• Älgskadefondsföreningen

Dags se björnar som tillgång

Genom kikarsiktetPublicerad: 2010-10-19 09:35

Ständigt dessa jägare som anser att björnstammen är för stor. Ständigt nämns björn och varg i samma andetag. Ständigt begär mina jaktliga företrädare – närmast per automatik – extra tilldelningar så fort jaktkvoten är fylld.

Irriterande! Helt enkelt för att kraven på ökad björnjakt och decimerade björnstammar känns lika främmande som om jägarna ville hindra vildsvinens utbredning eller begränsa vapengarderoben ytterligare.
Är det så här vi jägare ska se på det imponerande storviltet som björnen faktiskt är?
Jag tycker inte det – trots att jag mycket väl inser att djurägare (speciellt norska fårbönder och samer) månar om sina tamdjur, eller biodlarna om sina kupor.
Man ska naturligtvis ha stor respekt för både den rädsla många känner och de risker som björnarna faktiskt innebär. För det här är inga smådjur man vill ha i trädgården.

Klargöra rollerna
Men det är en helt annan sak.
Nu handlar det om att klargöra rollerna – ungefär som när det gäller älgjägare och skogsbolag.
Problematiseringen av björn­stammen är huvudsakligen en fråga för de drabbade – till exempel renskötare, LRF och boende som drabbas av ”soptunnebjörnar” – men bara i undantagsfall jägarna.
Varför ska jägarna driva på för en hårdare begränsning av björnstammen, som för varje år blir en allt mer intressant jaktresurs?
För 15-20 år sedan gjorde jag reportage från Härjedalen, där man redan då noterade ett växande intresse för den – på den tiden – mycket blygsamma björnjakten.
I dag är björnjakten väl etablerad och innebär på sina håll en jaktpremiär fullt i dignitet med älgjaktspremiären.

Björnjaktens värde
Miljöorganisationerna må hävda vad de vill, men ingen ”björnupplevelseturism” kommer någonsin att slå värdet av björnjakten.
Björnjakten har utvecklats till en tillgång på de magra markerna – där värdet av skogsbruket sakta urholkas.
Björnjakt kan säljas för en tusenlapp eller mer per jaktdag. Björnjakten drar med sig både höjda jaktarrenden och stigande fastighetspriser. Och en fälld björn kan mycket väl betinga ett köttvärde på 10 000 kronor eller mer.
Även på mina relativt sydliga marker, i Gästrikland, har björnjakten blivit en viktig jaktlig händelse – trots att det ännu inte fällts en enda björn i min hemby.

Lockar allt fler jägare
För några år sedan var det bara några få entusiaster som samlades för den smått obefintliga chansen att få fälla en björn. Nu lockar björnjaktspremiären ungefär halva jaktlaget.
I dag finns det dessutom en reell chans att verkligen få fälla en björn. Fler jägare specialiserar sig och skaffar hundar för ändamålet. Kort sagt: Mitt – och många andras – jägarliv har berikats med en utomordentligt stämningsfull storviltspremär tidigt på jaktsäsongen.
Ur jaktlig synpunkt finns det egentligen bara en invändning mot björnarna: Nämligen predationen på älg.
Björnpredationen brukar få ganska stora proportioner när jägare talar. För det mesta är det emellertid struntprat – speciellt när svepande påståenden om sken­älgar och att björnar skrämt bort älgarna ur markerna börjar komma i omlopp.

Hundarna föredrar älg
På de björnjakter jag deltar är problemet snarare att hundarna ofta växlar från björn till älg – och skäller stånd på älg istället.
Ingen forskning visar att björn är en balanserande faktor för älgstammen (till skillnad från exempelvis vargen som behöver tre kilo kött om dagen året om).
I björntäta marker – av typen norra Gävleborg, delar av Dalarna och Härjedalen – kan björnarna ta runt en fjärdedel av älgkalvarna och någon enstaka procent av de vuxna älgarna – förutsatt att det finns en hyfsad älgstam. Huvuddieten är emellertid myror och bär – och på vintern äter de inte alls.

Inte björnarnas fel
Orsa, där debatten om älgstammen och rovdjurstrycket är synnerligen aktuell, är ett lysande exempel på när björnen blir problematisk för älgjakten. Det betyder emellertid inte att björnen orsakat problemen. Älgstammen runt Orsa är i huvudsak nedskjuten, inte björnriven.
Mycket tyder på att Orsa har hamnat i den så kallade rovdjurs­fällan. Med en så svag älgstam blir en ännu större andel av kalvarna björnrivna och älgstammen har svårt med återhämtningen till och med efter ett jaktstopp.
Självklart vill älgjägarna i dag minska björnstammen för att lättare bygga upp en älgstam igen.
Men att ge björnarna skulden för den uppkomna situationen är alltså fel. Den beror på dålig förvaltning
Vi jägare behöver tänka ett varv till i björn- och rovdjursfrågorna. Det är nämligen både en trovärdighetsfråga, en förvaltningsfråga och ett jägarintresse.

Dan Törnström

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

56. Kerstin fredin, Naturvårdsverkets löptant.

2010-10-26 08:40

I 52 förklarar jag mitt resonemang, och mina beskyllningar, i 51. Förstår du inte mitt resonemang har du större brister än jag trott.
Apropå viltförvaltningsdelegationer och Länsstyrelsen som du anser jämförbar med Landstinget (vilket är ett felaktigt-lögnaktigt påstående) kom besked väldigt snabbt. http://www.jaktojagare.se/aktuellt/nya-bud-om-skyddsjakt-orsakar-fortroendekris.

55. Kenneth – jag missade dina grova anklagelser….

2010-10-25 23:23

……i inlägg 52!
Berätta nu för oss alla vilka lögnerna är, men glöm inte att det jag skrivit i 51 är ett svar på ditt eget inlägg med nr 50.

54. Kenneth, den som spelar falskt….

2010-10-25 23:23

…..är du själv!
Du skriver själv i inlägg 50: ” Om man önskar en demokratisk ordning måste besluten ner till denna nivå, landstings- eller kommunalnivån.”
På det svarar jag i inlägg 51: På ”landstingsnivå” är det ju redan, eftersom det ligger på länsnivå på samma sätt som landstingen.
Att du sedan ifrågasatte om jag hade förmåga till abstrakt tänkande i ditt inlägg 50 kan jag bortse ifrån, men jag börjar undra om du själv har förmåga att förstå vad du själv skriver, eller klarar av att förstå vad andra skriver!
Själv talade jag om Vitförvaltningsdelegationerna som nu har tillsatts i VARJE LÄN. Där sitter för visso landshövdingen som ordföranden, men några andra tjänstemän inom länsstyrelsen är inte involverade i VFDs arbete vad jag vet.

53. Med andra ord än i 52.

2010-10-25 17:26

Det är beklämmand att läsa dina rader Kerstin. Du vet mycket väl att till Landstingets styrelse tillsätts människor efter politiskt stöd, liksom i Kommunerna. Det var väl därför använde du citattecken omkring ordet landstingsnivå. Du spelar falskspel Kerstin! Du försöker få din åsikt som vargförespråkare mer trovärdig genom att inte redovisa fakta. I Länsstyrelsen sitter tjänstemän, och denna fungerar i samhället som statens förlängda arm. Tas ett riksdagsbeslut, ska Länsstyrelsen se till att det genomförs. Det kommer inte på fråga att offentligt kritisera regeringen eller riksdagen eller någon annan myndighet. Det möter däremot inget hinder alls i Kommunerna och Landstingen. I dessa två beslutsorgan kan vi säga att den representativa demokratin fungerar. Det vet du, och borde därför uttrycka dig ärligare och inte mörka för din egen åsikts skull.

Vad gäller den nya ordningen nu med 3 förvaltningsområden med några lokalt anknutna representanter har de att besluta enligt Naturvårdsverkets givna ramar, som Naturvårdsverket kan ändra närhelst de vill. Den styrelse som sammanfattar de 3 styrelsernas beslut enligt ovan, är ännu mer statligt (Naturvårdsverket) styrt. Kallar du detta demokrati ljuger du.

När nu förre generaldirektören på Naturvårdsverket har uppdraget att föreslå lämplig storlek på vargstammen i landet undrar jag stillsamt hur hans förslag ska beaktas i förhållande till de viltförvaltningsdelegationer som du menar har avgörandet i sin hand. Återigen försöker du förleda läsaren till att tro att nu blir det bra, när sanningen är den att vi faktiskt inget vet. Tvärtom är det så att vi jägare, som du själv kallar dig, ser ut att även fortsättningsvis stå som förlorare. De enda som kan känna tillfredsställelse med utvecklingen är de med dina åsikter som vargbevarare. Vi har lärt oss att du använder sansade formuleringar, antagligen för att hoppas på respekt, men nog anser jag du kan hålla dig närmare verkligheten, det gäller även det du skriver i det sista stycket.

52. Mycket allvarligt

2010-10-25 15:51

Att Svenska staten, via Naturvårdsverket, kan subventionera en förening där en förtroendevald styrelsemedlem sprider direkta osanningar som Kerstin Fredin gör i 51 är allvarligt. Hon formulerar sig för att lugna befolkningen men hon gör det med lögner. Så obildad tror jag faktiskt inte Kerstin Fredin är, utan hon använder sig av vapnet lögn för att nå sina mål. I detta fall är det även statens, men har naturvårdsverket sanktionerat metoden? Om det i stället är Kerstin Fredins egna brister hon visar, hoppas jag någon hon respekterar upplyser henne om detta.
Sådant skräp ska vi inte behöva läsa.

51. Kenneth igen!

2010-10-23 16:06

På ”landstingsnivå” är det ju redan, eftersom det ligger på länsnivå på samma sätt som landstingen.

Att NV har övergripande ansvar ser jag inte som något konstigt, men just nu arbetar VFD med övergripande mål för länens lodjursstammar och länsstyrelserna kan själva besluta om skyddsjakt på t ex varg istället för att vänta på NVs beslut.

Om det hela visar sig fungera bra, så skulle jag tro att mer av ansvaret kan lämnat över till länsstyrelser och VFD.

Sedan undrar jag om du med demokrati menar att du hela tiden ska få din vilja igenom. Hur det än är så är det bara i ytterst få kommuner i varglänen, där en liten majoritet av innevånarna är emot vargförekomsten enligt de studier som gjorts. I en demokrati får i princip ingen igenom sin vilja i allt, utan man måste lära sig att acceptera andras viljor också.

50. Kerstin i 49.

2010-10-23 12:29

Saknar du förmåga till abstrakt tänkande förstår jag du har svårigheter att bedöma framtiden. Denna fråga diskuterade vi ganska flitigt innan besluten togs. Om man önskar en demokratisk ordning måste besluten ner till denna nivå, landstings- eller kommunalnivån. Och det föreslog vi tidigare. Som det är nu är det uppenbart att det fortfarande styrs av staten via Naturvårdsverket. Har du verkligen inte fattat det?

49. Men Kenneth!

2010-10-23 06:16

Det är väl därför man har tillsatt Viltförvaltningsdelegationer i varje län, eller menar du att varje by ska få bestämma lokalt – eller ännu mer lokalt, varje person?

Hur det kommer att fungera med VFD lär ingen kunna säga förrän de har verkat i några år.

48. Yes, just det.

2010-10-22 23:17

Förvaltningen måste styras på lokal nivå. Bra Bjärven.

47. Visst är det en tillgång, men...

2010-10-22 10:31

...också en belastning. Det är ett spännande vilt att jaga, det är jag övertygad om. Har själv en bekant som fick skjuta sin första björn i höst. Han är helt säkert av den uppfattningen. En annan bekant som fick avliva två travhästar efter ett björnmöte har en annan uppfattning om björnen som tillgång. Huruvida de som på senare år fått anhöriga dödade eller själv fått försvara sig eller skadats av björn tycker att björnen är en belastning är självklart.
Att björnstammen är så stor som den är på vissa håll är inte bra. Dels innebär det risker, dels minskar klövviltet.
Som vanligt finns det ingen homogenitet i problemet utan förvaltningen måste styras på lokal nivå.

46. Dan

2010-10-21 23:20

verkar tro att björnen är en ekonomisk tillgång, helt fel. Köttpriserna är lägre än någonsin. Och det går att få tag i "billig" björnjakt på många ställen. Ska du få bra betalt för köttet får man sälja det i Norge. Dan är även välkommen att räkna älgkalvar på mina marker i nordvästra Hälsingland. Björnen tillför helt klart, men inte i dessa mängder. Dessutom är det lätt att gilla björn innan man har fått sig några åthutningar, då är man inte lika förtjust längre. Riksdagens minimimål är 1000 individer, det som saknas är ett maxantal. Och det har vi enligt min uppfattning uppnått för länge sedan. Halvera stammen, minst.

45. Ok Kerstin

2010-10-21 06:55

Om ett halvt sekel har vi 10 miljarder människor. Uppodlingen av 1 miljard hektar från våra regnskogar gör slut på teoretiskt odlingsbar mark. När vi inte längre kan importera mat därför att den behövs för den egna befolkningen eller redan är uppköpt genom markförvärv av andra länder har vi råd med björn och varg? Den dag vi åter får svält i Sverige kommer de flesta nog att tycka att man hellre äter maten själv än utfodrar rovdjur med den. Observera att vi talar om samma tidsrymd som genetikerna.
Alltsedan 1970 har framtidsforskarna set kollapsen komma under innevarande sekel om vi inte får stopp på befolkningsökningen.
Är jag långsiktig nog Kerstin?
Jag tror inte svedjeråg löser problemet.

44. Conny och markägare (43)

2010-10-21 06:54

Jag känner mig själv ännu lite ”obekväm” med björn, men inser också att det till absolut största delen beror på att jag är ovan vid förekomsten (vi har bara någon enstaka nalle där jag bor)
Nu är jag av den sorten som vägrar att låta min rädsla styra livet, så jag försöker verkligen så ofta som möjligt vistas i områden med björn – gärna då med någon som bor i området. Att de sedan skrattar gott åt min björnpingla gör mig inte ett dugg. Så småningom kommer jag säkerligen att fatta det som folk i björnrika områden redan vet: Att stöta på en björn, är ytterst få förunnat.

43. Björnjägare älskar björnar!

2010-10-20 21:06

Är själv en björnjägare, jag tycker synd om de som är "skogsrädda"

42. Calle och Kenneth!

2010-10-20 21:06

Ni båda tänker som politiker – dvs mycket, mycket kortsiktigt.
Anders Åberg verkar tänka mer långsiktigt.
K och C tycks inte förstå att naturen inte följer våra mänskliga kortsiktiga planer, utan här måste man fatta att det i de flesta fall rör sig om absolut minst 100-talet eller 1000-talet år. Inget för politiker eller K och C dock.
Det Anders Åberg tycks förstå är att även kortsiktig inverkaren på ett naturligt förlopp kan få följder långsiktigt som varken gynnar oss eller någon annan levande varelse. Facit har vi först senare för sådant vi inte testat under mycket lång tid tidigare.
Men visst, varken jag, C eller K lär behöva uppleva förändringarna. Har ni barn och barnbarn, så kan det dock vara lämpligt att snarast lägga de egoistiska tankarna åt sidan om man vill visa att man bryr sig om annat än det mest närliggande – dvs egot.

41. Svart eller vitt

2010-10-20 21:05

Varför måste nästan alla inlägg vara för eller emot? Det finns ett uttryck som heter "lagom är bäst" och det kan nog passa in i den här debatten om björnstammens storlek.
Att vi har en mycket tät och stark björnstam i vissa delar av vårt land är ställt utom minsta tvivel. Den är säkert för tät och för stark på många ställen, men detta kan ju bara de som bor där avgöra, även om åsikterna hos dessa ochså går isär.
Lika säkert är det att på många ställen så både kan och vill vi ha en något tätare björnstam. Men bara så pass tät att vi har en realistisk möjlighet att vid något enstaka tillfälle få se ett spår, eller kanske rent av se en björn, och kanske någon i ens närmaste jaktlag får möjlighet att skjuta en.
Att björnen för många är ett attraktivt vilt att jaga är nog tämligen klart, men lika klart är nog att många känner osäkerhet och viss olust, både bland jägare och icke jägare. Men viktigast är att vi får tillstånd en bra fungerande lokal förvaltning av björnstammen. Då kan vi minska den där den är för stor och försiktigt öka den där vi tycker att vi vill det.

40. Anders Hermansson.. Nu blir det Äggskal i stövlarna

2010-10-20 21:04

Tyvärr Anders din retorik räcker inte. Bara att gå tillbaks till ditt första inlägg så blir jag övertygad om er okunskap gällande djur/natur. jag ser att du nämner alla för mej gällande kriterier dock helt bak o fram jag är jägare skogsägare och bor mitt i skogen inte finns de problem du radar upp vem skapar då problemet??..

39. Hej igen Anders

2010-10-20 18:49

Du missbedömer även mig Anders. Så här skriver du: ”Alla som vet något om naturen, vet också att alla arter påverkar varandra på tusetals olika sätt i ett fungerande system.” Det ställer jag upp på, men det är faktiskt inte det det gäller. Frågan är om du kan leda i bevis att det är det bra, eller kan vara annorlunda och t.o.m. bättre, eller blir sämre i annan version? Vi vet samtidigt att det ser annorlunda ut på olika håll i världen och att allt också ständigt förändras. Jag gissar det blir svårt för vi kan inte heller enas om vad som är bra eller dåligt, eller hur? Ditt synsätt är för mig helt accepterat om du är troende Anders, vilket jag anser du vara, inte annars. Hur har vargen påverkat, stärkt arterna enligt ditt sätt att förklara närvaron? Jag trodde att du skulle kontrollera aftonbladets länkar och tänka till, men det verkar faktiskt inte som du gjort det. Om björnen då, den lever ju huvudsakligen på skogsbär och myror påstås det. Hur stärker björnen dessa arter, eller är den bleka sanningen den att björnen stärker inga alls, den saknar betydelse för sin omgivning, annat då än med negativa konsekvenser? Nej då Anders, inte behöver du ta mig på allvar. Du kan faktiskt också fördöma mig ännu mer, jag roas av dina ”kunskaper”.

38. Kenneth

2010-10-20 18:10

Jag har fattat att du väldigt gärna vill att rovdjur inte skall ha någon betydelse i ekosystemet, för att du tycker så illa om dom.
Din vilja är dock ganska ointressant i sammanghanget, naturlagarna är som dom är oavsett den och som vanligt så har du totalfel.
Alla som vet något om naturen, vet också att alla arter påverkar varandra på tusetals olika sätt i ett fungerande system.
Det är möjligt att du i din bottenlösa okunnighet om naturen tycker att exemplet med grävlingen är komiskt, men det är likafullt ett av dom tydligare exemplen på vad som händer när en toppredator utrotas.
Det totala genomslaget i ekosystemet som vargens försvinnande medförde har nog varken du eller jag någon aning om, men påverkan är sannolikt betydligt större än vi tror.
Sedan hittar du på att vargen inte har påverkat djurlivet i Europa under tusen år!! Jösses.
Du lever i drömmarnas värld Kenneth och som vanligt är du inte att ta på allvar

37. Saknad länk

2010-10-20 17:56

Här kommer man till ÖP TV, just nu: http://op.se/asikter/insandare/1.2429251-vi-kan-inte-vrida-tillbaka-klockan-sag-ja-till-vindkraft

36. Apropå björn och ekologiska system.

2010-10-20 17:36

Rovdjur i andra länder framställs ofta som mer accepterade än här hemma. Det tror inte jag om de drabbade får yttra sig. Här ett klipp som jag dök på alldeles nyss men som saknar egen adress, se ÖP TV via: Björnar satte skräck i invånarna

Sedan är Anders Åberg igång igen med sina uppfattningar om ekosystem och om hur det ska vara. Ingen kan ju fastslå det Anders, var och en av oss kan däremot ha sina önskedrömmar. Naturen är inte god, och att det sett ut på ett visst sätt någon gång behöver inte alls betyda att det är det bästa för djurlivet, inklusive människan. Jag menar att du har en grundläggande felsyn på detta. Många andra vargförespråkare brukar titt som tätt ha en syn på naturen som, ja jag vet inte egentligen vad de menar. De förstår bara inte tillräckligt själva. Här är några exempel på dyngan i naturen, som drabbar offren slumpmässigt, orättvist och till ingen nytta.
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/discovery/article7979291.ab och
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/discovery/article7979291.ab Du Anders har en syn som är väl fantasifull när du skriver t.ex. ” Att utrota djurarter är alltid ett misstag och även om du inte vill kännas vid det eller ens veta något om det, så har vargens frånvaro säkert satt åtskilliga negativa spår, många av dom antagligen outredda.” Det är för det första inget som kan fastslå att det är ett misstag att utrota, (ta t.ex. malaria, smittkoppor, svarat råttan, HIV, ebola som exempel, de är också arter), och i andra meningen gissar du bara, du gissar att det finns en orsak till att det har sett ut på ett visst sätt. Du tror. När det gäller vargen är ju fakta motsatsen. Människan i den civiliserade världen har hållit efter vargen så den saknat påverkan på djurlivet i sin omgivning i Europa under tusen år, och ju färre vargar (och helt utan dem), desto bättre för andra arter. Det är erfarenheten och kunskapen vi har. Att nämna grävlingen är endast komiskt.
Annars tror jag faktiskt att miljö- och jaktintresserade, liksom glesbygdsboende generellt, har mycket gemensamma åsikter och borde kunna enas om tagen. Vi båda önskar mer biologisk mångfald, ett rikt djurliv i en rik flora. Likaså tycker vi illa om miljögifter och ekonomisk exploatering av vår natur. Det är också min åsikt att vi jägare och landsortsboende har en bredare kunskap på dessa områden än de mest fanatiska miljövännerna som är fokuserade på just rovdjuren och särskilt vargen. Öppna ögonen skulle jag önska dessa gjorde. Vi jägare har inte förött några ekosystem eller fördärvat vare sig flora eller fauna, det är faktiskt just dessa vi älskar.

35. Hur många gånger Anders...

2010-10-20 17:11

...ska jag behöva påpeka att det är i vårt kulturlandskap med djurhållning som jag inte vill ha varg eller björn. Jag vill inte heller utrota möss men hittar jag dem i matkällaren gäller giljotinen.
Du måste välja mellan rovdjur eller djurhållning med frigående djur. De kan inte samsas.
Tänk dig 50 år framåt. Jordens befolkning har då stigit till 10 miljarder. Hur stort utrymme tror du det finns då att mata stora rovdjur med mat vi behöver själva för att inte också drabbas av matkravaller. Det är inte ens 100 år sedan vi senast hade svält och oroligheter i Sverige.

34. VY

2010-10-20 13:48

ditt kikarsikte Dan, är lika stort som ett sugrör, när du ska pröva vinkla den biologiska mångfalden som är så viktig för stadsborna, gentemot våran mångfald som är mycket viktigare än att det ska springa varg och björn intill husknuten varenda dag.

33. Klarsynthet

2010-10-20 12:37

Jag har alltid gillat att vara ute i naturen under alla årstider. Men det är en skillnad på nu och låt säga 10 år sedan. Vi har marker i Dalsland, ca. 250 hektar, och förr fanns där fina populationer av rådjur, älgstammen var stark och viltpopulationen i allmänhet var stor. Idag är det en stor skillnad! Rådjursstammen är en spillra av sin forna jag. Likaså älgen och ingen idé att jaga.

Vargen springer över våra åkrar och många har slutat med fåruppfödning, plocka svamp, etc. Lodjuren dränerar markerna på vilt och skogsfågelstammen har minskat med 80% på 10 år! Rovdjur som en tillgång har jag svårt att se.

Älgen flyr markerna och på Kroppefjäll t.ex. finns ingen älgstam att jaga. Rådjuren flyr till bebyggelsen och efter kommer katten.

Vad jag menar är att vår fauna klarar inte trycket från alla intressanter som finns idag, rovdjur som jägare. Antingen får vi människor hålla oss i städerna eller också släpps jakten fri på predatorer. Om vargen jagas regelbundet håller den sig undan och nu menar jag inte utrotning. Detta gäller för alla rovdjur. Högt jakttryck på räv, grävling, mård, mink, etc. Risken finns att våra viltstammar kraschar!!

32. Bra skrivet av Dan

2010-10-20 12:00

Naturligtvis har Dan rätt, och jag tror att en del jägare här låter sin berättigade ilska mot rovdjurskramarna gå ut över björnen.

31. Bäste Anders Ljung

2010-10-20 12:00

Angående din kommentar. Det är stor skillnad på att ogilla personer och att ogilla personers åsikter i en för oss avgörande framtidsfråga som handlar om rovdjur.

30. För elakt?

2010-10-20 11:26

Jag skrev tidigare ett inlägg som ej klarade cencuren. Innehållet var kortfattat och budskapet klart. Det är tid till eftertanke när Anders Åberg jublar över krönikören. Återigen ser vi exempel på hur Dan går hand i hand med rovdjursivrarna, framhåller sig själv som ett jägarföredöme och dräper i svepande ordalag den stora majoritet av jägare och lantbrukare/fäbodbrukare som plågas av rovdjuren. Vi jägare behöver inga troféjägare i våra led, vi klarar oss utan er. Frågan är om troféjägarna klarar sig utan oss.

Redaktionell kommentar:
Jag avvisade din första kommentar eftersom den saknade argument i sakfrågan och bara pekade ut personer som du inte gillar.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

29. Fotografen

2010-10-20 10:50

Grävlingen försvann på skogen när björnen kom. Det skedde innan vargen kom efteråt. Grävlingar som rådjur har numera flyttat i i byn. Det är ännu en något säkrare plats. Beror sedan vad husägare tycker, när grävlingen gräver sig under torpargrunden och förstör dräneringen för huset. Att rådjuren trivs i trägården som ger både mat och skydd kan man förstå. Har du grävling under ditt hus? Har du bra mat och skydd i din trädgård? Det är förs när man själv är drabbad, som man ser olägenheten!

28. Calle

2010-10-20 09:30

Sverige består inte enbart av betesmark.
Sverige är skog, skog och åter skog, i den skogen har vi, för att vara ett industriland, ett ganska väl fungerande ekosystem.
Det måste vi vara rädda om och se till att tidigare misstag inte upprepas.
Att utrota djurarter är alltid ett misstag och även om du inte vill kännas vid det eller ens veta något om det, så har vargens frånvaro säkert satt åtskilliga negativa spår, många av dom antagligen outredda.
Grävlingexplosionen är iallafall ett exempel och massor av grävlingar ger ytterligar effekter genom hela kedjan.
Allt hänger ihop Calle och enögdheten har du och dina vargutrotarkompisar lagt beslag på helt för egen del.
Sedan vet du ju att jag vill att vi skall jaga våra rovdjur och ge folk större möjligheter att skydda sina tamdjur.
Vad gäller björnen så måste vi kanske jaga den lite hårdare än nu i vissa områden.
Återigen exemplet Orsa, där vi säkert måste ta ner både varg och björn en del för att ge älgen chansen till återhämtning, men det har inget med utrotning att göra och rovdjursjakt går utan vidare att förena med ett levande ekosystem.
Det är tråkigt att en del inte kan se storheten i att som Dan Törnström se nyanserat på frågan och därifrån komma fram till tidsenliga och realistiska slutsatser.
Du och dina nollvisionärer blir med eran enögdhet en belastning för hela jägarkåren Calle.

27. Skogsägaren

2010-10-20 07:35

Jag tror att jag tillbringar mer tid utanför betongklossarna än du gör.

26. Petter Andersson och trovärdighet

2010-10-19 22:54

Petter Andersson har skaffat sig ett eget trovärdighetsproblem när han tycker att trovärdighet är ett problem för jägare, djuruppfödare, renskötare och glesbygdsbor i allmänhet som INTE VILL HA varg och björn i sin omgivning. Rovdjuren är vårt problem, trovärdighet har blivit ditt problem. Sedan kan jag tycka att det i sig är ett problem att just argumentet om trovärdighet är ett av de argument som Rovdjursföreningens medlemmar får lära sig att använda och även använder flitigt i detta forum.
Gulo-Gulo: Ja, du har rätt, jag tror på att berättelsen om Rödluvan var viktig för alla som levde på landsbygden i äldre tider. Man var tvungen att lära barnen att vargen var skogens värsta dräpare och det djur som barnen skulle akta sig allra mest för, särskilt som vargen gärna smög i människornas närhet. Vargen var då som nu världens värsta dräpare, inget annat landlevande däggdjur har vargens kapacitet att dräpa. Rödluvan var barnens livförsäkring och det är dags att barn återigen får lära sig den visdom som finns i berättelsen om Rödluvan och vargen. Vår tids huvudlösa propaganda som lär barnen att varg är ett ofarligt gosedjur som man kramar på TV samtidigt som vargen lär sig att människor är ofarliga leder obönhörligen till att något barn kommer att få betala det yttersta priset för våra politikers enfald. Du, Gulo-Gulo är personligen medansvarig för denna händelseutveckling.

25. Calle

2010-10-19 22:54

Är du ens ut i naturen annat än 10 meter från bilen? Du skroderar vitt och brett om fäbodar och jakt, men på vilket sätt är du en del av det ekosystem du säger att människan ensam har skapat?

24. Anders Å

2010-10-19 21:45

Ett fungerande ekosystem och en levande natur kan ju ses som självklart, men varför är det bara självklart på landsbygden. I tätorterna anpassas allt efter människans förutsättningar. Man glömmer lätt att även människan ingår i ekosystemet och sannolikt är det landsbygdsborna som anpassar sig mest och påverkar minst.

23. Du är enögd Anders

2010-10-19 21:45

Sveriges natur är skapad av människor under sekler. På vad sätt bidrar återkomsten av varg och björn till detta väl fungerande eko-system?
Vildmarkslära kan inte överföras på betesmark.
Rovdjur och djurhållning kan aldrig samexistera.
Kan du visa på en enda artikel som visar att rovdjuren bidrar positivt till den biologiska mångfalden i kulturlandskapet. Det finns flera artiklar som visar på motsatsen.

22. Vet inte om man kan kalla

2010-10-19 21:38

Närgångna björnar i byar och samhällen för en tillgång!
Strömsundskommun har världens tätaste björnstam,en avskjutning på 90 st 45 norr och 45 st söder om E14. avklarad i mitten på sep mån.
Avskjutningen är mindre än tillväxten, nu under sept och okt mån har det gjorts obs av 1 hona+3 ungar och 1 hona+ 4 ungar.
Även ett flertal obs av ensamma björnar.
Men det finns säkert områden där det finns för lite eller inga björnar alls inom Sverige.
Men att vi som ex Jämtland ska ha så mycket björn anser jag vara helt fel. Här måste avskjutningen bli större, annars så lär det bli problem nästkommande år.

21. DAN:T:+ ANDERS. Å.

2010-10-19 21:38

Ni är ett par som passar varandra som hand och handske, era flumiga antydningar om hur ni skulle vilja se de stora rovdjuren ta över. Bilden på älgen med söndertrasat huvud vågar inte ens expresen eller annan kvälls tidning sätta ut. Vi som har fått våra jakter, boskapsuppfödning splittrade struntar ni i, ni bara frossar vidare i andras elände och påståendet som Anders pratar om att jägarna acepterar varg får stå för honom, men i mina trakter och på andra håll låter det mycket-mycket tvärt om och när det gäller naturen så kan väl bara vi som vistas där dagligt dags se elendät och vad som var i skolan Anders som skrämde oss som små var just vargen och sagan om rödluvan, är det det du försöker att bortse från och få oss att inte inse alvaret i det som händer just nu med dödade hundar näst till varge dag. Nej kom med lite bättre fakta lille Anders innan du faller på eget begrepp! Och för Dan så håll dig till vekligheten i detta så redan hårt ansträngda ämnet om i synnerhet björn och varg vad deras lands omfattade erövringar består i död och för-b-a-els och förtvivlade boskaps uppfödare och de jägare som mist sina hundar som varit en familje medlem, kan ni fortfarande tro på en levande lands byggd är ni nog ganska ensamma om?

20. Anders Åberg

2010-10-19 21:37

jag har fått lärt mej att människan är det farligaste rovdjuret. tydligen inte du.så gå om grundskolan innan du kommer med dina löjliga kommentarer.vet inte om jag orkar förklara för dom som ändå inget begriper. Djurhållningen i sverige går i rask takt mot sitt slut, många kommer att sakna tamdjuren på landsbygden. tom Göran Persson har förstått hur de ligger till.ska all mat produceras utomlands?

19. Dan Törnström

2010-10-19 21:37

Irriterande läsning. Ännu en dåligt underbyggd artikel där okunskapen lyser igenom.
Undrar vad Du tittar igenom för "kikare" Dan?
Du skriver om att klargöra rollerna.
Om det inte är bekant för dig, så är ofta djurhållaren och jägaren en och samma person.
Där jag jagar har björnstammen på senare år fullkomligt exploderat.
Jag kan försäkra dig om att vi ser inte björnen som en jaktlig tillgång, snarare ett stort gissel.
Kvinnor och barn är rädda att vistas i skog och mark, snarare en regel än undantag att stöta på björn.
Anders Åberg, ständigt dessa förklenande och nedvärderande kommentarer till dina meningsmotståndare, problem?

18. Ett fungerande ekosystem och...

2010-10-19 21:37

...en levande natur kan se ut hur som helst, och det gör de! Något krav på toppredatorer finns inte så länge människan är jordens härskare. Grundskolans naturlära kan vi glömma, det är rovdjurspropaganda.

Dans artikel är provocerande som tilltalar troféjägare. Idag behöver vi inte skinnen av dessa djur. Jaktens grundvalar är i stället köttet, t.ex. från älgen. Björnkött är numer svårt att sälja, och det är inte konstigt alls.

17. Anders Åberg

2010-10-19 21:36

Var inte orolig för mina biologiska kunskaper. Jag har förstånd så det räcker. Berätta bara varför jag skall offra mina djur, mina barns frihet, lyckan över att se en fredligt betande älg (med kalv!), glädjen att komma hem med en full svampkorg. Fundera på om det kanske är du själv som är trångsynt. Vad har du för rätt att kräva detta av mig i mitt eget hem. Vi levde lyckliga på landet innan vargen kom och det gjorde de vilda djuren också. Ingen av oss hade något behov av rovdjur. DÅ levde naturen. Nu är det mest skenande och skrikande älgar, utom de rivna som ligger och förblöder i skogen. PS: Vad ska du äta när vi måste lägga ner djuruppfödningen. Klimatsmart kött från Brasilien?

16. Tillgång????

2010-10-19 21:36

Problemet med att se rovdjur som trofe´,är att björn lätt går över flera viltvårdsområden efter upptag.Ska dom då få fortsätta in på nästa område?
Om område A får bra betalt av rika turister och trofe´jägare att jaga ex.vis björn,ska då område B,låta dom fortsätta när drevet går in på område B ??
Något som var självklart när det bara gällde att bli av med dom???

15. Lantis

2010-10-19 16:18

Ur ett rent tamdjursägarperspektiv är nog inte rivdjuren någon tillgång, men kan man verkligen kosta på sig att vara så trångsynt.
Vill inte du ha ett fungerande ekosystem och en levande natur, eller struntar du i det bara du har mat till dina tamdjur?
Om du till äventyrs inte begriper hur naturen fungerar och hur bytesdjur och rovdjur är beroende av varandra, så rekommenderar jag grunskolans naturlära.

14. Avlångt och tvärlångt

2010-10-19 16:18

Vårt land är stort nog för att population av vilda djur kan skilja mycket. Inom några områden har både lo- och björnkvoten fyllts snabbt vid jakt. Det beror troligen på tätare stammar än duktiga jägare. Tillika så har det även varit svårt att hänga med på kalvavskjutningen.
Flera lo och björn blir mindre rå och älgkalv, fram till att det är tomt. Då flyttar rovdjuren och en viss återhämtning kan förhoppningsvis ske. En cykel på 7-10 år. Få något så när bra jaktår under en jägares liv.

13. Hur kan det bli så här

2010-10-19 16:06

Jag brukar tänka att det finnes en orsak till varför vargen en gång försvann och likaså att antal björnar låg på en miniminivå här i Sverige. Är man en miljönörd och mestadels sitter i trygghet i en storstad kan vargar och björnar vara riktigt gulliga.
Dessa djur har enbart mat i huvudet och är vilda rovdjur som tar chansen när dem får den. Ska verkligen småbrukarna verkligen behöva kostnaden för detta?
Hur mycket har inte rovdjursfrågan readn kostat staten och enskilda djurägare? Att markägarna har svårt att se björn som en tillgång är väl inte så underligt! Ditresande jägare kan resa hem igen med en fin trofé förhoppningsvis.
Men de åker därifrån och sedan möter ortsbefolkningen verkligheten igen!

12. Retorik...

2010-10-19 15:52

Med flera debattörer och krönikörer av Dan Törnströms kaliber skulle jägarkåren ha betydligt färre problem med trovärdigheten.
Bra igen, det behövs fler neutrala, nyanserade och analyserande röster som din i den här infekterade debatten, där annars den allenarådande åsikten är "med oss eller mot oss"...

11. Dan, den enkelspårige jägaren

2010-10-19 15:51

En stor del av jägarna på landsbygden är också djurhållare och har familj. Därför ser de att tillgången på björn överstiger deras jaktliga behov. Dan har skog, det har framgått, men det verkar som han inte bedriver djuruppfödning eller skickar ut hustru och barn att plocka bär och svamp i björndistrikt.
Om björn och varg ses som tillgång för stadsjägaren kan vi också se mördaren och våldtäktsmannen som en tillgång för Aftonbladets läsare.

10. Skjut inte älgkor i björntäta områden

2010-10-19 15:51

Äntligen En klarsynt artikel! Bra Dan. Och till Anders Hermansson, vad har du för erfarenheter av djur/natur? Du tror säkert på rödluvan o vargen också.

9. Skjutit ner älgstammen?

2010-10-19 15:51

Att kasta skit på oss jägare i Orsa och Ore för att vi skjutit sönder älgstammen är väl förmätet. Vi har efterhand som våra älgobsar visat på mindre älgstam sänkt vår tilldelning enligt de siffror som forskningen redovisat. Här har vi problemet. Forskningen talar om att björnarna tar 20% av älgkalvarna tas av björnar och det har vi anammat. Sanningen är att detta gällde för 13 år sedan då vi hade 3 ggr så stor älgstam och hälften så stor björnstam. Dynamiken i denna utveckling har så väl forskare som beslutande myndigheter förtigit för oss. Men det är vi som skall ta skiten. Vet hut för dessa understatement som journalister och företrädare för vissa jägarorganisationer hasplar ur sig.

8. Anders Åberg

2010-10-19 15:15

Om du inte kan förklara för Hermansson kanske du kan förklara för mig: Som tamdjursägare har jag nämligen också svårt att se rovdjuren som en tillgång. Enorma kostnader för stängsel och förstörd livskvalitet. Törs inte skicka ut barnen på sina hästar, inte gå i skogen efter svamp, inte ha hunden lös på väg till betet. Far upp mitt i natten och rusar ut i hagen vid minsta oljud.

7. Lille Hermansson

2010-10-19 13:36

Sansa dig nu.
Dina extremistanfall blir ju bara mer och mer skrattretande.

Din inställning är en STOR fara för hela ekosystemet.
Din inställning är en STOR fara för jägarkårens anseende.

Du framstår som en fiende till en levande natur i allmänhet och verkar tycka att allt som inte är till omedelbar nytta för ditt jaktintresse skall bort.
Maken till inskränkthet är glädjande nog väldigt svår att hitta nuförtiden.

6. Dan Törnström

2010-10-19 12:51

Att björnen inte Påverkar älgstammen mer än 25% är nog en sanning med modifikation! Den forskning som gjordes av Arne Söderberg på 90-talet visade på högre uttag av björn än så, Ca 45%
I vissa områden här i Härjedalen skjuts det inte en enda kalv på 10 000 hektar idag, Men däremot ett antal kalvlösa kor finns i dom områdena, Och det beror absolut inte på tjurbrist. inom Härjedalens kommun sköts det 38 björnar den gångna hösten. Svenskt rekord för en svensk kommun!!!
Du måste inse att inom vissa områden är björntillgången alldeles för hög. Härjedalens och Strömsunds kommuner är dom områden i världen som har tätaste björnstammen i förhållande till älgstam. Vet ingen här som vill utrota björn, men en minskning är trots allt behövligt, Du tror väl ändå inte att den ökade tilldelningen på björn här uppe beror på att enbart jägarna vill skjuta fler, eller att LST har börjat lyssna på jägarna. Även allmänheten vill i många fall inte ha så täta stammar av björn som det är idag. Dina funderingar stämmer säkert på många ställen, men inte överallt.

5. Björnar skall endast finnas i nationalparker

2010-10-19 12:50

Björn är till STOR skada för djuruppfödare.
Björn är en FARA för skogsarbetare.
Björn hindrar och begränsar människors möjligheter att fritt röra sig i naturen.
Björn är en FARA för boende i glesbygden.
Björn är en FARA och till stor SKADA för jägare.
Björn är en stor plåga för våra vilda klövdjur.
Björn är en tillgång för vissa markägare och ett litat antal jägare som jagar björn, Jag hör till dem, men andras skada är ofantligt mycket större än den eventuella nytta jag kan hävda.
Björnar saknar intresse för den stora allmänheten.
Björnar är av ideologiskt intresse för ekologister.

4. Dan

2010-10-19 12:50

Som tamdjursägare har jag svårt att se rovdjuren som en tillgång. Enorma kostnader för stängsel och förstörd livskvalitet.

3. Så är Dan igång igen

2010-10-19 10:50

med sin hyllning till rovdjuren som en jaktresurs att sträva efter...
Inte mer än nån vecka sedan han dementerade att han hade den inställningen till vargen och om någon månad får vi kanske se honom skriva att han aldrig sagt så om björnen heller...

2. Dan igen...

2010-10-19 10:50

stuntprat om predation? OM jag minns rätt låg predationen på älgkalv betydligt högre än en fjärdedel i det inventeringsprojekt som genomfördes under 90-talet på Orsa besparingsskog. Minnet kan svika men jag vill minnas att predationen låg på 80%. Där finns förklaringen till varför björnstammen ska balanseras på en lägre nivå än idag. Ditt uppdrag må vara opinionsbildarens men kolla gärna befintliga fakta, annars blir det lite Aftonbladet över det hela.
:)

1. Bra som vanligt

2010-10-19 10:50

Gillar att läsa dina artiklar Dan, dom är nästan alltid klarsynta, nyanserade och verklighetsförankrade.
Tyvärr är det ju inte så många andra jägare med liknande åsikter som syns här på Jakt & Jägares hemsida.
Slagsidan för negativa nyheter om rovdjur är nästan total.
Jag pratade med min jägargranne häromdagen, som är med i JRF, han börjar tröttna på alla antirovdjursartiklar i tidningen och vill hellre ha mer om hundar och jakt i allmänhet.
Bland dom andra jägare jag känner finns inte heller detta hat mot rovdjuren, så jag tar mig friheten att tro att din hållning är ganska representativ för den svenska jägarkåren och kanske speciellt för den yngre delen.
Nästan alla vill ha jakt på våra rovdjur och en rovdjurspolitik, mera lyhörd för situationer som t.ex. den i Orsatrakten, men ingen jag träffat hittills vill utrota varken björn eller varg.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB