• Älgskadefondsföreningen

Visst kan varg döda människor

DebattPublicerad: 2005-11-22 12:09

Laxå kommun har avslagit en familjs ansökan att få skolskjuts från dörr till dörr på grund av rädsla för orädda vargar som ibland går in på hustomten. Kommunen har rådfrågat bland annat Grimsö viltforskningsstation, som hävdar att vargar inte angriper människor. Grimsös ställningstagande är det gängse från svenska myndigheter och sakkunniga men inte desto mindre en grov lögn.

Sommaren 1881 förklarade Finlands kejserliga senat krig mot vargen efter en serie dödliga angrepp på barn i Åbotrakten.
Åbovargarnas 22:a och sista offer var den fem-årige Karl Oskar Grönroos, som togs av vargen den 7 november 1881 i Asikais by.
Sju barn hade blivit vargens offer i Tammerforstrakten den 30 maj-25 december 1877 och 13 barn på Karelska näset den 6 maj 1847-22 augusti 1848.
Historikern, fil.dr. Antti Lappalainen utgav nyligen boken Suden jäljet, Vargens spår, i vilken han redogör för sina undersökningar om vargangrepp på människor i finska kyrkoböcker, samtida tidningar etc.
Mellan 1802 och 1881 dödades 78 barn och 61 fullvuxna av varg i Finland, de flesta vid predationsangrepp.
Barnen togs ofta på gårdsplanen, på trappan och i ett par fall inne i farstun.
Den framstående ryska vargkännaren Michail Pavlov berättar i sin bok Volk, Vargen, 1985 om 26 dödliga vargangrepp i Kirovdistriktet 1944-1953, där han var verksam vid den tiden.
Se referat på svenska:
www.locomail.com/vargen
Både Lappalainen och Pavlov ser ett uppenbart samband mellan bristande vargjakt, oskygghet och människoätande.
De flesta vargar anfaler inte människor men ibland – ingen vet när – gör de det och då blir de snabbt mycket skickliga.
En serie tragedier följer tills människoätarna har dödats.
Vargens farlighet för människan är allmänt känd i Finland, bland alla utom vargkramarna. Flera kommuner ordnar skolskjutsar dörr till dörr.
De finska vargkramarna har allt svårare att torgföra lögnen att vargen är ofarlig och krystar fram allt mer långsökta bortförklaringar till dess människoätande.
Åbo univeritets konservator, Ari Karhilahti, förklarade i dagstidningen Turun Sanomat den 27 oktober:
”Om en varg har anfallit ett barn kan orsaken till exempel vara att ett barn var en så stor skam för en ogift mor att hon förde det till skogs. Det var lätt att kvittera saken med att vargen åt det.”
Medelåldern på barn som togs av varg under 1800-talet var 5,9 år. De flesta attackerades nära hemmet. Kvarlevor av de flesta kunde begravas och varje offers faders namn är angivet i kyrkoböckerna.
Ju mer jag forskar i ämnet, desto kusligare känns det ljugande som även ansvariga myndigheter och forskningsinstitutioner har satt i system. Lika kusligt är det människoförakt de därvid ådagalägger.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

5. Stadsbygdskulturens diktatur

2006-03-01 14:14

Landsbygdskulturen får vika. Folk flyttar till stan och strax är spårsnö och viltförekomst oviktiga ting.
Kunnighet, känsla och samhörigheten med naturens många skiftningar ”zoomas” ut.
Information inhämtas av ”experter” på TV. på nätet eller av den som pratar mest.
Få söker kunskapen i ensamma skogsexpeditioner eller med arbete i ödemarken, där djurarter lever sitt liv. Den ”uppsökande verksamheten” är noll.
Vår stats överhet har alltid varit motståndare till egna företagare och landsbygdsbor.
Stadsbygdskulturens naturfantaster har en gräddfil för sina bevekelser. Landbygdskulturen har en isande motvind.
För detta betalar väl staten (vi) 50 miljoner per år för vargskyddet. Att vargen ”fällt” människor i Finland vet överheten. Dom vet även att många i Armfeldts armé blev vargmat i de jämtländska fjällen, när armén varit i Norge.
Glesbygdsutrotning med varg förefaller mera troligt vara överhetens ”plan”.
Varg skall finnas i djurparker, där storstadsborna kan se och njuta av de fina djuren.
De vargar som skall leva fritt har väl möjligheter att finna revir i Sibirien, där bör väl finnas platser som inte behövs för utförsåkning och annan förströelse för stadsfolk.

4. Visst kan varg döda människor

2006-01-06 12:19

Det har jag läst om i svenska kyrkböcker också.
Dessutom blev dansaren Nurejews mamma nästan dödan av varg. Hon fick tända eld på sin sjal för att klara sig.
Dessutom borde det upplysas om dvärgbandmasken som finns hos vissa vargar. Får vi den mer spridd i Sverige än vad den redan är är det helt adjöss med friluftslivet samt bär och svampplockning.

Hej, Anna!
Dvärgbandmaskar skrev vi om i papperstidningen nr 7/8-05. Den artikeln läggs inom kort ut i webbtidningen eftersom Du skrev det här inlägget.
med vänliga hälsningar
Anders Ljung

3. Gråben och hjärntvättade svenskar

2006-01-06 12:16

Vad annat kan man vänta av ett land, där man får en månads fängelse för mord, 9 månaders fängelse för att skjutit en varg i en tamdjursinhägnad, 9 år bakom galler för att transporterat ett parti narkotika...!? Nu har jag för all del lika mycket till övers för narkotikalangare som för rabiessmitade vargar! Men det skulle vara intressant, att som omväxling, vända på straffskalan!
Det många nu upplever och får känna av - är inget annat än majoritetens diktatur - dikterat av demokratiunderskottet och vår nuvarande regering.
För övrigt korresponderar artikeln och Pavlovs rapporter, förträffligt väl med vad Carl-Herman Tillhagen skrivit i sin bok "Allmogejakt i Sverige" 1987 LT:s förlag

HIAWATHA jägare till vardags

2. Självklart

2006-01-06 12:15

Självklart dödar hungriga vargar människor. Min morfar berättade att han blev omringad av vargar när han var ute och vitjade ripsnaror, han grävde ner sig i snön det räddade hans liv. Släpp in några hungriga vargar till slipsgubbarna på naturvårdsverket så får vi se vad som händer.

1. Jag visste det!

2005-12-26 14:07

Självklart dödar vargen människor, allt som behövs är rätt tillfälle. Det visste folk förr.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB