• Pinewood

Lyckad turné om DNA-problematiken

FörbundsnyttPublicerad: 2010-12-14 16:13

Jägarnas Riksförbund har under de senaste veckorna genomfört en informationskampanj om regeringens planer på att stärka den svenska vargstammen genetiskt.

Förbundets generalsekreterare, Per Wanström, är nöjd med turnén i de svenska varglänen och konstaterar att en hel del missförstånd har klarats ut och många rykten har kunnat vederläggas.
På mötena fick medlemmarna (i de flesta fall) träffa Per Wanström samt ungdomskonsulent Sivert Borup, informatör Johan Boström och riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin. 


Enkät om mötet
En tryckt informationsfolder delades ut och deltagarna fick svara på en enkel enkät om vad de ansåg om mötet.
– Jag tror ingen har ändrat sina åsikter efter de här mötena, men det var inte heller meningen. Vårt uppdrag var att informera om planerna och varför regeringen vill göra detta, konstaterar Per som upplevde mötena med medlemmarna som mycket positiva.
– Det märktes tydligt att folk söker korrekt information, oavsett hur starka känslor man har för frågan, samt att de flesta är rätt så väl insatta.

Tydliga signaler
Förbundsstyrelsen fick också tydliga signaler om att medlemmarna ansåg att jägarorganisationerna skulle sköta informationen kring de här frågorna. Per Wanströms intryck är att medlemmarna ser realistiskt på besluten och förstår vilka som ansvarar för rovdjurspolitiken.
Informationsturnén började med Bengtsfors i Västra Götaland i slutet av november och har därefter fortsatt med Karlstad, Örebro, Falun, Gävle och slutligen Västerås på onsdag (15 december).

20 milaresor för mötet
– Det har varit lite ojämn uppslutning och naturligtvis har inte alla kallade medlemmar kommit. Det är ändå imponerande att man på sina håll åkte 20 mil enkel resa för att delta – trots att det var vardagskvällar och dåligt väder, berättar Per.
– Vi valde ändå att genomföra informationen nu, före jul, eftersom det kan bli aktuellt redan under nästa år att påbörja inplanteringar av varg.

Misstro mot inventeringar
Andra intryck är en hel del ilska och en allmän misstro bland annat mot inventeringarna, alltså hur många vargar det faktiskt finns. Ett ständigt återkommande diskussionsämne var: "Hur ska vi som bor här kunna leva med detta?"
I våras gjorde förbundsledningen en turné och träffade distriktsledningarna. Per tror att det kan bli aktuellt igen under nästa år, fast då blir det sannolikt den nya älgförvaltningen som ska diskuteras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. vansinnet styr

2010-12-18 09:38

En del av debattörerna ska nog ta sig en lägre tonart då det klart visar deras brist på empati för de drabbade husdjuren och dess djurägare.
En som lever med en vargföryngring och mitt i ett vargrevir.
En som fyllt frontlastaren med rovdjursdödade får.
En som har olaga elaggregat på 25- 26 kj för att åtminstånne kunna försvara min tamboskap och kunna bedriva ett lantbruk.
Frågan är hurlänge står vi ut med detta vansinne!!

11. Seleborg och ekologi

2010-12-17 16:05

Seleborgs senaste inlägg visar bara på hans ointresse och okunskap för ekologiska spörsmål. Det finns många arter som gynnas av rovdjur, vintertid bl.a. Kungsörn, havsörn,ormvråk, duvhök, järv, fjällräv, gråspett, korp, lavskrika, mesar m.fl.
Kanske Seleborg kunde upplysa oss okunniga vilka arter han menar som gynnas av betande tamdjur t.ex. vid fäboddrift. Här återfinns nämligen även en hel del insekter som du förlöjligar i samband med vargen.

10. Calle, har du slut på argumenten

2010-12-17 00:31

…….eftersom du nu hemfallit åt rent löjliga kommentarer? Fast i och för sig, vi kan väl fortsätta:
Hur mycket fritt fäbodbete behöver Roslagsfår och Vänekor t ex?
Hur mycket mer värd är en växt som behöver hjälp av betande djur för att överleva jämfört med rävar, kråkor eller spyflugor?
Jag skulle tro att du ändrade uppfattning om alla våra ”sophanterare” försvann, för då först skulle du förstå vilken nytta de verkligen gör, hur onyttiga du än tycker dem vara när du inte förstått deras verkliga betydelse.
Tyvärr hinner dom alla inte med att rensa upp efter oss människor, så våra sopberg blir nog kvar att undersöka av kommande civilisationer.

9. Nu är du orättvis Kalle

2010-12-16 22:13

Vargen är betydelsefull för rävar, kråkor, skator, korpar, spyflugor och diverse annat kryp som dras till kadaver. Och dessa djur är naturligtvis mycket betydelsefulla för den biologiska mångfalden och människornas välbefinnande i rovdjursreviren. Enda problemet är att dessa kadaver har inte veterinärtestats. Eftersom det ju är en gängse utbredd uppfattning att vargen främst tar sjuka djur vet man inte vilka farligheter som göms i dessa kadaver vilket ju är ett problem.
Och det är helt riktigt att inga djur måste gå på bete under bar himmel. Det är därför uppfödning allt mer sker i inomhushallar. Fast jag undrar hur stor den biologiska mångfalden är i dess hallar?

8. SRF

2010-12-15 22:59

äger som vanligt facit på detta forum, t.o.m. när det gäller utrotningshotade lantraser, snusförnumstigt blir det" Inga av de betande arterna har ett absolut behov av att gå fria på skogsbete 4-5 månader om året, så risken att de dör ut ligger nog mer i lönsamheten, och viljan att ta på sig det merarbete som det ofta medför, jämfört med de mer lönsamma raserna. "
Nähä, jaså, men så intressant...och lönsamheten blir bättre med rovdjursförekomst? Sanningen är en helt annan, jag föreslår att SRF ängnar sig åt frågor som rör deras intressesfär, mao: vargen. Så här: Det spelar ingen roll om djuren går på skogsbete eller är inhängnade, rovdjursstängsel är ett falsarium och fungerar bara i Skåne, på platta fält, där pålarna skjunker ner i jorden som i smör. Tyvärr, finns inga vargar där, ännu. Heller inte speciellt många av de hotade raserna. Där de sk.rovdjursstaketen skulle göra nytta fungerar de inte. I samma ögonblick som snön gör entre, jordas staketen och de blir mer verkningslösa än vanligt. Hört talas om utegångsdjur? Rovdjursstaket på skogsbeten funkar definitivt inte. Men i sin iver att främja vargetableringen offrar säkert SRF, WWF, Naturskyddsföreningen mm mm alla våra lantraser. För att inte tala om alla de arter som villkorslöst är beroende av betande djur. Men som sagt den biologiska mångfalden består i deras ögon bara av ett enda djur. Tragiskt !!!

7. Begreppsförvirring 2

2010-12-15 21:42

Man kallar vargvurmarna för bevarandesidan, detta är ett missförstånd de är snarare förstörandesidan.
De som vill att rovdjurspolitiken skall beakta och bevara den biologiska mångfalden ur ett helhetsperspektiv är den verkliga bevarandesidan.
Vargpopulationen måste regleras efter biotopens bärförmåga, inte utarma biotopen efter politiskt beslutade rovdjursantal.

6. Per Wanström och KGH!

2010-12-15 21:41

Förutom fjällkor och jämtgetter, så finns det Vänekor, rödkullor, Ringamålakor, Linderöds svin, Roslagsfår, Bohuskulla och Gutefår och en hel massa andra just unika lantraser. Inga av de betande arterna har ett absolut behov av att gå fria på skogsbete 4-5 månader om året, så risken att de dör ut ligger nog mer i lönsamheten, och viljan att ta på sig det merarbete som det ofta medför, jämfört med de mer lönsamma raserna.

5. Lite snabba svar

2010-12-15 11:19

Calle; Ja det är precis vad vi informerar om (samt mycket annat), att forskarna anser att vi har 40-50 år på oss innan läget blir akut och att taket är tillfälligt (synd att du inte kom på mötet själv).

Lars; Ja vi är faktiskt noga med att beskriva det som "de vargar som befinner sig i Sverige" då vi anser att dessa är en del av den finsk/ryska stammen (reportrar kan ibland förenkla texten för att det skall flyta bättre, precis denna formulering bad jag honom akta sig för).

Ejnert; Att mötena är lyckade betyder inte att medlemmarna vill ha varg (eller få några nya). Det betyder att det fanns mycket relevanta frågor samt att vi fick chansen att reda ut många oklarheter/rykten. Medlemmarna var nöjda med att de fick svar inte tvunget med vad svaret blev.

KGH; ja vi är också oroade över de faktiskt unika raserna som finns i Sverige och som kan försvinna p.g.a. etablering av ett av världens vanligaste stora rovdjur. Vi stödjer inte import av vargar och anser inte att de får hota människans sätt att bedriva näring- och fritidsverksamhet (ex.vis fäbobruk).

4. Unik stam

2010-12-15 08:20

Det är rätt att vi har unika stammar här i vårt land, som avlats fram under lång tid. Det går inte att hämta hem dessa raser från någon annat annan land. Vår regering, med stöd av "förbund" är beredda att offra dessa. Flera av dom ko- och fårraser som är unika och finns bara i vårt "vargbälte" är snart borta, om detta tokeri får fortgå. Mao vinsten är mycket liten mot förlusten.

3. Begreppsförvirring

2010-12-14 23:14

Begreppet "Svenska vargstammen" bör bekämpas då det för tankarna till att vi har en unik svensk isolerad vargstam. Detta är inte sant, de vargar som finns här nu, och som alltid funnits i landet tillhör den euroasiska populationen. Som det som alla vet, fullständigt kryllar av. Begreppet "svensa vargstammen" indikerar att det är en unik och helt egen population som måste skyddas till varje pris, detta kan vara en anledning till att de oinitierade i frågan får intrycket att vargarna är mer värda att skydda än vad de egentligen är. Tänk om, och arbeta för nollvision, kan vägverket (Trafikverket) så kan vi..

2. Undrar

2010-12-14 23:14

Om man klargjorde för medlemmarna att allt man har är en tillfällig frysning av ökningen under några år. Sedan ska vargstammen växa igen, i stort sett inom nuvarande vargbälte. Och att man klargjorde att forskarna talar om 5% chans till problem pga genetiken om ca 50 år.

1. Kan detta verkligen bli lyckat?

2010-12-14 23:13

I åteminstone 5 län vill vi varken se eller höra om vargetablering eller påfyllning, hur tacklar förbundet de önskemålen för det är vi som bor i länen som blir drabbade. Samt jag får verkligen hoppas att förbundet hörsammar dessa läns önskemål och för det vidare, för utan respons ifrån länen är det inte mycket att diskutera om etablering om nya utsättningar, samt finns det verkligen ett regeringsbeslut som stöder utplantering

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB