• Pinewood

Fiska inte öring i småbäckar

FiskePublicerad: 2008-05-07 17:12

Hej, Jakt & Jägare! Först av allt tack för en informationsrik och underhållande tidning. Jag skriver till er med anledning av artikeln ”På jakt efter ädelfisk i skogsbäcken” i nummer 4. Artikeln berättar om fiske efter bäcköring med metspö i småbäckar i Dalarna (Jag skriver från Norrbotten.)

Många har inlett sin fiskekarriär som småpojkar och tjejer med just bäckmete efter öring och därför har många roliga minnen av bäckmete precis som er artikel speglar.
Tyvärr har det visat sig att småbäckar med sina vackra ”bäcköringar eller bäckforeller” oftast är lekområden, självaste barnkammaren för det hotade havsvandrande öringbeståndet.
Bland annat ICES internationella havsforskningsråd har påpekat att havsöringsbestånd i Norrbotten och Västerbotten är hotade och ett flertal nödåtgärder har föreslagits för att förbättra den drastiska situation som många öringbestånd befinner sig i.
Därför har vi på Kalix älv ekonomiska förening satsat över en miljon kronor för att förbättra förutsättningarna för fiskebeståndet genom att återställa våra vattendrag efter flottningsepoken.
Men att återställa ett vattendrag leder inte automatisk till att rädda havsöring i Bottenviken. För att det ska bli bättre krävs reglering av fisket under hela fiskens livscykel, från sin långa vandring ut till kusten och hela vägen åter till de små bäckar som är lekplatser för havsöringen.
Nya fiskeregler vid Norrbottens- och Västerbottenskusten ger mycket bättre skydd för havsöringen men det är också viktigt att öringen skyddas under de första känsliga åren av sitt liv i lekbäcken.
Felriktat fiske i dessa lekbäckar kan lätt leda till att öringbeståndet åter trycks tillbaka. Därför uppmanar vi alla fiskevattenägare att förbjuda fiske med levande bete i havsöringens lek- och uppväxtområden.
Att avstå från att plocka upp småöring i lekbäckar leder till vinster i form av fina fångster av storvuxen öring i de större vattendragen i närheten.
Även om en bäck ligger långt in i inlandet är det inte en garanti för att det bara är mindre stationär öring som finns i området, flera av lekbäckarna för Kalix älvs havsöring ligger över 250 kilometer från havet. Att fiska i dessa bäckar med syfte att släppa tillbaka småöringar är inte heller ett bra alternativ. Detta eftersom vetenskapliga studier visar att dödligheten hos maskmete-fångad och återutsatt öring är hög (cirka 25 procents dödlighet).
Därför rekommenderar vi alltid att avstå från fiske med levande agn i småbäckar efter öring i Norrbotten.
Tack för en i övrigt mycket bra läsning och vi önskar era läsare välkomna upp till oss för att jaga eller fiska harr, gädda och lax under kommande säsong.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

18. Bäcköring Salmo trutta fario

2012-08-27 08:08

Läs om att Bäcköring är en egen art av öring sällan större än 15-25 cm. En lekande Bäcköring med rom och mjölke är ungefär i den storleken. (detta av egen erfarenhet) se länk
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ring
Se även denna länk.
http://www.fiskbasen.se/backoring.html
Sök gärna mer info på internet.
Att alla öringar tillhör samma art är okay, men bäcköringen stannar i bäckarna. Man kan ha gott samvete om de bäcköringar man tar upp är över 15 cm. Det kan hända att bäcköringar och rödingar skapar s.k. bastarder, men dessa är också stationära i bäckarna och vandrar inte ner i sjöar eller hav.
MVH Maria

17. kul att fiska bäcköring

2012-01-06 16:59

jag har alltid gillat att fiska bäcköring/laxöring/röding. jag har en farmor som bor i norra värmlanda i en liten by med 250 st människor och 5 mil till närmsta bensinmack och de lilla stället heter bortan, och där finns en älv som kallas bortaelven där finns riktigt mycke öring och röding och de fiskade jag med metspö, men ochså spinnfiske var mycke roligt, min största bäcköring vägde 2,4 kg

16. Uppvuxen i skogen..

2011-02-01 00:15

Nej naturligtvis vandrar inte dina fjällöringar ner till havet. Men det är faktiskt samma fiskart. Skillnaden är att havsöringen växer upp i havet och vandrar upp i småbäckar för att leka. Det är deras yngel som fiskas i bäckar som rinner ut i havet som kan vara katastrofalt för ett bestånd. Öringarna som finns i inlandet kommer aldrig att vandra ut till havet, om dom inte är uppvuxna i havet.Men om man fiskar hårt i en liten bäck i inlandet kan man göra stor skada även som fiskare.Öringen i små bäckar växer sakta och behöver få leka ett par gånger innan dom blir uppfiskade.Annars minskar beståndet fort även om man är själv att fiska i bäcken.Och du har helt rätt i att hotet för havsöringen är rovfiske i havet ! Hoppas att du åtminstone har nån bäck kvar att meta i för det är spännande. Men själv släpper jag försiktigt tillbaka dom flesta öringarna. Då vet man att dom finns där även nästa gång man kommer smygande.

15. Meta bäcköring

2010-04-25 23:35

Gudars va många världs mästrade det finns !

Jag är nu en gammal gubbe som i pojkåren i det närmast bodde i skogen och drog fram efter bäckar i min hemtrakt, och va bäcköring jag plockade upp.
Det fans fisk i stort sett varje litet vatten drag som fans, små bäckar som inte var mer än en halv meter bred. Bäcköring på upp mot ett kilo var inte så sällsynt.
Nu 47 år senare har jag provat på nytt, nästan inte en fena, men två faktorer som spelar in är att bäver har härjat runt och skogsbruket moderniserats.
Under tiden bävern fans på plats vart fisket ännu bättre men svårare, ( har besökt gamla fiskevatten några gånger under dessa år och fått ännu större öringar.) När vår natur ingenjör har lämnat dammar så har också fisken försvunnit.
Bottnen är utslätad och i min tro ska bäcköringen ha kvist, sten och annat att gömma sig i och bakom, det är borta i dammarna och långa sträckor uppströms, och en ännu större bov i dramat är det modärna skogsbruket med stora maskiner som kör över bäckar och små vattendrag och åstadkommer samma som ett övergivet bäverdamm, jord och myr spolas ner i bäcken många år efter en avverkning och slätar ut bottnen och fisken trivs inte och vill inte leka, fisket förstört.
Och skitpratet om att bäcköring är det samma som havsöring ger jag inte ett öre för, varför har inte öring i fjällsjöar som jag personligen har tagit på upp mot 4 kilo inte vandrat ut i så fall, bäcköring vandrar helt klart men det spolierar inte havsöring beståndet att meta bäcköring, havsöringsbeståndet spolieras och skadas mer av rovfiske av kustnära yrkesfiske.

14. inse att alla gillar olika typer av fiske!!

2009-12-18 09:12

Jag är en flitig bäckmetare främst efter bäckrödingen, men jag tycker att så länge man inte dammsuger bäcken på fisk som tex nätfiskare vid kusten .och stället visar respekt..vad jag vet ifrån skellefteå där jag kmr ifrån så tar älvsfiskare upp dom flesta av öringarna dom får medans fiske förbud i bäckar ska det vara för att det är skadligt , och som någon annan hade skrivit så existerar knappt bäckfiske idag,jag tycker man pratar för mycket om hur stora öringen kan bli i älvarna och vid kusten och inte vad som är bra för bäcken tex ett visst underhålls fiske som bara är bra för bäcken, öringen blir större och behöver inte konkurera lika mycket...jag har då under mina år i bäcken aldrig träffat någon annan fiskare där så jag tycker inte att man ska haka upp sej, vad jag tror så finns det då viktigare åtgärder än de lille fisket som sker i små strömmarna

13. Bäckröding/öring

2009-08-13 15:06

vet många bäckar speciellt här i dalarna som har största delen bäckröding och bara några enstaka öringar, bäckrödingen är ju ett hot mot öringen tål mer surt vatten stränger undan den vad jag vet .
Vet många som blandar ihop dessa 2 , bäckröding är de bara å fiska upp utan problem !

12. Snart borta..

2009-08-11 09:45

...för att dom vill sälja mer ström? ÄN VI KAN TA REDA PÅ.

11. Fred

2009-06-17 16:01

Det finns bara en sorts öring i svenska vatten. oavsett om du kallar den för havsöring eller bäcköring så kan den flyttas mellan de olika biotoperna och då bli att uppträda som den andra "sorten".

10. lätt att förstöra.

2009-03-22 23:43

Ett för högt fiske i ett litet vattendrag KAN vara en katastrof för det vattendraget. har sett det själv när ett gäng småpojkar som inte riktigt förstått sig på minimimått, istort sett rensade ån på öring av alla storlekar. fiske förbud infördes och nu har den återhämtat sig hyfsat (ca 5 år senare).

9. Men snälla Tore

2009-02-01 22:59

"jag måste tyvärr konstatera att den som gör mest skada för den lilla spillra av öringsmåfisk som finns kvar i bäckarna är den tvåbenta minken "

Tillåt mig att å det grövsta tvivla på detta. Har du överhuvudtaget sett vad de vanliga minkarna ställer till med?

8. öring, bäcköring eller havsöring

2009-01-18 08:12

om man ser öringen som en fisksort så måste man ha hårda restiktioner i öring bäckar som leder ut i större vatten så som kalix- tärendö- och torneälv. jag har jobbat med biotopvårdande åtgärder i mindre bäckar.
med bl.a inventeringar av vägtrummor (generellt är drygt 30% fel lagda och utgör ett hinder för vandrande fisk.)
jag har även dokumenterat skogsdikning som leder ut i
bäckar och förstör lekbottnar mm och även dokumenterat
flottningsskador på ett flertal bäckar i pajala kommun.
vissa av flottningsskadorna är nu åtgärdade samt några
vägtrummor men jag måste tyvärr konstatera att den som gör mest skada för den lilla spillra av öringsmåfisk
som finns kvar i bäckarna är den tvåbenta minken med sitt stora metspö som tar upp alla öringar som skulle växa till sig i ett större vattendrag.

7. Havsvandrande

2008-12-26 16:00

Se´n när blev Amerikansk Bäckröding "havsvandrande", den ene av fiskarna i den där artikeln var en bäckröding. Den är icke havsvandrande :)

6. Obefogat

2008-10-30 15:50

Det finns bara fyra oreglerade älvar i Norrbotten, således bara fyra älvar det kan finnas havsöring i. Inte kan man då skriva hela Norrbotten. Och vad kan bäckfiske göra jämfört allt annat som negativt påverkar havsöringen.
Nej, bäckfiske är som man säger " en piss i Missisippi".

5. Är detta ett problem

2008-07-17 22:26

Tror inte att det fiskas så pass mycket att detta är ett problem. Rör mig mycket i skog och mark, både under jakt, fiske och bärplockning. Har träffat mycket folk i terrängen, men aldrig någonsin en bäckfiskare. Detta i både norrbotten och jämtland. Det är väl möjligen i någon enstaka bäck som någon lokal idogen metare skulle kunna påverka stammen, men knappast i ett större perspektiv. Då lär ju minkarna, för att inte tala om skogsbruket göra en tusenfalt större skada.

4. Se skillnad

2008-06-03 08:19

Kan ni då som bäckmetar se skillnad på en stationär bäcköring och "vanlig" vandrande öring?

3. Håkan & Gråben

2008-05-15 08:44

Bäcköring (Salmo trutta fario) och Havsöring (Salmo trutta trutta) är inte samma fisk. Bäcköring lever hela sitt liv i bäck/mindre vattendrag. Den utrotningshotade havsöringen växer upp i bäck men vandra senare i sin livscykel ut i hav. Pga bifångsterna av små havsöringar vid bäcköringsfiske så bör man (ifall man vill rädda havsöringen) ha restriktioner mot detta fiske.

2. Håkan

2008-05-13 15:22

Kanske på grund av att bäcköringen inte hinner komma upp i fertil ålder. Bara en tanke.

1. bäcköring

2008-05-08 09:09

Vad är det som säger att en havsöring är mer värd än en bäcköring? Jag förstår inte logiken i att spara en bäcköring för att få fiska den som havsöring. Varför inte fiska den som bäcköring då?

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB