• Älgskadefondsföreningen

Vinklat i media om vargjakten

DebattPublicerad: 2010-01-12 10:35

Det har varit mycket prat i massmedia under de få dagar vargjakten pågick. Syftet har säkert varit att hålla folk informerade, man hur har informationen skötts? Att det gick så snabbt har tydligen inte heller varit bra. Kritiken mot den snabba vargjakten har fått ske helt oemotsagd.

Inte en enda gång har den intervjuande reportern frågat om det snabba förloppet kunnat bero på att det finns fler djur än vad som uppgivits av Naturvårdsverket.
Dessutom har Ann Dahlerus från Rovdjursföreningen fått sitta helt utan motpart och oemotsagd i TV spy galla över beslutet att decimera stammen på varg med runt fem procent.
Kan det finnas så okunniga reportrar som inte haft förmågan att ifrågasätta det rimliga i kritiken?

Betecknas som ”slakt”
Att det använts ord som ”slakt” i samband med den blygsamma avskjutningen av varg av massmedias egen personal är också mycket anmärkningsvärt.
När en enda varg har dräpt 30 får på en enda gång har detta överhuvudtaget inte, eller sparsamt, uppmärksammats av pressen. Detta är mycket, mycket lågt.
Att hoppas eller tro att dessa otroligt fula tilltag med vinklingar i frågan skall öka förståelsen för varg hos allmänheten är givetvis en utopi av hög klass.

Ejnert Anderssen och Robert Karlberg, Jägarnas Riksförbund i Västmanland

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

42. Calle, alla försök välkomnas

2010-01-14 23:01

Situationen för faunan har till vissa delar förbättrats sedan 1980 exempelvis för de större rovdjuren, som bekant. För andra är situationen mer bekymmersam och framför allt gäller det vissa fågelarter som minskat drastiskt. Jag kan precisera om Du önskar.
1980 hade vi en övertalig älgstam, nu mer i balans med födotillgången. Vildsvinen har ökat drastiskt och rådjuren fortsätter sin etablering i norr.
Faunan har ju sitt livsrum i naturen, i skogen och på landsbygden och det är också där skyddsåtgärder i första hand behöver sättas in. Tätorterna är redan förlorade miljöer för det vilda, i alla fall för mångfalden.
Inaveln är ett problem överallt där man har små isolerade populationer som inte tillåts fri tillväxt. Detta kan i förlängningen leda till genetiska skador i form av missbildningar.
Vad jag vet har ingen seriös skribent hävdat att en inavlad population dör ut av sej själv om miljön i övrigt är gynnsam. Det har Du nog missuppfattat i så fall.

41. Falco

2010-01-14 23:01

Med acceptans menar jag inte att folk ska fås att tro att något har hänt, för att det står i tidningen, utan att situationen för dom som faktiskt är drabbade av problem med Vargen förändras till det bättre.
Där tror jag, precis som Olof Lidberg, att jakten är mycket viktig, av ett antal olika orsaker.
Visst har du rätt i att man måste beakta frågan om inavel.
Galvenreviret fredades ju just för att skydda friskare gener, inte vet jag om det räcker för att minska inaveln, men det tankesättet kommer säkert att finnas med även i kommande jakter.
Annars har vi tankarna kring utplantering, men jag hoppas det inte behöver bli verklighet.
Sedan har jag aldrig ifrågasatt att vargfrågan skall hanteras på regeringsnivå, men man kan inte heller bara utestänga lokalbefolkningen från inflytande i frågan.
När man får sådana reaktioner som i Fulufjällsreviret, så måste man ju lyssna och låta folk vara delaktiga i beslutsprocessen.
Det tillhör normal demokratisk renlighet tycker jag.

40. Falco Ett nytt försök

2010-01-14 10:26

Vad var det för fel på vår fauna 1980? Vi styr vår fauna stenhårt i tätorter. Varför ska vi inte som människor styra faunan i vår näromgivning på landsbygden?
Varenda skribent de senaste åren har framställt det som att våra vargar riskera falla döda när som helst av genetiska skador. Våren 2009 dog en vargtik på Isle Royal när hon skulle föda 8 valpar. Valpkullarnas storlek beror främst på tillgången till mat och revir. Så låt oss bli av med den skrönan också.

39. Anders Åberg naturfotograf

2010-01-14 09:43

Man måste hålla isär två saker.
Det är ju alldelses korrekt att frysningen av vargstammen vid 210 individer i landet genom jakt är en eftergift för önskemål och ett tafatt försök att öka acceptansen därmed.
Sen är det frågan hur lösa inaveln i denna lilla population? En lösning av den problematiken är ju faktiskt en förutsättning för om jakt ska kunna bedrivas alls.
Frågorna hänger intimt samman och blanda nu inte ihop inavel (reducerad genvariation) med synliga missbildningar, som många tenderar att göra.
Sen, om vi så bara skulle ha ett enda vargrevir i landet, tror Du inte jägare och några andra i området skulle klaga och opponera sej ändå?
Acceptans för rovdjur, visst och i all ära, men ska vi ha ett fungerande faunaskydd värt namnet måste också staten ha förmåga att peka med hela handen. Det sker ju i alla andra sammanhang så varför inte när det gäller faunavården?

38. Anders Åberg naturfotograf

2010-01-13 17:18

Nu blir jag imponerad av dig.
Trots att debatten har vart hård ibland, men du tycks nu verkligen förstå rovdjursproblematiken för berörda människor.
En liten råsop till T.E från dig, det hade jag aldrig kunnat tro.

37. Tack för ditt svar, Torbjörn Erksson

2010-01-13 17:18

Men tyvärr blev det samma politikertugg, jag är ganska intresserad av politik men tyvärr passar jag nog inte som politiker eftersom jag är mera intresserad av verkligheten än karriär. Kanske någon annan här har sett om Torbjörn har något argument?? Förklara då gärna för mig hur han tänker i den här frågan.

36. Tack och lov...

2010-01-13 16:13

...finns det fortfarande tidningsskribenter som har något bakom pannbenet. Ett ljus i mörkret bland publicitetshungriga knäppgökar. Läs denna länk
http://www.expressen.se/ledare/1.1841483/tommy-hammarstrom-vargjakten-en-riktig-succe

35. Torbjörn E!

2010-01-13 16:13

Säg den glädje som varar länge. Ni får suga på karamellen så länge den varar. Jag ska göra allt som står i min makt att ni inte kommer till Riksdagen. Sen kan du ta och köpa Skånes Djurpark, för den lär säkert bli till salu. Så kan du och dina vargkollegor bli djurskötare på riktigt!

34. Torbjörn Eriksson

2010-01-13 16:12

Hur har du tänkt dig att få acceptans för vargen hos folket ute i vargreviren?
Hur ställer du dig till namninsamlingen i dom fem byarna i Fulufjällsreviret?
Jag måste hålla med Jörgen här, din argumentation är synnerligen tunn, nästan bara en upplysning om din peronliga vilja.
Att vargstammen är för liten för att jagas motsägs ju av Liberg.
Vad har du för sakliga argument och kunskaper som säger att han har fel?

33. Till Jörgen Bergmark

2010-01-13 14:24

Vargen ska inte förvaltas "jagas" som annat vilt då populationen i Sverige av varg är så liten. Vi behöver mycket mer varg om vi ska fortsätta jaga den. Både Miljöpartiet och Rovdjursföreningen ökar i medlemsantal. Vi ser framåt med glädje.

32. PeO, var har jag påstått….

2010-01-13 12:21

…..att 12000 jagade varg? Var har jag påstått att 10-15% av vargarna ”slaktats”.
Ska du referera till något jag skrivit, så kan du väl åtminstone använda korrekt uppgifter.

31. Naturskyddsföreningen 2

2010-01-13 09:58

I Dala-Demokraten 19 Dec. 2008 kunde man läsa om att regeringen givit i uppdrag åt Naturvårdsverket att ta fram förslag på hur licensjakt på varg och järv skulle gå till.
"Det är viktigt att varg och järvstammarnas storlek utvecklas i sådan takt att människor på landsbygden hinner anpassa sig"
Det var 2 uppdrag:
1.En strikt kontrollerad jakt.
2.Lämpliga åtgärder att stärka vargstammens genetiska situation. Jarl Hammarqvist,rovdjursansvarig vid Svenska Naturskyddsföreningen (SNF),välkomnade regeringens uppdrag. Att börja skjuta av vargar och samtidigt plantera in nya djur för att öka den genetiska basen är i linje med vad SNF Dalarna slagits för.
- Det här är ungefär det vi föreslog i ett eget remissyttrande till rovdjursutredningen, säger Jarl.
Jan Perjons, jägarprofil (utröstad ur Jägarförbundet då han ansågs för rovdjursvänlig) välkomnade också förslaget.
Med vånda och stor skepsis antog JRF också förslaget (hösten 2009)
Veckan före vargjakten går SNF ut med protestlistor mot vargjakt och efter 2 Jan. 2010 skämdes dom för att vara svenskar.
Vem kan man lita på?

30. Dessa inslag skulle behöva visas !

2010-01-13 09:56

Tror ni någon TV-kanal vågar visa dessa inslag ?? http://www.youtube.com/watch?v=f5oIErxtpiM&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=7EsUgNaBG_c&feature=related

29. Apropå Elisabet Höglund

2010-01-13 09:55

Strunta i vad de runt Sergels torg tycker. Han oppi slottet tycker ju som vi i alla fall.

28. Elisabeth Höglund

2010-01-13 09:54

Jag läste också hennes halva sida i AB. Återigen en artikel full av osanningar och faktafel. Om ni läser mitt inlägg sen igår så förstår ni vad jag menar, Journalistkåren är full av Miljöpartister. Och hennes ordval i artikeln är som hämtat ur vargkramarnas agenda, Det här är absolut inget hon själv kommit på utan hon har med största sannolikhet blivit rejält fullmatat av MP anhängare med flera. Det syns om inte annat på att hon har exakt samma ordval och siffror som dom använder. Men det som är allvarligt det är att hon står bakom en artikel helt utan faktaundersökning och relevant källmaterial. Man ska knäppas på näsan när man i hennes position gör dylika uttal!!

27. Anders Ljung

2010-01-13 09:54

När jag återigen läser artikeln om årets vargjakt kan jag inte annat finna av texten än att det är Dan Törnström som har skrivet densamma och inte Solveig. Anders har jag fel om innehållet i de två senaste papperledarna, det är kopior tillika snart två månader gammal ledare i vebbtidningen. Är det här något vi medlemmar ska känna oss nöjda med nu när debatten är minst sagt högljud. Anders, du är yrkesman, tycker Du det är rätt att nästan enbart "gräsrötter" från vårat förbund för debatten vidare utan större stöttning från vår förtroendevalda. Det är inte första gången som dessa klagomål förs fram här i tidningen. Det är kanske dags för lite självrannsakan!

Redaktionell kommentar:
Solveig Larsson skriver en ledare till varje nummer av pappersupplagan av Jakt & Jägare. Den ledaren läggs även ut i webbupplagan. Du är den enda jag känner till som blir förvirrad av detta, Gunnar.
För att få en snabb kommentar om resultatet i den pågående vargjakten gjorde Dan Törnström en nyhetsintervju, där Solveig Larsson gav sina åsikter i webbuoplagan.
Det är väl bra att även ”gräsrötter” är med i debatten?
Dessutom har informatören Johan Boström på JRF-kansliet gjort ett inlägg i webbtidningen.
JRF-kansliet har även gjort ett pressmeddelande om vargjakten som använts av ollka media.
Jag förstår varken vad du klagar på, Gunnar, eller vad som ska självrannsakas.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

26. Fredde 11:49 Tackar för underhållningen!!!!

2010-01-13 02:13

Ja jävlar vad man får skratta åt dessa reportrar.
Man har presis kravlat sej upp till tangentbordet efter att man legat och garvat så tårarna sprutat och med kramper i mage och kinder.
Jag måste rekomendera att ni läser Elisabet Höglunds artikel som Fredde hänvisade till längre ner i denna tråd.
Att låta Elisabet komentera vargjakt i en Svensk dagstidning är lika tokigt som att man skulle fråga mej om hur man ska gå till väga vid nästa uppskjutning av rymdfärjan. Eller varför inte låta MUF ordföranden leda hockey landslaget i OS 2010.
Varför tillkallar man en golfexpert när ämnet golf ska diskuteras ? Men inte några drabbade djurägare eller jägare när vargjakten ska diskuteras ?

"Om man är en asätare så behöver man predatorer"

25. "Vargar beskjutna i värmland"

2010-01-13 02:12

Denna rubrik använde sig Aftonbladet av lördag den 2/1! Rubriksättningen säger en del om hur Aftonbladet vinklar vargjakten. Låter ju snarare som en beskriving av ett gerillakrig snarare än vargjakt!

24. Reportrar

2010-01-12 22:48

Var in i morse och läste GD och där hittar jag ett uttalande från en professor som kan kasta ljus över den enormt snedvridna bilden av den pågående vargjakten och jägarna. Enligt en forskningsstudie så framgår det att inom pressen och tidningsvärlden så är miljöpartisterna 4 gg vanligare än inom övriga branscher, Då förstår ni att Torbjörn Eriksson och hans gelikar sitter på första parkett och granskar och filtrerar bort allt som går stick i stäv mot deras verklighetsfrämmande övertygelse angående rovdjuren. har själv dom sista veckorna vid flera tillfällen inte fått mina kommentarer utan fula påhopp och lögner publicerade. Snacka om stasiliknande metoder.

23. Torbjörn Eriksson

2010-01-12 22:47

Jag börjar att bli fascinerad av Dina inlägg, det enda du gör är att upprepa att man inte ska/skulle jaga varg. Jag har däremot ALDRIG sett dig ens prova att komma med ett enda argument varför vargen inte ska förvaltas som annat vilt. Andra debattörer försöker i alla fall. Men inte Du. Nu kommer Du väl med ett svar i stil med: MP kommer att stoppa vargjakten när vi har vunnit valet! Jag tycker att om man som amatör har en annan åsikt än riktiga experter som Olle Liberg i vargjaktsfrågan, så bör man motivera varför för att ha ens den minsta trovärdighet. För mig verkar det som du bara vill försäkra dig om "vargkramarnas röster" men jag är rädd att dom kommer att genomskåda dig om du inte skaffar lite kunskap i saken.
MVH jörgen bergmark

22. RMM

2010-01-12 22:46

Det du kallar fakta att 12000 jagade varg, är defenitivt inte fakta.Betänk att vi har 21 län i sverige och alla jägare med statligt jaktkort kunde registrera sig,trots jakt endast är tillåtet i 5 län.Hur många registrerades i dessa län???
Ett annat faktafel är påståendet att 10-15% av sveriges vargstam blev "slaktade" det vet ingen för ingen vet det verkliga antalet vargar.Som markägare med oinskränkt jakträtt förmodar jag att staten inte kan fodra att jag ska hysa en vargstam.För även om det har funnits varg där,så kan de inte säga av gammal hävd för då ska det ha funnits varg där under de senaste 100åre, vilket torde vara svårt för dem att bevisa.Gammalhävd är en sak som går över lagen,detta fenomen använder samerna när fodrar att jag som markägare ska upplåta min mark för renbete och konfiskerande av jakträtt.
Sveaskog har nog insett,att ska de fortsätta att ockra på jaktarrendet så måste de se till att det finns lite vilt och inte bara kalhyggen,därav den låga profilen.

21. Naturskyddsföreninga

2010-01-12 22:46

Jag har för mig att Naturskyddsföreningarna i vissa län var för paketet med-vargjakt-införsel av nya ryssvargar-och att folk i vars skogar den biologiska mångfalden skall bevaras skulle få nåt att säga till om. När sen jakthatarstormen kom i media,var det knäpptyst.Ven partipiskan från huvudkontoret i Stockholm??

20. Jadu "Roslagsmormor"

2010-01-12 22:45

Helt riktigt var fakta att 12000 registrerat sig! Har man en siffra så skall man tala om i media vad den står för. Det var aldrig så man formulerade sig på tv när jakten dragit igång, vad jag själv hörde i alla fall. Då var det 12000 jägare ute i markerna! Sen har tydligen jägarförbundet bedömt att det var 4-5000 ute, det är ju rätt många det också men inte fakta, det är ju en bedömning från jägarförbundet vilket dom också talar om.
Själv uppfattar jag på distans jakten som mycket lyckad och väl utförd. Skadskjutningar får man räkna med speciellt som denna jakten var helt ny för alla. Huvudsaken var att man skötte allt på ett bra sätt när det krånglade. Jakt är ingen exakt vetenskap. Media har fått många vanliga svenskar att tro att jägarna i sverige har dålig jaktetik. Sanningen är precis tvärtom! Berätta det för dina "barnbarn" så dom inte åker omkring och slår sönder älgtorn på nätterna...

19. Var är markägarnas och jakträttsinnehvarnas åsikter

2010-01-12 16:19

Några som inte synts i debatten är markägarna som har jakträtten eller arrenderar ut den. Vad anser Sveaskog om vargjakten ? De kunde ju stoppat den om de ville men de har kanske samma åsikt som Jägraförbunden.

18. Ögat

2010-01-12 16:13

Läste du ledaren i sista numret av J&J:s pappersupplagan? En repris av det tidigare ledarsida, med andra ord har inte Solveig Larsson något nytt att tillföra sina medlemmar än mindre den breda allmänheten! Med denna inställning är det inte underligt att debatten i vargfrågan blir snedvriden. Våran ordförande om någon, ska väl vara jägarnas språkrör, eller hur?
Det är snart två veckor sedan vargjakten inleddes och avslutades, men inte ett ord om detta, inte ens på webbtidningen Varför kan man fråga sig?

Redaktionell kommentar:
Utgivningsplanen för papperstidningen innebär att den genomförda vargjakten kan bevakas först i nummer 3, som ges ut den 1 mars.
Men ett uttalande om vargjakten av Solveig Larsson gjordes redan den 4 januari i en nyhetsartikel i Jakt & Jägares webbupplaga:
http://www.jaktojagare.se/se/article.php?id=408579

17. Är väl inget nytt?

2010-01-12 16:07

Det är väl inget nytt att media vinklar saker som de själva vill. Det gjorde de långt, långt, långt innan vargjakten...

16. Harjägare

2010-01-12 16:07

Fakta är att över 12 000 registrerade sig som vargjägare.
Fakta är också att alla som var med på jakten, INTE behövde registrera sig som sådana, utan det räckte med att jaktledaren var registrerad som vargjägare.
Det kunde alltså ha varit både fler och färre än de som registrerat sig som var ute för att skjuta varg.
Skulle kunna tänka mig att det var ungefär lika många jägare ute i områdena, som det brukar vara under älgjakten, och det kan betyda över 100-talet inom ett enda större jaktområde. Eftersom det är större chans att träffa på varg i ett känt revir än utanför, så är det troligt att de flesta också koncentrerade sig på områden med vargrevir.
Sedan är det frågan om hur folk i gemen UPPFATTAR fakta, och vad man vill göra med den.
Visst låter det smått absurt att många 1000-tals jägare är ute för att skjuta så pass få vargar, men någon felinformation kan jag inte se att det var när det gäller just antalet jägare. Det är i alla fall ingenting som Länsstyrelsen har mer fakta kring än de som själva var med på jakten.
Sedan tycker jag inte du ska se det här som ett angrepp på jägarna. De har bara gjort det som regeringen bestämt att de får göra.

15. Torbjörn

2010-01-12 16:06

Då kanske du ska framföra den kritiken hos dina politikervänner istället.
Jägarna verkställde ett demokratiskt fattat beslut, så du framför din kritik till fel målgrupp.
Det kanske finns ett politiker forum som du kan framföra dina åsikter på.
Hur fel det var enligt dig att ha licensjakt på varg.

14. Till Bob

2010-01-12 14:07

Man har rätt att kritisera ett politiskt beslut. Det fungerar så i en demokrati. Alla har rätt att föra fram sin åsikt, positiv som negativ.

13. Media vågar inte

2010-01-12 13:45

Vill JRF vara med om att få pengar av staten måste man ställa upp och buga precis som Jägareförbundet gör. Annars är det rökt.
Samma sak är det med tidnings- och andra mediaföretag. Vill de ha presstöd får de lov att inte bilda opinion mot den inplanterade vargstammen utan tala väl om eländet.
Vilka tidningar kan klara sig utan presstöd?

12. Torbjörn Eriksson

2010-01-12 13:45

Det finns ett riksdagsbeslut om att vi skall ha ett delmål på 210 vargar för att sedan utvärdera. Och där är vi säkert med råge. och för att ligga kvar på målet 210 så måste man bromsa tillväxten med jakt. Är det så svårt att axeptera ett politiskt demokratiskt beslut?

11. Skvallerblaska

2010-01-12 13:18

kallade jag aftonbladet i ett mail till deras nyhetsredaktör. Frågade också när jägare och landsbygdsbor skulle få en första sida vinklat ur deras perspektiv, som rovdjursföreningen ständigt får trots deras pluttetal till medlemmar. Han förstod inte alls va jag menade, aftonbladet va minsann helt opartiska i vargfrågan........

10. Var är JRF?

2010-01-12 13:17

Det framförs ofta på den här sidan att JRF driver rovdjurspolitiken framåt. SJFs företrädare har synts en hel del i media, senast idag i SvD, men inte en enda JRFare har jag sett eller hört. Är det ingen annan som noterat det?

9. Allmänheten felinformerad

2010-01-12 13:17

Förra veckan träffade jag en privatperson (ej jägare) som säger, citat:
"Det är fruktansvärt att 12000 jägare får skickas ut i skogen för att skjuta 27 vargar, det är ju rena slakten enligt nyheterna"
Då förklarar jag för honom att 12000 är det antal som registrerat sig för att få jaga, vilket innebär att det går inte säga hur många som jagat. Förmodligen mycket färre, då jag själv varit registrerad men inte jagat. Dessutom är dessa 27st att skjuta fördelade på ett gigantiskt stort område.
Min personliga uppfattning är att det åligger de inblandade Länsstyrelserna att gå ihop för att lägga fakta på bordet och även se till att nyheterna presenterar detta för allmänheten utan några vinklingar varket åt ena eller andra hållet.
Bara för att man har ett jägarintresse så vill man inte bli attackerad som en skurk.
Till Länsstyrelserna skickar vi väl in älgobs med all info om antal jägare etc, hade man ingen vargobs?

8. Torbjörn

2010-01-12 13:17

Det ska bli intressant att se dina kommentarer när alla de nya vargflockarna börjar härja i juli-augusti. Då blir det att förklara den ekologiska nyttan av fårkadaver som går till destruktion istället för människoföda. För vi har mer vargar nu än för ett år sedan.

7. Jovisst

2010-01-12 12:30

Visst har media vinklat den här frågan på ett fult sätt, men tyvärr så är väl vargjakten ingen nyhet nu längre, så möjligheten att vinkla den rätt igen är nog liten.
Jakt rent allmänt är ingen stor fråga mediabruset, men skall dom ta upp det så vill dom ha något smaskigt, som säljer lösnummer.
Tyvärr så bjuder ju våra kära nollvisionärer på en hel del gammaldags rovdjurshat och ren okunnighet, utan att bry sig om ifall det skadar jakten i stort.

6. I Sv.D idag...

2010-01-12 12:20

...skriver kolumnisten Lars.berge@svd.se under rubriken "Blunder att fjäska för jägarlobbyn". Som förklaring till polariseringen mellan stad och land i vargfrågan hänvisar han till de generation "Skogsmullar" som utbildades under 70-talet genom att slicka på stenar, titta på myrstackar och samla grodyngel. Allt under parollen "Var rädd om naturen".
Att dessa "Skogsmullar" - utbildade av arbetslösa hemmafruar i höghusens närmiljö - nu sitter som journalister och påverkar vad media skall visa, framgår med all tydlighet.
Bland annat har man en förkärlek att redovisa s.k undersökningar där jakt och jägare framstår i dålig dager.
Vad man däremot underlåter att redovisa är alla samstämmiga SIFO-undersökningar där journalister har sämst trovärdighet av alla yrken.
Radio Dalarna och Dalarnas Tidningar är lysande exempel på ovanstående.

5. Håller med

2010-01-12 12:19

Gång efter gång kommer artiklar och inlägg om slakten, nä jag menar jakten, i riksmedia. SJF är helt överkörda och tror de kan med fakta övertyga. Det handlar inte om rätt eller fel utan att komma till tals. Vem bryr som om fakta om denna endast kan läsas på Jakt & Jägare eller SJF. Det som skrivs måste ju fram i riksmedia.

Här är senaste i raden på slakter:
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/elisabethoglund/article6412972.ab

4. Kommentarsfälten i medias artiklar

2010-01-12 12:19

Kommentarsfälten i medias artiklar har varit läskiga att läsa. Allt från uppmaning till mord på jägare till de vanliga faktafelen går att hitta där. De som försökt föra en vettig diskussion har försvunnit i mängden förvirrade som fördömt "slakten på de utrotningshotade djuren av blodtörstiga nöjesdjurplågare" och annat helt befängt.

3. Helt fel med jakt på varg

2010-01-12 12:18

Det är ingen blygsam avskjutning, det är 10% av en mycket liten population av varg.
Det skulle inte ha varit någon jakt överhuvudtaget.

2. jodå jadå

2010-01-12 12:18

men så är det ju med tidningsmurvlar =)

1. Sluta köpa

2010-01-12 12:18

Det finns ju en hel del jägare i landet, gör som jag och sluta köp dagstidningarna. jag tror det skulle svida ordentligt i kassan om jägarna gjorde slag i sak...God fortsättning på er alla.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons