• Pinewood

Så kan noskvalster undvikas

HundarPublicerad: 2008-07-15 14:53

– Låt inte den värdefulla jakthunden träffa andra hundar om du vill vara säker på att undvika noskvalster.
Det säger Dan Christensson, laborator vid SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala.

Noskvalster är små djur som bara lever i de övre luftvägarna och huvudets bihålor hos hundar. Forskare har funnit ett liknande kvalster hos apor i Sydostasien, men i övrigt har tamhundens noskvalster inga motsvarigheter hos andra djur. Hos räv är det till exempel inte funnet.
– Enda sättet att säkert diagnostisera en hund är att klyva huvudet på den vid en obduktion. När vi gör sådana studier visar det sig att ungefär 20 procent, var femte hund, är smittad.

Få har problem
– Men det verkar bara vara en liten del hundarna som verkligen får problem av kvalstren. De får en förändring på luktslemhinnan, säger Dan Christensson.
Handlar det då verkligen om hundar som använder nosen i sådan utsträckning, att ägaren märker problemet?
– Så kan det naturligtvis vara, att alla hundägare inte märker problemet. Annars är symtomen att hunden plötsligt tappar spårsinnet. Det kan röra sig om hundar som spårat bra tidigare, men plötsligt inte känner ett dugg var spåren tar vägen, säger Dan Christensson.
Kraftiga bakåtnysningar, som Christensson beskriver det, är ett annat tecken på noskvalster.
Forskarna hade ett säkert test på gång för att diagnostisera kvalstren. Det var en typ av blodprov, men den metoden kostade 5 000 kronor per provad hund och bedömdes inte vara kommersiellt intressant. All vidare utveckling av blodprovstagningen har därför avbrutits.
Det finns beskrivningar av att noskvalster kryper ut ur nosarna på hundar som sövs. Det kan hända, men inte i alla fall, slår Christensson fast. Att klyva hundens huvud vid obduktion är det enda sättet att verkligen få svar.
Från början fanns bara några få preparat mot den här ohyran. Ivomec, spruta i nacken, gavs i de flesta fall och visade sig hjälpa.
– Risken med Ivomec är att det också kan slå ihjäl hunden. Hos till exempel collie har man funnit att var tredje individ kan få sådana störningar i andningscentrum att de helt enkelt avlider.

Inte lika farliga
Men i dag finns mängder med bra preparat som inte alls är lika farliga som Ivomec, säger Dan Christensson.
Han nämner Stronghold, som är en lösning som droppas i en bena i nacken på hunden. Advokate är ett annat lösningspreparat. Dessa båda slår dessutom ut inälvsmask, fästingar och annan ohyra. Tabletter i form av Interceptor eller Milbemax finns också att välja på.
I hundförarkretsar blir det i dag allt vanligare att man sätter in behandling före varje säsong, oavsett om hunden visar några symtom eller inte.
Effekten av en behandling ger ingen längre motståndskraft mot noskvalster.
Dan Christensson anser att värdefulla jakthundar måste stoppas från att träffa andra hundar under jaktsäsongen, för ägaren ska vara säkra på att hunden inte smittas igen.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

4. Nja...

2008-08-11 07:52

Hej!

Ingen skugga på salig Claes Rehbinder. Jag kan försäkra att jag inte på något sätt är nedlåtande mot honom, vare sig i sinnet eller i min text nedan (tycker jag). Däremot har jag som du säkert förstår invändningar mot V.Arg's ordval. För att kunna avfärda Dan Christensson som han gör ("så kallade experter") bör man väl rimligen själv ha tämligen goda meriter på benen och jag tycker det är helt i sin ordning att då efterfråga dem.

Jag påstår ingenstans att Cardomec INTE fungerar, tvärtom fungerar det alldeles utmärkt. Speciellt när det ges varje månad. Konstigt vore annat eftersom effektdurationen av detta preparat gör hundarna då ständigt har läkemedel i kroppen. Nackdelen är naturligtvis en ökad risk för resistensutveckling hos parasiterna. Fördelar måste vägas mot nackdelar.
När Cardomec används förebyggande mot livshotande sjukdomar tex hjärtmask har man valt att ta det goda med det onda. Mycket forskning på senare år visar en tilltagande resistensutveckling hos parasiter mot olika grupper av antiparasitära medel. Bland annat hos små blodmaskar hos häst där resistensen mot ivermectin ökat markant sista åren. Maskmedel för häst var tidigare receptfritt men på grund av dessa rön krävs numer recept från veterinär. Man går mer och mer mot riktad och individuellt anpassade behandlingar.
Noskvalster är ju dock lite speciellt eftersom det inte går att diagnosticera annat än symtomatiskt samt om hundarna svarar på behandling. Många vill behandla hundar utan symtom eller med vaga symtom (som kan vara mycket annat) för att "rädda" jaktsäsongen... och detta har jag full förståelse för... men brasklappen blir en hel del onödig användning av parasitmedel på kuppen. Förr eller senare kommer vi sitta där med resistenta noskvalster.

Tråkigt nog hann inte Claes publicera sina rön för vetenskaplig granskning och i och med detta blir dess data per definition empiriska, dvs ej klarlagt om försöken utfördes så resultaten kan sägas ha vetenskaplig signifikans. Det är dock mycket möjligt och även troligt att de är det eftersom Claes levde och verkade i en "forskningsintensiv miljö". Det vore intressant om någon på Parasitologen kunde ta tag i detta!
Lotta Gunnarsson har två publicerade studier, en där effekten av Interceptor fastslås och en där effekten av Stronghold fastslås likvärdig. Att du inte blev imponerad på disputationen ändrar inte att studierna i sig är upplagda på sådant sätt att resultaten har vetenskaplig signifikans.

3. Du är fel ute, Matti!

2008-07-22 13:04

På tal om cv vad är ditt? jag tycker att du skriver lite väl nedlåtande om Klaes Rehbinder. Han var inte bara en veterinär anställd på SVA. Han var tillika Docent och Proffessor. Dessutom var han den första veterinären som hittade orsaken till de problem som noskvallsterna ställer till med, alltså det var han som först hittade parasiten i hund.
Vad gäller hans tester med Cardomec så är du ute på väldigt djupt vatten när du uttalar dig om hur Cardomec testades. Anledningen till att Klaes kom underfund med att Cardomec kanske kunde fungera på noskvallsetr var att han träffade en forskare från Italien som föreläste på SVA.
Klaes och den italienske forskaren åt middag och diskuterade olika företeelser i Italien och Sverige. Naturligtvis kom frågan om noskvallster upp då det låg Klaes varmt om hjärtat.
Italienaren berättade att det i princip inte fanns något problem med nos kvallster i Italien, däremot hade dom stora problem med hjärtmask som dom behandlade förebyggande med Cardomec varje 28:e dygn. Då noskvallster var mycket vanligt förekommande i Såväl Spanien som Portugal tyckte Klaes att det lät som ett intressant sammanträffande.
Klaes funderade på det och kontaktade oss och frågade om vi var intresserade av att delta i en förundersökning vilket vi naturligtvis var då problemet med kvallster var stora. Jag tillsammans med ett antal andra hundägare och jägare deltog i försöket som du beskriver endast utfördes på Klaes egna hundar, det stämmer alltså inte heller. Vi delades upp i 5 olika grupper som var helt isolerade från varandra och sedan startades försöken.
Vi använde Frontline, Cardomec och en kombination av dessa preparat. En grupp fick naturligtvis vara referensgrupp utan behandling. Efter försöket utvärderades resultaten och sammanställdes i en skrivelse av Prof. Rehbinder.
Ingen i försöksgruppen tvivlade på effekten av behandlingen av hundarna. Jag är ganska säker på att alla i försöksgruppen fortfarande behandlar sina hundar på samma sätt med fortsatt utmärkta resultat.
Vad du grundar dina teoretiska resultat på att inte Cardomec fungerar vet jag inte men inte kan det vara på advekata uppgifter i alla fall. Du hänvisar till en vetenskaplig undrsökning som är utförd på Interceptor. Jag var på disputationen som gällde en doktorsavhandling där den studie som du nämner ingick om just Interceptor. Inte blev då jag som lekman speciellt imponerad av den studien som blev utförd och den som du uttrycker det vetenskapliga signifikansen. Jag och många med mig kommer i alla fall att fortsätta att kasta pengar i sjön, för vi vill ha friska och sunda hundar året runt.

2. Expert!?

2008-07-20 21:57

"Så kallade experter"....vad är det för ordval!? Dan Christensson är professor i parasitologi vid veterinärfakulteten Statens Lantbruksuniversitet. Vad har du för cv V.Arg??? Användningen av Cardomec blev spritt i mellansverige sedan en veterinär anställd vid SVA använt det på egna hundar med gott resultat (Claes Rehbinder).
Claes hade inga större studier som fastslog effekten vetenskapligt utan det hela rörde sig om empiriska data. Rent teoretisk antas Cardomec varken ha bättre eller sämre effekt än andra avermectiner såsom Ivomec, Stronghold eller Advocate.
När man använder det som Claes förespråkade en gång varje månad är det givet att hundarna är noskvalsterfria eftersom dom då har en ständig "matta" av antiparasitärt preparat i kroppen. Om man vill utsätta sin hund för detta medicinbombardemang kan sannerligen ifrågasättas. Det ENDA som det dock finns vetenskapligt belägg på att det har god effekt mot noskvalster är Interceptor. Troligen inte för att detta preparat verkligen är bäst utan för det är det enda som ingått i en studie tillräckligt stor för att ha vetenskaplig signifikans.

Artikeln är bra formulerad enligt mig. Noskvalster är ett gissel vi kommer få leva med. Säkraste sättet att undvika smitta är att inte låta sin hund träffa andra hundar. Hundar med symtom behandlas med fördel med ett av de effektiva preparat som är registrerade i FASS VET (Interceptor, Stronghold eller Advocate).
Förebyggande behandling finns ingen effektiv dvs att behandla symtomfria hundar inför jakt är att kasta pengar i sjön och innebär en onödig läkemedelsanvändning med allt detta innebär av resistensutvecklingsrisk hos andra parasiter osv.

1. Cardomec

2008-07-20 13:55

borde inte vara ett helt främmande preparat för dessa så kallade experter på noskvalster,i så fall är det under all kritik.visserligen ett preparat mot hjärtmask,men bevisat effektivt, förebyggande mot noskvalster ihop med frontline.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsEngelsons