• Älgskadefondsföreningen

Rovdjur vid bostäder ska skjutas direkt

FörbundsnyttPublicerad: 2008-06-18 18:22

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma den 14-15 juni antogs en ny rovdjurspolicy. En av de viktigaste punkterna i policyn är kravet att rovdjur som börjar uppehålla sig vid bebyggelse ska kunna skjutas direkt.

– Jag är förvånad över att vi är ensamma om att driva den frågan, kommenterade JRF-basen Conny Sandström.
Hittills har skyddsjakt på eget initiativ utökats till att även gälla stora rovdjur som går till attack mot tamdjur utanför hägn.
– Jordbruksministern som var på besök vid stämman var väldigt positiv över hur paragraf 28 har hanterats. Det påstods efter ändringen att paragrafen skulle missbrukas och att jägare skulle ta chansen att skjuta rent i skogarna. Så blev det inte. Jag tror det öppnar för att ta nya tag, sade Conny Sandström.

Rovdjur kommer tillbaka till bebyggelse
Rovdjur som skräms bort från bebyggelse kommer ofta tillbaka.
– Då är det mycket bättre att ha en ordning där de kan skjutas direkt, konstaterade JRF-basen.
Malte Sandström, ordförande för Dala-distriktet, yrkade bifall till policyn.
– Det här är exakt en sådan policy som vi i Dalarna vill ha, sade han.

Här är JRF:s nya rovdjurspolicy

Jägarnas Riksförbund anser och arbetar för att inget av de stora rovdjuren ska få finnas i så stora antal och koncentrationer att det inte kan bedömas vara förenligt med jaktlagens 4:e paragraf andra strecksatsen ”främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammar.
Det innebär att rovdjur inte ska få hota människors säkerhet, eller försämra deras förutsättningar att leva på sin hemort och där bedriva närings- eller traditionell fritidsverksamhet på ett meningsfullt och ekonomiskt sätt.
Jägarnas Riksförbund anser och arbetar även för följande:
• De nationella rovdjursstammarnas storlek ska utgöra summan av regionala övre tolerans- och beståndsmål, vilka ska fastställas i en beslutsprocess med en bred folklig förankring.
• Förvaltningen av de fem stora rovdjuren skall bedömas utifrån regionala och lokala förutsättningar och ingå i en samförvaltning som tar hänsyn till övrigt vilt och till människors näringar och intressen.
• Rovdjursstammarna, liksom traditionellt gäller för övrigt vilt i Sverige, ska begränsas genom jakt.
• Relevanta lagar och förordningar ska anpassas så att den enskilda människan inte löper risk att försättas i oklara rättslägen. Rätten att försvara sig själv och andra, samt sin egen och andras egendom, vid påbörjat eller befarat rovdjursangrepp ska vara självklar.
• Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning ska omgående avlivas, oberoende av bevarandestatus.
• Sverige inom EU, i nära samverkan med Norge och Finland, ska mer självständigt kunna förvalta rovdjursstammarna utifrån nationella, regionala och lokala förutsättningar.
• Jägarnas Riksförbund anser att vargarna i Sverige utgör en del av den östeuropeiska stammen, vilka befinner sig i den västligaste delen av sitt möjliga utbredningsområde, och att antalet i Sverige därför utan att äventyra artens bevarandestatus kan sänkas till en nivå som motsvarar en för samhället och av drabbade människor accepterad konfliktnivå.
• Samhället ska fullt ut ersätta alla former av direkta, indirekta och förebyggande kostnader, liksom alla former av inkomstbortfall, förorsakade av de stora rovdjuren.
• All rovdjursforskning ska bedrivas opartiskt och resultaten ska presenteras på ett lättillgängligt och förståeligt sätt. Relevant utländsk forskning skall nyttjas i största möjliga mån.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. En bra policy!

2008-07-15 15:21

Tycker nog JRF-LJ har fått till en bra rovdjurspolicy. Men
jag blir lite betänksam då jag läser inläggen från "anonym" och "anonym 2"
Om det råkar vara den sista vargen i Sverige, som skjuts på en gårdsplan, vari ligger problemet ? Sverige har varit näst intill vargfritt i nästan 20 år.Vem har tagit skada av detta?
"Vad ska naturvännerna säga? " Åter igen; vem bryr sig?
Majoriteten av rovdjursvännerna har aldrig kommit hem från jobbet och fått se kaos i fårhagen. (i mitt fall handlade det om lodjur). Har nyss återvänt från en semesterresa i Skåne. Där nere verkar björn och varg mycket populära. Tro f-n det eftersom de inte behöver ha dem vid sina bostäder. Om en miljon människor
verkligen vill ha varg, är detta lätt att ordna. De kan samarbeta och betala för en hektar skog vardera. På en miljon hektar torde det rymmas minst fem, sex vargrevir. Sedan står det dem fritt att bannlysa allt vad jakt heter inom detta område. Åsiktsfrihet och demokrati är viktiga ting, men att bestämma över andras marker
har inte ett dugg med demokrati att göra.
Personligen är jag helt ointresserad av rovdjursjakt, men jag skulle naturligtvis inte tveka en sekund att skjuta den sista vargen i landet, om det vore den enda utvägen för att spara livet på någon av mina hundar.

5. Formuleringar hit och dit...

2008-07-01 13:02

Det väsentliga var ju inte ordvalet av "på/i" utan vad jag seriöst efterlyste var att man skulle nyansera och specificera förslaget. Jag tänkte förövrigt på Kamtjatka som landsdel, som när man säger: "Det finns inga vargar i Skåne", men whatever....
Jag tycker också att om ett rovdjur uppvisar ett regelrätt aggressivt och hotfullt beteende mot/anfaller människor så ska den avlivas. Och jag är för att vi bör ha vargjakt på en genetiskt friskt och livskraftig svensk stam. Men att rakt av skjuta rovdjur om de t.ex. korsar åkern i gryningen är helt fel. Det gör ju älgar, rådjur och vildsvin också dagligen. Uppvisar rovdjur ett onormalt beteende tycker du om de dras till en rävåtel du har på åkern? Om man vill måla fan på väggen ger det här förslaget ju ett sätt att i så fall åtla in rovdjur bara för att säga att de uppvisar ett onormalt oskyggt beteende och vistas i närheten av bebyggelse.
Sen om du är pricksäker och dödar rovdjuret i fråga som kommit nära bebyggelsen, och det dessutom råkar vara ensamt utan andra artfränder som får skåda dess öde, så är ju lärdomen som rovdjursarten i fråga lärt sig av händelsen tämligen kortlivat. Den enda individ som lärde sig något dog ju tämligen omgående...
För att rovdjuren ska lära sig att människor är farliga så krävs det således ett antal misslyckade jakter annars kan de ju inte föra kunskapen vidare så att säga. Hur hade du annars tänkt att lösa detta?
Sen om du nu, rent teoretiskt, utan vidare råkar skjuta den sista vargen i Sverige då den passerar gården så är det lite som att pinka i byxan: det känns varmt och skönt för stunden men förr eller senare kommer folk att titta lite konstigt på dig... Säkert samma härliga känsla som han fick som sköt sista bävern i Sverige sist när det begav sig. Grattis!
;-)

Ville inte jäklas på något sätt men någon, bara poängtera att förslaget kanske behöver lite mer bearbetning.

4. Anonym

2008-06-28 12:31

Jag kan också haka upp mig på formuleringar, det heter inte i Kamtjatka utan på Kamtjatka. För övrigt har du fel även om den sista vargen, ger tusan i om det är den sista eller inte, kommer den inom bebyggelse så skall den skjutas bort, detta är ingen varg att spara på, det är ju så man gjort och därför har de problem vi har.

3. Hur kommer man att tolka detta?

2008-06-24 11:31

"Rovdjur som uppträder i omedelbar närhet av människas boning ska omgående avlivas, oberoende av bevarandestatus." Tja, det här blir ju en punkt som kan missbrukas om det inte omgärdas av lite mer bestämmelser.
"Oberoende av bevarandestatus"? Lite olycklig formulering kanske? Miljöextremisterna får ju bara mer vatten på sin kvarn. Vem skjuter sista vargen i Sverige? "Jamen vaddå? Den råkade gena genom åkern..."

Jag förstår om det gäller en enstaka problemindivid av art som är riklig, som t.e.x en älg, men inte fasen ska man avliva såna det finns få av i Sverige (utom i absoluta nödfall när inga andra möjligheter finns).
Tänk om motsvarande förslag kom om älgar: Älgar som befinner sig/råkar passera vid vägar eller bör och ska skjutas direkt då de uppvisar ett oskyggt beteende och är en direkt fara för människor i trafiken. Och vad spelar det för roll det om de dör ut? Det finns ju massor av dem i Kamtjatka... Lite väl tillspetsat kanske men ändock.
(Jo, jag vet att älgar gång till annan avlivas inom centralorten men tänk då på formuleringen som jag först och främst hängde upp mig på).

2. Rovdjurspolicy

2008-06-19 10:12

Instämmer helt i Jägarnas riksförbunds rovdjurspolicy.
Vi får hoppas att denna rovdjurspolicy även kan förankras i Västerbottens Jägarkår. Vi vet villebrådets och jaktens betydelse för Västerbottens befolkning. Jag behöver inte räkna upp alla fördelarna. Nackdelarna med den hittillsvarande rovdjurspolicyn börjar alltmer komma till allmänhetens kännedom, alla kategorier!

1. Det är drag i Jägarnas Riksförbund

2008-06-19 10:12

Jag deltog som åhörare på stämman. Jag imponerades över kampen om styrelseposterna. Deltagarna ville verkligen något. Det är med stor glädje jag ser att hos Jägarnas Riksförbund så är det medlemmarna som är drivande och att det är deras åsikter som antas. Jag förstår att förbundet attraherar fler och fler medlemmar. Hos Jägarnas Riksförbund betyder medlemmarnas åsikt något, till skillnad från det toppstyrda Svenska Jägareförbundet. Jag kan förstå att ledande politiker gärna vill medverka eftersom det är hos Jägarnas Riksförbund man törs tala om hur den framtida rovdjurspolitiken ska se ut. Med hänsyn till ökade rovdjursstammar så kommer förbundets förslag med stor säkerhet att efter hand anammas.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons