• Älgskadefondsföreningen

Kritik mot rovdjursförvaltningen

FörbundsnyttPublicerad: 2009-02-09 09:07

Torsdagen den 5 februari tog landshövding Maria Norrfalk emot företrädare för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna. Enligt länets JRF-ordförande Malte Sandström var syftet med mötet i första hand att få diskutera alla de klagomål som riktas mot länsstyrelsen och länsstyrelsens personal. 

– Vår landshövding visade på ett övertygande sätt att hon är ordentligt insatt i rovdjursproblematiken och detta inger förhoppningar, säger Malte Sandström.
JRF-företrädarna informerade om att förbundet jobbar för att de nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av de regionala målen för rovdjursstammarna. Dessa mål ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring.

”Brist på kompetens och dialog”
– Vi anser att dagens rovdjursförvaltning inte klarar kontakterna med medborgarna på ett bra sätt. Brist på kompetens och brist på förståelse för betydelsen av dialog har skapat en situation som av många upplevs som överförmynderi och ingjutit en känsla av utanförskap hos berörda människor. Det finns därför på många platser inom förvaltningen ett stort behov av nya människor med en större kunskap och social kompetens, förklarar Malte Sandström.

Illegal utplantering av varg
Under mötet diskuterades även frågan om vargens återetablering beror på illegala utsättningar.
– Vi anser att frågan har en avgörande betydelse för acceptans av varg i Sverige och kräver därför att frågan utreds, säger Malte Sandström.
– Vi hade ett mycket givande möte tillsammans med landshövdingen och länsstyrelsens Stig-Åke Svensson. Jägarnas Riksförbund i Dalarna ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och en öppen dialog, tillägger han.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Bra jobbat Malte!

2009-02-10 09:22

Bra att du är aktiv Malte. Tycker att dom här vargextremisterna börjar tystna lite allt eftersom problemen väller in. Vi har ett fåtal här i länet som sitter och skriver på DD:s hemsida hela dagarna och tror att dom vinner på det. Du kan räkna dom på dina två händer. Aftonbladets stora notis idag var att "BlondinBella" blivit jagad av en flådd mink på Östermalm av några djurrättsaktivister. Ingenting om mannen i Värmland som blev jagad av ett par riktiga vargar. Bojkotta den tidningen genast!

1. Länsstyrelserna sätt att arbeta

2009-02-09 17:07

I Statens instruktioner för länsstyrelserna (SFS 2002:864) finns rubriken ”Länsstyrelsernas ansvar och uppgifter”. Här står i 2§ att ”Länsstyrelsen skall utifrån ett statligt helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen inom myndighetens ansvarsområde”. Detta sker inte idag inom rovdjursförvaltningen och är en mycket allvarlig försummelse.

Vid länsstyrelserna har anställda rovdjursvänner tagit befälet och agerar utifrån hur de själva vill att det skall vara. Man propagerar för rovdjur, men nackdelar med rovdjur finns inte vilket gör att helheten inte fungerar. Om den statliga förvaltningen inte fungerar i länen så måste regeringen ingripa och se till att dess regler följs. Landshövdingarna borde vara så pass pålästa att de ingriper i sitt län när inte givna instruktioner följs.

Anställda rovdjursvänner måste snarast ersättas med mera neutrala befattningshavare som ser helheten och som följer regelverket. Det är angeläget att Staten skyndsamt eliminerar dessa missförhållanden som finns hos många länsstyrelser. Medborgarna i Dalarna har idag inget förtroende för den förda rovdjurspolitiken.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB