• Pinewood

Skyddsjakt på varg ger beslutsångest

Genom kikarsiktetPublicerad: 2010-11-22 10:48

Rabaldret kring skyddsjakterna i Gävleborg blev ett praktexempel på osäkerheten hos de nya beslutsfattarna på länsstyrelserna. Även djurskyddslobbyn visade sitt rätta ansikte i form av ren sabotageverksamhet. Och man frågar sig: Ska det vara så svårt att skyddsjaga problemvargar – när det rimligen är just dessa vargar som borde jagas.

I Edsbyn hade man bekymmer med vargar (Homnareviret) som tog hundar och strök omkring nära sporthallen.
När länsstyrelsen meddelade skyddsjaktsbeslut var det så omgärdat av byråkrati att den utsedda jaktledaren ställde in jakten.
Efter överläggningar kom nya besked. En del av byråkratin slopades och jaktledaren tog sig an uppgiften – om än fortfarande kringskuren av begränsningar, vars nytta och funktion är synnerligen oklara.

Ska vara svår jakt?
Länsstyrelsens inställning tycktes alltså i detta fall vara att en varg lämpligen bör dödas, men att det helst ska vara svårt.
Det är samma retorik som förekom i den hätska debatten mot vargjakten i vintras. Det fanns förvisso ett demokratiskt beslut att ta 27 vargar av daga – men då skulle det åtminstone ske med så små resurser och få människor som möjligt.
Så tycker naturligtvis inte länsstyrelsens tjänstemän i Gävle. Förvisso begicks en rad klantigheter under oktober, men det mest framträdande är ändå bilden av beslutsångest och rädsla.
Det visade också skyddsjakts­ärendet i Åmot, som avslogs kort efter Homnabeslutet.

Stoiskt krystande
I det fallet gjorde länsstyrelsen det enkelt för sig. Efter några veckors stoiskt krystande meddelades att de som sökt tillstånd för skyddsjakt (två älgskötselområden) inte är behöriga att söka.
Själva sakfrågan – att en varg i Åmot ränner runt i byn, äter katter och dödar en och annan hund – diskuterades alltså inte.
Kvar fanns en massa människor som fortfarande har ett problem och som trodde att det var en utmärkt idé att låta älgskötselområdet sköta formalian.

”Hoppsan, ett fel”
Länsstyrelsen hade utan tvekan kunnat välja en annan väg. Man hade omedelbart kunnat fatta ett både problemfokuserat, serviceinriktat och inte minst respektfullt beslut: Nämligen att säga till de sökande:
– Hoppsan, det verkar vara ett formellt fel i ansökan. Men om ni gör så här istället så ska vi behandla sakfrågan.
Istället blev alltså länsstyrelsens bedömningar följande: I augusti accepteras och behandlas (förvisso med avslag) en skydds­jaktsansökan på Åmotsvargen från en privatperson i Gävle, sex mil bort, vars katter brukar vara utlånade till Åmot.

Formella skäl
I oktober avvisas på formella grunder en ansökan om skydds­jakt från två älgskötselområden i Åmotsområdet – där en stor del av Åmots befolkning (de flesta sannolikt formellt sakägare) ingår som medlemmar.
Juridiskt korrekt? Det är möjligt.
Förtroendeingivande? Knappast.
Fegt? Definitivt.
Den här farsen hade kunnat undvikas. Inte med andra lagar, utan med en annan inställning: att försöka hjälpa Åmotsborna i en svår situation.
Det är givetvis myndighetens förbaskade plikt att vägleda sina medborgare i den juridiska djungeln.

Mörkare bakgrund
Emellertid finns det en mörkare och allvarligare bakgrund.
Direkt efter Homna-beslutet iscensatte vargförespråkare och djurskyddsorganisationer en massanmälan till Justitieombudsmannen.
En aning komiskt efterföljdes det av krav på att djurskyddet ska ha platser i viltförvaltningsdelegationerna. Kanhända tyckte de att de förtjänat detta efter sina sabotageförsök mot rovdjursförvaltningen och länsstyrelsens arbete.
Det allvarliga är emellertid att det är på dessa premisser svensk rovdjursförvaltning bedrivs i dag. Vid varje vargbeslut står en lynch­mobb redo att skrida till verket.

Skapar oerhört tryck
Det är naturligtvis svårt att inte påverkas. Att handskas med tiotals JO-anmälningar och liknande – direkt subversiva – utspel så fort ett rutinärende ska avgöras skapar ett oerhört tryck på länsstyrelsens tjänstemän.
Man kan undra vad djurskyddarna tror sig vinna?
Skyddsjakter är nämligen bra, både för vargpolitiken och människorna.
Då inriktas avskjutningen på vargar med oönskat beteende och det hjälper människor med problem. Optimalt vore att fälla alla vargar i Sverige ned till den eftersträvade gränsen på 210 individer just med skyddsjakt.
Det, om något, vore probleminriktat, serviceinriktat och respektfullt. Det skulle också skapa acceptans.

Dan Törnström

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

27. OK Calle!

2010-12-02 20:15

Jag ska inte pressa dig mer, men hur du kan så någon risk med att vi ska komma i en situation som de hade i Indien, fattar jag inte.

Det är ett antal vargar som avlivats här vid skyddsjakt, just för att de inte har kunnat skrämmas bort från bebyggda trakter.

När du skriver: ”Vargar kan springa obehindrat bland människor utan att någon får göra något” ser jag som i bästa fall en missuppfattning, och i sämsta fall en ren lögn ifrån din sida. Om människor klagar över oskygga vargindivider, och detta kan bekräftas av t ex Grimsö, så tillåts även skyddsjakt om det inte går att åtgärda på annat sätt! Allt kan man inte lösa genom att ge alla människor tillgång till vapen och skjuta sig lugna i tid och otid.

Att EN varg vid ETT tillfälle har gått förbi husen och människor har sett den, betyder på INGET sätt att den är oskygg och kan komma att utgöra en fara, men om detta beteende upprepas så får man behandla det på annat sätt, och det görs redan idag!

Nej, jag är inte bekant med Marc McNays beskrivning av incidenter i djurparker. Tar rapporten även upp incidenter där människor är förövarna? Detta för att få en uppfattning om vilket ”rovdjur” som utgör störst risk för oss människor.

Annars får du gärna skicka en länk till McNays beskrivning. Min mailadress hittar du på Rovdjursföreningens hemsida.

26. Kerstin #22

2010-12-02 07:46

Risken finns att vi går samma väg som Indien.
Vi försöker skydda våra tamdjur bakom "rovdjurssäkra stängsel".
Vargar kan springa obehindrat bland människor utan att någon får göra något. Som tur är har vi fortfarande gott om bytesdjur.
Om en varg blir närgången i ett område där det finns människor får vem som helst skjuta den på de flesta platser i Nordamerika. Incidenter i djurparker är väl beskrivna av Marc McNay. En utredning som du naturligtvis känner väl till så du behöver inte fråga mig.

25. In inlägg från Calle......

2010-11-30 17:58

.....men något svar på frågorna i inlägg 22 fick jag naturligtvis inte.
Var det för att du inte har något svar Calle, eller är svaren inte till fördel för dina egna ståndpunkter i den här frågan?

24. Visst lite spill får man tåla

2010-11-30 17:17

Det är Kerstins och hennes anhang rättesnöre. De dödsfall som har hänt från björn i Sverige är inte olyckshändelser. Det är ett medvetet resultat av rovdjurspolitiken. Samma sak kommer att gälla om någon dör pga varg i Sverige, angrepp eller sjukdom. Det är anstiftat mord på landets egna medborgare av riksdagen.

23. I Minnesota

2010-11-30 10:14

I Minnesota finns en vargstam som skulle motsvara 6000 i Sverige. Vargarna är fridlysta, och får absolut inte "skjutas när de syns" som påstås här, inte ens för att skydda boskap eller husdjur, endast i anfall mot en människa. Trots det hörs det knäppast gnäll eller käfs från jägarna eller djuruppfödare. Hör ni 6000! Och ni kan inte tolerera 210! Helt otroligt!!! Fy Skäms!

22. Men snälla Calle!

2010-11-28 14:30

Om förhållandena är det rätta så kan vad som helst hända! Du kan bli ordförande i Rovdjursföreningen, och jag börjar skjuta varg!
Kan du ärligt säga att det finns en risk att vi i Sverige INTE skulle vidta några åtgärder om förhållandena ens det minsta skulle tendera att gå mot de som var i Indien på 90-talet?
Även här i Sverige tar vi bort dokumenterat oskygga vargar, och som inte går att skrämma bort på annat sätt.
Du tycks ha fått för dig att alla i Nordamerika är beredda med bössan så att de kan skjuta varg så fort den visar sig, och så är det naturligtvis inte såvida det inte har uppkommit en situation då någon individ under en tid uppehållit sig i närheten.
Under de senaste säg 50 åren, hur många incidenter med varg har egentligen hänt i nationalparker i Nordamerika Calle? Som en jämförelse vill jag att du också tar med incidenter med andra större rovdjur – inklusive människor – så att vi får en liten bild av proportionerna. Även i nationalparker tas djur bort som, genom människors beteenden blivit alltför närgångna. Människorna – deras dåliga kunskaper eller ovilja att följa uppsatta regler - är i de allra flesta fall det som förorsakar problemen där – inte rovdjuren.

21. Problemet Kerstin

2010-11-28 02:18

är att förhållandena ska vara de "rätta" för att vargen ska bli farlig.
1. Slut på naturligt byte
2. Människans boskap välskyddat
Då har vargen att välja mellan att svälta ihjäl eller försöka sig på vad som på vissa platser kallades för långgris.
Hände senast kring 1990 i Haziribagh, Indien.
Efter att vargen började jagas så fort tillfället gavs från 1850 och framåt var det endast de skyggaste som överlevde. Men det är ingen ärftlig egenskap. Den var inlärd av under vargen första år. Så är icke fallet längre. Det är ju helt ofarligt för vargen hos oss att i lugn och ro studera människor. I Nordamerika skjuter man fortfarande regelmässigt vargar som kommer ner i bebyggda trakter. Därför har många incidenter hänt just i Nationalparkerna där vargen mer eller mindre uppmuntras att komma nära besökarna.
Fundera över vad det kan få för konsekvenser när ni anlägger viltstängsel i ett område där viltet börjar bli sällsynt.

20. Tobbe! Av den länk du skickade, så kan man läsa följande…..

2010-11-26 18:28

……Compared to other carnivorous mammals known to attack humans in general, the frequency with which wolves have been recorded to kill or is much lower, indicating that though potentially dangerous, wolves are among the least threatening for their size and predatory potential.”
För den som inte förstår engelska, så betyder detta ungefär att: I jämförelse med andra rovdjur kända för att angripa människor generellt, så är frekvensen av angrepp av varg betydligt lägre vilket indikerat att – även om de är potentiellt farliga – vargar är bland de minst farliga för sin storlek och potential att döda.
Att sedan ett antal människor har blivit dödade/uppätna av varg är av mycket liten betydelse så länge man inte jämför det med andra dödsorsaker.

19. Björn 17

2010-11-26 13:52

Hur många mäniskor som vargar har dödat skriver du läs det här då...
http://en.wikipedia.org/wiki/Wolf_attacks_on_humans

18. Häpnadsväckande!

2010-11-26 11:50

Att inte fler än 39 personer har skjutits ihäl vid jakt på 27 år. Hur många miljoner skott har skjutits på den tiden egentligen av x-antal miljoner jägare? Helt otroligt bra betyg för jägarkåren! Hmmm kan undra hur många människor som har skjutits i de svenska städerna på samma tid...

17. Jägare mycket farligare än varg

2010-11-25 23:57

39 har personer skjutits ihjäl vid jakt sedan 1983.
Skytten misstar ofta offret för en älg. Det är det vanligaste skälet till dödsskott enligt en ny undersökning.
Ny undersökning om skäl till
dödsskjutningar under jakt
Fakta " I forskningsstudien ingår samtliga jaktolyckor med dödlig utgång mellan 1983 och 1999. Två av de 39 dödsoffren var kvinnor. I tre av fallen dödades personer som själva inte deltog i jakten. "
Fakta
Har varg dödat någon människa senaste 100 åren? Vet du det tyskterrier?

16. Johan

2010-11-25 13:02

det enda jag missade var att du förstod mindre än jag trodde...
Det är samma vargar här som där...och några
nationsgränser vet de inte av...
Att vargen behövs för den ekologiska balansen är en myt,ungefär som att säga att älgen behövs för att tallplantorna skall bli av bättre kvalitet...

15. Tyvärr, Johan,

2010-11-24 22:20

till och med en andlig ledare för dig har i Jakt & Jägare erkänt att vargen inte har någon ekologisk roll i Sverige. Anders Bjärvall, före detta varginplanteringsplanerare och rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket, erkände i en interjvu i den här tidningen att vargen inte har den rollen fylla i Sverige.
"Så många sjuka och svaga djur finns inte i våra skogar. För mig är det en filosofisk fråga", avslöjade Bjärvall.
Läs på och tänkt om, Johan!

14. I Skandinavien! (Tyskrerrier har missat en hel del...)

2010-11-24 22:12

Ja, det är väl tur att det finns vargar i Ryssland...Men nu talar vi om vargar i det skandinaviska ekosystemet! I Svergies 500 000 km2 finns ca 200 vargar. I Norge finns väl några få. Detta är en för liten population för att vara livskraftig. I sin tur innebär det problem för den övriga ekologiska balansen.

13. Johan

2010-11-24 13:11

Du kan inte vara allvarlig nu, den ryska vargen utrotningshotad???
Vilket faktum stöder du dig på då?
inte de 100 000 ryska vargar som finns öst om oss i alla fall...

12. Bigfive

2010-11-24 13:11

Läs Johnny Rülckers debattartikel!
Du också.

11. Bigfive

2010-11-24 07:49

Varför ge sig in i en debatt när du inget vet?
Både rådjur älg och vildsvin jagas redan...

10. Landsbygdsförstörare??

2010-11-24 07:47

Anders har tydligen ganska svårt att få matematiken och logiken att gå ihop. Jag bor i en mindre by i en kommun med mest åkrar, ängar, berg och skog. Det vimlar av älg och rådjur - med stor olycksrisk som följd. Jag vill gärna ha lite vargar som gör naturen mer balanserad och komplett. Och så länge merparten av de vargar vi har är extremt inavlade, ÄR de utrotningshotade - det är ett faktum!

9. Jaga de livsfarliga vilten rådjur, älg och vildsvin istället.

2010-11-23 14:42

Över 38 655 st rapporterade viltolyckor hittills i år.
Massor av farliga djur i tätorterna. Dödar människor varje dag!
http://www.viltolycka.se/hem.aspx#alg

8. JA. JA. JA

2010-11-23 09:07

Vore bra mycket bättre. Någon utredning behövs inte så länge vi har fler vargar än de max 210. Och då skjuts de vargar som behövs bort. Lätt som en plätt och billigt dessutom.

7. Johan och Korp

2010-11-23 09:01

Vilket djur menar ni lansbygdsförstörare är utrotningshotade? skulle gärna vilja veta det, inte är det vargen ialla fall, ett av värdens mest vanliga rovdjur som förstör mångfalden på flera olika sätt, både för folk och fä.

6. Johan och fröken KORP

2010-11-23 08:26

Befinner sig tydligen på en annan planet än vi andra,utan varg och länsstyrelser...
En bra krönika Dan,denna lyfter jag på hatten för och instämmer liksom stövarjägarn till fullo i.

5. Hur svårt kan det va

2010-11-23 08:02

Det är bara för alla länsstyrelser som finns i landet och hanterar jakt/ skyddsjaktfrågor på rovdjur att lära sig att säga NEJ! Nej är ett underskattat ord,man måste lära sig och säga nej och inte hålla på och försöka vara alla dessa varghatare, mångfallsmotståndare till lags. Så fram för NEJ, NEJ, NEJ på länstyrelsens avdelning för rovdjursfrågor. Lätt som en plätt!

4. Annan ordning??

2010-11-23 00:19

Författaren irriterar sig på att det görs ordentliga prövningar innan tillstånd ges att döda utrotningshotade djur. Är det bättre att få charte blanche att springa ut för att skjuta en varg, så ofta man vill...?

3. Det här vart

2010-11-22 19:04

det bästa jag har läst på mycket läänge. Fram för mer av denna typ av journalistik.

2. Dan, hög tid för NY DJURSKYDDSLAG.

2010-11-22 17:48

Om det klart står i en NY djurskyddslag att djurägare i alla lägen har dels i förebyggande syfte rätt att avliva rovdjur närmare än 200 m där tamdjur farmas, aktiveras eller sköts dels att alltid få skydda tamdjur, även löshund under jakt, när rovdjur är under attack, förföljer, kommer in i hage eller ämnar göra attack, DÅ BEHÖVER VI DJURÄGARE INTE UTSÄTTAS FÖR LÅNGBÄNK VARKEN FRÅN LÄNSSTYRELSERNA ELLER ANDRA MYNDIGHETER. Men vi måste samlas kring detta och inte tjfsa med bevarare i det oändliga. Gör alla som jag ett yttrande till Landsbygdsministerns SOUtredare, landshövd. i Värmland Eva Erikson som har att utreda en ny djurskyddslag. Vi får aldrig ordning på detta oaktat du Dan skriver en mycket bra artikel om beslutsångest, men det är inget annat än bevarare som har nästlat sig in i alla länsstyrelsers tjänster som rovdjursansvariga. Så har vi i Uppland en fd. länsansvarig från SRF och medlem i SRF som nu är rovdjursansvarig.

1. Bra Dan

2010-11-22 16:24

Idag har du skrivit en krönika som jag till fullo instämmer i.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB