• Älgskadefondsföreningen

Vildsvinsprov för älghundar

HundarPublicerad: 2008-04-30 13:51

Vid årsmötet den 26 april på Fars hatt i Kungälv beslöt Svenska älghundklubben att det inofficiella jaktprovet på vildsvin nu kan anses vara färdigt för att fastställas som ett ordinarie prov inom älghundklubbens verksamhet. Sedan fyra år tillbaka har medlemmarna kunnat prova sina hundar med det inofficiella svinprovet.

– Under de här fyra åren har 55 hundar provats och det har funnits tolv auktoriserade domare att tillgå för att döma hundarna vid de olika provtillfällena, berättar Lars Larsson.
Han är före detta ordförande för svenska laikaklubben och har varit projektansvarig för provverksamheten.
– Av de 55 hundarna har tio hundar tagit förstapris och fyra andrapris och ett tredjepris har utdelats av domarna, tillägger Lars Larsson.

Ska behandlas av kennelklubben
Nu lämnar Svenska älghundklubben, SÄK, in provet till Svenska kennelklubben, SKK, som kommer att behandla provet och gå igenom verksamheten för att sedan göra provet officiellt, vilket beräknas ta cirka sex månader i anspråk.
Efter det att provet behandlats på SKK och blivit godkänt kan SÄK-medlemmar starta sina hundar på det nya officiella vildsvinsprovet.
Torkel Norling har varit huvudansvarig för utformningen av reglerna vid vildsvinsprovet. Syftet med provet handlar egentligen om två saker: avel och etik.

Bättre avelsarbete med grishundar
– Först och främst gäller det att snabbt få kontroll på aveln av vildsvinshundar. Det är viktigt att man i större utsträckning än idag avlar på jaktkloka hundar med bra jaktlust, förklarar Torkel Norling.
– Fortsätter det som nu, då allt går att sälja, riskerar man att på sikt försämra våra spetsraser, tillägger han.
Provet hoppas han ger bättre hundar, eftersom vildsvinsjakten snabbt gallrar bort dem med svag mentalitet.

Lyfter fram hundar som jagar ensamma
– När det gäller etiken handlar det framför allt om att ståndjakten ger lugnare skott samt att man lyfter fram de hundar som klarar av att jaga vildsvin ensamma. När hundarna är veka och man är tvungen att släppa flera får man ofta problem, både med skadade grisar och hundar, kommenterar Torkel Norling.
Reglerna för det nya vildsvinsprovet i dess nuvarande form finns på Svenska laikaklubbens hemsida.
www.svenska-laikaklubben.com/jaktprov/jaktprov.asp

Torkel Norling med sin hund Västfrontens Lester och ett lodjur som sköts i vintras.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

2. Här gäller det att ha ”skallen” på rätt ställe.

2008-05-03 18:50

Precis som tyskterrier påpekar är den den "småfega" hunden som blir äldst i denna jaktform. Vildsvin ser bokstavlingen rött när det kommer hundar eller hundliknande varelser in i bilden, detta är ett medfött beteende. Tråkigt nog har en bra vildsvinhund bara en livslängd på fyra år, allt enligt min franska vän som jagar vildssvin yrkesmässigt. Så fram för hundar som kan använda skallen, annars blir de jordgubbar i förtid.

1. Mod eller dumdristrighet?

2008-04-30 15:28

10 poäng i momemtet mod innebär en hund som förmodligen kommer att bli allvarligt skadad mer än en gång. Rent instinktivt skulle jag själv föredra en hund till svin som inte når högre än 3-4 poäng i detta moment enligt dessa regler.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGarmin
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsEngelsons