• Pinewood

Möte för länsbasarna i JRF

FörbundsnyttPublicerad: 2009-01-19 13:30

Representanter för distrikten i Jägarnas Riksförbund samlades för en ordförandekonferens på Lillsveds folkhögskola på Värmdö den 10-11 januari. 

Närvarande företrädare för JRF-distrikten kom från Stockholm, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Västra Götaland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
Deltagarna delades in i olika grupper för att arbeta fram synpunkter och underlag till förbundets fortsatta verksamhet. 
I sammanställningen framstod framför allt profilfrågor och engagemang, vilket omfattas av medlemsvård, ungdomsverksamhet med mera.

Möjligt att en till person anställs
Som en konsekvens av grupparbetet kommer förbundsstyrelsen och generalsekreteraren Per Wanström att se över möjligheten att anställa ytterligare en resursperson med inriktning på vissa specifika frågor.
Jägarnas Riksförbund laddar även upp för Maria Norrfalks ägjaktsutredning. I diskussionen kring det nya älgförvaltningsförslaget framkom att det grundläggande dokumentet med förbundets reservationer är inriktningen även i fortsättningen. 

Fem intressenter i älgområdet
Betoningen ligger på att förvaltningsområdena skall ledas av en styrelse om högst fem från intresseorganisationerna JRF, Jägareförbundet, LRF, skogsägarna och skogsindustrin samt länsstyrelsens ledamöter.
Dessutom fördes en diskussion kring den så kallade kvotjakten inom de tänkta områdena och om den skulle ske som avlysningsjakt eller tidsbegränsad jakt omfattande ett visst antal djur under ett visst antal dagar. 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. Självklart......

2009-01-26 23:40

.....ingår vargen bland rovdjuren och på dagordningen diskuterades politiken, problematiken och situationen och summan av kardemumman är att vår rovdjurspolicy är i högsta grad aktuell. Ta en titt på www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/policydokument/Rovdjurpolicy_08.pdf

8. Karl-Axel Falk

2009-01-26 20:08

Fortfarande undanglidningar svara på frågan? Vad diskuterade ni i VARGFRÅGAN på erat möte, var det uppe på dagordningen VARG någon gång? En ärlig fråga fodrar ett ärligt svar, har hört annat. I stort där älgen finns så finns också VARGEN och till den större delen av vårt land berörs båda, snart är den utsprid över samtliga, förutom ö- landskapen! (ÖLAND-GOTLAND).

7. Älgjaktsutredning

2009-01-26 17:27

Om man räknar in älggruppens förslag så är den nuvarande utredningen den tredje i ordningen inom loppet av en femårsperiod. Visar kanske lite av komplexiteten i denna fråga.
Sverige är ett avlångt land = därför ser inte rovdjursproblematiken lika ut runtom i landet = man måste se till hela rovdjurssituationen.

6. Karl-Axel Falk

2009-01-26 14:11

Ditt svar 2009-01-24.
Känns inte på något sätt upplysningsbart, ditt förtydligande, bland annat nämner du, avhandlades andra viktiga frågor? Fortfarande är väl i nuläget vargen en av de viktigaste frågorna som ska och bör vara med på varje möte och alla kretsar och organisationer må sakligen i första hand hjälpas åt att få fram ett fullvärdigt förslag till de olika utredarna i frågan?
Älgjaktsfrågan är väl inte så problematisk att utreda? Det som skrevs i huvud artikeln från JRF nämndes inget av det inehåll som du nu vill försvara och dig själv, samt förbundet i dess helhet? Vi i massmedia är väl intresserade av fakta och inte av några efterhandskonstruktioner vad ni skickar för signaler till distrikten?

5. Att älgen.....

2009-01-25 22:16

...var på tapeten är helt naturligt inte minst med tanke på att regeringen gett i uppdrag till Maria Norrfalk att utreda den framtida älgförvaltningen.
Rovdjursfrågan är hela tiden aktuell och dessutom avhandlades en mängd andra viktiga frågor. Eftersom det var en ordförandekonferens så kommuniceras innehållet vidare till distrikten vid kommande aktiviteter. Så funkar det, rak kommunikation.

4. Möte i JRF

2009-01-23 23:18

Vad är det som döljer sig i denna fråga. Varför reagerar ingen annan , det är väl inte älgen i nutid som är högaktuell. Kar-Axel Falk försvarar sig och troligen hela förbundet, men nu så helt plötsligt kan jag garantera att det tappat några procent. Ni måste väl ha annat att diskutera i erat seonarium än älgjaktsfrågan? Tror ni vi är dumma? Svara i stället för vad som gjorde att ni inte tog upp vargfrågan, ni som känner för denna sak varför frågar ni inte efter siffror angående mötet, varför svarar inte ledamöterna på fråga som ställts, är det en ånyå mörkläggning även från eran sida. Nu har jag tappat förtroendet för JRF. De bluffar lika mycket som övriga. Är alla andra så fega att ni inte vågar svara på denna debatt?

3. Karl-Axel Falk

2009-01-21 13:30

Man undrar ju när det innehållet i artikeln endst berör älgfrågan? När ni nu var så många från olika organisationer - varför fanns det inte ett ord om vargproblemet i artikeln? Vad ni hade för synpunkter på denna, mycket intressant om ni skrivit något om vad ni kommit fram till i denna fråga, som jag anser är det av största vikt att sammankalla den grupp som nämnts och då diskutera vargfrågan och inte älgen?

2. Självklart

2009-01-20 09:32

.....diskuterades rovdjurs-politiken, -problematiken och -situationen inför det som kommer att hända i snar framtid.
Så håll ögon och öron öppna!
JRF:s ståndpunkt ligger fast.
Se www.jagarnasriksforbund.se/bdh_filearea/policydokument/Rovdjurpolicy_08.pdf

1. Älgjaktsfrågor?

2009-01-19 16:50

Borde ni inte ha diskuterat VARGFRÅGAN. Älgjaktsfrågan sköter sig ju själv när vargen får härga villt? När man sammankallar som ni gjort, gäller senariumet väl inte enbart älg? Utan övriga frågor som nu är hög aktuella? Varför mörklägger ni i eran sammankomst, det som nu är allra viktigaste VARGPROBLEMET, om jag har fel och det endast berörde älgen ber jag om ursäkt. Men för en så stor sammling som ni har haft borde det inte beröra vargen det anser jag vara viktigast vid era möten, vem ska man tro på ena stunden så påpekar JRF i ett otal uttalande om vargen, men så sker inte i det forum ni haft, varför? Den sammankomst ni nu så högvärderande är det älgfrågan, vad gagnar den oss som är drabbade av VARGEN OCH ENLIGT OLIKA EXPERTER SÅ SKÖTER DEN, DEN NATURLIGA FRAMFÖRHÅLLNINGEN AV ÄLGSTAMENS STORLEK I VÅRA MARKER? Än en gång det ni borde ha haft intresse vid detta möte, är vad jag anser vargen och dess tillvaro i vår natur!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB