• Allmogejakt

JRF-Piteå satsar på ungdomsskytte

FörbundsnyttPublicerad: 2008-05-14 13:29

Under förra verksamhetsåret har Jägarnas Riksförbunds avdelning i Piteå haft en bra skytteverksamhet för ungdom vid skjutbanan i Bergsviken.
Vid årsmötet konstaterades att det arrangerats ett 30-tal sammankomster för att öva skytte.
Utomhus har det varit skytte med .22 LR-gevär och inomhus i Jägargården har luftgevärsskyttet ägt rum.
En JRF-representant har deltagit i älgjaktsamrådet.
Tilldelningen av älg sammanföll med jaktklubbarnas önskemål. JRF:s rekommendation är försiktig kalvavskjutning.
JRF i Piteå har kämpat mot vindkraftverken i Dragaliden.
Skogsfågel kommer att försvinner från spelplatserna. Därför vill JRF ville att vindkraftparken flyttas till Piteå skärgård, men länsstyrelsen och miljödomstolen avslog JRF-avdelningens överklagan.
Marbygdens vind AB besvärade sig inte ens att flytta vindkraftverken några kilometer bort från den tjäderspelplats som bevisligen finns i Dragaliden, konstaterar JRF-Piteå.
Avdelningen kräver även att årsjaktkort återinförs för småviltjakt ovan odlingsgränsen.
Medlemmarna föreslår i en motion att förbundet arbetar för att att alla vindkraftparker bör planeras efter försiktighetsprincipen och att inga extrakostnader tas ut för skottillstånd inom och i närheten av vindkraftverk.
När det gäller viltvård har medlemmar planterat raps och fodermärgkål på lämpliga myrområden.
Till styrelsen valdes: Arnold Stenman, ordförande, John Johansson, kassör, Erik Berglund, sekreterare, Nicklas Holm, vice ordförande, Johnny Lundberg, ledamot.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB