• Älgskadefondsföreningen

Slut på jakt med grishundar

HundarPublicerad: 2013-02-01 11:30

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, manar jakthunsägare att tänka på att från och med februari får inte hundar släppas som jagar vildsvin. Jakt med hund efter vildsvin får endast ske under perioden 1 augusti till sista januari.

Ï februari kan fortfarande älg och dovhjort vara lovligt att jaga med hund i en del län.

– I praktiken innebär detta att jägare med hundar som jagar såväl älg som vildsvin och hjort måste vara restriktiva med att släppa på marker där älg och hjort fortfarande är lovliga, om det även finns vildsvin, kommenterar Ulf Kallin.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

9. @ 3

2013-02-06 16:03

Calle Seleborg.
Nu är du ute på synnerligen tunn is!
Det finns ett mycket tydligt ägaransvar vad gäller din hund!
Om det råder förbund att släppa hundar som har minsta intention att driva/ställa vildsvin efter den 31/1 så är detta att betrakta som jaktbrott.
Detta oavsett om du fäller viltet eller ej, hunden får inte visa intresse/förfölja viltet ifråga!
Calle Seleborgs tolkning bör då kunna jämföras med att släppa rådjurshunden i augusti, dvs så länge han inte fäller rådjuret så är det okej..

8. JF §16 och bilaga 1.

2013-02-02 13:58

Nedanstående text är hämtad direkt från Jaktförordningen (JF) och återfinns på www.notisum.se
Jaktförordningens 16 §
Trots 16 § första stycket lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, får jakthundar som är lämpade för respektive jaktändamål användas av jakträttshavaren eller av annan person med jakträttshavarens medgivande vid tillåten jakt och vid jaktträning enligt följande.
Hund som förföljer vilt:
Älg den 21 aug. – den 31 dec. eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
Björn den en 21 aug. – den 30 sep. eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
Hjort och rådjur den 1 okt. – den 31 jan. eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
Vildsvin den 1 aug. – den 31 jan.
Rödräv den 21 aug. – den 15 mars.
Lo den 1 feb. – den 31 mars eller den senare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
Grävling, mårdhund och tvättbjörn den 1 aug. – den 31 jan.
Annat vilt den 21 aug. – den 28 (29) feb. eller den tidigare tidpunkt då jakten ska vara avslutad.
Jaktförordningen bilaga 1.
8)
Dovhjort Hela landet den 1 okt. – den 20 okt. och den 16 nov. – den 28 (29) feb. (alla djur)
Dovhjort – hornbärande djur, endast smyg- och vaktjakt Hela landet den 1 sept. – den 30 sept.
Dovhjort – hind och kalv Södermanlands, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Västra Götalands och Örebro län den 21 okt. – den 15 nov.

7. #3

2013-02-02 11:10

Har du missat hela poängen med artikeln?Det är inte förbjudet jaga svinen, bara att använda hund vid jakten. Men som vanligt är du skyldig att ha tillgång till eftersökshund om du skadeskjuter något.

6. Seleborg #3

2013-02-02 11:09

Den som har släppt hunden har i alla fall gjort fel för man får inte släppa hundar som förföljer vildsvin efter den 31 jan.

5. Var??

2013-02-02 11:09

Var i sverige är det tillåtet att jaga hjort med hund i februari?

4. Vide har rätt!

2013-02-02 11:09

Man får jaga dovhjort i februari men endast som smyg eller vaktjakt! Borde inte riksjägarnas högste tjänsteman ha koll på det!?

3. Knappast ett problem

2013-02-01 16:26

Så länge du inte skjuter en gris som förföljs av en hund har man väl inte gjort sig skyldig till något fel. De allra flesta djur som kommer vid hundjakt är ju inte skjutbara av en eller annan anledning i alla fall.
Och kommer det en strögris är den lovlig.

2. Då är...

2013-02-01 16:26

...det väl dax att ändra på lagtexten. Lagtexten måste väl följa med rådande förhållande. Annars kan nog golfarna få det tufft och alla trädgårdar som blir förstörda. Ja gör det så obekvämt som möjligt, många har problem redan nu och ännu värre blir det. Våga vägra frilevande Varg i Sverige.

1. Nej!

2013-02-01 16:26

Hjort är INTE tillåtet att jaga med hund i februari.

Redaktionell kommentar.
Kallin syftar på att det i en del län är tillåtet att jaga dovhjort och älg in i februari.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsFähallen Jakt AB