• Allmogejakt

Nollvision för varg – en debatt som spårat ur

Genom kikarsiktetPublicerad: 2008-06-05 09:46

Det finns egentligen bara ett modernt undantag från principen att alla djur i vår natur har samma rätt att existera: Myggen vid Dalälven i Österfärnebo. På den punkten delar faktiskt myndigheterna ut – låt vara omdiskuterade – tillstånd för kemisk bekämpning.

Dan Törnström

Men trots att vi alla är mer eller mindre berörda av de små blodsugarna, trots att de sprider sjukdomar och faktiskt kan döda både boskap och människor – och trots att knappast någon drar sig för att svära ve och förbannelse över dem – så skulle knappast någon komma dragande med en ”nollvision” i myggfrågan.
Antagligen därför att folk ändå innerst inne dels vet att myggen har sin roll i naturen, dels köper principen om alla arters rätt att existera.

Drabbad av nollvision
Detta tycks emellertid inte gälla vargen. Den har nämligen drabbats av en nollvision, mig veterligen som enda djurart i Norden, varav det finns några hundra individer...
Det är en rätt fantastisk, snudd på komisk, formulering i en tid då människan håller på att krama musten ur hela vår planet.
Vi fiskar ut de jättelika haven, fyller dem med gifter, förändrar vår atmosfär, sopar ned regnskogar och raderar ut miljontals år gamla ekosystem.
Öknar breder ut sig och djurarter utrotas i allt snabbare takt – bara för att nämna några exempel.
Då driver några individer en ”nollvision” på varg.
Mycket begåvat… Ungefär lika smart som att driva den berömda inplanteringsmyten.

Debatt som spårat ur
Någonstans känns det som att ”nollvisionen” är ett resultat av en debatt som spårade ur för länge sedan.
Jag är den första att hålla med om att vargen ställer till en rad olägenheter och i mycket hög grad påverkar människors liv.
Men innan vi går in på sådana detaljer bör vi först fråga oss själva hur vi i grunden ska se på naturen, jakten och andra arter än människan och dess boskap.
Kan jag som jägare någonsin försvara utrotning av en art?
Vi talar ju gärna om både viltvård och om att skörda av ett överflöd.
Men bygger inte det på någon sorts ekologisk tanke och uthålligt förhållningssätt till naturen?
En sådan tanke skulle alltså, till exempel, vara att alla arter som naturligt hör hemma i naturen också ska få finnas där.
Naturligtvis är det så.

Jägare har en moralisk skyldighet
Den som resonerar på annat sätt anser jag har förverkat sin rätt att utnyttja naturen – i klartext – att vara jägare.
Jag påstår dessutom att vi jägare har en moralisk skyldighet att verka för skyddande av ekosystem, naturmiljöer och arter.
Vi är inne på själva essensen av ”jägarebegreppet”:
Att skörda av ett det överflöd som naturen ger…
Fundera på det.
Utifrån denna grundsyn ska vi diskutera vargproblematiken: Ja, det kan vara ytterst besvärande både för jägare och jordbrukare att bo mitt i ett jaktrevir.
Hur vi ska hantera vår vargstam och hur stor den ska vara?
Och hur ska vargstammen förvaltas? Inte att utrota den!

Nollvisionärer hamnar utanför
De debattörer eller organisationer som driver ”nollvisionen” kommer definitivt att lyckas med en sak: Nämligen att stänga sig själva ute från förhandlingsrummen och alla vidare diskussioner om jaktfrågor. Det är inte bara en konsekvens av en totalt kompromisslös inställning, utan också en moralisk konsekvens.
Förespråkare av utrotning – av vilken art det än må vara – ska självklart inte företräda jägare.
Vilket i nollvisionärernas ögon så klart gör mig till ”vargkramare”. För ungefär på den nivån i vargdebatten rör vi oss här.
De som lite mer seriöst vill diskutera rovdjurspolitik och varg kan säkert tänka sig en rad andra intressant frågor:
• Skogsbrukets och skogsstyrelsens ”vision” för älgstammen (likartad med nollvisionen för varg). Vargmotståndet förblir ohanterligt om inte skogsbruket tillåter en älgstam som medger både vargpredation och jakt.
• Ska verkligen hela renbeteslandet (som ju enligt vissa omfattar en tredjedel av landet) helt slippa vargetableringar, samtidigt som en nästan lika stor del av landet är så tätbefolkat att det i praktiken omöjliggör fast vargförekomst?
• Hur håller vi en minimal, men ändå genetiskt frisk, vargstam? Den stammen blir mycket stor om vi inte tillåter genetiskt utbyte med Ryssland, eller rent av en inplantering då också då.
• Hur förvaltar vi en vargstam i praktiken? De lika rabiata vargförespråkarna flyger naturligtvis i taket när den frågan kommer upp. Samtidigt är det en korkad utopi att förespråka fri vargtillväxt. Alltså ska det jagas varg. Hur? Upp med den frågan på bordet, så kanske en del knutar i vargdebatten blir lösta.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

34. Intressant det här

2008-12-01 10:05

Jag vill börja med att gratulera Dan Törnström till en bra artikel, även om jag inte riktigt vill gå så långt som att förbjuda varghatarna att jaga. Möjligen kan man uppmana dem att försöka skaffa sig lite grundläggande kunskaper om genetik och det naturliga urvalet, det skulle ju också kunna leda till ett bättre urval från jägarnas sida vid älgjakten (från och med förhoppning från min sida antagligen).
Intressant är det dock att se varghatarnas närmast desperata reaktioner, där de i sin okunnighet bara kan försöka skrika ännu högre än de gjorde innan.
Snudd på komiskt är det.
Annars tror jag att ju fler som låter sig omfattas av en sådan sansad och realistisk syn som Dan Törnström har, desto närmare kommer vi den dag då vi kan starta en ansvarsfull förvaltning av vargstammen och med licensjakt hålla vargen inom rimliga gränser.

33. Jättebra skrivet, Dan!!

2008-08-27 09:29

Väldigt genomtänkt, hoppas fler kan ta åt sig budskapet.
Jag känner flera jägare som inte alls vill utrota vargen men som nog är rädda att säga sin åsikt. Tyvärr är det de hätska som hörs mest i debatten, de som har låst sig i försvarsställning.

32. I vilken trädgård?

2008-06-18 07:15

I tider när familjemedlemmar slits i stycken och arvsgenerationers gedigna arbeten spolieras så känns det mer som att Dan gör narr av våra förfäder. Att jämföra myggbett med köttätande bestar ligger väl en aning långt ifrån realiteten.
I tider när det relevanta försvinner och läggs ner, eller polisiära resurser kastas bort på vargen istället för att lösa pedofilövergrepp på barn, så kan man undra vilken sida som egentligen spårat ur? Men Dan får väldigt gärna tala om i vilken trädgård han vill att vargen skall få vara? Det är ju nämligen den saken som gör att vargen aldrig kommer att få någon acceptans på den svenska landsbygden. Alla accepterar varg men ingen där de själva bor.

31. Jodå...

2008-06-13 17:42

...visst har vi kommit en bit på väg, men jag betvivlar att det är Rovdjursföreningens och Nollvisionens förtjänst!

30. Bjärven

2008-06-11 17:51

Tycker nog att vi kommit en bra bit på vägen med en rovdjursutredning i rätt riktning och en miljöminister och även ett Grimsö som stöder den fullt ut.
Utan alla människor med detta så kallade enkelriktade sätt att vilja ha bort vargen helt och alla deras protester är jag fullkomligt övertygad om att detta inte skulle ha infunnit sig redan.

29. Jamen herrejösses!

2008-06-11 13:29

Om man läser artikeln, i stället för att reagera med ryggraden, syftar den till att få upp debatten på spåret igen. Både varghatare och vargvänner är ju så urbota fast i sina ställningstaganden att en debatt är meningslös.
Om båda sidor ryckte ut öronpropparna och lyssnade på motståndarens argument så kanske det skulle vara meningsfullt att diskutera. Just är det bara pajkastning och förolämpande invektiv. Och vad leder det till? INGENTING!
Debattörer på båda sidor, hyfsa debatten!

28. Anonym i skaran av troende okunniga människorhatare

2008-06-10 12:24

Som alla andra som delar din tro, så verkar du ha svårt att läsa innantill. Det framgår ytterst tydligt av min inlaga att civil olydnad innebär att utföra en handling som strider mot en orättfärdig lag. Jag vill därför citera mig själv:
"Att värja sin rätt genom att till exempel döda fridlysta rovdjur, som utgör ett hot just mot dessa värden, är därför en moralisk riktig väg att försvara en konstitutionell demokrati och det står fullständigt klart att detta är civil olydnad av rent klassiskt snitt, jmfr. SOU 99:101 "Olydiga medborgare" samt att djurrättsaktivister släpper ut minkar i det fördolda, vänster- och högeraktivister demonstrerar med mask osv., civil olydnad kräver inte att man tar sitt straff. Många glesbygdsbor har efter det att de dödat ett fridlyst rovdjur stått fram och tagit sitt straff (i motsats till vad Ratin påstår) och effekten har då blivit mycket stor. Jämför exempelvis djurägaren som sköt en varg som sysslade med att riva hans husdjur. Under regeringen Göran Persson dömdes han till sex månaders fängelse och detta fick en mycket stor uppmärksamhet i riksmedia och bidrog välförtjänt till regeringens Göran Persson fall."

Jag har heller inte någongång pläderat för att det inte skall finnas varg och björn i Sverige. De får gärna finnas, men i hägn. Det visar sig allt tydligare att det inte är möjligt att ha stora rovdjur lösa i områden där människor bor och verkar. Ju förr politikerna inser att den nu förda och av socialdemokraterna och miljöpartiet införda politiken desto bättre, vi måste återgå till vad som gällde före 2000.
När det gäller illegal jakt så har du större anledning ifrågasätta statliga tjänstemäns jakt från snöskoter och deras jakt med bedövningsgevär.
Jag hoppas att Anonym nu har förstått något av vad jag skrev.

27. Härskarteknik!

2008-06-10 08:03

Dan Törnström använder sig av en härskarteknik i sin retorik som vi alla skall vara mycket rädda för den är ytterst odemokratisk. Ta följande uttalande "Den som resonerar på annat sätt anser jag har förverkat sin rätt att utnyttja naturen – i klartext – att vara jägare.". Ett annat sätt att uttrycka det på "tycker du inte som mig är du en idiot och således får du inte ha kvar dina rättigheter". Denna typ av odemokratisk retorik har andvänts av makthavare genom alla tider och vi bör alltid förkasta sådana argument även om vi delar åsikterna i sakfrågan. Ett modernt exempel på denna härskarteknik är det klassiska argumentet "Är ni inte med oss är ni emot oss" jag behöver väl inte nämna när det användes senast. Sådan retorik och argumentation som hävdar att den ena sidan sitter på den yttersta sanningen och de som ej håller med skall förlora sina rättigheter bör direkt informeras om demokratins spelregler och vad pluralism innebär. Det är djupt tragiskt att sådan retorik förekommer överhuvudtaget i dagens demokratiska samhälle.

26. Feynman

2008-06-10 08:03

I nollvisionärernas värld finns alltså inte illegal jakt på stora rovdjur.
Sånt kallas numera civil olydnad.
Än en gång blir man helt förbluffad över vissas kommentarer i detta forum.
Det här har alla förutsättningar att gå riktigt illa.

25. Nollvision varg är...

2008-06-09 22:27

...den enda möjligheten om vi ska kunna forsätta att jaga. Till exempel - om det är åtta vargar där jag jagar, sen får vi knäppa två så kan inte ja jaga med min hund ändå för det är sex kvar. Utrota skitet eller så är det slut med våran jakt.

24. Jag är nollvisionär

2008-06-09 15:37

Med Dans artikel får jag veta att jag därför är mindre begåvad. Med jag är inte ensam, det finns flera som genom sina egna analyser tagit ställning och ansvar för följderna och därmed föreslår just det, ingen frigående vargastam bland människor och djur. Det handlar alls icke om utrotning, observera detta. Ska vi ha varg inom landets gränser får de hägnas in, så kan problemet lösas.
Dan är inne på "farliga vägar". Med liknande argument kan man hävda att nynazister eller Hells Angels medlemmar inte ska få rösta. Vem eller vilka menar Dan ska få avgöra vilka åsikter som diskvalificerar människor de vanliga rättigheterna? I krönikan iträdde han sig faktiskt den rollen, som också är nästan helt fri från egna åsikter. Det är fegt och oärligt, helt enligt den svenska modellen!

23. Vilket bukskott

2008-06-09 09:02

Det närmar sig två veckor sedan Jakt & Jägare, vårt förbunds fantastiska tidning, kunde fiskas upp ur postlådan.
Med sedvanlig nyfikenhet bläddrade jag snabbt igenom den för att få ett litet grepp om vad den innehöll. Några timmar senare satte jag mig att läsa, först Connys ledare som man numera går igenom med glädje och stor behållning.
Jag hamnade till sist vid en rubrik som jag inte väntat mig i en krönika: Nollvision för varg - en debatt som spårat ur.
Nog har man läst mycket i sina dar och för den delen också producerat några spaltmil, men att behöva läsa Dan Törnströms drapa i vår egen tidning var mer än vad man skulle behöva uppleva.
Kanske skulle man inte reagerat så hårt om det varit en debattartikel, men i en krönika skriven av en medlem, en fast krönikör som randar sina texter i varje nummer.
Vi har nog alla läst texten, så jag ska inte referera den, bara konstatera att det var ett tvättäkta bukskott, dels av Dan Törnström som likt en förrädare planterade sitt alster på redaktionen, men också av Anders Ljung som i egenskap av ansvarig utgivare lät den bli publicerad.
Betyget kan inte ens bli noll tjädrar av fem. Jag får hålla med en av våra medlemmar som skämtsamt gav betyget tjära och fjäder.
Man blir förbannad, ledsen och uppgiven. Det var ett bukskott en kupp, ett förräderi och en dödförklaring av allt det vi just nu arbetar med i vår organisation.
Vi har bra fart på medlemmarna, vi har lyckats med konststycket att få acceptans för att vår organisations arbete ska bygga på de idéer som kommer från våra betalande medlemmar.
Vi har nyss färdigställt ett yttrande från förbundet på Åke Petterssons rovdjursutredning, och vi kommer förmodligen att anta en ny och skarpare skriven rovdjurspolicy. Vi har också en ledarsida som vi läser med behållning och i det läget går Jakt & Jägare ut och sparkar undan benen för oss med ett beställningsjobb från Rovdjursföreningen och andra.
Som om fadäsen i papperstidningen inte var nog gör Anders Ljung sitt andra misshugg, han lägger ut den på nätet.
Måttet är rågat. Det jäser som aldrig någonsin tidigare bland medlemmarna. Dan Törnströms mediokra texter vill vi inte ha i fortsättningen och frågan är också om vi ska behöva acceptera en redaktör och ansvarig utgivare med så dålig fingertoppskänsla.
Låt vara att han lyft tidningen på ett alldeles häpnadsväckande sätt, men bukskott av detta slaget kräver i alla fall en ursäkt till alla dem som sliter med vargproblemet. Vi måste en gång för alla slå fast att det inte, på minsta sätt, är generande att säga nej till fast svensk vargstam. Dessutom måste vi en gång för alla också slå fast att detta inte handlar om utrotning. Den varg vi har i Sverige finns i hundratusental i Östeuropa. Det visar alla DNA-analyser.
Den stora frågan är just nu: ställer förbundsledningen upp bakom Anders Ljung eller kommer man att begära avbön och ursäkt? Vi vill ju ändå tro att det var ett (två) olycksfall i arbetet, eller...

SVAR:
Dan Törnström har aldrig presenterats som JRF-företrädare och är en fristående krönikör. Jakt & Jägare är även en allmän jakttidning som ska spegla debatten på olika sätt. Nollvision för varg är för övrigt inte ens en självklarhet bland alla medlemmar i Jägarnas Riksförbund och är naturligtvis något som en krönikör måste få ta upp utan att ”MatsåRoland” börjar yla om ”förräderi”, ”avbön” och ”ursäkt”. Sådana reaktioner är om något ett skott i foten.
Anders Ljung, Jakt & Jägare

22. Ratin, vad tjänar det till att citera andra när du inte har förstått vad du evt. har läst?

2008-06-09 09:00

Hade du läst lite vidare i Wikipedia så skulle du ha sett följande fortsättning:
“Syftet är, förutom den direkta effekten av vägran, utmana den lydnad som möjliggör det förtryck, orättvisa eller missförhållande olydnaden vänder sig mot. Genom att ta konsekvenserna undergrävs den rädsla för straff som är en av förutsättningarna för lydnaden”.
Alltså, syftet med att ta sitt straff är att öka effekten av civil olydnad, men är inte en nödvändig förutsättning, detta är ett medvetet undanhållande av fakta från din sida. Har du trots allt missuppfattat vad du läst så kan jag bara beklaga dig.
Civil olydnad mot statens orätta handlande riktar sig inte först och främst till regeringen utan till de lydiga medborgarna. Civil olydnad har utvecklats ur liberala och humanistiska traditioner, i socialistiska enpartistater och rena diktaturer är våldsamma metoder mera vanligt och har många gånger flammat upp för mindre orättvisor än rovdjurspolitiken.
Många som ärligt brottats med detta demokratiernas dilemma har försökt finna demokratiska medel för minoriteter. Rovdjursfrågan är ett typfall, en minoritet förtrycks trots höga ideal hos den makthavande majoriteten.
Sverige är ingen diktatur, men har en lång tradition av feodalt styre och sedan av socialistiskt enpartistyre. Till följd av detta har Sverige svaga demokratiska traditioner och ett parti i minoritet har ensam haft regeringsmakten men har stöttat sig på kommunisterna och miljövänstern och infört en socialism med ekologistiska och feodala inslag. Detta är själva grunden för att så många orättvisa lagar har tillkommit och som nu avsiktligt hotar själva grundvalen för glesbygdens existens.
Sverige kan på sin höjd kallas för en nästan rättvis demokrati och i sådana stater tar inte de förtryckta till uppror i första hand utan de utövar hellre civil olydnad för att få majoriteten att fundera över om ex vis rovdjurspolitiken stämmer överens med en för glesbygdsborna och de samiska minoritetsfolken rättvis politik (detta gäller även skogsbruk, jordbruk, fiske, handel och industri där den civila olydnaden är mera omfattande men dold!).
Gandhi hävdade att varje stat är totalt beroende av lydnad. ”Om bara folk förstod att det är omänskligt att lyda orättfärdiga lagar...”. Den civila olydnaden skall vara stabiliserande och stärka rättvisa institutioner och innebär att medborgarna i en stat har rätt till skydd för sin kultur, sitt hem, sin egendom, liv, hälsa och utkomst m.m.
Att värja sin rätt genom att till exempel döda fridlysta rovdjur, som utgör ett hot just mot dessa värden, är därför en moralisk riktig väg att försvara en konstitutionell demokrati och det står fullständigt klart att detta är civil olydnad av rent klassiskt snitt, jmfr. SOU 99:101 "Olydiga medborgare" samt att djurrättsaktivister släpper ut minkar i det fördolda, vänster- och högeraktivister demonstrerar med mask osv., civil olydnad kräver inte att man tar sitt straff. Många glesbygdsbor har efter det att de dödat ett fridlyst rovdjur stått fram och tagit sitt straff (i motsats till vad Ratin påstår) och effekten har då blivit mycket stor. Jämför ex vis djurägaren som sköt en varg som sysslade med att riva hans husdjur. Under regeringen Göran Persson dömdes han till sex månaders fängelse och detta fick en mycket stor uppmärksamhet i riksmedia och bidrog välförtjänt till regeringens Göran Persson fall.
Märk att i Frankrike, Schweiz och Tyskland har man under de senaste fyra åren utrotat brunbjörnen med motiveringen att brunbjörn är allmänfarlig, EU har inte protesterat.
Civil olydnad i form av att döda fridlysta rovdjur är mycket effektivt eftersom dessa handlingar dels riktar sig direkt mot förtryckets konsekvenser, handlingen i sig är ofta av nödvärnskaraktär och dels uppmärksammas den av TV, tidningar, mm. Den breda allmänheten kan därigenom få klart för sig vilken liten grupp fanatiker (jmfr antalet i deras organisationer med antalet organiserade jägare och bönder!) det är som vill återinföra stora rovdjur, samt de stora riskerna för folk- och djurhälsan som i synnerhet invandring av varg från östra Europa innebär.
Den upplysningsverksamhet som staten bedriver, för medel som på ett demonstrativt orättmätigt sätt tagits från jägarna, är osaklig och endast civil olydnad kan balansera detta något så att medborgarna får klart för sig att det saknas sakliga skäl (endast ideologiska skäl finns) för att återetablera stora rovdjur, medan att det å andra sidan finns en mängd väsentliga och sakliga skäl mot återetablering.
Kunskap om detta och om att de negativa konsekvenserna av livskraftiga stammar av stora rovdjur är oerhörda, bl a att risken är stor för att svenska naturen blir smittad av en för människor livsfarlig parasit. En saklig och på kunskap baserad information i rovdjursfrågan skulle medföra att en stor majoritet av befolkningen med rätta skulle bli negativt inställda till stora rovdjur. Om folk i gemen kände till vad statens tjänstemän sysslar med och konsekvenserna av detta så skulle protesterna bli omfattande, jmfr. Cinque's avhandling. Man kan även ta som ex att statliga tjänstemän jagar rödräv från snöskoter i syfte att på ett fullständigt meningslöst sätt försöka gynna fjällräven som för sin existens är beroende av fjällens smågnagare. Man påstår att jakten är till för att hjälpa fjällräven överleva klimatändringar! Man kan ju undra om det är jakten som suger eller om det är ren dumhet och bristande verklighetsförankring.
Ratin och Dan Törnström, ni är ytterligare två i raden av fanatiker som har en kvasivetenskaplig ideologi som egentlig bra är en tro, en sorts religion som ni vill påtvinga andra människor oberoende av konsekvenser. Som alla era fanatiska trosfränder så räknar ni med att själva slippa vara med om att betala kostnaderna i form av död, lemlästning och lidande för människor och djur, ängslan, folkförflyttingar, kapitalförluster m.m. Likt alla ekologister så har ni en stark och fullständigt hänsynslös övertygelse men saknar erfarenhet och förnuft.
Läs följande:
Thoreaus ”Om Civilt Motstånd” 1849
”A theory of justice” från 1971 av John Rawls
Utredningar, SOU 99:101 “Olydiga medborgare utreder civil olydnad”. Utredningen kommer fram till att civil olydnad "kan bidra till att stärka såväl välfärdsstaten som demokratin”.
Handbok i civil olydnad av Per Herngren

21. Fennoskandisk

2008-06-09 08:57

Det är väl som vanligt i Sverige. Vi är duktiga att bestämma åt andra, så i det här fallet bestämms det åt Norge med, utan att fråga dem. Men som norrmännen bevisat, bestämmer vi inte åt dem. De skjuter bort ett antal vargar då och då, under svenska vargkramaresprotester.

20. Som vanligt...

2008-06-09 08:56

...så fortsätter vargforskaren Seleborg med sitt rutinmässiga gnyende och Feynman sitt uppmålande av sitt hjärnspöke "ekologist". Man kommer ingenvart på ert sätt, inte heller för den delen som de extrema rovdjursvärnarna håller på. Så kliv nu upp ur skyttegravarna och följ Dans exempel med en sund debatt.

19. Dan är påläst, men han jobbar idogt också.

2008-06-09 08:55

Det har skrivits spaltmetrar om att vargdebatten dog för många år sedan, tråkigt nog finns det idag mycken "brödtext" i ämnet. För dagen är det inte en dialog utan en monolog. Personligen tycker jag att vargproblemet utan prut skall ansättas där det finns, svårare än så kan det väl inte vara.
Men då kommer det in i bilden än massa "kockar" i smeten som egentligen inte ens vet hur man blandar en deg, därför har det blivit fel. Detta gör att så länge detta syndrom fortsätter kommer inte ett förbenande dugg att ändras. Visst det finns jägare och jägare och oavsett vad de tycker finns det ofta en underbyggande orsak till det rabiata hatet. Ta istället och gräv i orsaken till detta så kanske det är lättare att komma tillbaka till förhandlingsbordet på ett civiliserat sätt. Och sluta sedan att tjafsa med fullständigt onödiga utredningar och ifrågasätta om en djurägare har försvarat de sina på "rätt sätt", detta tror jag personligen kan lösa många knutar. Glasklart, ja varför inte?

18. Amatöristisk fundering

2008-06-09 08:49

Anser att älg och varg är sammanlänkande på ett sätt som vi kanske inte riktigt förstår. Där det finns älg är det normalt att det finns varg.
Med den stora älgstammen som funnits i landet, en längre tid nu, hade det snarast varit konstigt om vargen INTE kommit tillbaka än att den har gjort det. Att det skulle varit omöjligt att ta sig förbi "proppen i norr" det vill säga renskötselområdena, faller på sin egen orimlighet. Jag menar det är ju inte precis någon Berlinmur som finns däruppe och inte ens den fungerade till 100%.
Den eventuella möjligheten att någon i lönndom skulle ha "inplanterat" ett antal vargar kan knappast ha haft någon avgörande betydelse, för att läget nu är som det är.
I konsekvens med ovanstående kanske vissa också ska vara försiktiga med att slå sig för bröstet och säga att våra förfäder, under 1800-talets första hälft, lyckades att utrota vargen och tro att det skulle gå bra nuförtiden också. På den tiden fanns det nästan ingen älg heller. Ingen älg – ingen varg. Alla vargar kanske inte dödades, en del kanske bara drog.
Det är populärt nu, att hävda, att när bytesdjuren sinar kommer vargen att ge sig på tamdjur och människor, rent av. Det troligaste är att vargen skulle helt enkelt "försvinna"den också.
Nej jag ansluter till artikelförfattarens åsikt att nu är det nödvändigt att förflytta fokus från nolltänkande till förvaltning. Det är enda möjlgheten att komma vidare.
Vargen (liksom för övrigt älgen) är här för att stanna.

17. Resonemanget håller inte, Dan

2008-06-09 08:47

Är då våra styrandes mål med nollvision för trafikskador, våldtäkter och till exempel självmord, precis lika dumma och framförda av människor som ingen någonsin mer kommer att lyssna till?

"Vision, något man vill uppnå. En vision uttrycks oftas som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism."

Naturligtvis är det så att de som framför en nollvision för vargen ser det som en illusion de skulle vilja uppnå, men helt nyktert inser att detta inte är en realitet, utan vill arbeta så långt det är möjligt för att hålla vargen så kort det bara går att komma. Precis som ovan nämnda myndigheter strävar efter en "nollvision".
Att i en krönika i en jakttidning göra sig lika dum som många vargkramare och förlöjliga dessa människor som har ett mål och låtsas(?) att inte förstå vad de menar, gränsar till ren och skär dumhet och ger bara de som är för en ännu större vargstam ved till brasan.
Men kanske det var det som var meningen med krönikan, att
"tussa" ihop folk än mer? Det är bara att läsa kommentarerna för att se vilka som applåderar ditt tilltag.

16. Dan har varit försiktig med formuleringarna....

2008-06-09 08:45

...och får genast beröm av flera. Också jag har invändningar, bland annat denna "Att skörda av ett det överflöd som naturen ger… Fundera på det."
Ja, det behöver nog fler än Dan själv fundera på! Det är ju så att om rovdjuren tillåts växa till den balans förespråkarna önskar, blir det inget överflöd, för jägarna och matbordet.

15. Ingenting har spårat ur

2008-06-09 08:45

Dan Törnström förlöjligar och se ner på de som inte tycker lika. Det är ett gammalt fult sätt att debatera på.
De som strider för nollvision har nog i de flesta fall lika mycket under pannbenet, och kanske mer, än normalsvensken.

14. Hellre varg än vargförespråkare!

2008-06-09 08:44

Glöm inte det uttalade målet for vargförespråkarna - färre och sedan inga jägare. Det vill säga detta handlar inte om varg det handlar om politik och livstil. "If you can't beat them, join them" gäller inte i detta fall!

13. Fantastiskt

2008-06-09 08:35

Hur kan man jämföra myggen med vargen? Tänk om det fanns lika mycket varg som mygg vad skulle hända då, men det står inte på om rovdjursälskarna får fortsätta och härja fritt. Tänk lite längre än näsan räcker.
Du är ju frilansare, så min fråga är: vem har betalat dig för att skriva denna rovdjursälskarkrönika? Du är ju jägare själv. Vad ska du jaga om några år när vargen och björn, lo och järv har tagit för sig i naturen? Om det fortsätter som det har gjort så får vi nog ha geväret med oss när vi ska gå utanför dörren som det var en gång i tiden. Och då garanterar jag att rovdjursälskarna säger att jägarna hade rätt!

12. Lysande Dan

2008-06-09 08:33

Jag lyfter på hatten för en välskriven och genomtänkt krönika. Det är bara att hålla med Christina och dom övrigas ovationer. Jag hade i veckan ett samtal med en medlem, som visade sig var en stor varghatare och 0-visionist. Det samtalet slutade med både hotelser och personangrepp, bara för att vi delar inte 0-visionärnas åsikt. Jag hoppas innerligt att du slipper dessa obehagliga påhopp Dan.

11. Kikarsiktet

2008-06-09 08:33

Vargdebatten spårade ur den dagen som vargen inplanterades. Det var en olaglig handling! Att vissa landskap ska tvingas ha alla landets vargar är fel! Vägglöss, råttor och mygg har säkert många jägare dödat. Att jämföra mygg med varg tyder på en stor oförståelse för frågan! Mygg är tillåtet att döda men varg, om du dödar den är straffet värre än om du mördar en människa.
OBS! Vargen är inte utrotningshotad! En enda stor inhägnad för vargen är lösningen. En stor inhägnad är bättre också för vår unika allemansrätt. I hägnet kan man förtsätta att studera och avla en genetiskt frisk vargstam. Upp med den lösningen på bordet så kanske vargdebatten kan lösas?

10. Fennoskandisk

2008-06-05 17:40

Enligt Jägareförbundet är vargarna vi har i Sverige en fennoskandisk population. Det innebär att vargarna i Noge, Finland och Sverige skall förvaltas inom dessa länder, på grund av att Ryssland inte är med i EU. Därför namnet fennoskandisk. Norge då?

9. Mer ovationer!

2008-06-05 16:13

Otroligt kloka ord från Dan Törnström och han har all min respekt och beundran! Bra också Falco och Erik W.
Hoppas fler följer i era spår framöver och detta gäller från båda sidorna så att säga.

8. Felaktigt påstående, Dan!

2008-06-05 16:13

Om det du skriver är rätt och riktigt då kan vi börja jaga de stora rovdjuren efter samma regler som gäller för vitsvanshjort, mårdhund med flera? Som alla ekologister så saknar du både teoretisk och praktisk kunsakap om djur, natur och folk, du har din tro och inget annat. Du bör nog skaffa dig lite kunskap innan du skriver.

7. Nytänk

2008-06-05 15:21

Även om det verkar svårt att tro det, när man läser kommentaren, tror jag att även Rurik är kapabel att tänka nytt.

6. Håller inte riktig med Dan och Falco

2008-06-05 15:20

1975 var Sverige fritt från varg. Av järv och björn fanns endast några minimala stammar. Samtliga dessa rovdjur har det gemensamt att hos oss fanns små utlöpare av en sammanhängande stam som sträckte sig till Berings sund. På andra sidan sundet fanns också stora livskraftiga populationer. Så allt tal om utrotning är nonsens.
Falco, 1975 kunde småskalig djurhållning bedrivas över hela Sverige och ingen var rädd för att vistas i skog och mark. Med vilken rätt har vi förstört detta förhållande? Är det verkligen ett bättre landskap vi har skapat för nästkommande generationer? Och med vilken rätt?
Dan, mycket av vad du skriver är bra men hur kan du ha fallit för lögnen om inavelsproblematiken? Läs vad David Mech hade att säga om MVP och de andra termerna på Färna-konferensen 2002. Isle Royale befolkades för 60 år sedan av en dräktig tik. Genom sina stora kullar är vargen mycket motståndskraftig och våra kullar är jämnstora med finska och ryska.
Du frågar varför renbeteslandet ska undantas. Vore det inte bättre att fråga varför området söder om sjöarna i realiteten har undantagits? Gott om bytesdjur och ingen frigående boskap.
Jag är förespråkare för nollvision där människor bor och driver näringar. Och det gäller både varg och björn. Men jag hatar inte någon av dessa djur, jag är pragmatisk.
Jag vill ha kontroll över de växter och djur som finns i min trädgård. Jag har kämpat hårt för att utrota mördarsniglar och ve den råtta som visar sitt fula tryne.
Enda skillnaden mellan skogen och åkern är omloppstiden, allt är kulturmark uppodlad för att ge oss utbyte. Skogen ger oss bränsle, byggnadsmaterial, papper, bär, svamp, vilt och fram till nu en rekreationskälla tillgänglig för alla. Vi har inget sammanhängande vildmarksområde där vi kan låta den naturliga balansen få fritt spelrum.
Sen undrar jag hur du förklarar myten om hur ett tiotal vargar sprang från Sydöstra Finland inom loppet av några få år kring 1980 medan det idag är en sensation när någon enstaka varg anländer österifrån.

5. Korkade

2008-06-05 14:09

Hela Sveriges befolkning ägnade i stort ett århundrade för att utrota vargen.
Skottpengar betalades etc. Fanns det inte någon klok människa på den tiden eller var alla korkade?
Om familjemedlemmar blir dödade skall man inte agera då?
Jag vill i alla fall inte släppa ut mina barn i skogen för att plocka svamp, promenera etc. Skall vargen gå före friluftslivet då eller skall de som "inte gillar läget flytta"? Hur många har lagt ner djurskötseln pga detta?
Vi hade ju röstning i senaste valet i frågan.

4. Stående ovationer, Dan!

2008-06-05 11:51

Just din inställning är vad som behövs för att få upp sidorna ur skyttegravarna. Tack!

3. Heja Falco

2008-06-05 10:48

Det finns flera kårer som avskyr stora rovdjur! Inte minst vanliga människokåren som vistas i skog och mark. (Dock inte alla naturligtvis) Skillnaden bara är att de inte har något eget forum för protester!
Om man följer Törnströms krönika så är det ju korkat att rovdjursvänner gapar om jägarna och deras inställning. Jägare är nämligen vanligt folk dom också!

2. Bra

2008-06-05 10:39

Bra skrivet Törnström! Håller med dig fullt ut men är verkligen den ryska vargen utrotningshotad?
Man kan ju då även tycka att den lilla kämpen mårdhunden också kan få lite livsutrymme i Sverige. Men den vill ju Naturvårdsverket till utrota i Sverige till varje pris. Jag begriper inte den politiken.

1. Klokt skrivet Dan!

2008-06-05 10:30

Tack Dan, för en mycket klokt skriven artikel. Du sätter fingret och fokus på precis rätt frågor. Den oresonligt rovdjursfientliga kampanjen från vissa högljudda delar av jägarkåren med SGT-mentalitet och 0-vision har varit och är, enligt min mening, fortfarande opinionsmässigt mycket negativ för kåren i stort. Och ansvaret för detta måste till stora delar tyvärr läggas på de två jägarorganisationerna som inte förmått balansera debatten. Och detta har stört mig länge.
Det är som om man trott att jägarkåren stått över all kritik och inte behövt någon PR och goodwill för att överleva. Det är ett fatalt misstag.
De stora rovdjurens hemortsrätt i Skandinavien är ju heller inte en enkel demokratisk fråga som kan avgöras i lokala folkomröstningar. Det är snarare en moralisk fråga och värdegrundsfråga huruvida vi har rätt att vika tummen upp eller ner för enskilda däggdjursarter i vår natur. Vår generation har heller knappast rätt att ta beslut för kommande generationer när det gäller faunasammansättningen. Det enda konstruktiva och positiva vi kan göra är att bereda plats på bästa sätt för den fauna vi har.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB