alls inräknad.

22. Till Reine och andra ”rovdjurshatare”

2007-10-25 13:35

Ni gör inte direkt jägarkåren någon tjänst med ert gnällande om ”en rovdjursstam utanför all kontroll”.
Jagar själv i hop med några andra, både älg och småvilt i marker med rovdjur. Men utan att som tur är behöva höra en massa självpåtagna ”experter” och ”väldsmästare” uttala sig om att skuta vilt omkring sig för att det råkar gå en varg eller björn i området.
I de björntätaste områdena tar björn/varg cirka 20 procent av kalvavskjutningen och endast i undantagsfall vuxna älgar. Björn och varg MÅSTE äta av det klövvilt som finns i deras områden, och lika sant som detta är att du MÅSTE inte jaga där för annat än ditt eget nöjes skull.
Skulle du sitta och försöka fiska öring i en sjö full med hungriga gäddor?
Sluta gnäll eller skaffa dig ett annat fritidsintresse

21. Till det bör vara lika för alla

2007-10-25 13:32

Helt enig med dig angående att ersättningen ska vara lika för alla. Och där tar de sitt ansvar och betalar ut ersättningar vid uppkomna skador på tamdjur.
Men vem tar ansvar för hundarna som är lösa i skogarna? Det är där skon klämmer. Det finns trots allt en lag som reglerar hund och katt. Att folk släpper sina hundar på vinst och förlust, som det tyvärr har blivit i vissa områden, är på deras eget ansvar i mina ögon.
Och jag bor på landet med rovdjur runt mig. Inga problem för mig.

20. Till Reine

2007-10-25 11:40

Lägg ner? Nej du, det kommer jag inte att göra så länge det skrivs sådana tokigheter som det görs här.


19. Staten bär ansvaret

2007-10-25 08:48

Det har de redan medgett i och med ersättningen till den björndödades familj förra året. Frågan är bara vem eller vilka inom de statliga verken som skall ställas vid skampålen...
Någons fel är det bevisligen att stammarna har blivit för täta av rovdjur. Och överraskade kan de då rakt inte vara, det har de varnats för alltför länge av jägarna för att vara.

Vänligen Tt

18. Lägg ner!

2007-10-25 08:47

Gråben, lägg ner nu. Det är ingen som tror på dig längre. Vargen ska skjutas bort från Sverige omedelbart. Så mycket elände som den redan ställer till med. Samtidigt gör vi den inavlade vargstammen en välgärning. Våga vägra varg!

17. Hej gråben

2007-10-25 08:47

Vet inte om du är Alfahanne eller a-hona eller bara flockmedlem. Vet heller inte om du bor i stad - liten risk att drabbas, eller på landet - stor risk att drabbas.
Anledningen till att naturvårdsverket har till uppgift att att förvalta rovdjuren är att staten är - "utger sig" - för att vara ägare till visst vilt. Som ägare till djur, oavsett sort, har man ett ansvar för individens väl och ve. Man är även skadeståndsskyldig för skador som orsakas av de djur man äger. Många hundägare har fått uppleva den erfarenheten.
Renägarna är också ersättningsskyldiga för de skador som deras klövdjur förorsakar på privatmarker i vinterbeteslandet.
Vad jag vet har inte staten "Kronan" utgett sig att vara ägare till varken getingar eller fästingar. Däremot utger man sig vara ägare till björn, varg, järv, lodjur med flera, och därmed bör man ta sitt ansvar för de skador dessa förorsakar och skäligt ersätta drabbade.

16. Reine Flockmyr

2007-10-24 15:10

Reine Flockmyr, snälla sluta att bekräfta alla fördomar som finns om inskränkta jägare och tunnelseende.
Har inte skrivit någonstans att jag romantiserar rovdjuren utan bara lagt in den lilla parentesen hur dumt det låter när vissa vill få någon att ansvara för ett vilt djur. Är ju rent löjeväckande med sådan tankegångar. Och du! Inte en chans att jag kliver ur debatten på grund av att du vill det.

15. Gråben

2007-10-24 09:24

Gråben, ta nu och kliv ur debatten. Du har inget att tillföra den.
Dina romantiska fantasier om rovdjuren som några ädla varelser stämmer inte in med verkligheten.
Halvera samtliga rovdjursstammar redan nu. Varför skjuta upp något som du kan skjuta idag?

14. Ansvaret

2007-10-24 09:23

Vi ser nu allvaret, den faktiska sanningen varför vi inte ska ha en för stor rovdjursstam. Varför höll våra förfäder rovdjuren tillbaka? FÖR ATT ÖVERLEVA.
Med en ökande rovdjurstam så kommer problemen. Det enda instrument som våra beslutsfattare har är jägarna som kan påverka viltet i vald riktning. Vill vi med den nuvarande rovdjurspolitiken ställa upp?
Att hålla en klövviltstam nere är inga större problem, rovdjur en helt annan sak. När det går överstyr är vare sig jägarna eller beslutsfattarna redo. Jag väntar snart att björnarna börjar rota i soptunnorna hos er ickejägare. Vem ska hjälpa er då?
Beslutsfattarna skjuter nog inte så mycket annat än lösa skott som vanligt. Vi som gärna lever nära naturen är även instrumentet för beslutsfattarna när vi talar om att uppskatta hur stor stam det är av olika vilt. jag tänker närmast på älgstammens explosion på 80-talet. Jägarna visste men ingen lyssnade. Idag vet vi att rovdjuren är på tok för många, i alla fall björnstammen.
Pratar vi varg så kommer vi att få stora bekymmer om inte vi jägare snart får börja jaga och lära upp oss på vargjakt. Men även där ska vi väl bli väckta i elfte timmen.
PROBLEMEN BLIR STÖRRE OCH DET FINNS INGET VACCIN MOT ROVDJUREN!


13. Till resten

2007-10-24 09:22

Nu var det inte det saken gäller. Är medveten om att man skydda sig emot alla dom sakerna jag tog upp.
Men vem tar ansvar för dom? Det har jag fortfarande inte fått svar på lika litet som vissa av er kommer att få någon att ta ansvar för vad rovdjuren gör.


12. Till Gråben

2007-10-23 13:17

Det finns väl ingen som lärt oss att fästingar, getingar och klövvilt på våra vägar inte är farliga. Men rovdjur tycks vara snälla och ofarliga.

11. Till Gråben

2007-10-23 09:32

Jag har nu fått en känsla av att våra förfäder hade väldigt mycket rätt i sin syn på vargen.
Tydligen måste vi uppfinna hjulet en gång till innan vi fattar vilka problem som uppstått.
Och alla de tragiska händelser som redan skett är bara toppen på isberget.

10. Det ender helt galt!

2007-10-23 09:31

Det er helt utroligt at myndighederne er så passive i rovdyspolitikken. Når bestanden af disse rovdyr vokser så eksplosivt, ender det jo i en naturkatastrofe! De naturlige bestande af andre dyr forsvinder jo, og så bliver det virkelig kritisk! Sultne rovdyr er farligt, og en tikkende bombe for alle mennesker og tamdyr. Nu må politikkerne vågne op og gøre noget drastisk ved bestanden. Vi er virkelig mange, både jægere og ikke-jægere der undrer os her i Danmark, over hvad der er slået fejl i Jeres forvaltningspolitik.

9. Naturvårdsverket

2007-10-23 09:31

Det är Naturvårdsverket och dess anhang med Viltskadecenter som skall stå till svars för allt obehag med rovdjur! Till och med när Länsstyrelsen ger klartecken att ta bort olämpliga rovdjur går storebror in och skriker NEJ. Ta ut riktiga skadestånd av naturvårdsverket!

8. Gråben

2007-10-23 09:31

Myndigheterna måste ju stå för vad de gjort samt förorsakat
med sin utplantering. Men du och falco kan väl ta på er.

7. Gråben

2007-10-23 09:30

Klövviltstammarna beskattas och hålls nere av oss jägare årligen för att bland annat hålla nere trafikolyckorna.
Fästingar får du använda diverse medel emot och ingen bryr sig om hur många du klämmer ihjäl, tvärtom ses du förmodligen som duktig. Likadant när du river ner ett getingbo eller sprayar det fullt med radar eller dylikt eller när du slår ihjäl getingar vid fikabordet på sommaren...
Men rovdjur, som fått namnet rov just på grund av vad de äter, de får man inte ens knysta om att lägga hand på utan helst bara killa under hakan.
Hör du inte själv hur helkorkat det låter?
Och någon måste ju vara ansvarig för hur det är, eller hur?

Vänligen Tt

6. Gråben

2007-10-23 09:29

Jag är allvarlig. Det är de fanatiska och fundamentalistiska biologerna som huserat på Naturvårdsverket som drivit frågan så det mesta gått snett vill jag påstå.
Titta till exempel på hemsidan de5stora. Den betraktas som en kunskapsbas där okunniga ”tar åt sig” tvivelaktiga uppgifter. Sidan påstår att människan är ett rovdjur och när arttypiska egenskaper beskrivs menar författarna till texten att ”vi har tortyrredskap i källaren”. Där på denna sida (som stöds av Naturvårdsverket) skrivs också upplysningsvis att: ”det är ingen jakt tillåten på människan” Sådant kallar jag pajaskonster.
Denna hemsidas grundbudskap är ändå att ge en positiv bild av rovdjuren. Det har också fått till följd att många unga rovdjursvänner idag påstår i debattkommentarer att ”det är jägarna som bör skjutas” samt inte minst ”människan är värst av alla” (och borde kanske jagas och elimineras, enligt formuleringen på hemsidan).

F.ö. ser vi, som Anonym 2d nyss skrivit, att det saknas katastrofplan, ingen ansvarig har beklagat de övertaliga stammarna och dess följder utan allt verkar vara i sin ordning, så ”vi kör på” , och låter stammarna växa ytterligare med ännu fler skador och bekymmer som följd.
Rovdjurspoltiken är en verksamhet som kostar stora slantar och ger många skador och bekymmer men ger inget väsentligt för människan tillbaka. Samtidigt, i brist på pengar, diskuteras det idag i min kommun att brandstationer måste dras in. Trots flera decennier med stora stammar av björn krävs fortfarande propaganda för att få människor att tycka som fanatikerna. Det är ju helt galna världen, myndighet eller inte. De ansvariga har ännu inte förstått sitt eget misstag. I internationella konventioner har man sagt sig ha stöd men sanningen är väl den att den har man själv också formulerat tillsammans med likasinnade ansvarslösa fanatiker i andra länder.

Skogsbolagen ja, men de leds av mammon och har många gånger för snävt synsätt och har mycket av hänsynstagande att bevisa.

5. Till Kenneth

2007-10-22 12:21

Älgar älskas av det svenska folket? Men ska vi se hur skogsbolagen ställer sig till älgen? Enligt vissa där så är den ett skadedjur och ska bort. Finns även vanliga svenssons som är livrädda för älgen och som bor på landsbygden.
Vem tar ansvar för älgarna?
Är ju inte mer än pajaskonster det skrivs om när ni begär att en myndighet ska stå till svars för vad vilda djur gör och inte gör.

4. Katastrofplan saknas

2007-10-22 12:20

Det saknas en katastrofplan av ansvariga myndigheter. Det är väl det minsta allmänheten kan kräva av ansvariga myndigheter att få en trovärdig sådan. Attacker av diverse rovdjur kommer troligtvis inom kort mot människor. Detta håller på att bli väldigt farligt.
Vakna, Naturvårdsverket, Grimsö med flera.

3. Naturvårdsverket

2007-10-22 11:52

Eftersom verket ansvarar för och utreder hur mycket rovdjur vi skall ha etc. måste de ju rimligen ta ansvar för sina egna förslag. Regeringen bestämmer men har verkets förslag och utredningar som grund.

2. Rimligt i konsekvensens namn

2007-10-22 11:30

Tack för en bra skriven artikel, Sixten Johansson. Det finns mycket mer att tillägga men då blir det väl mycket text. Ditt resonemang om att de ansvariga ska nämnas och ställas till ansvar är helt riktig. De har fått leka viktiga under hela sitt yrkesverksamma liv och ställt till en katastrof för glesbygdens människor och djur.
Och du, Gråben. Har du medel mot fästingar och kan förhindra getingstick så ska vi använda dem. Älgar älskas av det svenska folket. Älgen är faktiskt vårt nationaldjur.
Hör du inte själv hur dum du låter?

1. Vilda djur

2007-10-22 11:03

Vem ska ta ansvaret för borrelia och TBE i fästingar?
Vem ska ta ansvaret för alla trafikolyckor med klövvilt?
Vem ska ta ansvar för alla getingstick på somrarna?
Hör ni själv hur dumt det låter?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere