• Allmogejakt

Fäll med kula – inte med fälla

Genom kikarsiktetPublicerad: 2009-06-30 10:07

Tillåt mig tvivla. Jag kan inte tro att det krävs fällor för att hålla efter vildsvinen. Likheterna med vulgärdebatten om älg på 1980-talet är slående. En fantastisk naturresurs ska tillintetgöras med till alla buds stående medel – likt ohyra i en trädgårdsodling.

En stilla undran, mitt i hysterin: Varför fällfånga vildsvin när så många människor vill jaga? Varför inte jaga rådjur i trädgårdar med fälla, eller fånga älg i hägn och sedan avliva dem? Inget av detta är omöjligt, men ändå naturligtvis otänkbart, eller?

Överorden för viltstammarnas tillväxt och skadeverkningar saknar gränser.
När det gäller älgstammen kan man förvisso förstå varför, av rent taktiska skäl, eftersom man vill påverka länsstyrelsen eller älgskötselområdet så att tilldelningarna ökas.
Men vildsvin? Det enda som begränsar den jakten är i princip normal jaktetik och säkerhetsregler. I övrigt är avskjutningen obegränsad.
Om jag vore hårt drabbad mark­ägare – med så stora problem som vissa påstår sig ha – skulle jag snarast annonsera efter tio jägare och anvisa lika många platser där de får bygga sig ett eget jakttorn, under förutsättning att de skjuter alla vildsvin som är etiskt och lagligt försvarbart. Förslagsvis tillfaller hälften av köttet markägaren som kompensation för skador och administration.
Jag tvivlar starkt på att en sådan annons skulle förbli obesvarad…
På det resonemanget brukar svaret bli något i stil med att jägarna inte vill, eller att man inte kan göra så i ett viltvårdsområde.
Tja, markägarna äger jakträtten och har därför all makt över jakten.
Däremot kan det ju finnas andra markägare som tycker annorlunda. Det kallas demokrati. Och skulle det händelsevis vara en arrendator som har problemen är det snarast en fråga mellan arrendatorn och markägaren.
Lösningen på den så kallade vildsvinsexplosionen är inte fällor, det är samtal och samarbete.

DET ÄR INTE VARGEN SOM BEHÖVER RESPEKT
I Nås blev det närkontakt med varg av tredje graden när den förföljde en tonårsflicka på några meters håll.
Paniken var nära och ropen skallade: Vargarna måste lära sig respektera människor, varpå vargen sköts.
Vad vargen i fråga lärde sig av det är diskutabelt. Och att risken för liknande historier minskat är väl ännu mer tveksamt. I själva verket får vi naturligtvis se fler liknande händelser i takt med att rovdjursstammarna växer.
Vårt kanske mest jagade djur, älgen, tycks aldrig lära sig. Ständigt dyker närgångna och rent av ilskna (möjligen lekfulla) älgar upp bland husen.
Vid närmare eftertanke är fenomenet ganska vanligt.
Berguvar bygger bon i stan, rådjur käkar tulpanlökar, rävar och grävlingar bygger bon under altaner.
Beklagligt, så klart, men inte särskilt dramatiskt och i de fall det uppstår olägenheter kallas skyddsjägarna in.
Händelsen i Nås visar emellertid vilken laddning vargfrågan har, samtidigt som den också sätter fingret på vissa grundläggande rättigheter som befolkningen som lever nära rovdjuren måste ha.
En sådan här varg ska man naturligtvis kunna skjuta direkt, utan klartecken från Stockholm.
Inte för att lära vargarna något, utan av respekt för lokalbefolkningen.

EFTERSÖKSPENG EN BEKRÄFTELSE
Nu ska jägarna få betalt för eftersök, men inte nog bra betalt menar vissa.
Som om det handlar pengar.
Jag känner inte till en enda jägare som skulle stå och se på hur ett djur lider – och väldigt få hundägare, som jag själv, som skulle missa en chans att jobba med hunden.
Eftersök är en konstart och en hederssak. Vissa saker kan bara vi göra. Och då träder samma moral och anständighetskrav in som för brandmän. Om vi bojkottar drabbas tredje part – i detta fall djuren – på ett grymt sätt.
Emellertid är ersättningen också en anständighetsfråga och – i just detta fall – ett sorts erkännande.
Det samhället talar om för oss med några hundralappar är att vi behövs.
Och det var väl på tiden att vi fick det bekräftat.

INGEN ÄR OPARTISK
När viltskadefondsföreningen levererade viltolycksstatistiken för första kvartalet svalde journalisterna budskapet helt okritiskt.
Över hela Sverige kablades nyheten ut om en befarad explosion av viltolyckor samt att detta troddes bero på ökande viltstammar, särskilt älg.
Jakt & Jägare fann dock några forskare som ifrågasatte det faktum att man jämfört ett snöfattigt kvartal med ett snörikt kvartal. Inte ens Vägverket trodde riktigt på statistiken.
Förutom att det visar att ingen egentligen är opartisk visar det också att förmågan att analysera lite mer komplexa problem i medierna är synnerligen begränsad – med fällfångstdebatten i färskt minne.

AVFYRA INNAN DU FYRAR PÅ GRILLEN
Sommaren är här och min laddapparat har smorts upp.
Jag tillhör det mer traditionella gardet avdankade tävlingsskyttar som anser att grunden för allt kulskytte är att skjuta mitt i prick.
Gärna en älgstig, men först en korrekt avfyrning.
Jag har med åren lärt mig att det är kontinuiteten som räknas samt att träning är färskvara. Man kan inte leva på ”gamla meriter”.
Mitt recept är därför att ”offra” en halvtimme, oftast ännu mindre, och skjuta tolv skott om dagen på vanlig gevärstavla, 100 meter.
Det blir ganska många skott fram till älgjakten och sitter fint i ryggen när det verkligen gäller.
Rekommenderas ljumma sommarkvällar.

Dan Törnström

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. Känslolivets mysterium

2009-07-04 16:28

Vore intressant om "Tyskterrier" kunde utveckla sina tankar kring olika arter och fällfångst. Djuren bryr sig inte om ifall de fångas av viltvårdande åtgärder eller inte, så mycket begriper till och med jag.
På vilka grunder kan man inte jämföra olika arter?
Räv, grävling, mink, kråka och alla andra djur som fångas i fälla kan inte jämföras med gris menar "Tyskterrier" samtidigt som hon, eller kanske han, påstår att jag skjuter över målet. Vilket mål?
Förklara din tes kring olika arter och dess känsloliv, vore intressant att få klarhet i detta. Jag tror alla vilda djur reagerar ungefär lika när den fångats i fälla.
Vill till sist klargöra att jag inte är emot fällfångst eller någon annan jaktform, jag är för jakt i alla dess former, alltså allätare inom jakten.
Min slutsats är bara att man kan inte börja diskutera olika jaktformer, risken är att vi till sist kommer fram till att många jaktformer medför lidande för viltet i någon form.
Denna vulgärdebatt ska inte vi jägare syssla med, det finns så många andra organisationer som har som sin huvuduppgift att förtala jakten i alla dess former. Vi ska inte ge dem bränsle till brasan.
Härmed avslutar jag denna debatt för min del, trevlig sommar.

5. Tycker att Anders...

2009-07-02 13:39

...skjuter högt över målet. Att jämföra med de arter somi dag fällfångas i endast viltvårdande syfte blir långt ifrån samma sak.Ökar dessutom stammen 13 procent trots jakten som i hans exempel kan man väl bara helt torrt konstatera att det jagas för lite/skjuts för få, precis som Dan vill ha fram i sin text...

4. Bra jobbat

2009-07-02 00:48

Skriver under på Anders Johansson inlaga.
Det är för mycket pekpinnare i jägarkretsar. Samtidigt tack till Dan och Anders för en trevlig och läsning trotts eller kanske tack vare era olika åsikter.

3. Gratis e gott!

2009-07-02 00:48

Jag tror inte att det blir bra om man ger bort jakten på vildsvin gratis. Omvänt så förstås det nog av en del som att , planterar vi bara in mera gris i området så får vi gratis jakt. Eftersom grisarna bevisligen är illegalt utsläppta så belönar man troligen en del av de som släppt ut dem. Försök att tillämpa det tankesättet på valfritt annat brott får ni se.

2. Vem vet vad om vad?

2009-07-01 11:33

Jag har lite svårt att hänga med i svängarna, det ska erkännas.
Att jämföra tillökningstakten mellan vildsvin å ena sida och älg och rådjur å andra blir nog inte riktigt rätt.
Om älgen och rådjuren ökade i samma takt som grisen skulle nog till och med Dan önska sig rådjur- och älgfällor.
Under goda förutsättningar växer vildsvinsstammen snabbt. I Sörmland har forskare konstaterat en tillväxt på 13 procent hos en population som jagas. Det innebär att stammen fördubblas på cirka sex år. Om man inte jagar går det naturligtvis ännu fortare. Många grisar blir det.
En annan aspekt är att jaktformen ofta är vakjakt under sena kvällar och nätter.
Den största delen av jägarkåren är förvärvsarbetare och kräver nattsömn.
Nu växer stammen lavinartat, så vi måste jaga den med hund, smygjakt, vakjakt eller fälla. Välj själv, det stavas demokrati.
Jag kan inte heller för mitt liv förstå varför vissa jägare alltid ska skrika efter förbud, nya lagar och begränsningar samtidigt som man smyger in ord som etik och moral för att få lite extra tyngd i argumenten.
Om man som Dan inte förespråkar fällfångst måste det väl vara av djuretiska själ.
Förklara då för en enkel allmogejägare varför man inte skriker lika högljutt när räv, grävling, mink och kråkor fångas i fällor.
Ska man hävda att djuren lider så tror jag alla djur lider lika mycket, eller?
För det är väl inte så att man väljer slumpmässigt och av eget intresse, vilka djur som lider och av vad.
Lider haren och räven av att jagas timma efter timma, stressas rådjuret av klappjakten eller mår grävlingen väl i sitt gryt med ett ettrig terrier som sliter grävlingen blodig.
Jag har inte svaret men jag kräver inte heller förbud eller begränsningar.
Konstaterar bara att genom att avfyra korrekta och tvärsäkra påståenden minst en gång om dagen så träffar man kanske när det verkligen gäller.
Rekommenderas under kalla vinternätter i vakkojan.

1. Tycka kan vi alla

2009-06-30 17:22

Kan inte låta bli att citera en representant för Jägareförbundet: "Det är mycket anmärkningsvärt att några få tjänstemän på länsstyrelsen inte lyssnar på dem som är berörda av och lever med de stora rovdjuren."
Hur har du det Dan, lyssnar du på de som drabbas, de som är berörda av och lever med vildsvinen?
Eller har dessa personer nu plötsligt inte någon som helst värde, nu när problemen rör ett attraktivt jaktbart vilt, nu när problemen inte drabbar såna personer som dig?
Vad säger du till de som drabbas av vildsvinsplågan i Degerfors, där de boende själv sagt att de mycket hellre vill ha varg än vildsvin eftersom vargen håller sig i skogen?
Nåja, du är krönikör/pappersbloggare och inte annorlunda än de tusentals andra vanliga bloggare som tycker både det ene och det andra, utan att det egentligen betyder något.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons