• Pinewood

Vindkraft i Piteå hindrar jakt och övriga friluftsliv

DebattPublicerad: 2008-09-17 10:26

Mikael Kyrk, Svevind, har till Energimyndigheten ansökt om att få resa 40 vindkraftverk på Gabrielsberget i Västerbotten. Han har i ansökan noterat att jakt efter fågel i trädtoppar inte bör bedrivas i en vindpark. Han känner tydligen inte till att jakt med trädskällare, som sker hela hösten, medför skytte både på toppfågel samt fågel i träd. 

Ljuger Anders Enetjärn i Piteå-tidningen den 8 september när han påstår att han inte känner till att toppfågeljakt bör förbjudas i områden med vindkraft? 
Anders Enetjärn utför tydligen konsultuppdrag åt Energiverket. Har Svevind påtalat risker för 20 verk är naturligtvis Markbygdens 1 101 vindkraftverk en grund för jaktförbud.
Det blir även stora hinder och risker i vindparker för älg- och björnjägare samt andra som vill utöva friluftsliv.
Vindkrafttornen är utförda med en längre bottendel av betong med förspända armeringsstål samt en topp del av stålplåt. Diametern vid marknivån är upp till 14 meter och på toppen av de cirka 100 meter höga tornen är diametern två meter.

Gevärskulor kan träffa tornen
Alltså är den totala projicerade ytan upp till 800 kvadratmeter för varje torn. Tornen har alltså en rund yta och det är ju självklart att en klass 1-gevärskula kan riva upp betongen och blottlägga armeringen, som då rostar och ger en försvagning av tornen. 
Det värsta är när kulan ändrar riktning och kan träffa jaktkamrater, bär och svampplockare med flera som vistas i markerna. Tänk er, 1 100 ytor om 800 kvadratmeter vardera som alla jägare måste försöka lokalisera innan skott avlossas! 
Området med denna industrilokalisering sträcker sig sex mil från Granträskmark upp till Koler. Bitvis är det en mil brett på en areal av cirka 50 000 hektar. 
Det blir en omöjlig uppgift att bedriva jakt och dessutom finns sannolikt varningsskyltar med budskapet: ”Området får beträdas på egen risk.”
Säkerheten vid all jakt har för jägarna bara ökat och numera sker nästan aldrig någon vådaskjutning, men vad sker om vindkraftprojektet blir verklighet?

Buller och infraljud
Buller och infraljud är ett annat problem.
Svevind säger att bullernivån vid åtta meter per sekund är mer än 55 dB(A). Till detta måste läggas till 3 dB(A) då verken är placerade nära varandra, samt tillägg 3 dB(A) för vindbruset. Totalbullret är alltså minst 60 och detta är i nivå med industribuller.
Forskare vet att infraljud detta påverkar hjärtverksamheten negativt hos människor.
Men påverkas djur och fåglar? 
Man vet att fåglar i Kalmarsund samt Horns Rev i Danmark har flytt från sina gamla häckningsplatser där vindkraftverken har placerats. Är det infraljudet som skrämt fåglarna?
Varför finns inget program för att testa viltets förflyttning i Dragaliden, där tolvverk nu anläggs? 

Vad händer med tjäderspelet?
Det finns tjäderlek mitt i området. Vill ingen veta om denna lek försvinner?
Vi jägare och viltvårdare är verkligen intresserade. Det måste finnas fler fakta innan man ödelägger viltbestånden, som nu har repat sig nu när beskogning av hyggena sker.
Som Jägarnas Riksförbund, JRF, tidigare framhållit är det nödvändigt att gå försiktigt fram. 
Minska antalet vindkraftverk kraftigt och placera dem endast på bergshöjder.
Inom området jagar cirka 300 älgjägare och lika många småviltjägare, alltså försämras jaktmöjligheterna för minst 600 jägare inom det planerade vindkraftområdet med 1 100 vindkraftverk.

Arnold Stenman, ordförande för JRF i Piteå

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Stena och Westas i Grängesberg

2008-10-20 15:46

Ja, jag ser på bilden att ni har flera "väderkvarnar" än vi har i Grängesberg. Jag kan bara konstatera att på vår cirka 4 000 hektar stora jaktmark kan vi inte jaga på mer än ca två tredjedelar av marken där vi nu har 17 snurror och jag trivdes mycket bättre i skogen innan de kom dit. Både jakt och fina skidspår är delvis förstört. Men vi får betala samma pris nu för jakten som förut.

3. Swevind - härjar överallt

2008-09-18 09:46

Varför är Norrland så intressant för Swevind? Den som vill fördjupa sig kan granska deras årsredovisningar och se att deras ekonmoi är ytterst tveksam. Det finns elaka " rykten" som säger att det är tre danska finansmän som vill skatteplanera. De tyskar som skall leverera rotor verken jagar själv i Norrland för de är så mkt förstörd natur i Tyskland... Jo, hejsan! Förlägg vindkraften nära dem som behöver elkraft, vi har redan "offrat" våra älvar.

2. Bygg dem i städerna

2008-09-17 12:54

Miljön är ju redan förstörd där och dessutom hamnar vindkraftverken nära till elkunderna.

1. Vindkraftsparker...

2008-09-17 11:40

Inte nog med dessa argument. De flesta vindkraftsparker blir detaljplanelagda i kommunerna. För att få skottlossningstillstånd på detaljplanelagt område måste man ansöka hos polisen. Detta tillstånd är tidsbegränsat till 3 år och har en dyr avgift. Polisen brukar inte heller ge tillstånd till särskilt många i varje kommun...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons