• Pinewood

Stormen Gudrun utnyttjas skamlöst

Genom kikarsiktetPublicerad: 2009-09-16 15:03

Det drar ihop sig till älgjakt. Precis som de första stararna skvallrar om vårens antågande är den tilltagande strömmen av larmrapporter från Skogsstyrelsen ett förebud om höstens älgjakt. Vår statliga älgutrotningsmyndighet fungerar som ett urverk – tröttsamt förutsägbart.

Dan Törnström

Således presenterade Skogsstyrelsen en handledning i viltanpassad skogsskötsel i somras. Redan i sammanfattningen slås fast:
”Skogsstyrelsen anser att skador på skog huvudsakligen ska begränsas genom en anpassning av antalet hjortdjur.” Och: ”En ökad satsning inom viltanpassad skogsskötsel bör inte ske på ett sådant sätt att fokus flyttas från jaktens betydelse när det gäller att motverka en hög skadenivå.”

Begränsa antalet bilar?
Låt oss för resonemangets skull tänka oss motsvarande rapport från Transportstyrelsen om åtgärder mot trafikolyckor. Och låt oss tänka oss följande text i den inledande sammanfattningen:
”Transportstyrelsen anser att olyckorna i huvudsak ska begränsas genom att begränsa antalet bilar”...
Ja, men...? Det var inte riktigt den självklarheten vi var ute efter. Vad ska vi göra åt det faktum att trafiken faktiskt ökar och vi vill motverka antalet olyckor? Varpå man får svaret:
”Åtgärder för att skapa säkrare vägar, bilar och förare får inte flytta fokus från det faktum att en minskad biltrafik är den bästa åtgärden för att minska antalet olyckor.”

Slut på karriären
Därmed bör den utredaren på Transportstyrelsen ha nått slutet av sin karriär.
Men på Skogsstyrelsen kör man glatt vidare i gamla hjulspår. Allt ska underordna sig älgbekämpningen. Visst kan man vidta åtgärder och planera skogsbruket på ett sådant sätt att det lindrar effekterna av betesskador, men huvudsaken är att älgarna först skjuts bort.

”Älgexplosionen”
Ett annat exempel på Skogsstyrelsens retorik är det snudd på skamlösa utnyttjandet av stormen Gudrun.
”Älgexplosion” och ”fördubbling av älgstammen” är några av kraftuttrycken som älgutrotningsmyndigheten lättvindigt sprider omkring sig.
Det började redan 2005, direkt efter stormen, och likt en självuppfyllande profetia har man nu tjatat om den saken i fyra år.
Även om det säkerligen kan vara fråga om en ökning av älg­stammen – av diverse praktiska orsaker – är det snudd på löjeväckande påstående att en plötslig tillgång av mer foder skulle ha medfört en ”älgexplosion”.

Sker i tre steg
Det är förvisso riktigt att en stormfällning ökar foderproduktionen.
Det sker i tre steg: En omedelbar foderhöjning i form av vindfällen, efter något år kommer örterna (fältskiktet) och efter fem-sex år träden (buskskiktet).
Men detta är inte intressant. Det intressanta är om det före stormen verkligen rådde sådan foderbrist att det skulle vara av stor betydelse för älgstammens reproduktion.
Och för att göra en längre historia kort: Naturligtvis var det inte så.

Skulle ge svält
Skulle det ha varit så skulle vi ha haft skador redan före stormen av sällan skådat slag – mycket värre än älgexplosionen på 70-80-talen. Vi skulle ha haft en svältande älgstam.
Självklart kan man tänka sig en viss viktökning hos älgarna och i förlängningen en viss ökning av älgstammens produktivitet. Men det skulle krävas ganska omfattande forskning för att konstatera det. Och skillnaderna skulle sannolikt vara försumbara – definitivt inte ”explosiva”.

Älgobs av slump
Talet om en fördubblad älgstam grundar sig för övrigt på älgobs-statistiken, som påverkas av många fler faktorer än antalet djur som jägarna råkar se under älgjakten – för det är nämligen det man räknar, inget annat.
En orsak till att man ser fler älgar kan vara att jägarna helt enkelt ser längre ut över de storm­drabbade skogsområdena.
Och en orsak till att älgstammen har ökat något (inte fördubblats) kan vara att drabbade skogs­ägare haft fullt upp med storm­skador och därför försummat jakten. Båda dessa faktorer har sannolikt långt större inverkan än en eventuell ökad produktivitet hos älgkorna.
Den här frågan är alltså intressant – men också svår och nyanserad. Med många fler faktorer än en storm och en älgstam, som påstås föröka sig likt genmodifierade kaniner bara för de råkar få mer mat.

Retoriken ett hån
Skogsstyrelsens retorik är därvidlag ett hån mot vetenskapen och seriös viltförvaltning.
Men vår älgutrotningsmyndighet missar naturligtvis inget tillfälle att mata ut sin antiälg-propaganda. Larmrapporterna lever liksom sitt eget liv.
Allra störst effekt får man när propagandan skickas ut i form av en trave statistik till en dagstidningsredaktion någon vecka före älgjakten.
Det kallas pressmeddelande och sådana delegeras raskt av en stressad nyhetschef till en överlastad kvällsreporter som naturligtvis inte har en chans att sätta sig in i materialet, än mindre ifrågasätta det.
Håll utkik i tidningarna den närmaste månaden. Spektaklet är väl synligt.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

8. älgkött är gott

2010-03-11 09:24

Varför inte samma system i Sverige som i Tyskland där det är Jägaren som Betalar för Vilt-skador ?

7. Skinka av vildsvin till jul?

2010-01-04 16:52

En älgstam ökar i antal i huvudsak av att den beskattas för lite. I en proppmätt älgpopulation föds endast några fler dubbelkalvar, dock sällan hos kvigor. En älgstam utan beskattning fördubblas på några få år. Det går snabbt.
Varför hatar stora delar av jägarkåren varg? Jo, därför i huvudsak att vargen håller nere älgstammen. För att nå målen med en låg vargstam används alla tänkbara argument i diskussionen fullt naturligt -rätt eller fel.
Ställer jägarkåren upp på att gå man ur huse för att begränsa vildsvinens härjningar också? Kan inte tänka mig att hela jägarkåren vill, handen på hjärtat, begränsa stammarna varken på älg eller vildsvin trots de skador som uppkommer. Och vem vill man skall betala skadorna?

6. Man har mycket att vinna på lyhördhet!

2009-09-22 02:56

Ja, vi ska ha en livskraftig älgstam i Sverige! MEN, det får inte slå undan benen för en bransch som byggt det land vi lever i! Sigfrid har rätt i mycket, däremot inte i att jägarna inte ska ha inflytande över kvoterna, dessa ska i min mening tas fram i samförstånd mellan jägare och markägare. Utan dialog mellan de olika "lägren" kommer vi bara stå och stampa med skit upp till knäna! Jag själv har en fot i vart läger, vilket innebär att jag vill ha en balans mellan viltstammar kontra produktion.
Se på vildsvinsproblematiken, jägarna vill jaga gris i mängd, jordbruket får ta all stryk! Jag vet platser där jordbruk inte kan bedrivas längre pga vildsvin, ska skogen hamna i samma prekära situation för att ett antal jägare bara ser till älgstammen och skiter fullständigt i virkesproduktion?
Ska vi jägare ha en chans att accepteras i samhället kan vi inte braka fram och tala om att inget är viktigare än att vi har stora viltstammar att jaga! Kom nu inte och säg att det inte är därför ni förespråkar en älg i varje buske, för det är just vad ni gör!

5. Fakta eller illusion?

2009-09-21 00:32

Den fakta som ni efterfrågar är den verklighet jag precis beskrivit. Verkligheten är att beteskadorna är så allvarliga att det inte längre planteras tall i Småland. Detta är allvarligt också för den viktiga naturen och djuren som nu beskriver då många djur i Sverige är kopplade till tall, framför allt gammal tall, som kraftigt minskar då den äldre huggs och det inte planteras någon ny pga det höga vilttrycket. Älgen är ingalunda det viktigaste djuret i Sverige, varken ekonomiskt eller ekologiskt.
För övrigt anser jag att jägarna ALDRIG ska styra över jaktkvoten, det ska markägarna ha ansvar för.

4. Hyckleri

2009-09-18 11:01

Att ens lyssna på skogsbolagens och skogsvårdstyrelsen är bara tröttsamt. De är en branch som fullständigt håller på att förstöra Sveriges natur. Hyggen överallt, stora som ett mindre landskap, tjädrar som måste ha matsäck när de ska flyga över..fy fan. De tillåts dessutom avverka mitt i häckningssäsongen, medans morkullejakt är förbjuden. Att det finns folk som vill arbeta i denna branch är för mig en gåta. Skogsbolag och deras intresseorganisationer ska bara vara tyst, för de styrs HELT av ekonomiska kortsiktiga intressen. De är inte trovärdiga för fem öre. Hyckleri sa Bull...

3. Sigfrid Hallefrid och alla dina liktänkande !

2009-09-17 12:24

Självklart och utan tvivel, innebär en ökad fodertillgång även en ökad klövviltreproduktion. Ingen betvivlar det, ingen ifrågasätter det på något vis.
Det du och dina liktänkande borde istället fundera över, är om det är rimligt och ansvarsfullt att försöka sätta en budget på naturens cykler?
Med all respekt för att ni har mål och krav, liknande en industri i vilken branch som helst, att det med all säkerhet finns finansfolk och chefer som hellre når de årliga resultatmålen än inser konsekvenser på längre sikt, för att stoltsera i tal och skrift hur fantastiskt kurvan stigit under deras ledning av verksamheten. Med all respekt för att ni drivits in i detta absurda tänkande och handlande, i vetskap om att ni har naturen och faunan som råvara, verkar det som om ingen av er har kurage eller mod att säga stopp för de här dårskapet?
Vem anser sig besitta rätten att 2009 på fullt allvar, skapa och kommunicera så mycket felaktigheter och osanning kring älgens existens i vår natur, som ni gör?
Detta i oändligt antal återkommande propaganda former, riktade till och mot oftast människor som redan sitter i kläm mellan två stolar!
Varför inte föra en saklig, faktamässig och långsiktig dialog med berörda parter??? Varför inte på allvar prova de metoder som bevisligen minskar beteskador? Varför inte skapa ett forum där erfarenhetsutbyte och nytänkande lyfts upp och smarta projekt kan skapas? GEMENSAMT mellan ALLA inblandade.
Att på ett så skamligt lågt sätt ( Glocal varning), precis som Dan T beskriver det, försöka skapa en attityd endast mot älgens antal och existens, ÄR och KAN aldrig leda till något annat än felaktiga beslut och turbulens.
Med all respekt för dina/era ekonomiska intressen, dom ligger väldigt väldigt långt ner i prioritet, gämfört med naturens framtida värde och det ansvar vi alla har för den
Endast i dialog och samverkan, kan ett konstruktivt säkerställande av allas intressen uppnås! Inte med basun och skrämselpropaganda.
Vad vill du generationen 2109 skall uppleva ?
Som ni hanterar frågan i dagsläget, förblir skogen en väldigt tom plats att vistas i. Förutom då att skogen är exemplariskt skött och det är osedvanligt gott om rovdjur som en minoritet önskat sig.
Det vore väl ett väldigt bra mål att uppnå under ansvar?

2. Syndabockar är lätta att utse

2009-09-17 10:26

Att kritisera är mycket enkelt om ansvar inte tas för vad som skrivs. Det jag läser här att erfarenheten av vad som händer inte är utvecklad. Jag går i skogen över 20 timmar i veckan, passerar hyggen, småbuskskogar, storskogar och myrar i inre småland. Där syns tydligt att hjortdjuren repat mängder av tall, björk. Även granen är ruggad av gnagare men detta är faktumet: Gudrun och Per ökade mängden foder och självklart växer därmed viltstammarna oroande mycket! Något annat är endast att stoppa huvudet i sanden och inte se sanningen.

1. Älgarnas fiende nr 1

2009-09-16 18:49

Det kanske var därför man i samma utrotar-iver för några år sedan betalade bidrag till svenska rovdjursföreningen.
Enligt deras ansökan till SNV användes pengarna från skogsstyrelsen till att avlöna deras web-redaktör.
Undrar vad alla skogsägande jägare tycker om att deras skogsvårdsavgifter delvis hamnat hos vargmupparna

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons