• Älgskadefondsföreningen

Lögnen om de hotade vargarna

Genom kikarsiktetPublicerad: 2008-11-20 09:06

I en kvällstidning skreks (på traditionellt kvällstidningsmanér) följande budskap ut med en synnerligen fet rubrik, rakt över två sidor med versaler: SNART FINNS DE INTE MER! Jisses!

Dan Törnström

Omtumlad kunde man därefter fästa blicken på en bild av två vargvalpar, och läsa bildtexten: ”Vargen är det rovdjur i Sverige som är mest hotat.”
Detta alltså sagt om världens vanligaste stora rovdjur och den djurart som sedan många år har haft en årlig tillväxt i Sverige på mellan 8 och 28 procent – trots naturlig dödlighet, tjuvskytte, inavel, trafikolyckor och skyddsjakt.
Få djurarter över huvud taget kan uppvisa en sådan överlevnadsförmåga och tillväxt. 

Vi behöver egentligen inte orda speciellt mycket i själva sakfrågan, eftersom vargen är mycket väl dokumenterad. Det är bara att besöka välkända webbsajter som De fem stora, Viltskadecenter och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Det intressanta är hur en av landets allra största tidningar kan vräka ur sig sådana lögner – och varför?
Nåja... att tidningen KAN vräka ur sig vad som helst visste vi. Väldigt få förväntar sig sanningar från kvällstidningar. 
Följaktligen orkar inte forskare, myndigheter, jägare eller andra initierade bry sig. Kanske inbillar man sig att den här typen av tokerier genomskådas och är harmlösa.
Tyvärr. Då bedrar man sig.

Kvällstidningens artikel är ett uttryck av journalistisk korrekthet. Detta är en nyhet – felaktig eller inte – läsarna vill ha. 
I en tid då kattens diet är viktigare än vårdköerna är det självklart ett good will-lyft för tidningen att ställa sig på ”vargens sida”, oavsett konsekvenserna av den växande vargstammen. 
Bilden på vargungarna är oemotståndlig. Den mindre, i sakfrågan, initierade läsarens slutsats är självklar:
Nog har väl tidningen rätt i alla fall – lögnaktig eller inte...
Och just detta vet våra politiker mycket väl. Journalistisk korrekthet går nämligen hand i hand med politisk korrekthet – det är ett uttryck av samma sak. Självklart ställer sig en ”seriös journalist” på vargens sida. 
Därmed är det enkelt för en politiker att välja sida (om man inte är riksdagsman från Dalarna eller Värmland förstås... men de är ju ganska få). 
Fakta är oväsentligt.

Slutsatsen blir alltså att den stadigt växande vargstammen och den anmärkningsvärt vitt spridda, anpassningsbara och talrika djurarten i själva verket snart är utplånad. 
Det är en imponerande förvrängning – nästan lika imponerande som vargens överlevnadsförmåga.
Detta i ett läge då det är hög tid för vargjakt.
Nu pratar vi inte längre om att få skjuta en och annan skadeverkande varg, eller i rent försvarssyfte. Nu pratar vi jakt i begränsande syfte – att ta bort hela vargrevir och flera tiotals individer, årligen.
Vargstammen har en potentiell tillväxt på 40 procent. 
Den svenska vargstammens tillväxt har i praktiken (trots alla naturliga och onaturliga dödsorsaker) varierat mellan 8 och 28 procent. 
Ska vi hejda tillväxten av omkring 200 djur skulle vi alltså behöva jaga omkring 40 vargar om året från och med... nu!
Oavsett hur störande vargarna är – för där kan åsikterna skilja sig ganska rejält mellan exempelvis en medlem Naturskyddsföreningen och en fårägare eller jägare – så har vi helt enkelt kommit till en punkt där myndigheterna måste ge en signal till alla parter att man avser att hålla fast vid ”den svenska rovdjurspolitiken”.
Den politiken har hela tiden angett ett etappmål på 200 vargar, eller 20 föryngringar. Där är vi nu. 
Så vad göra? 
Ingenting? 

Skulle inte tro det. Det skulle sänka förtroendet för ”den svenska rovdjurspolitiken” på samma vis som den egendomliga formuleringen av paragraf 28 på sin tid – ni vet, paragrafen om skyddsjakt som efter många om och men ändrades utan att världen gick under...
Alternativet till ingenting är att hejda tillväxten.
Vilket man gör med jakt. 
Faktum är att det aldrig känts mer angeläget med en tidsfrist.
Vi behöver tid att förankra nya mål, speciellt hos de berörda, och lösa utbredningsproblemet. Ska verkligen några skogslän bära hela svenska vargstammen? 
Vi behöver tid att smälta erfarenheterna, lära oss vargjakt och dokumentera effekterna. 
Vi behöver tid för att diskutera en lösning av inavelsproblemet med våra nordiska grannar.
Det handlar lika mycket om att praktiskt lära sig leva med, och vänja sig med, en vargstam som att avdramatisera frågan.
Vargen finns i högsta grad, mer och mer.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

32. Utplantering av varg i Norge och Sverige

2009-05-29 13:35

Les om utsetting av ulv i Norge og Sverige:
http://www.rovdyr.org/rovdyr/arkiv/toverud_bok.pdf. ...

31. Sverigedemokrat?

2009-01-09 09:10

Minsann. Ryska vargar framför Sveriges äldsta kulturer.
Finns inte mycket att tillägga ett sådant utspel, för övrigt inte ett rätt.

30. Färre vargar gör älgen dum

2008-12-10 09:50

Färre vargar gör älgen dum. Den svenska vargstammen är inget hot. Tvärtemot är vargen en naturlig del av vår fauna där förekomsten av rovdjur påverkar den biologiska mångfalden positivt, det skriver Björn Runn.
Det finns för mycket björn i skogarna. Skjut bort! Det finns för mycket lo i skogarna. Skjut bort! Det finns för mycket varg i skogarna. Skjut bort!
Det enda som finns för lite av i skogen är älg. Om man ska tro vissa debattörer. Men vildsvinen då? Är inte dessa också för många? Och rävarna? Och kungsörnarna?
Det finns idag cirka 200 vargar i landet. Den årliga dödligheten bland de vuxna individerna är 30 % (trafik, legal jakt och framför allt illegal verksamhet). Av valparna överlever kanske hälften sin första sommar.
Älgstammen, som enligt vissa riskerar att utrotas, uppgår till cirka 350 000 djur. Av dessa skjuts cirka 90 000/år, 4 000 trafikdödas. Den ”glupska vargen” svarar för ett uttag på runt 3 % av det totala uttaget (jakt, trafik, varg). Och detta gör den inte av illvilja mot jägarna, utan enligt naturens ordning. Det dödas sålunda flera älgar i trafiken än vad gråben kalasar på för att överleva.
2007 sköts 6 424 älgar i vårt ”vargtätaste” landskap. Trots detta finns där en stadig och bra älgstam och tilldelningen är oförändrad. Enligt tidningen Svensk Jakt är älgstammen svagast och sämst i områden som inte har någon varg alls.
I Örebro, Västmanland, Uppland, Stockholms Län, Södermanland och Västra Götaland. Där är det enbart jakten och födan som reglerar tillgången. Den svenska älgstammen har halverats sedan mitten av åttiotalet. Det är knappast vargen som stått för denna nedgång.
Vi vet att älgarna förorsakar skador för miljarder på den växande skogen varje år. Nästan var tionde tall i tallungskogarna har älgbetesskador. Jämför detta med de 2 % som skogsnäringen anser acceptabel.
Varje år dör tio människor i olyckor med älg inblandad, 200 personer invalidiseras för livet. Ännu har ingen människa i modern tid fallit offer för varg. Djurets skygghet för människan är väl dokumenterad.
Jakt med lösdrivande hund förekommer i Sverige vilket är ovanligt på andra håll i världen. Att varg någon enstaka gång dödar hund är därför inget unikt. Den ser den som sin rival och hävdar sitt revir. Precis som alla andra vilda djur.
Men det dör mer lösspringande hundar i olyckor, drunkningar, vådaskjutningar än de som faller offer för en varg (50-talet hundar vådaskjuts varje år). Också vildsvinen försvarar sig mot hetsande hundar. Enligt Agria, (som försäkrar bl a hundar) finns ett stort mörkertal. I Sörmland skadas mellan fem och tio hundar årligen av vildsvin.
Hunden är inte enbart ett offer. Den är också ett rovdjur.
Också ”tamdjuren utsätts för vargens glupskhet” enligt vissa. 2007 dödades 150 tamdjur av varg! Skrämmande? Men enligt Sveriges Lammproducenter är lösspringande hundar ett minst lika stort problem som någonsin vargen. När får vi höra kravet om ”Skyddsjakt på lösspringande hund”?
Vargen är naturlig del av vår fauna. Förekomsten av rovdjur påverkar den biologiska mångfalden positivt (studier från Yellowstones nationalpark i USA). I Rumänien kan man på en yta mindre än Götaland utan problem hysa 2 500 vargar. I Sverige, vidsträckt och glest befolkat, är 200 vargar ett hot.
”Färre vargar gör älgen dum” berättade DN efter en forskarrapport. Kanske vore fler vargar också en lycka för fler?

/Björn Runn
Vice ordförande Sverigedemokraternas kommunförening Jönköping

29. Feynman

2008-12-01 10:01

"Så länge det inte kan klarläggas att nuvarande vargstam har tillkommit på laglig väg.." skriver du.
Det kan inte missförstås, hur mycket du än försöker att rådda till allting i ditt nästa inlägg.
Eftersom du säger dig veta att vargen är utplanterad, men ändå väljer att gapa om det på ett internetforum istället för att gå till polisen med vad du vet, utgår jag ifrån att du inte vet någonting.
Paranoia är INTE ett trevligt personlighetsdrag...

28. Äntligen

2008-12-01 10:00

Äntligen en konstruktiv artikel från en jägare på den här sidan. En person som inte hittar på idiotargument för att utrota vargen, utan istället ser realiteterna.
Jag kanske inte är så förvånad över vagstammens ökningstakt, som författaren, den startar ju från noll, och här i Sverige är ju faktiskt vagen hotad av inaveln.
Antalet vargar kan man ha olika åsikter om, men i stort kan jag hålla med om vad som står i artikeln.
Dalle, strunta Feynman, han vill både utrota vargen och avskaffa allemansrätten och har i ett antal inlägg i andra trådar bevisat att han inte förtjänar att tas på allvar.

27. Sjuk fanatisk ideologi?

2008-11-28 11:34

Och detta uttalande kommer verkligen från rätt person. Jag betvivlar å det grövsta att din pollett trillade ner ordentligt Feynman, läs om och läs om igen vad jag skrev om mårdhundar och vitsvanshjortar så kanske det klarnar.
Varför provas inte dina utplanteringsteorier i domstol tror du?
"Så länge detta inte är gjort kommer alltid vargen att betraktas som en utsatt djurart"
HA ha vet du vad du skrev? UTSATT. Javisst är den en utsatt djurart Feynman ,och det var också det enda rätt du hade. Nej, nu skall jag bege mig till Uddevallatrakten, har hört att Nordens ark släpper några snöleoparder och lite annat gott och blandet i omgivande skogar i helgen.

26. Tänk om...

2008-11-28 10:43

...det visades samma omsorg om de verkligt utrotningshotade arterna.
Jag tänker på visenten, den europeiska bisonoxen som en gång fanns i de stora lövskogarna men nu bara finns i ca 1 000 exemplar. Mufflonen, det europeiska vidfåret, som idag inte förkommer annat än i hägn i vårt land, likt visenten.
Anledningen till att vargen omhuldas är troligtvis någon romantisk föreställning om frihet, den sammanhållna flocken och styrkan hos rovdjuret.
Vargen har ju symboliserat styrka och kraft för nazister, det kriminella nätverket Wolfpack använder flocken som symbol, frihet för grönavågare och ondska för bondebefolkningen.
Fåret och visenten har ju inte samma romantiska skimmer kring sig och därför får det inte samma status hos dem som de stora rovdjuren.
Vore inte vår natur mycket rikare om även samma omsorg visades dessa gräsätare?

25. Dalle, konspirationens mästare?

2008-11-28 10:42

Först hånar du konspirationsteorier sen kör du fram en alldelses egen konspiration: Att mårdhund och vitsvanshjort är utsatta i Sverige!! De har väl bara promenerat över gränsen. Och varför skall dessa två djurarter UTROTAS när vargkramarna med emfas hävdar den inplanterade vargens rätt att vara här och förstöra svensk fauna?
Sen måste du lära dig skilja på konspiration och händelser som faktiskt har inträffat men där det är omöjligt få myndigheterna att ta upp händelserna till rättslig prövning.
Detta är ingen konspiration, lelle dalle, det är något som har inträffat.
Dina övriga konspirationsteorier är tämligen banala, att oljeindustrin inte med fullständig öppenhet redovisar sina skattningar av oljereserverna är knappast någon konspirationsteori utan sund affärstaktik.

Men du kanske betvivlar att Palme blev mördad också? Att Palme blev mördad är tydligen i din värld en konspirationsteori! Är alla mål som läggs ner p g a bristande bevis konspiration?
Tala om att ta till alla grepp för att försvara din sjuka fanatiska ideologi!

Att vargen är inplanterad är ingen konspirationsteori, det är en brottslig handling som borde ha prövats i domstol.
Så länge detta inte är gjort kommer alltid vargen att betraktas som en illegalt utsatt djurart.
Förnekar du även att föreningar som Svenska Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen, Nordens Ark mfl. sysslar med att sätta ut djur?

24. Det finns teorier...

2008-11-27 10:31

Och skrönor om nästan allting, överallt i Sverige och världen Feynman, och dom existerar, bara därför att det finns folk som i stort sett ägnar hela sina liv åt att sprida dessa.
-Kräkmedel som tillsätts i svensk sprit för att folk inte skall kunna supa ihjäl sig. (det är bättre med hembrännt)
-Oljeindustrin som "mörkar" tillgångar för att få upp priserna.
-Hemliga organisationer som har för avsikt att ta över och styra hela världen.
För att inte tala om alla konspirationsteorier kring Palmemordet.
Vet du att det på fullt alvar var en grupp män som på 60-talet hävdade att fotbolls VM 1958 i Sverige aldrig spelades i Sverige?, att bilderna vi såg var fejkade, vissa hävdar forfarande att detta är sant! Tror du verkligen på detta med utplanterade vargar? Var kommer mårdhundar och vitsvanshjortar ifrån? Tror du verkligen att en operation i den omfattning detta innebär, med så många inblandade skulle kunna mörkläggas till den milda grad att INGA bevis krypit fram under en period av 30 år?
Gemensamt för detta fenomen med fabricerade berättelser torde dock vara en stor misstro mot allt och alla, kombinerat med någon sorts personlig besvikelse att "saker och ting inte är som jag vill att det skall vara"
Skall vi komma vidare mot jakt på varg, eller för den delen som i ditt fall utrotning, är nog denna ständiga "upprapning" av myndighetsstyrd utplantering helt fel väg att gå. Då är det nära på bättre att köra med uppförstorade sägner om dreglande bestar och barnätande monster i stället.

23. Sorkkramaren, hur mycket har du förstått?

2008-11-27 10:10

Du använder dig av den vanliga trista töntargumentationen. Att utreda om lagstiftning är grundad på brottsliga handlingar eller ej har inget att göra med rättegångsbalken och beivrandet av brott.
En lagstiftning som i grunden bygger på brottsliga handlingar saknar legalitet och det borde därför vara av intresse från lagstiftarens sida att klarlägga de faktiska omständigheterna.

22. Rubrik

2008-11-26 14:44

Tänk att denna rubrik i en Fjollträsktidning fick rätt angående vargen för den blev ju som bekant utrotad i Roslagen samt Fjollträsk bara för några dagar sedan.

21. Feynman

2008-11-26 14:43

Vad jag förstår så vill du alltså att vi i framtidens rättegångar bevisar allt som har skett på laglig väg och låter bli att styrka brott, stämmer det? Det låter som ett ovanligt dumt förslag.
Paranoia är INTE ett trevligt personlighetsdrag...

20. Mattias, det är ingen misstanke

2008-11-25 10:20

Att den ursprungliga svensknorska vargstammen är utdöd och att varg 1976 och senare ett flertal utsättningar av varg har gjorts av människor är inget jag misstänker, jag betraktar detta som ett faktum.
Alla de många indicier som finns pekar entydigt på att så är fallet och det finns inte ett enda indicium som pekar åt andra hållet. Sådant brukar hålla även i domstol och därför betraktar jag statens åtgärder, för att skydda vargstammen i Sverige, som en verksamhet som är en fortsättning av brottslig verksamhet. Så länge det inte kan klarläggas att nuvarande vargstam har tillkommit på laglig väg så kan inte staten förvänta sig någon accept för att det skall finnas varg i Sverige.
Vad jag funderade över är: Vad sysslar Nordens Ark med? Med eller utan tillstånd håller de en massa djur instängda i burar. De har en utplanteringsansvarig och enligt deras egen hemsida så planterar de ut djur i naturen. Vilka djur planterar de ut och varför? Vad gör de med alla icke-skandinaviska djur?

19. Utsättning

2008-11-24 17:41

Du säger "Hur får de tillstånd till att sätta ut alla djuren och då särskilt varg, lodjur, järv osv?" Var står det att man gör det. Misstänka kan du ju göra 100 år men den disskusionen har förts på fler forum än det här...

18. HOTGRAD

2008-11-24 13:18

Enligt IUCN red list är inte vargen längre hotad....
KÄLLA: Nordens ark (varg).

17. Christer Larsson, ansvarig för utplanteringsprojekten på Nordens Ark

2008-11-24 09:16

Noas Ark, en klubb för utsättning av djur.

Av rovdjur finns f n att välja på: Snöleopard, Amurleopard, varg, Amurtiger, lodjur, järv, Europeisk vildkatt, utter, mindre panda, manvarg.

Man sätter även ut fåglar: ”Av de hackspettar från Nordens Ark som sattes ut i Värmland år 2005 har ….”

Det framgår även att man lyckats få staten att satsa 200 miljoner kronor på att bevara den vitryggiga hackspetten i Sverige.

Denna fågel finns i tusental i lövskogarna på det norska Vestlandet och är där ingalunda hotad. Östnorge och Sverige har få lämpliga biotoper och arten befinner sig här på gränsen av sitt utbredningsområde. Så varför satsa flera hundra miljoner på en sådan fågelart?

Hur får de tillstånd till att sätta ut alla djuren och då särskilt varg, lodjur, järv osv?

http://www.nordensark.se/hjaelp-djuren/faddrar/

16. Rubrik

2008-11-21 15:58

Det var som jag förstog att det var en fjollträsk-tidning som hade denna sida med feta rubriker.

15. Vad ska man tro?

2008-11-21 13:28

Läste Expressen-artikeln och fastnade redan på tileln som den sakkunnige har.
”Christer Larsson, ansvarig för utplanteringsprojekten på Nordens Ark”
Det säger väl det mesta om vår vargstam i Sverige.

14. Dan Törnström

2008-11-21 10:29

Skippa kikarsiktet, försök se på omvärlden utan det! Skulle det vara fel att påstå att vargen är akut hotad i Sverige (200-250 individer i hela landet). Var hotet kommer ifrån vet vi alla. Det var vargens status i Sverige som Expressens artikel gällde. Rekommenderar för övrigt alla läsare att öppna länken till Expressen, den finns ju tillgänglig bland kommentarerna. Och Dan, vargvalpar ser ut som på bilden det verkar nästan som det var en överraskning.

13. Är det inte snart...

2008-11-21 09:22

...dags för den stora jakten? Eller ska vi menlösa jägare bara titta på? Myndigheterna har verkligen lyckats skrämma skiten ur jägarkåren med hårda straff för tjuvjakt på rovdjur. Törs vi inte göra något, så rätt åt oss jägare.

12. Lögnen om...

2008-11-20 17:03

www.rovdjursforum.se
"Inte tillgänglig för allmänheten"
"Tillfört bränsle till debatten"?
Fakta, sakkunskap och kompetens.
Undrar om det funkar?

11. Tidsfrist

2008-11-20 17:03

Vi som tvingas leva med björnar, vargar och har tvingats "hänga bössan på hyllan". Om vi tycker det är angeläget med ytterligare tidsfrist? Ännu mera tomt prat... ännu mera...

10. Svenska artdatabanken

2008-11-20 16:13

Källan till uppgifterna i artikeln är Svenska artdatabankens rödlista www.artdata.slu.se som härstammar från 2005. Att vargen klassas som "akut hotad" är alltså en bedömning från 2005. Nästa omgång av rödlistningsbedömningar ska enligt hemsidan vara klar under juni 2009.

9. Med stor beundran! BRAVO

2008-11-20 13:34

Äntligen har någon lagt ribban på den nivå där denna ytterst infekterade debatt SKALL ligga !
Med fakta, sakkunskap och kompetens visar Dan T hur debatten och frågan skall drivas.
Tänk om alla s.k. jägare som endast har död och utrotning som lösning, kunde ta till sig denna nivå, och fortsätta på denna linje. Då har snart politiker och rödstrumpor inget annat val än att lyssna och agera!
Dan T har tillfört debatten det bränsle som sig bör. Jag uppmanar alla s.k. jägare att inte släcka elden med primitiva uppmaningar och patetiska förslag.

8. Expressen är värre än värst

2008-11-20 13:32

De publicerade naturligtvis insändaren om den fejkade älgjägaren från talibanen i Östersund med hull och hår. Någon demeti från deras sida är inte att vänta. Alla vet att det är stört omöjligt att få ut en insändare mot varg eller för jakt. Motsatsen ser man exempel på stup i kvarten på insändarsidan. Ett flagrant exempel är om den i Expressen så kallade Jägaren som har figurerat på löpsidorna under mycket lång tid. Det är alltså mördaren i Gällivare. Varför ska han kallas för ”Jägaren” om dom inte har ilvilliga avsikter mot oss jägare. Det är dags att ställa krav på Expressen nu – annars blir det bojkott. För nu har de passerat gränsen.

7. Sluta köp

2008-11-20 10:59

Sluta köpa de här s.k publikationerna!

6. Utrotningshotad i Stockholm

2008-11-20 10:57

Det stämmer att vargen är utrotningshotad – mellan Stockholm och Norrtälje.
Där finns en varg och snabbt har Naturvårdsverket givit tillstånd till skyddsjakt. Därefter är den utrotad i området.
Får de som jagar denna varg betalt månne av skattebetalarna? Någon som vet?

5. Här är Expressen-artikeln

2008-11-20 10:57

Var så god Mattias och alla andra.
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1310097/snart-finns-de-inte-mer

4. KVÄLLSTIDNING FÖRLORAR 10 000 LÄSARE

2008-11-20 10:56

Vilken kvällstidning rör det sig om? Det enda som numer är sanning i kvällstidningarna är Sudoku och den finns att hämta gratis på Internet. Jag rekommenderar
http://helgo.net/john/sudoku/

3. Pengar

2008-11-20 10:03

Allt för att sälja lösnummer tydligen... Var finns artikeln i fråga? Det brukar ju stå vem som skrivit artikeln. Skulle vara intressant att veta hur han resonerar.

2. Hotade vargar

2008-11-20 10:02

Man kan undra vem som är hotad, vi på landsbygden med våra husdjur och boskap eller vargen. Ska vi lägga ner den? Alltså boskapsuppfödningen, eller ska vi bara se på hur vargen på en kort tid splittrar detta arbete som vi lagt ner?
Det kan också vara så att de som styr vår natur eller rättare sagt vill styra den och mörka antalet vargar, har tänkt ut att vi skall offra våraan boskap till vargen. För på den naturliga vägen så kommer inte älgarna eller stammen av vilt att räcka till för att föda denna växande vargstam.
Som jag sagt tidigare så har problemet orsakat kaos i de styrande leden för viltvården, ingen nämnd och ingen glömd.
Ett exempel - vi fick SMS-meddelande om att två vargar fanns inne på gårdsplanen där hundarna hade sina platser i hundgårdar, en orädd varg vid vägkanten, dagen före två vargar jagar ett rådjur.
Ett tips till jägarna anmäl er till SMS-telefonen (mobil) tjänsten som är gratis. Då får ni direkt veta var varg har setts och kan, om det är i er närhet, koppla hundarna omedelbart.

1. Roslagsmormor, var är du?

2008-11-20 10:00

Hoppas Roslagsmormor, Pernilla, Elof Roos, Mas och naturvän, Jimmy med flera läser denna eminenta artikel!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB