• Älgskadefondsföreningen

Vill skogsjätten SCA samverka?

DebattPublicerad: 2012-03-22 11:41

Har skogsjätten SCA ändrat sin policy och avser att bryta traditionen av och samsyn som hittills gällt när det gäller vår glesbygds framtid? Det undrar Carl-Henric Ohlsson i Ånge.

Öppen fråga till Petter Karltun, tillförordnad marknadschef för SCA skog AB, Medelpads skogsförvaltning.
Det har framkommit att SCA avser att ansöka om upplösning av en mängs viltvårdsområden.
Jag själv tillhör Ånge viltvårdsområde, som markägare och styrelserepresentant.
Under en lång tid har SCA samverkat med oss markägare kring jakt- och skogsfrågor.
SCA har varit en trovärdig och bra samverkanspartner när det gäller skogsskötsel, avverkning, virkesleveranser och jakt.

Vill bryta traditionen?
Har SCA ändrat sin policy? Avser SCA att bryta den tradition med samverkan och samsyn som hittills gällt när det gäller vår glesbygds framtid?
Är vi små markägare för obetydliga och oviktiga som samverkanspartner? Kommer SCA att kliva åt sidan och lämna marknaden öppen för andra aktörer inom dessa områden?
Jag har svårt att se en separation mellan skogliga affärer och jaktsamverkan, då förtroendefulla och bra relationer är grunden för samverkan.
Frågan om SCA:s avsikter kring jakt har upprört och påverkar många markägares inställning till SCA. Hur kommer ni att hantera detta?

Tagit policybeslut?
Har SCA tagit något policybeslut att ansöka om upplösning av de viltvårdsområden lagen möjliggör?
Har den så kallade Jaktgruppens agerande förankrats i SCA:s ledning? Har analyser visat på att detta inte påverkar negativt det tidigare fruktbara samarbetet med privata skogsägare?
Jag och många skogsägare med mig efterlyser SCA:s svar om hållningen i dessa frågor.

Carl-Henric Ohlsson, Ånge

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Pengar styr!

2012-03-28 10:11

Eftersom allt handlar om pengar så tänk på vilken du säljer ditt virke till.

Välj en seriös köpare Tex Karl Hedin
http://www.abkarlhedin.se/ravara/huvudkontor-ravara/

Sedan så skulle det vara intressant om någon kollade att de följde sina certifieringar. Det är en sak att skaffa dem, en annan att leva upp till dem. Jag tror där står något om samverkan med ortsbefolkning som de inte klarar. Det är lika om de sätter ut varg utan förankring med de lokalbefolkningen. Det kan vara lagligt, men då skall certifieringen ryka om inte de boende inte tycker att det inte har inverkan på dem.

3. Skogsbolagen

2012-03-28 10:11

Inte bara SCA som har en konstig inställning. Kolla Holmen! På 6 år har tilldelningen minskat med 50%. Avskjutningsregler gör att endast hälften av tilldelningen blev skjuten. Samtidigt som bolaget själva struntar i avskjutningsregler vid egen jakt.

2. De vill utrota älgen!

2012-03-23 11:22

Det är inte bara i Medelpad de vill domdera villkoren för jakten. På vissa ställen sägs hela jaktlag upp för att de protesterat mot SCA:s alltför hårda avskjutningspolitik. För att sedan säga upp älgjägare med duktiga hundar när de skjuter "mycket" älg på SCAs önskemål för då blir SCAs skötselchef avundsjuk. Lokala jägare som skvallrar om allt o inget för att få åt sig mer jakt så andra ska bli av med den. De är troligen inte nöjda tills älgen är utrotad och paketerade i sin egen frysbox. Låt sörlänningar jaga någon vecka på deras mark sedan kan älgstammen få växa sig stor då kanske de inser värdet med lokala jägare som jagar hela året. För de uppskattar inte den lokala befolkningen. Sälj din skog till någon annan aktör!

1. SCA står över alla?

2012-03-23 11:21

SCA har länge låtit bli att respektera andra markägare, arrendatorer, jägare, entreprenörer, deras egen personal samt övrig ortsbefolkning. SCA anser sig nog vara misskrediterade i den nya älgförvaltningen där de ej längre kan styra och ställa som de vill. Detta blir ett sätt för dem att själva kunna bestämma över sina egna marker. Givetvis äger de marken och kan själv bestämma över sin mark. Men de vill gärna diktera villkoren för andra också i alla frågor. Gör som jag och många andra skogsägare sälj ditt virke till någon annan aktör i området. Så kan de sköta sig själva så slipper vi ha med dem att göra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB