• Älgskadefondsföreningen

Möte med dansk jägarorganisation

FörbundsnyttPublicerad: 2010-05-04 11:07

Jägarnas Riksförbund har hafet ett möte med Dansk land- og Strandjagt på JRF-kansliet i Södertälje. Det danska förbundet bildades 1991 och driver intressefrågor som rör jakten i Danmark. Det danska förbundets ordförande Finn Madsen deltog tillsammans med ytterligare tre representanter från det danska förbundet.
Från JRF deltog personal från kansliet och representanter från styrelsen. Initiativtagare till mötet är Preben Garner från förbundsstyrelsen i JRF. Preben Garner tycker att det är viktigt att se vad man kan utbyta för erfarenheter. Skytte är en av de frågor som diskuterades.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons