• Allmogejakt

Mr. Riksjägare startade med svartkrut

FörbundsnyttPublicerad: 2010-12-30 00:04

Med ett brinnande intresse för jakt, inledningsvis utrustad med en enkel mynningsladdare och några tiotals hektar sörmländsk mark, skulle Bernt Lindqvist – som fyller 80 år i dag – bli ”Mr. Riksjägare”.  Ett epitet han förtjänat genom att bokstavligen hålla förbundet – såväl som småmarkägarnas jakträtt – vid liv.

För 80 år sedan såg Bernt Lindqvist för första gången ut över sina jaktmarker på Lerhaga Gård utanför Södertälje. Uppväxten var precis den man kan förvänta sig av en man som senare skulle slåss för de små markägarnas och de marklösa jägarnas jakträtt. Lerhaga var en liten gård som omgavs av större marker. På några tiotals hektar lärde sig Bernt och hans dåvarande bästa jaktkamrat, Ingvar Törnström, att jaga – inledningsvis med mynningladdade pistoler.
Jaktlyckan varierade emellertid – liksom precisionen. Ibland klickade det och grabbarna gick ständigt omkring med brända tumnaglar efter eldsflamman från tändhålet.

Första älgvältaren
I de övre tonåren köpte de var sin ny älgstudsare – givetvis av märket Husqvarna, givetvis med öppna riktmedel – och lika givet med kalibern 9,3x62. Det gällde ju att få kvar älgarna på marken, även om den gamla 100-meters regeln fortfarande fanns kvar.
Bernt och Ingvar tillbringade tre dagar i hällande regn och ägnade kvällarna åt vapenvård för att deras nya vapen inte skulle rosta. Den fjärde och sista dagen på älgjakten misströstade Bernt och föreslog istället fasanjakt, varpå Ingvar ställde sig på pass med hagelbössan och Bernt tog sin blandrashund och stötte.

Jaktlyckan på Lerhaga
Ut ur skogsdungen kom en fjolingtjur i fyrkut. Lyckligtvis hade Ingvar studsaren lutad mot ett träd och hann nätt och jämt få iväg ett skott – som träffade.
Lyckan var total. På den här tiden var älgstammen inte särskilt stor och det var bara på de större markerna det brukade fällas älg. Men inte nog med det:
Sent på eftermiddagen såg Bernt ännu en älg som betade på några vårvetekrakar intill en såmaskin. Han smög fram i skymningen i skydd av såmaskinen, men just när han skulle skjuta skrämdes älgen av grannpojken som kom för att meddela att han sett – ja, just det det – en älg. Bernt var måttligt road av grannpojkens välvillighet.

Sista chansen
Det var sent och de båda unga jägarna tog en sista chans. Bernt gjorde en kringgående rörelse och det visade sig att älgen, mot alla odds, stod kvar i skogen intill. Den kom tillbaka samma väg. Ingvar höll lågt, medveten om att träffen gärna ville bli hög i mörker, och älgen, en gaffeltjur, föll knall och fall.
Det pratades länge i trakten om de båda älgtjurarna som fälldes på Lerhaga och den fantastiskt lyckade jakten var inledningen till Bernt och Ingvars – som det skulle visa sig – långa älgjaktskarriärer. Några år senare skildes deras vägar, men goda vänner har de varit livet igenom och då och då har de tagit en jakt tillsammans.

Konkursmässigt förbund
För Bernt kom jakten att bli även hans yrke.
När Jägarnas Riksförbunds ordförande dog 1960, mitt under pågående förbundsstämma, stod förbundet handfallet eftersom ordföranden skött allt. Bernt, som varit med i JRF sedan elvaårsåldern, tog motvilligt på sig uppgiften att reda ut bokföring och administration. Det visade sig att förbundet var konkursmässigt och Bernt och den dåvarande förbundskassören räddade situationen genom att gå in med egna pengar. Under ett halvår arbetade Bernt mer än heltid, helt ideellt, tills man fick ordning på verksamheten och hade råd att anställa en deltidssekreterare.

Ordförande och chef
Bara något år senare kom nästa kris: Förbundet saknade ordförande. Bernt övertalades att ta uppdraget i två år – vilket innebar att han var både förtroendevald chef och ”generalsekreterare” (titeln fanns förvisso inte på den tiden).
I ytterligare cirka 15 år var det i hög grad Bernt personligen som, delvis med egna pengar, höll förbundet igång.

Räddade älgjakten
Men det var ändå Bernts mycket omfattande arbete med att rädda småmarkernas rätt att fälla älg som fick störst betydelse för förbundets långsiktiga överlevnad. Det nya älgjaktssystemet som riksdagen beslutade om i mitten av 1970-talet var en enorm framgång för JRF och ledde också till att Jägarnas Riksförbund fick samma representation i länsälgnämnderna som Svenska Jägareförbundet.

Medalj från Jeltsin
Sedan dess har Bernt jobbat – först som deltidsanställd (fast på heltid givetvis) och sedan som heltidsanställd – med juridiska frågor inom JRF. I början av 1980-talet startade han upp en internationell samverkan kring jaktfrågor med forskare från olika länder och med Sovjetunionens Jägare och Fiskareförbund. Det hela renderade i att president Jeltsin belönade Bernt med ”sobelmedaljen” och president Putins regering gav honom en hedersgåva i form av en guldklocka med ryska riksvapnet.

Fortfarande aktiv
Bernt har fortsatt sitt engagemang långt efter sin pensionering – trots en på senare år vacklande hälsa. Han reser fortfarande runt i landet och håller föredrag och utbildningar. Så sent som för någon månad sedan bistod han en åtalad för tjuvjakt på lodjur – vilket resulterade i ett frikännande.
Det är en veteran inom jakten som nu nått mogen ålder och i kväll höjer många av oss glaset och utbringar en skål för Bernt Lindqvist. Och kanske hörs en salut i vinternatten från en gammal mynningsladdad pistol från Hälls i Falun.
Det finns inte många kvar av den kalibern...

Fotnot
Mer om förbundets historia kan du läsa här.

Bernt Lindqvist i samband med ett föredrag om vargjakt.

Det är många JRF-stämmor där Bernt Lindqvist medverkat.

Vargskinn efter en jakt i Ryssland.

En anordning för att rulla ut lapptyg runt en såt för vargjakt. Bernt Lindqvist visar lapptygsvindan under ett föredrag om vargjakt.

Bernt Lindqvist byggde upp en imponerande vapensamling med flera rariteter, både enhandsvapen och gevär.

Filer

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

17. Grattis Berndt

2011-01-03 22:46

En fin artikel om Berndt Lindqvist
Samt ett sent grattis på högtidsdagen från Indal-Lidens viltvårdsavdelning
gm. Håkan Johansson

16. Inrätta en titel hedersordförande!

2010-12-31 18:30

Jag tycker att någon bör lägga en motion om att inrätta ett hedersordförande där en viss given man ska ha en plats. Vet att det i Orsa kuppades till och skapades en sådan titel men finns inget stöd för det i stadgarna. Kravet för att bli hedersordförande bör endast tilldelas de som verkligen gjort sig förtjänt av detta. Så någon per automatik att avgående ordföranden ska tilldelas en sådan titel ska ej finnas.
Själv tänker jag på någon som var med och fattade en kursändring inom Jägarnas Riksförbund där vi nu kommer att få känna av de besluten och vilken nu innehar denna titel. En tanke dyker upp med en mix av Fänriks Ståls sägner. En löjtnant Shiller som pest i vattnet spiller, han blev befordrad han.

15. Grattis på 80-års dagen Bernt!

2010-12-31 12:58

Och tack för alla insatser du hitintills gjort för oss jägare. Här finns en sammanställning som du gjort om förbundet under 50 år från 1938-1988. Den är uppdela i 3 avsnitt. Någonting för oss alla att läsa och ha i minnet.
Del 1: http://www.jrf18.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=111&Itemid=132
Del 2: http://www.jrf18.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=110&Itemid=133
Del 3: http://www.jrf18.se/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=112&Itemid=134
Så Grattis och ett Gott Nytt År

14. Gammal vet bäst! Även om man inte uppfattar dig som gammal.

2010-12-30 21:51

Ett hjärtligt grattis på din 80-års dag.
Ett mångfaldigt leve!!!

Skägget Larsson, Katrine Linna
avd. 19 01 Arboga, Köping.

13. Gratulerar på 80-årsdagen

2010-12-30 20:48

Grattis från oss i Örebrodistriktet och tack för all hjälp i juridiska jaktfrågor. Du har alltid ställt upp när vi har behövt hjälp.

12. Bernt Lindqvist

2010-12-30 19:43

Grattis och tack för Din insats för de "oss små jägare"

11. Grattis och tack!

2010-12-30 19:19

Gratulerar på din högtidsdag! Du har länge fungerat som en viktig inspirationskälla för många. Ett stort tack för denna din gärning och hopp om att du skall fortsätta på samma sätt under lång tid framöver.

10. Grattis!

2010-12-30 17:52

Grattis till din födelsedag Bernt Lindqwist.
Önskar dig ett gott slut och ett gott nytt år.

9. Grattis på högtidsdagen Bernt.

2010-12-30 16:00

Grattis lagvrängarn, med vördnad och respekt utbringar vi från det nordligaste distriktet ett fyrfaldigt leve för dig.

8. Gratulerar

2010-12-30 15:58

Tack för Din insats i Vargfrågan. Ingen ville lyssna på de Sovjetiska erfarenheterna av varg här i Sverige. Myndighetspersoner vägrade att delta och forskarna vände sig till USA. Detta trots att 97% av den vargtyp vi har i Sverige finns i det forna Sovjet. Bernt Du försökte och de som borde lyssnat ignorerade. Du var den som gjorde rätt och dåtida myndighetspersoner och forskare ska skämmas. Tack

7. Grattis Bernt!

2010-12-30 15:58

Ett stort tack för att du alltid har ställt upp då vi behövt din hjälp. Du har varit med som sakkunnig i lagfågor då vi träffat ministrar i riksdagen och ställt upp med vargkurser. Vi hoppas få ta del av ditt kunnande i jakt och lagfrågor i många år framöver. En trevlig födelsedag önskas från oss alla i Värmland.

6. Bernt 80 år

2010-12-30 13:49

Ett jättestort och varmt Grattis på din 80-års dag önskar vi dig från hela Värmland!
Styrelsen Värmland gm Hans-Bertil Granevald

5. Storå-Ljusnarsberg

2010-12-30 13:37

Alla vi jägarkamrater i avdelning 18 06, Storå-Ljusnarsberg, vill tacka Bernt för allt det uppoffrande arbete han lagt ner och fortfarande utför till gagn för den svenska allmogejakten och till försvar för enskilda människors rätt!
Vi önskar Bernt en bra högtidsdag och många bra dagar framöver!

4. Ett varmt grattis Bernt!

2010-12-30 12:58

Framför ett varmt grattis till Bernt som varit min och många andras mentor in på Dianas stigar. Genom att frikostigt dela med dig av dina erfarenheter och kunskaper har du givit oss en god grund att bygga vidare våra jägarliv på.

3. Grattis Berdt

2010-12-30 12:29

Vi i Dalarna vill framföra ett stort grattis på födelsedagen.
Utan ditt uppoffrande arbete och initiativ har JRF knappast funnits idag. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

2. Grattis...

2010-12-30 10:36

på födelsedagen och tack för allt arbete du har gjort för förbundet

1. Ett fyrfaldigt Hurra

2010-12-30 10:36

Instämmer i redaktionens hyllningar.
Få medlemmar har väl utan egen snöd vinnings skull lagt så mycket krut på att vi medlemmar fortfarande har, trots Varg, en rätt till jakt. Han besitter en erfarenhet och kunskap som få har tagit sig tid att uppnå. Hurra Hurra Hurra Hurra.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsFähallen Jakt AB