• Allmogejakt

JRF i södra Sverige vill ha vargreservat

FörbundsnyttPublicerad: 2011-02-18 11:32

JRF-distrikten i södra Sverige förbereder ett förslag att bara acceptera varg i reservat, som förslagsvis är fyra kvadratmil. Distrikten ska samordna rovdjursfrågor i en arbetsgrupp som fått arbetsnamnet Rovdjursgrupp region syd.

Representanter från Jägarnas Riksförbunds distrikt i Kronoberg, Östergötland, Jönköping, Blekinge, och Halland har träffats den 12 februari.
Distrikten i Blekinge, Halland, Skåne och Västra Götaland län var kallade men saknade närvarande representant.
Syftet med mötet var att bilda en arbetsgrupp om rovdjurens utbredning.
JRF-basen för Kronoberg, Björn Hörberg, var ordförande under mötet.
Under mötet redovisades rovdjursläget i de berörda länsdistrikten:
• Östergötland:
Varg: ingen i nuläget,
Lodjur: ett fåtal djur i södra länsdelen, fler i norra. Dock kan rävskabben förvänta dämpa lostammens utbredning i länet.
Björn: ingen.
Kungsörn: kuststräckan är invaderad.
• Jönköping:
Varg: på besök ibland,
Lodjur: inget större problem har rapporterats.
Björn: på besök och genomvandring.
• Blekinge:
Varg: på besök. Har rivit får på sin vandring.
Lodjur: Två märkta djur.
Havsörn: ökar i antal.
• Halland:
Björn: på besök. Befaras ha gått i ide någonstans i länets skogsbygd.
Varg: på besök flera gånger.
Lodjur: minst två kvalitetssäkrade föryngringar. Flera djur finns dock.
Kungsörn: finns.
• Kronoberg:
Varg: på besök.
Lodjur: en föryngring 2010. Flera lodjur rör sig länet och går även i Blekinge.
• Kungsörn: Två häckande par i östra delen av länet.
• Skåne: (Ingen representant var med vid mötet, men distriktet rapporterade via e-post.)
Lodjur: minst en föryngring i nordöstra Skåne under 2009-2010. Enligt årets inventering saknas lodjursföryngringar i Skåne
Kungsörn: Sju häckande par.
• Västra Götaland: (Inskickad rapport.)
Varg: finns. Nollvision gäller för distriktets inställning till varg i området.
• Kalmar: (Lägesrapport saknas.)
Vid mötet beslutades att varje JRF-distrikt i Region syd har sin ordförande som ordinarie ledamot i gruppen och att respektive distrikt utser en suppleant.
Nästa möte för rovdjursgruppen i Region syd blir den 16 april.

Vill ha vargreservat
Under mötet diskuterades var ett reservat för varg i regionen kan vara beläget.
Huvudfrågan blev: var finns en lämplig plats på fyra kvadratmil, som har den tillgång på föda som krävs för att vargen ska kunna överleva?
Hur skall kostnaden för detta finansieras? var en annan fråga.
Även detta skall diskuteras i distrikten, för att läggas fram vid nästa gruppmöte.
Gruppen tog även upp frågan om eftersök på trafikskadat vilt. Frågeställningen var hur eftersök på skadad varg ska genomföras. Vilka hundar klarar av ett eftersök på en skadad varg, som eventuellt finns i en flock?
Det finns dessutom flera juridiska spörsmål i samband med eftersök.
Vid mötet konstaterades även att elstängsel runt boskapshagar inte längre fungerar som skydd mot rovdjur. Nya EU-direktiv innebär att eltrådarna har så låg spänning att rovdjursstängsel inte längre avskräcker till exempel varg.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

11. Leasing är lösningen

2011-02-21 09:28

De nordiska länderna kan väl gå ihop och leasa ett lagom stort område i Ryssland där vi kan avla varg i stället för här, till exempel i närheten av Verkhoyansk, där verkar de ju ha varg så det räcker. Sedan är det bara att anställa Verkhoyanskborna som vargskötare som då får gulla med vargarna i stället för att slå ihjäl dem.

10. Åke nr7

2011-02-21 09:28

bara en sak emot,det blir nog för kallt för våra stackars forskare,
hur skall de kunna tänka klart i den kylan när de inte ens klarar det här nere?Och hur skall de kunna räkna individerna med vantarna på,då ser de ju inte fingrarna...Å andra sidan kanske det inte blir så stor skillnad och riktigt utfrysta kommer de nog att bli här med om det fortsätter så här.

9. Bra ide-Rävalars nr. 5-har ännu bättre ideer.

2011-02-20 14:13

Bra, men enda realistiska för hela svenska folket är: ETT NORDISKT RESERVAT I SAMARBETE MED ALLA TRE LÄNDER, NORDENS "YELLOWSTONE". Redaktör Ljung borde skiva om min debattartikel som jag skickat till tidningen: Hälsohot mot våra barn - Barnkonventionen. Den innehåller ett förslag till rovdjursreservat som kan ligga i området kring treriksröset, med korridor till Kolahalvön, för nya gener från öst. Där kan också SRF mata sina kelgrisar och ha egen uppfödning av rovdjursmat på egna gårdar. Placering i södra Sverige är omöjlig, i avsaknad av nog stora nationalparker, bara delar av Sverige får lättnad, privatmarker, djurhållning mm, men hela Sveriges folk får lugn och ro med ett stort Nordiskt reservat. Varför inte inhägnat, i statliga fjällens nationalpark stort nog efter USA-modell. Detta måste samerna också se som positivt, med rovdjur i park och givetvis full jakt och eliminering av rovdjur utanför reseratet. Vi i Norden fyller då EU-s krav på bevarandesstatus av rovdjur och säkrar framtiden genetiskt för EU och mijöminsterna
i Norden. Nordiska Rådet skall utses som huvudman och EU medel tillföras för investeringen. Samtliga länder i Norden vinner kostnader och bekymmer.

8. Lagom stort inget stängsel?

2011-02-20 01:42

Svar Gotland.

7. Om ni inte hat skjortan på ....

2011-02-20 01:42

För ca 15 år sedan sa en från de befintliga vargområdena, -Du kommer inte förstå för en fan är innanför skjortan din!
Jag förstod vad som va på gång, redan då, (var bla och jagade där)
Så jag ber er, i övriga sverige, stå gärna med byxorna nere men se till så att injte fan kommer innanför skjortan. I Gävleborg finns det ett förslag på att rådjursjakten ska stoppas, om det inte är bestämt redan? Det nämns om att det ska sraras tre-ftra vuxna älgar per tusen hektar.
Sälsiammen växer och fisken i havet minskar och vissa fisksorter är nästan borta, i stora delar av östersjön.
Vi som bor i det, hur ska vi få er andra att se vad som är på gång. Jag fick in en insändare i en av de större jakttidningarna för över tio år sedan, jag blev av en del näst in till idiotförklarad, men vad gör det.
Jag står med huvudet högt i dag,
och ber er, lämna prestigen hemma, ta kontakt med personer som varit med åch set vad som sker, det går fort, fortare en vad ni många tror. Men det har nämnts en söndag tidigare, och för allas och din skull, släpp kaffekoppen och säg i från, med uppkavlade skjortärmar! ?

6. Lite rolig läsning

2011-02-19 00:02

Det verkar finnas lika många rovdjur i dom 8 sydligaste landskapen som det har skjutits här i vår by dom 2 sista åren 25st!! En by i Härjedalen!! Och här propagerar Naturskyddsföreningen för varg dessutom, men inte i Sörmland för där kan det uppstå problem??. NSF måste vara dubbelmoralens förnämsta högborg. Man häpnar över hur NSF tycker att mellansverige och norrland ska bära alla problem medans södra delen ska skyddas.

5. I nationalparkerna

2011-02-19 00:01

Padjelanta, Stora Sjöfallet och Sarek är det gott om utrymme och bara att inhägna. Perfekt för alla vargälskare att åka dit umgås med dom.

4. Här är...

2011-02-18 15:46

de inte välkomna,jag kan inte förstå vad ledningen tänker med när de vill ha VARG, fråga medlemmarna först eller törs ni inte det.Det räcker med de vargar som finns på djurparkerna vi behöver inga frilevande vargar i Sverige.Ni måste lyfta blicken lite högre så ni ser över näsan,har ni inte varit hemma i Sverige på flera år och hört hur kamrater från andra län har haft det.Men det kommer årsmöten framöver som skall ändra på den saken.Nej Tack Till Varg.

3. Tycker

2011-02-18 14:34

att vi bygger ett reservat inom tullarna i stockholms län för där finns det gått om byte åt dessa gosedjur.
Samt att man bygger ett högt o starkt elstängsel runt hela området.

2. Varg nej tack

2011-02-18 14:34

Inte vill jag ha varg i mina jaktmarker, då kan man ju sluta med all hundavel för det finns väl ingen som är så dum att man släpper sin familjemedlem i skogen för att den ska bli vargmat.
Varg Nej Tack

1. Som vanligt

2011-02-18 12:40

kan man väl förutsätta att de som kommer med förslag om var reservatet skall ligga inte kommer att föreslå sin egen jaktmark eller där deras egna barn bor eller vistas...
NIMBY är utgångspunkten som vanligt alltså...

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsJohn Deere