• Pinewood

Dessi först att klara RR-prov

HundarPublicerad: 2012-10-04 09:29

Griffon nivernais-tiken Trästabos Dessi är den första vildsvinshunden i Sverige som klarat rådjursrensprov, RR-prov, för drivande vildsvinshundar.

Den 1 oktober 2012 startade Dennis Andersson med sin erkänt duktiga vildsvinshund Dessi på ett rådjursrenprov, RR-prov. Officiellt är hundrasen nivernais den första hundrasen av drivande vildsvinshundar som klarat ett RR-prov.
Provmarken var Salbohed utanför Sala och domare var Lars Berglund, ordförande i Upplands-Västmanlands stövarklubb.
– Detta är en milstolpe inom vildsvinsjakten. I och med detta har rasen nivernais fått en ännu tydligare stämpel att den är en vildsvinsspecialist, säger en mycket stolt Mikael Östlund, ordförande i Svenska Griffon Nivernaisklubben.

Längre jaktsäsong
Med en hund som är specialiserad på att enbart jaga vildsvin förlängs hundjaktsäsongen eftersom man får börja jaga vildsvin redan den 1 augusti.
Rasen är på så sätt också en stor tillgång för Sveriges lantbrukare, eftersom många lokalt drabbas hårt av vildsvinens snabba tillväxt. Nu kan man, tidigare än med andra hundar, effektivt jaga vildsvin för att förhindra skador på grödor och vall.
– Dessutom finns det många jaktlag som senare under hösten enbart vill ha en ren hundjakt på vildsvin, med en hund specialiserad på att jaga enbart vildsvin blir således jaktsäsongen väldigt lång och med många olika jakttillfällen, säger Mikael Östlund.

”Nivernais ska vara hjortdjursren”
Svenska Griffon Nivernais klubben är väldigt tydlig med att en Nivernais ska vara hjortdjursren och enbart skall jaga vildsvin, en så kallad vildsvinsspecialist.
– Från Nivernaisklubben vill vi passa på att gratulera Dennis Andersson och hans hund Dessi, avslutar Mikael Östlund.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Jaga eller förfölja vilt?

2012-10-05 08:15

Vad är det som säger att en hund jagar bara det ena eller det andra?
Min erfarenhet säger att hundar driver ett djur som den får fördel av och att driva ett visst djur måste vara roligt för hunden.

3. GRATTIS!

2012-10-04 11:38

Det är bra att det kommer fram rena vildsvinshundar! Det kommer att behövas.

2. Grattis Dennis

2012-10-04 11:09

Bra

1. Grattis till Dennis och Dessi

2012-10-04 11:09

Förhoppningsvis kommer detta att medföra att fler Nivernais-ägare på prov visar att deras hundar inte driver hjortdjur.
Det borde ligga i Svenska Griffon Nivernais klubbens intresse att det införs krav på RR-prov för att deras hundar skall få avändas vid jakt under den tid som man inte får använda drivande hund vid jakt efter rådjur. Detta för att ytterligare förstärka bilden av Nivernaisen som specialicerad vildsvinshund.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsJohn Deere