• Pinewood

Gråhundsklubben är bildad

HundarPublicerad: 2011-08-16 10:57

Lördagen den 13 augusti bildades Svenska Gråhundklubben.

I samband med älghundsutställningen i Rättvik höll Svenska Gråhundklubben sitt allra första årsmöte. Då beslutade interimsstyrelsen för klubben att officiellt bilda den nya rasklubben.

Mötet hölls i Rättviksparkens lokaler och ett trettiotal medlemmar från hela Sverige hade mött upp för att se till att klubben kunde bildas. I dagsläget har klubben redan 160 medlemmar.
– Vi kommer att ha ett styrelsemöte så snart som möjligt och då ska vi konstituera styrelsen, men till vår ordförande har vi valt Andreas Nilsson från Mojärv och jag blir kassör, berättar Tommy Blom från Alfta.
– Intresserade hundägare som vill bli medlemmar i Svenska Gråhundklubben når mig på e-post. Om de mailar mig så kan jag ordna med medlemskapet så fort som möjligt, säger Tommy Blom.

E-postadressen är tommy.blom@svenskagrahundklubben.se

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

1. Vid Västerbottens

2011-08-17 09:12

älghundklubbs utställning i Lycksele 20 augusti kommer det att finnas möjligheter att direkt teckna medlemskap i gråhundklubben.

Just i år är det 100 år sedan den första älghundsutställningen i Sverige ägde rum och det var just här i Lycksele. På den tiden hette det spetshundklubben. Västerbottens älghundklubb håller ett informationsmöte fredagskvällen på Ansia Camp, samma plats som utställningen äger rum.
I och med att gråhundklubben nu bildades så har alla älghundraser i Sverige en rasklubb.
Gråhunden som troligtvis är en av Nordkalottens äldsta spetshundar är väl värd att representeras av en rasklubb. Gråhunden är sedan Hedenhös tid välkänd som mkt användbar vid älg/björnjakterna.

Att gråhundklubben står inför en mkt ansvarsfull uppgift är utom allt tvivel och det är bara att hoppas att samarbetet med andra rasklubbar, SÄK, Norge och Finland ska utvecklas och tillvarata gråhundens egenskaper på allra bästa sätt.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsBearskin
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons