• Allmogejakt

Årsmöte i Storsjöbygden

FörbundsnyttPublicerad: 2007-04-30 09:07

JRF-avdelningen i Storsjöbygden har hållit årsmöte på värdshuset Svanen i Gallsäter. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar valdes Hans Öhman till ordförande på ett år. Vald till sekreterare blev Stefan Lindh. Valda till justeringsmän blev Per Viklund och Irene Eriksson.
Valda till ledamöter i styrelsen blev Anders Westman, Stefan Lindh, Mats Viberg och Irene Eriksson. Rolf Norlin och Per Viklund är revisorer.
Som ledamot och suppleant till älgskötselområdet valdes Hans Öhman och Lars Wiklund.
Ombud till distriktsstämman är Hans Öhman, Mats Viberg och Stefan Lindh.
Under 2007 planeras hagelskytte i Haffsta. Skjutbanan i Ullånger skall hyras i augusti. Ungdomslägret i Lövik arrangeras 6-8 juli.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere